PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Středa 21.08.2019 14:17
zítra: Čtvrtek 22.08.2019


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 16.5.2012 05:39      poslední změna: 8.11.2012

Vyhodnocení standardů kvality PID (1. čtvrtletí 2012)

Obsah

Autobusy
Železnice
Přílohy

 

Autobusy

V rámci vyhodnocení 1. čtvrtletí 2012 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

Oproti loňskému roku došlo k mírné úpravě některých standardů, například ke zvýšení úrovně náročnosti u bezbariérovosti a čistoty vozidel, nově se sleduje také podíl spojů, jedoucích napřed oproti jízdnímu řádu. Vzhledem k dlouhé a tuhé zimě došlo ke zhoršení čistoty vozidel, jelikož v mrazivých dnech nedocházelo k vnějšímu mytí autobusů. Na pravidelnost provozu a výpadky však zima větší vliv neměla.

Ve standardu informování ve vozidlech přetrvávají závady ve funkčnosti vnitřních digitálních displejů a zvýšila se četnost nehlášení zastávek. U informování na zastávkách se výsledky obecně zlepšily, u některých dopravců však zůstává neuspokojivý vzhled a výbava označníků.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (Jaroslav Štěpánek, STENBUS, PROBO BUS, ABOUT ME a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry. 

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců 

(pořadí dle procenta splněných standardů s ohledem na důležitost jednotlivých aspektů z pohledu cestujících)

Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80% a více % standardů) Dopravní podnik hl. m. Prahy; ABOUT ME; STENBUS; ČSAD MHD Kladno; PROBO BUS; BOSÁK BUS
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60% a 80% standardů) Veolia Transport Praha; ČSAD Střední Čechy; MARTIN UHER; ČSAD POLKOST; Jaroslav Štěpánek; OAD Kolín
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40% a 60% standardů) Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno 40% a méně % standardů)

4 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel ABOUT ME, OAD Kolín, PROBO BUS, Veolia Transport Praha
4 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, Veolia Transport Praha

Poznámky a podrobnosti k jednotlivým standardům

1.1. Plnění grafikonu

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto (bez ohledu na důvod – výpadky zaviněné i nezaviněné dopravcem).
Úroveň náročnosti: 99,8 % městské linky, 99,9% příměstské linky.

1.2. Dodržení kapacity vozidla

Uvedené hodnoty vyjadřují, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto předepsaným typem vozidla (midibus, standardní, kloubový) a nebyla-li snížena kapacita nasazením menšího vozidla než je předepsáno. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,7 %.

Komentář k 1. čtvrtletí 2012:
Opět závady zejména u nedodržení plánovaného nasazení kloubových autobusů.

2.1. Bezbariérovost vozidel

Uvedená hodnota vyjadřuje podíl bezbariérově přístupných autobusů ve vozovém parku. Další hodnoty v tabulce vyjadřují podíl skutečně provozovaných bezbariérových vozidel a dále podíl bezbariérových spojů garantovaných v jízdních řádech z celkového počtu spojů na městských a příměstských linkách.
Úroveň náročnosti: 20 % městské linky, 10 % příměstské linky.

Komentář k 1. čtvrtletí 2012:
U většiny dopravců je nově uváděn údaj o skutečném podílu provozovaných nízkopodlažních vozidel, většina dopravců požadovanou úroveň náročnosti (zvýšenou oproti roku 2011 na dvojnásobek) splňuje, 6 dopravců tuto úroveň na městských linkách dokonce výrazně překračuje. Pouze 1 ze 13 dopravců zatím nevlastní žádné nízkopodlažní autobusy.

2.2. Garance bezbariérových spojů

Pokud má dopravce na svých linkách garantované bezbariérové spoje, uvedená hodnota znamená procento plnění dle předepsaného typu vozidla. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,5 %.

2.3. Obsloužení zastávek

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (sleduje se, zda řidič správně obsloužil zastávku a zda umožnil odbavení cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

Komentář k 1. čtvrtletí 2012:
Většina závad byla stejně jako v předchozím období způsobena nezastavením v zastávkách na znamení i přes přítomnost cestujících nebo nezastavením vozidla v takové zastávce jako druhého v řadě.

2.4. Doplňkový prodej jízdenek na městských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na městských linkách je ochoten a schopen prodávat jízdenky pro doplňkový prodej). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.5. Prodej jízdenek na příměstských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na příměstských linkách kontroluje a vydává jízdenky oproti předané hotovosti. Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.6. Funkčnost odbavovacího zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost označovačů jízdenek včetně správné funkce odbavovacího zařízení na příměstských linkách pomocí fiktivních zákazníků.
Úroveň náročnosti: 95 %.

3.1. Informování ve vozidlech

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost informačních displejů a linkových orientací, úplnost předepsaných informací o tarifu a přepravních podmínkách či funkčnost hlásiče zastávek. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 85 %.

Komentář k 1. čtvrtletí 2012:
Nejčastější závadou zůstává i nadále nesprávná funkce vnitřních informačních displejů, výsledky se zhoršily u hlásičů zastávek, kdy bývá toto zařízení nefunkční nebo úmyslně vypnuté řidičem.

