PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ | englishEN
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Středa 22.11.2017 17:32, provoz podle pracovního dne
zítra: Čtvrtek 23.11.2017, provoz podle pracovního dne

zveřejněno: 1.9.2015 00:00      poslední změna: 13.7.2016

PID s kočárkem (od 21.5.2016)

Obsah

Úvod
Cestujeme s kočárkem
Železnice
Metro
Tramvaje
Autobusy
Lanová dráha
Přívozy
Další informace

 

Úvod

Pražská integrovaná doprava chce poskytovat co nejlepší služby také cestujícím s dětskými kočárky. I proto je stále větší počet spojů zajišťován nízkopodlažními vozidly, jsou upravovány zastávky pro snadný přístup do vozidel a zřizovány bezbariérové přístupy do stanic metra i železnice. Cestujícím s dětským kočárkem pomohou i eskalátory. Naopak pevná schodiště či schody při nástupu do vozidel jsou překážkou, kterou lze překonat pouze někdy a navíc obtížně.

Nízkopodlažní vozidla jsou zvenčí označena piktogramem (při příjezdu do zastávky je nejlépe viditelný modrý piktogram na pravém předním rohu vozidla).
Kočárky

Prostory vyhrazené pro přepravu dětských kočárků ve vozidlech jsou označeny piktogramem (zvenku, případně i uvnitř).
Kočárky - nástup   Kočárky - nástup

Obdobně mohou být označeny i bezbariérové přístupy na stanice a zastávky.

Užitečnou pomůckou může být i Vyhledávač spojení PID, který umožňuje zadání s využitím parametru „pouze nízkopodlažní spoje“, případně „pouze bezbariérové spojení“ (hodnotí i přístupnost zastávek).

Při přepravě kočárků lze obvykle využít pomoc spolucestujících, případně i personálu dopravce (není to však jeho povinnost). Cestování může usnadnit slušnost a ohleduplnost, dostatečná komunikace s personálem dopravce i spolucestujícími, samozřejmostí by měla být znalost práv a povinností (Smluvní přepravní podmínky PID, zejména článek 7.1).

Vstřícnost je na místě při cestování plnějším dopravním prostředkem. Pokud to je možné, dejte přednost spolucestujícím vozíčkářům.

Řidič nebo jiná pověřená osoba může z důvodu okamžité přepravní situace (vozidlo je plně obsazeno nebo je vyhrazená plošina již obsazená jiným dětským kočárkem nebo vozíkem pro invalidy nebo jízdním kolem) přepravu dětského kočárku odmítnout.

Řidič může cestujícím s kočárky při nástupu ulehčit situaci tím, že dveře otevře centrálně – cestující se tak nemusí okolo kočárku natahovat k tlačítku na dveřích.

Kočárek s dítětem se dle Tarifu PID přepravuje ve všech prostředcích PID zdarma.

 

Cestujeme s kočárkem

Před nástupem

Na zastávce je výhodné stát před příjezdem vozidla v místě, kde předpokládáme umístění dveří, do kterých chceme nastupovat.
Při příjezdu tramvaje či autobusu je potřeba dát znamení zvednutím paže.
Kočárky - znamení

U vozidel s nástupem předními dveřmi (příměstské linky):

 1. odbavit u řidiče jízdné a pak nastoupit s kočárkem zadními dveřmi
 2. s vědomím řidiče nastoupit s kočárkem zadními dveřmi a teprve následně odbavit u řidiče jízdné

 

Jak s kočárkem

Cestování s kočárkem výrazně usnadní správná manipulace a ohleduplné umístění ve vozidlech.

 

Nástup:

 1. nízkopodlažní vozidlo – s kočárkem vjíždíme popředu
  Piktogram - nástup Kočárky - nástup
 2. vozidlo se schody – kočárek vynášíme madlem napřed (nahoře)
  Piktogram - nástup Kočárky - nástup
  – rozhodně ne popředu! Kočárky - nástup (NE)

 

Výstup:

 1. nízkopodlažní vozidlo – s kočárkem vyjíždíme pozadu
  Piktogram - nástup Kočárky - nástup
  – s výjimkou metra rozhodně ne popředu! Kočárky - výstup (NE) 
 2. vozidlo se schody – kočárek vynášíme madlem vzadu (nahoře)
  Piktogram - nástup Kočárky - nástup

 

Chůze po pevných schodištích:

 1. z čel kočárku (za madlo a přední část)
  Piktogram - výstup Kočárky - schodiště
 2. z boku kočárku
  Kočárky - schodiště

 

Jízda po eskalátorech:

 1. 4kolé kočárky – spodní cestující pod madlem kočárku, horní jistí shora (vhodné pro oba směry jízdy)
  Piktogram - výstup 
 2. 3kolé kočárky – horní cestující drží madlo kočárku, spodní jistí zdola (nutné pro oba směry jízdy z důvodu příčné stability kočárku)
  Kočárky - eskalátor

