Trvalé změny PID od 1.9.2009


Změny ve zkratce

Spolu s koncem prázdnin začínají od 1.9.2009 opět platit běžné jízdní řády pro školní rok. Znamená to návrat ke kratším intervalům a obnovení provozu školních linek a spojů. Termín konce prázdnin využijeme také pro trvalé změny zejména autobusových linek Pražské integrované dopravy.

Nejvýznamnější změnou je reorganizace a optimalizace linkového vedení autobusů v celém jihovýchodním sektoru Prahy. „Úpravou linek se dopravní síť zjednoduší, zpřehlední, cestující budou moci lépe přestupovat. Posílí se také přeplňované linky a oslabí málo využívaná spojení. Naopak nabídneme cestujícím některá nová logická spojení. Cílem úprav je také zefektivnit a zlevnit provoz bez negativních dopadů na cestující. Stejný počet kilometrů totiž dokážeme ujet s menším počtem autobusů,“ popisuje důvody změn Martin Jareš, vedoucí odboru plánování ROPID. Další změny v Praze se týkají zřízení nové zastávky Obora Hvězda a posílení linky 269, která bude nově jezdit také ve všední dny dopoledne.

Na příměstských linkách jsme připravili posílení dopravy v oblastech Mníšku pod Brdy a Horoměřic. Více spojů si tu vyžaduje stále rostoucí počet cestujících. Mezi Prahou a Mníškem pod Brdy budou zavedeny nové spoje v pracovní dny dopoledne a o víkendu, z Prahy do Horoměřic se bude jezdit častěji ve všední dny odpoledne. Ostatní změny se týkají zřízení nových zastávek nebo drobných úprav jednotlivých spojů na základě požadavků konkrétních měst a obcí ve Středočeském kraji.

1) Oblast Prahy 4, Jižního Města a Hostivaře

Nový model autobusové dopravy představuje zlepšení a zjednodušení dopravy zejména v oblasti Jižního Města s přesahem do průmyslové zóny Hostivař-Malešice a také do oblastí Prahy 4 a 10 (Vršovice, Krč, Lhotka, Libuš). I když cestující potkají v ulicích méně linek, neznamená to v žádném případě zhoršení – linky, které jsou vytížené, budou jezdit častěji. Zlepší se i dodržování jízdních řádů díky postupně zaváděné preferenci autobusů v ulicích. Lidé budou moci z autobusů lépe přestupovat jak na tramvaje, metro, tak i na vlaky.

Veškeré změny vycházejí z dlouhodobých potřeb prokázaných přepravními průzkumy a byly projednány s úřady příslušných městských částí. Zejména v oblasti Prahy 4 došlo pouze k dílčím změnám, nepodařilo se zatím zrealizovat potřebné posílení linek 150 a 192, které by znamenalo určité omezení málo využívaných spojení. Z ekonomických důvodů je totiž nutné zachovat celkový objem autobusové dopravy. Díky novému modelu dopravy dojde také ke snížení provozních nákladů, neboť stejný počet kilometrů ujede dopravce s menším počtem autobusů.

Hlavní zlepšení pro Prahu 4, Jižní Město a Hostivař:

Změny na jednotlivých linkách:

101: Pro zlepšení přestupů na tramvaje jede linka přes Koh-i-noor také ve směru Tolstého

113: Zavedeny vložené spoje v úseku Kačerov – Sídliště Písnice ve špičkách pracovního dne (namísto linek 171 a 272), zrušena zastávka Michelský les

114: Zkrácena do trasy Kačerov – Šeberák (spojení Kunratice – Chodov zajištěno linkou 197)

117: V úseku Zálesí – Nové dvory je linka vedena přes Novodvorskou a Čechtickou

121: Vybrané spoje v pracovní dny se prodlužují o úsek Nádraží Braník – Na Knížecí (namísto linky 197)

122: Nová trasa: Jižní Město – Háje – Ke Kateřinkám – Opatov – Nad Košíkem – Nádraží Hostivař – Zentiva – Průmyslová – Depo Hostivař (v provozu ve špičkách pracovního dne a vybrané spoje večer)

124: Každý druhý spoj je prodloužen o úsek Želivského – Habrová namísto linky 234

135: Nová trasa: Florenc – Náměstí Míru – Na Míčánkách – Slavia – Spořilov – Chodovská tvrz – Opatov – Ke Kateřinkám – Háje – Jižní Město

150: Nová trasa: Čechova čtvrť / Poliklinika Modřany – Labe – Lhotka – Kačerov – Michelská – Chodovská – Slavia – Želivského (v provozu ve špičkách pracovního dne)

153: Nová linka pro spojení oblasti Libuše s tramvajemi v Modřanech v trase Sídliště Písnice – U Libušského potoka (v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů)

154: Prodloužení linky o úsek Chodov – Koleje Jižní Město v pracovní dny cca do 20:00

171: Linka je zrušena a nahrazena posílením linky 113

175: Linka je sloučena s linkou 277 a ve špičkách pracovních dnů prodloužena o úsek Skalka – Na Košíku – Opatov

181: Prodloužení linky o úsek Nádraží Hostivař – Nad Košíkem – Opatov

189: Linka je nově v provozu i v pracovní dny ráno ve směru Sídliště Lhotka

194: Linka je zrušena a spojení k metru A je nahrazeno linkou 122

197: Nová trasa: Chodov – Volha – Kunratice – Libuš – Nové dvory – Sídliště Lhotka – Novodvorská – Přístaviště – Lihovar – Smíchovské nádraží (v úseku Sídliště Lhotka – Chodov v provozu pouze v pracovní dny, na linku 197 jsou převedeny spoje z linky 199)

199: Linka je zrušena a nahrazena posílenou linkou 197

212: Linka je zrušena a nahrazena prodlouženou linkou 122

234: Linka je zrušena a nahrazena prodlouženou linkou 124

238: Linka je zrušena a nahrazena prodlouženou linkou 122

260: Linka je zrušena a nahrazena prodlouženou linkou 135

272: Linka je zrušena a nahrazena linkami 113, 114 a 197

277: Linka je zrušena a nahrazena prodlouženou linkou 175

2) Oblast Mníšku pod Brdy

Linka 317 již nebude z provozních důvodů zajíždět do Kytína. Náhradou bude zřízena nová linka 446 v trase Mníšek pod Brdy, náměstí – Kytín. Na této lince budou nasazeny převážně nízkokapacitní autobusy. Posiluje se doprava mezi Prahou a Mníškem pod Brdy v pracovní dny cca mezi 7:30 a 13:00 a také o víkendech. Vybrané spoje linky 448 budou prodlouženy o zastávku Karlík. Zastávka Čisovice, rozc. k žel. st. se bude nově nazývat Čisovice, Pod Horou.

3) Ostatní změny

Další informace o změnách

Koncem srpna obdrží občané oblastí dotčených změnami do poštovních schránek informační leták, těsně před změnou jízdních řádů a v prvních zářijových dnech budou navíc u stanic metra rozdávat informátoři letáky včetně jízdních řádů. Brožury se stručnými jízdními řády si budou moci cestující vyzvednout zdarma ve stanicích metra nebo v infocentrech Dopravního podniku. Veškeré podrobné informace včetně jízdních řádů jsou také k dispozici na webu www.ropid.cz.


zveřejněno: 20.8.2009 09:38      poslední změna: 27.4.2011
Vytištěno ze serveru www.ropid.cz