3.2. Informování na zastávkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl zastávek bez závad z celkového počtu kontrolovaných zastávek. Hodnotí se úplnost a správnost předepsaných informací včetně správného umístění na zastávce (jízdní řády, informace o linkách, názvu zastávky nebo o tarifu). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 80 %.

Komentář k 1. čtvrtletí 2012:
Základní informace pro cestující jsou bez větších závad, u některých dopravců stále chybí ochrana jízdních řádů proti povětrnosti a vandalismu nebo informace o tarifu v části zastávek.

4.1. Přesnost provozu

Uvedené hodnoty vyjadřují procentuální podíl spojů provedených v časové toleranci (0 až +179 s) oproti jízdnímu řádu z celkového počtu měřených spojů. Dále je nově uváděno procento nepřijatelně předjetých spojů, tedy těch, které jedou o více než minutu dříve oproti jízdnímu řádu.
Úroveň náročnosti: 75 % spojů v toleranci, max. 3 % nepřijatelně předjetých spojů.

Komentář k 1. čtvrtletí 2012:
Na přesnost provozu má dlouhodobě negativní vliv zejména velká hustota silničního provozu. Sledovací systém GPS je již nainstalován u všech dopravců kromě jednoho (Vlastimil Slezák). Nově uváděné údaje ukazují poměrně vysoké procento předjetých spojů u některých dopravců.

4.2. Přestupní vazby

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič dodržel předepsané návaznosti uvedené v jízdním řádu). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.1. Chování jízdního personálu

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se zejména, zda řidič ve vozidle nekouří). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.2. Ústrojová kázeň

V tomto standardu se hodnotí přijatelnost oděvu řidiče a jeho reprezentativnost vůči cestujícím. Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrolovaných řidičů. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 95 %.

6.1. Čistota vozidel

Standard sleduje několik kritérií (vnější a vnitřní čistota, sedačky, podlaha), z jejichž hodnocení vychází průměrná hodnota čistoty pro každý měřený autobus. Výsledná hodnota vyjadřuje průměrnou čistotu měřených vozidel dopravce. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

Komentář k 1. čtvrtletí 2012:
U třech dopravců nebyl splněn standard, zejména z důvodu velkých mrazů, během kterých nebylo možné zajistit vnější mytí autobusů.

6.2. Čistota zastávkových zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se čistota zastávkového sloupku a čitelnost informačních prvků na zastávce včetně jízdních řádů). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

7.1. Rizikové situace

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (rizikové situace jsou závažné technické závady vozidla nebo pochybení řidiče, která mohou ohrozit bezpečnost či zdraví cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

8.1. Stáří vozidel – podíl vozidel mladších 12 let

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent vozového parku je ve věku 12 let a méně (čím vyšší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.
Úroveň náročnosti: 60 %.

8.1. Stáří vozidel – průměrné stáří vozového parku

Uvedená hodnota vyjadřuje průměrné stáří vozového parku dopravce (čím nižší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.

 

Železnice

V nastavení standardů kvality v železniční dopravě oproti loňskému roku nedošlo k výraznějším změnám, proto i jejich vyhodnocení v prvním čtvrtletí letošního roku proběhlo v podobném trendu jako za předchozí období. V celkovém součtu bylo za první tři měsíce letošního roku splněno čtrnáct z devatenácti standardů.

Splněny nebyly hned dva první standardy, tedy plnění odjetých kilometrů a dodržení kapacity vlaku. V tomto případě spadá neplnění na vrub především klimatickým podmínkám v měsíci únoru, kdy se Česká republika potýkala s přílivem chladného vzduchu, a teploty tak padaly na extrémní minima. Problémy s nízkými teplotami měly především jednotky řady 471 CityElefant, z tohoto důvodu byly některé vlaky odřeknuty, což se samozřejmě projevilo i na výsledcích těchto dvou kritérií. S vzestupem teplot se situace vrátila zpět do normálu a v měsíci březnu již byly výsledky podstatně lepší, v případě odjetých kilometrů bezpečně nad hranicí plnění, dodržení kapacity vlaku však nebylo splněno ani ve třetím měsíci. Klimatické vlivy ovlivnily také výsledky garance bezbariérových vlaků, tento standard taktéž nebyl v únoru splněn.

Oproti loňsku se zvýšil počet nasazovaných bezbariérových vlaků, a to zhruba o čtyři procenta. Jde především o náhradu velké části starších souprav v podobě motorového a přívěsného vozu (případně lokomotivy a přívěsných vozů) modernizovanými jednotkami Regionova, které jsou řešeny jako částečně nízkopodlažní, na linkách S8 a S80.

