Přívozy v PID (od 12.7.2016)

Základní informace o přívozech v systému PID.


Obsah

Přívoz P1: Sedlec – Zámky
Přívoz P2: V Podbabě – Podhoří
Přívoz P3: Lihovar – Veslařský ostrov
Přívoz P5: Císařská louka – Výtoň – Náplavka Smíchov
Přívoz P6: Lahovičky – Nádraží Modřany
Přívoz P7: Pražská tržnice – Ostrov Štvanice – Rohanský ostrov
Provozní parametry
Provozní podmínky
Tarifní podmínky
Další informace  

 

Přívoz P1: Sedlec – Zámky

Plánek přívozu P1
Plánek v PDF

Přívoz s celoročním provozem zajišťuje spojení Sedlce a Zámků na severním okraji Prahy, které je atraktivní pro výlety vltavským údolím (např. okruh Stromovka – Troja – Zámky – Sedlec – Podbaba – Stromovka) i pro běžné denní cesty. Cesta z Bohnic na Suchdol (přes Holešovice cca 60 minut) může při využití přívozu trvat jen půl hodiny (při využití jízdního kola i méně). Výhodně vychází i spojení z Bohnic na Prahu 6 a do Roztok nebo Kralup nad Vltavou.

Levobřežní přístaviště Sedlec se nachází poblíž autobusové zastávky Sedlecký přívoz (200 m) linek 340 a 350 a železniční zastávky Praha-Sedlec (400 m) linky S4 a S41. Pro spojení na Suchdol linkami 107 a 147 je možné využít zastávku V Sedlci (800 m). Cesta z přístaviště navazuje přímo na cyklotrasu A1 ve směru Podbaba a Stromovka.

Pravobřežní přístaviště Zámky se nachází v dosahu zastávky linky 236 (250 m). U této zastávky začíná i cyklotrasa A28 (směr Bohnice) a přímo u přístaviště vede cyklotrasa A2 – na sever do Klecánek a Řeže / na jih do Podhoří, Troje a Libně.

Na přívozu P1 jsou možné další plavby nad rámec plaveb uvedených v jízdním řádu, a to mezi první a poslední plavbou dle jízdního řádu. Tyto plavby lze uskutečnit na základě požadavku cestujících tak, aby nebyly ovlivněny plavby dle jízdního řádu. Potřeba plavby mimo jízdní řád se signalizuje akusticky (kruhem nebo požádáním) a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek. 

 

Přívoz P2: V Podbabě – Podhoří

Plánek přívozu P2
Plánek v PDF

Přívoz s celoročním provozem spojuje vltavské břehy mezi vyústěním Šáreckého údolí a Podhořím. Využití přívozu je výhodné zejména pro spojení oblastí Prahy 6, Troje a Bohnic.

Cesta veřejnou dopravou z Dejvic přes Holešovice do Troje trvá přes 30 minut (a může být komplikována silnou automobilovou dopravou v oblasti Troje), ale využitím přívozu se tato doba zkracuje na polovinu. Levobřežní přístaviště V Podbabě se nachází poblíž autobusové zastávky (200 m) linek 107, 116, 147, 160, 340, 350, 355. Nad přístavištěm vede cyklotrasa A1 – na sever do Sedlce / na jih přes Podbabu do Stromovky a nedaleko začíná cyklotrasa A17 vedoucí Šáreckým údolím do Nebušic.

Pravobřežní přístaviště Podhoří se nachází poblíž zastávky linek 112 a 236 (200 m), které zajišťují spojení k Zoologické zahradě, dále pak do Bohnic (linka 236), do Troje a Holešovic (linka 112). Nad přístavištěm vede cyklotrasa A2 – na sever do Zámků, Klecánek a Řeže / na jih do Troje a Libně.

Přívoz P2 zajišťuje s ohledem na charakter provozu pouze plavby uvedené v jízdním řádu. Při zvýšené poptávce může být z kapacitních důvodů provozován nepřetržitě (tj. nemusí být přesně dodrženy odjezdy dle jízdního řádu). 

 

Přívoz P3: Lihovar – Veslařský ostrov

Plánek přívozu P3
Plánek v PDF

Přívoz se sezonním provozem nabízí výhodné spojení břehů Vltavy v místech, kde levý břeh na vstupu do města ztrácí přírodní charakter i přívětivost pro chodce, cyklisty či bruslaře. Přívozem se však dá přeplavit na pravý břeh, který nabízí příjemné podmínky až na okraj samotného centra města.