 

Umístění kočárku ve vozidle:

 1. prioritně na plošině pro přepravu kočárků
  Kočárky - vozidlo
 2. podle obsazenosti vozidla a počtu kočárků (i invalidních vozíků) je možné vhodně využít prostor (méně kočárků s přisednutím na sousední sedadlo, více kočárků vedle sebe se stáním) 
 3. zkuste si ověřit cílovou zastávku případných spolucestujících kočárků (či vozíčkáře) a podle toho se ve vozidle umístěte (uvolňování cesty zbytečným výstupem a nástupem zdržuje všechny)
 4. kočárek ideálně v pozici s minimálním manévrováním po nástupu i před výstupem (pokud to však nebrání a neomezuje ostatní cestující)
 5. kočárek zabrzděte
 6. pokud to je možné, sklopte madlo kočárku, aby co nejméně vyčnívalo do prostoru
  Kočárky - vozidlo 

Kočárky s otočnými předními kolečky při jízdě pouze po předních kolečkách nedrží požadovaný směr, což se projeví zejména při nevhodném nástupu do nízkopodlažních vozidel.

Větší pozornost je nutné věnovat při cestování s kočárky pro dvě děti (vedle sebe / za sebou / nad sebou) nebo se sportovnějšími verzemi kočárků.

 

Před výstupem

Kočárky - tlačítko Před příjezdem do zastávky je třeba dát v tramvaji a autobusu znamení příslušným tlačítkem pro výstup s kočárkem, a to za každý vystupující kočárek (u některých vozidel se znamení dává dvojím stisknutím tlačítka "Znamení k řidiči"). U vozidel s poptávkovým ovládáním dveří je nutné stisknout příslušné tlačítko (u některých typů autobusů se automaticky aktivují dveře nejbližší zmáčknutému tlačítku pro výstup s kočárkem). Pak už jen zbývá se připravit k výstupu (požádat o uvolnění cesty, odbrzdit kočárek a případně jej nasměrovat ke dveřím). 

 

 

Železnice

Na většině železničních tratí zahrnutých do PID je provoz zajištěn nízkopodlažními vozidly. Důležitá je však přístupnost nástupišť – v provozu jsou nástupiště zcela bezbariérová i nástupiště přístupná pouze po pevných schodištích (většinou však vybavených lyžinami pro kočárky).

 

Metro

Přístupnost některých stanic metra je omezena přístupem pouze po pevných schodištích.

Kočárky - vozidlo

Náhled - Klikací mapa
Kliknutím na obrázek schéma zvětšíte

V soupravě metra může cestující s kočárkem cestovat na kterékoli plošině, na každé plošině je povoleno přepravovat maximálně jeden kočárek. Některé plošiny však mohou být obsazenější (skupiny cestujících, vliv umístění přístupů na nástupiště v jednotlivých stanicích), na většině prvních a posledních plošin každého vozu se mohou přepravovat jízdní kola (označeno piktogramy, více zde) a pro vozíčkáře je obvykle nejvhodnější první nebo poslední plošina celé soupravy. Vhodné místo pro kočárek je například u nouzových spojovacích dveří na koncích vagónů nebo u pravých dveří dle směru jízdy (obvykle se nepoužívají).

Přístupnost stanic metra pro cestující s kočárky je dostupná ve schématu metra. U každé stanice je uváděn pouze přístup s nejmenší fyzickou náročností (tzn. v pořadí: výtahy – eskalátory – pevná schodiště).

Ve stanici Kačerov je pomocí eskalátoru umožněn pouze výstup.

 

Tramvaje

Provoz nízkopodlažními vozidly se průběžně rozšiřuje dle obnovy vozového parku.

Garantované nízkopodlažní spoje jsou v jízdním řádu označeny značkou Piktogram invalida, dále mohou být nízkopodlažní vozidla vypravována i nad rámec těchto spojů.

 

Autobusy

Provoz nízkopodlažními vozidly se průběžně rozšiřuje dle obnovy vozového parku jednotlivých dopravců.

Garantované nízkopodlažní spoje jsou v jízdním řádu označeny značkou Piktogram invalida, dále mohou být nízkopodlažní vozidla vypravována i nad rámec těchto spojů.

Pro přepravu osob se sníženou pohyblivostí (tedy i pro cestující s kočárky) je zřízena zvláštní linka Piktogram invalida1.

 

Lanová dráha

S ohledem na konstrukci vozidel a z toho vyplývající stavební uspořádání stanic nemůže lanová dráha zajistit bezbariérovou přístupnost. Přístupnost je pro cestující s kočárky možná pouze s dopomocí druhé osoby (přenášení pevných schodišť).

 

Přívozy

S výjimkou linky P3 (bezbariérové plavidlo) je cestování přívozy možné pouze s dopomocí druhé osoby.

 

Další informace

 


Zpět do rubriky: Cestujeme…