Nová struktura organizace ROPID

změně struktury příspěvkové organizace ROPID


Vážení cestující,

k 1. lednu 2008 došlo ke změně struktury příspěvkové organizace ROPID, která má na starosti fungování Pražské integrované dopravy. Na základě personálního a organizačního auditu došlo ke změně kompetencí jednotlivých útvarů a jejich personálního obsazení. Cílem reorganizace je především zjednodušení fungování firmy směrem ke smluvním partnerům a zároveň zviditelnění a zlepšení fungování Pražské integrované dopravy ve vztahu k veřejnosti.

V současné době není obsazena funkce ředitele s předpokladem jmenování nového v průběhu 1. čtvrtletí 2008. Do té doby zastupuje funkci ředitele Pavel Procházka. Nově je ROPID členěn na 5 samostatných odborů:

1. Odbor ekonomiky dopravy

Odbor zajišťuje ekonomickou funkci systému, tvorbu tarifu, dělbu tržeb, smluvní zajištění a vyúčtování se všemi smluvními partnery.

2. Odbor plánování

Odbor zpracovává koncepci dopravního systému, komunikuje s úřady státní správy a samosprávy, navrhuje a projednává trvalá i dočasná dopravní opatření, zpracovává jízdní řády, zajišťuje koordinační dopravní službu a rozvoj softwaru pro jízdní řády, atd.

3. Odbor marketingu

Odbor zajišťuje propagaci systému PID, stanovuje standardy kvality služby, vyřizuje podněty cestujících, provádí přepravní průzkumy, kontrolu dopravců, informuje o trvalých změnách dopravy v terénu, atd.

4. Odbor technického rozvoje

Odbor zajišťuje technickou funkci PID, rozvoj informačních technologií, nahrávání dat dopravcům, správu vnitřní počítačové sítě, atd.

5. Provozní odbor

Odbor zajišťuje vnitřní fungování ROPIDu.


Novým tiskovým mluvčím organizace se stává Ing. Filip Drápal. 
Kontakt: drapal@ropid.mepnet.cz, telefon: 602 379 792.

Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že budete spokojeni
ROPID


zveřejněno: 8.1.2008 15:59      poslední změna: 27.4.2011
Vytištěno ze serveru www.ropid.cz