PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Úterý 22.09.2020 20:26
zítra: Středa 23.09.2020


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 28.11.2012 19:48      poslední změna: 24.1.2013

Česká zemědělská univerzita a ROPID se dohodli na zlepšení dopravy do Suchdola

V průběhu října a listopadu 2012 proběhla jednání mezi Českou zemědělskou univerzitou a organizací ROPID nad řešením dopravní obslužnosti mezi Suchdolem a Dejvicemi. Z jednání a následných přepravních průzkumů vzešlo několik postupných kroků, které zlepší dostupnost Suchdola pro studenty ČZU i pro místní obyvatele. První výsledky budou patrné již od 9. prosince 2012.

„Přesné informace o počtech studentů, rozvrhu vyučování a také opakované průzkumy vytíženosti jednotlivých spojů nám pomohly připravit nový jízdní řád autobusové linky 107, který je v rámci možností šitý na míru České zemědělské univerzitě v Praze. V dopravě do Suchdola jsou během dne i roku velké výkyvy, a proto maximálně posílíme provoz linky 107 v době návozu na vyučování a odvozu z něj,“ říká Pavel Procházka, pověřený řízením ROPID.  

„Veřejná doprava do Suchdola byla ve špičkách nedůstojná pro místní obyvatele i pro studenty naší univerzity,“ říká rektor ČZU v Praze prof. Ing. Jiří Balík, CSc. „Vážím si toho, že se po opakovaných jednáních podařilo dospět k návrhům na zlepšení situace, i když v některých časech jsou dopravní možnosti omezené průjezdností komunikací mezi Dejvicemi a Suchdolem.“

Dohoda ČZU a ROPID spočívá v následujících krocích:

1)    Přesunutí nástupní zastávky na Dejvické

Od 9.12.2012 bude přesunuta dnešní nástupní zastávka Dejvická z úzkého nástupního ostrůvku do sousední zastávky, kde je nástupiště širší. Zlepší se tak bezpečnost cestujících i plynulost provozu okolních autobusů. Více v příloze. 

2)    Posílení víkendového provozu

Od 9.12.2012 bude posíleno víkendové odpoledne pro odvoz studentů kombinovaného studia (ranní období bylo pro jejich návoz posíleno již v průběhu října 2012).

3)    Provoz během zkouškového období

Vzhledem ke sníženým cestovním nárokům bude od ledna 2013 do 10. února 2013 platit mírně omezený jízdní řád podobně jako v září 2012.

4)    Posílení pro letní semestr

Spolu se začátkem výuky v letním semestru 2012/13 bude jízdní řád linky 107 přizpůsoben nárazovým špičkám pro návoz i odvoz studentů z vyučování – v tyto špičkové hodiny bude zkrácen interval na 2-3 minuty. Zároveň se uvažuje o mimořádných autobusových posilách např. při konání Miss Agro nebo v průběhu přijímacích zkoušek na ČZU.

Jediné, co zatím zcela uspokojivě vyřešit nelze, je ranní návoz studentů na hlavní dopolední vyučovací blok, kdy jsou veškeré možnosti z pohledu počtu použitelných autobusů vyčerpány (interval kloubových autobusů zde dosahuje minimální hodnoty 2-3 minut). Zlepšení by mohlo být dosaženo navrhovaným zprůjezdněním ulice Jugoslávských partyzánů v Dejvicích pomocí vyhrazených pruhů pro autobusy, což nyní ROPID prověřuje společně s městskou částí Praha 6. „Stejně tak bude nutné řešit dopravní obsluhu do Suchdola v budoucnu spolu s dalším nárůstem počtu studentů ČZU. Proto bychom v příštím roce rádi vyzkoušeli ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy provoz unikátního dvoukloubového autobusu podobného tomu, který zajišťuje dopravní obslužnost univerzitního kampusu v nizozemském Utrechtu,“ dodává Pavel Procházka.

Příloha: schéma nástupních zastávek na Dejvické

 


Zpět do rubriky: 2012