Levobřežní přístaviště Lihovar se nachází poblíž autobusových a tramvajových zastávek (300 m). Na jih od přístaviště vede cyklotrasa A1 ve směru Lahovičky, Radotín, nedaleko pak odbočuje cyklotrasa A12 do Prokopského údolí.

Ostrovní přístaviště Veslařský ostrov je na pravý břeh Vltavy napojeno mostem, který ústí naproti podolskému plaveckému stadionu. Pro další cesty lze využít zastávky Dvorce (tram i bus) nebo Kublov (tram). Po pravém břehu vede cyklotrasa A2 – na sever do centra města / na jih směr Braník, Modřany, Zbraslav.

Přívoz P3 zajišťuje s ohledem na charakter provozu pouze plavby uvedené v jízdním řádu. Při zvýšené poptávce může být z kapacitních důvodů provozován nepřetržitě (tj. nemusí být přesně dodrženy odjezdy dle jízdního řádu).

 

Přívoz P5: Císařská louka – Výtoň – Náplavka Smíchov

Plánek přívozu P5
Plánek v PDF

Přívoz se sezonním provozem spojuje severní cíp ostrova Císařská louka s oběma vltavskými břehy a současně spojuje obě vltavské náplavky. Nabízí tak spojení zejména pro výlety, lze doporučit nezvyklý malebný výhled na Vyšehradskou skálu z Císařské louky. Atraktivní je přímé spojení obou náplavek, při sobotních trzích na výtoňské náplavce a navíc v tomto období jezdí přívoz častěji.

Ostrovní přístaviště Císařská louka se nachází na severním cípu ostrova, odkud vede na jih přes celý ostrov komunikace s nízkým provozem a je tak ideální výletní spojnicí na pevninu (k zastávkám Lihovar či na cyklotrasu A1).

Pravobřežní přístaviště Výtoň je umístěno v jižní části oblíbené náplavky, přímo pod stejnojmennými tramvajovými zastávkami. Po náplavce vede cyklotrasa A2 – na sever do centra města / na jih směr Podolí, Braník, Modřany, Zbraslav a na výtoňské křižovatce začíná cyklotrasa A23 směřující do Vršovic, Michle a Hostivaře.

Levobřežní přístaviště Náplavka Smíchov se nachází na dosud méně využívaném břehu, ale rostoucí obliba náplavek snad letos oživí i tu smíchovskou, nad kterou se nachází sportovní i dětské hřiště s kavárnou. Nejbližší zastávka Na Knížecí (metro, vlak, bus, tram) je vzdálena cca 600 m.

Přívoz P5 zajišťuje s ohledem na charakter provozu pouze plavby uvedené v jízdním řádu. Při zvýšené poptávce může být z kapacitních důvodů zajištěn posilový spoj. 

 

Přívoz P6: Lahovičky – Nádraží Modřany

Plánek přívozu P6
Plánek v PDF

Přívoz se sezonním provozem spojuje vltavské břehy kousek pod soutokem Vltavy a Berounky. Tím nabízí především rychlé spojení z osídleného modřanského břehu na přírodnější levý břeh.

Přístaviště Nádraží Modřany se nachází v dosahu zastávek tramvajových linek 3 a 17, autobusových linek 139, 165, 173 a 341 a železničních linek S8 a S80. Nedaleko přístaviště je rozcestí cyklotras A2 (na sever směr Braník, centrum / na jih směr Komořany, Zbraslav) a A21 (směr Modřany, Libuš, Kunratice, Šeberov).

Přístaviště Lahovičky umožňuje využít 700 m vzdálenou zastávku autobusových linek, ale především rychle zpřístupňuje rozvojové území podél cyklotrasy A1 (na sever do Chuchlí a centra / na jih podél Berounky do Radotína a dále).

Na přívozu P6 jsou možné další plavby nad rámec plaveb uvedených v jízdním řádu, a to mezi první a poslední plavbou dle jízdního řádu. Tyto plavby lze uskutečnit na základě požadavku cestujících tak, aby nebyly ovlivněny plavby či provozní přestávky dle jízdního řádu. Potřeba plavby mimo jízdní řád se signalizuje akusticky (zvonem nebo požádáním) a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.  