Velký nárůst plnění nastal u bezbariérovosti stanic a zastávek. Není to však z důvodu extrémního nárůstu stavební činnosti, bez které se přeměna bariérové stanice na bezbariérovou většinou neobejde. Jedná se o změnu metodiky měření, kdy se bezbariérovost nehodnotila údaji SŽDC, které jsou k dispozici například v jízdním řádu, ale bylo hodnoceno, zda při cestě na nástupiště nejsou stavební překážky, které by bránily imobilnímu cestujícímu se sem bez výrazné dopomoci dostat. Problematika nástupu imobilních cestujících do vlaků je úzce svázána s bezbariérovostí vlaků, která se řeší v již zmiňovaném standardu a pro pohodlný nástup je nutné, aby podmínku bezbariérovosti splňoval jak vlak, tak stanice.

Nesplněn byl standard prodej jízdních dokladů, hodnocené období se bohužel neobešlo bez případu, kdy průvodčí nekonal svou práci a nekontroloval jízdní doklady. Z hlediska statistiky se však jedná o výjimky, v naprosté většině případů vlakový personál své pracovní povinnosti dodržuje.

V hodnoceném období byl splněn standard informování ve vlacích, naopak ve stanicích a především zastávkách problém zůstává, na vině je především vandalismus.

Navzdory již zmiňovaným obtížným klimatickým podmínkám byla splněna přesnost provozu, pouze těsně nebylo v únoru splněno kritérium přípojových vazeb.

Na poměrně vysoké úrovni se drží také funkčnost vlaků, i když závady drobnějšího charakteru se občas objevují. Jedná se však o závady, které hrubě nenarušují kulturu cestování. Plnění tohoto standardu souvisí s údaji, které se týkají stáří vozidel. V letošním roce se průměrný věk železničního vozidla PID podařilo snížit pod sedmnáct let.

Závěrem lze říci, že ve většině standardů se potvrdil dlouhodobý trend a až na výjimky týkající se především vlivů extrémních teplot nedochází k výrazným problémům. Z hlediska přesnosti provozu se podařilo zvládnout i tyto vlivy, horší výsledky byly vlivem neschopnosti některých vozidel v plnění odjetých kilometrů. Pozitivním trendem je snižování věku vozidel, na druhou stranu se hlavně vlivem vandalismu stále nedaří uspokojivě zvýšit procento plnění informovanosti, a to především v neobsazených zastávkách.

Standard kvality Úroveň náročnosti Plnění 1.Q 2012
Plnění odjetých km 99,5 % 99,46 % / 99,77 % *
Dodržení kapacity vlaku 99,5 % 98,50 %
Bezbariérovost vlaků 60 % 64,00 %
Garance bezbariérových vlaků 99,5 % 99,25 %
Bezbariérovost stanic a zastávek 25 % 42,00 %
Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích 100 % 99,57 %
Prodej jízdních dokladů ve stanicích a zastávkách 100 % 100,00 %
Funkčnost označovačů jízdenek 95 % 99,80 %
Informování ve vlacích 90 % 96,43 %
Informování ve stanicích a zastávkách 80 % 62,20 %
Plnění GVD - přesnost provozu 80 % 96,07 % / 99,27 % *
Přípojové vazby 95 % 96,67 %
Chování jízdního a staničního personálu 100 % 100,00 %
Ústrojová kázeň 100 % 100,00 %
Čistota vozidel 80 % 83,80 %
Funkčnost a komfort vozidel 90 % 96,53 %
Čistota stanic a zastávek 80 % 80,33 %
Rizikové situace nestanoveno 100,00 %
Stáří vozidel 60 % 67,4 % / 0 % / 16,9 **
* …podíl zpožděných vlaků celkově / z viny ČD
** …plnění standardu / nepřijatelné situace / průměrné stáří vozidel
zelené podbarvení …standard splněn
červené podbarvení …standard nesplněn

 

Přílohy

Tabulky a grafy s podrobným vyhodnocením pro jednotlivé dopravce (průběžně za rok 2012).

About Me 15.2.2013 87.5 Kb Stáhnout
Bosák BUS 15.2.2013 87.5 Kb Stáhnout
ČSAD MHD Kladno 15.2.2013 87.6 Kb Stáhnout
ČSAD Polkost 15.2.2013 87.6 Kb Stáhnout
ČSAD Střední Čechy 15.2.2013 87.8 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy 15.2.2013 87.5 Kb Stáhnout
Jaroslav Štěpánek 15.2.2013 87.7 Kb Stáhnout
Martin Uher 15.2.2013 87.7 Kb Stáhnout
OAD Kolín 15.2.2013 87.6 Kb Stáhnout
Probo BUS 15.2.2013 87.6 Kb Stáhnout
Stenbus 15.2.2013 87.6 Kb Stáhnout
Veolia Transport Praha 15.2.2013 87.7 Kb Stáhnout
Vlastimil Slezák 15.2.2013 87.4 Kb Stáhnout
Všichni dopravci (2012) 15.2.2013 29.6 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (1. čtvrtletí) 16.5.2012 78.3 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (2. čtvrtletí) 3.9.2012 83.8 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (3. čtvrtletí) 8.11.2012 83.9 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (4. čtvrtletí) 15.2.2013 148.9 Kb Stáhnout

Zpět do rubriky: Vyhodnocení