Informace k provozu autobusových linek pražskými tunely


Organizace ROPID se v rámci rozvoje sítě veřejné dopravy na území hl. m. Prahy a přilehlé části Středočeského kraje zabývá záměrem na vedení autobusů veřejné dopravy nově zprovozněným tunelovým komplexem Blanka a také sousedním Strahovským tunelem. V současné době má však tento záměr několik úskalí, které prozatím neumožňují jeho realizaci.

Prvním faktorem je obtížnost ukončení některé z autobusových linek v oblasti Prahy 6. Městská část Praha 6 aktuálně řeší příliš velký počet autobusů na Vítězném náměstí a nesouhlasí s navyšováním počtu spojů o další stovky denně. Jak autobus vedený tunelovým komplexem Blanka, tak projíždějící Strahovským tunelem by měl být navázán na oblast Vítězného náměstí, protože zde je největší zdroj a cíl cest v oblasti. Autobus vedený Strahovským tunelem a dále komplexem Blanka se zastávkou např. jen na Hradčanské, který Dejvickou mine, naopak už časově nemůže konkurovat spojení metrem mezi Andělem a Dejvickou, ani spojení metrem mezi Andělem, Holešovicemi či Střížkovem.

Druhým faktorem je poměrně vysoký nárůst intenzit dopravy zejména ve Strahovském tunelu. Podle statistik TSK na Městském okruhu rostou intenzity větším tempem, než se očekávalo, přibývá nutných omezení na vjezdech a provoz autobusových linek tunely by mohl být zejména ve špičkových obdobích těmito opatřeními výrazně negativně ovlivňován, což by se projevilo na vyšší nepravidelnosti těchto linek.

Posledním faktorem je vynaložení dodatečných finančních prostředků na toto nové spojení, kdy by zavedení zcela nových páteřních autobusových linek ve všech tunelech Městského okruhu představovalo další poměrně významné navýšení rozpočtu města v objemu cca 75 milionů korun ročně. V současné době již dosahuje příspěvek města na pražskou MHD částky okolo 14 mld. Kč.

Zároveň je snahou organizátora MHD podporovat ekologické formy přepravy cestujících a maximálně upřednostňovat kolejovou dopravu. 

Další úvahy o zavedení autobusových linek tunely Městského okruhu tak budou ovlivněny výše uvedenými faktory, a proto v současné době organizace ROPID jejich zavedení neplánuje.


zveřejněno: 27.4.2016 17:34      poslední změna: 27.4.2016
Vytištěno ze serveru www.ropid.cz