 

Přívoz P7: Pražská tržnice – Ostrov Štvanice – Rohanský ostrov

Plánek přívozu P7
Plánek v PDF

Přívoz se sezonním provozem spojuje východní cíp ostrova Štvanice s oběma vltavskými břehy. Nabízí tak spojení na jinak obtížněji dostupný ostrov Štvanice, ale i rychlou a zajímavou přepravu mezi Holešovicemi a rozvíjejícím se Karlínem.

Levobřežní přístaviště Pražská tržnice se nachází u pobřežní cesty pod Bubenským nábřežím, tramvajová zastávka Pražská tržnice je vzdálena pouhých 160 metrů.

Přístaviště Ostrov Štvanice se nachází na přírodním východním cípu ostrova, odkud vedou přes celý ostrov cesty s nízkým či žádným provozem.

Pravobřežní přístaviště Rohanský ostrov je umístěno pod schodištěm říční navigace, které se nachází v přímé linii prodloužení Thámovy ulice. Nedaleko vede cyklotrasa A2 (na západ do centra města / na východ směr Libeň) a pobřežní partie nedaleko oživuje osvěžovna "Přístav 18600". Stanice metra Křižíkova i stejnojmenná zastávka tramvaje je vzdálena 400 metrů.

Na přívozu P7 jsou možné další plavby nad rámec plaveb uvedených v jízdním řádu, a to mezi první a poslední plavbou dle jízdního řádu. Tyto plavby lze uskutečnit na základě požadavku cestujících tak, aby nebyly ovlivněny plavby dle jízdního řádu. Potřeba plavby mimo jízdní řád se signalizuje akusticky (kovovým úderem nebo požádáním) a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.  

 

Provozní parametry

Linka Provozní parametry Jízdní řád
Provoz Dny Od Do Interval Max. provozní limit průtoku
P1 celoroční PD 05:25 20:00 na požádání dle potřeby 450 m3/s ano
SN 06:45
P2 celoroční PD 05:25 22:00 15 min. 450 m3/s ano
SN 06:30
P3 sezonní
(25.3.–30.10.2016)
PD 06:00 22:00 20 min. ~700 m3/s ano
SN 07:00
P5 sezonní
(25.3.–30.10.2016)
CT 08:00 20:00 (25.3.–13.5.2016)
21:00 (14.5.–31.8.2016)
20:00 (1.9.–30.9.2016)
19:00 (1.10.–30.10.2016)
30 min.
(v SO dopoledne 15 min.)
~700 m3/s ano
P6 sezonní
(25.3.–30.10.2016)
PD 07:00 na požádání dle potřeby ~450 m3/s ano
SN 08:00
P7 sezonní
(25.3.–30.10.2016)
PD 07:00 30-20 min.
+ na požádání dle potřeby
~700 m3/s ano
SN 08:00

 

Provozní podmínky

Stav vody na měřící stanici Praha-Malá Chuchle Stav vody na měřící stanici Praha-Malá Chuchle
Zasahuje-li modrá křivka, výšky hladiny, do zelené oblasti, 1. povodňového stupně, mohou být přívozy mimo provoz. (Viz max. provozní limity průtoku v tabulce.)
Přívozy nejsou v provozu při zvýšené hladině Vltavy (viz Provozní parametry) na základě Plavební vyhlášky nebo při zhoršení podmínek přístupnosti přístavišť, případně při jiných nepříznivých přírodních podmínkách.
Aktuální informace o vodním stavu: Povodí Vltavy - vodočet Praha-Malá Chuchle.

Informace o provozu přívozů lze též získat v jejich provozní době na následujících telefonech:

 

Tarifní podmínky

Na všech uvedených přívozech platí Tarif PID.

Přeprava jízdních kol zdarma. Přepravu mohou omezit pouze zvýšené provozní nároky. Při přepravě zavazadel (jízdních kol, kočárků apod.) dbejte pokynů převozníků.

 

Další informace

 

Spokojené cestování přes vodu Vám přejí

ROPID
Magistrát hl. m. Prahy
Povodí Vltavy, s. p.
Pražská paroplavební společnost, a.s.
Pražské Benátky, s. r. o.
Vittus group, s. r. o.
Městská část Praha 7


zveřejněno: 1.7.2016 00:00      poslední změna: 14.7.2016
Vytištěno ze serveru www.ropid.cz