Tarifní pásma

Plánky s tarifními pásmy.


Různé plánky a schémata mající bezprostřední vztah k tarifnímu uspořádání PID. Další mapy s tarifními pásmy můžete nalézt v následujících rubrikách:

Noční provoz
PID
Autobusy
Železnice 

Tip: Věnujte pozornost datu platnosti (položka Stav ke dni), protože mohou být k dispozici stejné plánky, ale s rozdílnou platností.

Poznámka: V případě problému se zobrazením souboru PDF v prohlížeči se podívejte na následující článek.


zveřejněno: 11.7.2016 05:00      poslední změna: 11.7.2016
Vytištěno ze serveru www.ropid.cz