PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ | englishEN
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Středa 22.11.2017 17:19, provoz podle pracovního dne
zítra: Čtvrtek 23.11.2017, provoz podle pracovního dne

zveřejněno: 1.1.2015 00:00      poslední změna: 18.1.2016

Standardy kvality PID – autobusy

Obsah

Úvod
Vozidlo autobusu PID
Zastávka autobusu PID
Jednotlivé kvalitativní standardy a jejich definice
Měření a vyhodnocování
Přílohy

 

Úvod

Standardy kvality Pražské integrované dopravy (PID) stanovující jednotnou úroveň kvality poskytovaných služeb vycházejí z doporučení evropské normy ČSN EN 13 816 a také ze současných finančních možností objednatelů dopravy. Standardy byly nastaveny podle zjištěných klíčových potřeb cestujících tak, aby se mohly stát základem smlouvy se zákazníkem o minimální jednotné úrovni poskytované kvality služby. 

Díky zaváděným standardům je možné sledovat, vyhodnocovat a porovnávat plnění jednotlivých aspektů služby u jednotlivých dopravců PID a pomocí dalších vyplývajících opatření jejich kvalitu trvale zlepšovat. Standardy kvality PID jsou závazným dokumentem pro všechny dopravce PID. Standardy se také stanou základem pro určení kvalitativních kritérií pro připravovaná výběrová řízení na jednotlivé autobusové linky PID.

 

Vozidlo autobusu PID

Obecné podmínky, které stanovují následující vzhled a vybavení autobusu PID: 

 • poměr počtu sedících a stojících cestujících
 • místo pro kočárek
 • sledování polohy vozidla pomocí GPS
 • informační a odbavovací systém (např. hlášení zastávek, digitální informační panely, zobrazovač času a pásma, označovače, výňatek z tarifu a smluvních přepravních podmínek PID a další pokyny pro cestující podle manuálu)
 • evidenční čísla a logo PID
 • osvětlení, topení, odvětrávání
 • minimální procento bezbariérově přístupných vozidel na městských a příměstských linkách
 • vybavení pro zrakově postižené cestující
 • pravidla pro umístění reklamy (maximálně 30% okenních ploch, zákaz propagace osobních automobilů)
 • maximální stáří autobusu

 

Zastávka autobusu PID

Obecné podmínky, které stanovují následující vzhled a vybavení zastávky PID: 

 • základní rozměry a vzhled zastávkového označníku podle manuálu
 • kombinace barev: červená, modrá, bílá
 • zastávkový informační systém (název a charakter zastávky, označení linek včetně směrů, přestupních vazeb, tarifní pásmo atd.)
 • zastávkové jízdní řády (umístění, ochrana proti povětrnostním vlivům a vandalismu)
 • podmínky pro informační vitrínu v zastávkovém přístřešku

 

Jednotlivé kvalitativní standardy a jejich definice

1.1 Plnění grafikonu

Provoz je zajišťován v souladu s platným grafikonem (bez výpadků)

1.2 Dodržení kapacity vozidla

Spoj je zajišťován vozidlem předepsané nebo vyšší kapacity.

2.1 Bezbariérovost vozidel

Dopravce provozuje bezbariérově přístupná vozidla (minimálně 40 % na městských a 20 % na příměstských linkách)

2.2 Garance bezbariérových spojů

Spoje, vyznačené v jízdním řádu (garantované spoje), jsou zajištěny bezbariérově přístupným vozidlem.

2.3 Obsloužení zastávek

Vozidlo obsluhuje zastávky v případě potřeby výstupu / nástupu.

2.4 Doplňkový prodej jízdenek na městských linkách

Řidič na městských linkách je povinen nastoupit službu vždy s dostatečnou zásobou jízdenek pro doplňkový prodej. Řidič je ochoten tyto jízdenky prodávat.

2.5 Prodej jízdenek na příměstských linkách

Řidič prodává jízdenky v souladu se SPP PID a Tarifem PID. Řidič také důsledně kontroluje tarifní kázeň cestujících.

2.6 Funkčnost odbavovacího zařízení

Odbavovací zařízení ve vozidle je plně funkční. V odbavovacím zařízení je použito správných náležitostí (papír, páska).

3.1 Informování ve vozidlech

Informace ve vozidle (vně i uvnitř) odpovídají manuálu pro autobus PID, jsou kompletní, aktuální a čitelné.

3.2 Informování na zastávkách

Informace na zastávce odpovídají manuálu pro zastávku PID, jsou kompletní, aktuální a čitelné.

4.1 Přesnost provozu

Provoz je zajišťován v souladu s platným jízdním řádem. Provoz je přesný, pohybuje-li se odchylka od jízdního řádu u nácestné zastávky v rozmezí 0 až +179 s, u výchozí zastávky 0 až +59 s. Standard je splněn, jede-li 75 % sledovaných spojů v toleranci pro přesný provoz.

4.2 Přestupní vazby

Řidiči dodržují předepsané návaznosti a přestupy vyznačené ve vozovém jízdním řádu.

5.1 Chování jízdního personálu

Provozní personál se chová slušně, vstřícně a přátelsky bez hrubého porušení pravidel slušného chování. Provozní personál nesmí během pobytu ve vozidle kouřit.

5.2 Ústrojová kázeň

Řidič je po celou dobu výkonu oděn ve slušném a čistém oděvu (uniforma příslušného dopravce nebo jednotný oděv, stanovený dopravcem).

6.1 Čistota vozidel

Interiér i exteriér vozidla je při výjezdu na výkon čistý, udržovaný, upravený, bez poškození jeho součástí, bez neodstraněných a odpudivých prvků.

6.2 Čistota zastávkových zařízení

Zastávkový označník a jeho příslušenství je udržováno čisté, všechny informační prvky, zastávkové jízdní řády a provozní informace jsou dobře čitelné.

7.1 Rizikové situace

Cestující se ve vozidle nesetká se situací, která by mohla ohrozit jeho bezpečnost, zdraví či život.

8.1 Stáří vozidel

Minimálně 60% vozidel v evidenci dopravce není starší než 12 let, žádné vozidlo nesmí být starší než 20 let, maximální průměrné stáří vozového parku je 9 let.

 

Měření a vyhodnocování

Měření jednotlivých standardů probíhá buď formou sběru dat od dopravců (například o plnění grafikonu), nebo pomocí tzv. fiktivních zákazníků, kteří mají za úkol sledovat jednotlivé měřené aspekty v terénu (například informování nebo čistota). Doplňkové měření některých standardů probíhá v rámci kontrolní činnosti ROPID. Vyhodnocení plnění jednotlivých standardů kvality se předpokládá čtyřikrát ročně, vždy po uplynulém čtvrtletí.

 

Přílohy

Standardy kvality PID 2016 pro autobusy [2 MB, PDF]

Manuál jednotného vzhledu vozidel PID [3 MB, PDF]


Zpět do rubriky: Standardy kvality