Obnovení všech přívozů PID po povodních


Z důvodu povodní na Vltavě byl od konce května přerušen provoz všech přívozů Pražské integrované dopravy. Přívozy P3 a P5 se podařilo zprovoznit již během června, ostatní přívozy jsou zatím mimo provoz z důvodu časově náročnějšího napravování povodňových škod a prověřování vodního toku z hlediska bezpečnosti provozu.

V průběhu soboty 13. 7. 2013 však očekáváme zprovoznění přívozu P6 (Lahovičky – Nádraží Modřany), v průběhu týdne od 15. do 21. 7. 2013 budou zprovozněny také nejvyužívanější přívozy na severu Prahy: P1 (Sedlec – Zámky) a P2 (V Podbabě – Podhoří).

Po opadnutí zvýšené hladiny Vltavy, které se vzedmula opět cca týden po kulminační vlně letošních povodní, byl nutné prověřit stav jezů, plavebních komor, dna řeky a opravit poškozené břehy, náplavky, přístaviště i přístupové cesty k nim.   


zveřejněno: 14.7.2013 18:24      poslední změna: 10.1.2014
Vytištěno ze serveru www.ropid.cz