PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Pondělí 26.08.2019 11:29
zítra: Úterý 27.08.2019


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 4.9.2012 05:39      poslední změna: 8.11.2012

Vyhodnocení standardů kvality PID (2. čtvrtletí 2012)

Obsah

Autobusy
Železnice
Přílohy

 

Autobusy

V rámci vyhodnocení 2. čtvrtletí 2012 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

Obecně je druhé čtvrtletí roku v plnění jednotlivých standardů nejúspěšnější v roce, což potvrzují také konkrétní výsledky – velmi dobré hodnoty vykazují dopravci zejména v plnění jízdního řádu, garance bezbariérových spojů, čistotě vozidel a zlepšila se i přesnost provozu.

Ve standardech informování ve vozidlech i na zastávkách se již většinu závad podařilo minimalizovat, u některých dopravců přetrvávají závady ve funkčnosti vnitřních digitálních displejů nebo nevyhovující vzhled a vybavení zastávkových označníků.

Mírně se zvýšil také podíl nízkopodlažních vozidel, naopak stáří vozového parku se u většiny dopravců lehce zhoršilo.

Obecně u závad v souvislosti s chováním a činností řidičů již nesledujeme žádné výraznější výkyvy, pro nejbližší období je nutné zaměřit se na správnou obsluhu zastávek na znamení.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (Jaroslav Štěpánek, STENBUS, PROBO BUS, ABOUT ME a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry. 

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců 

(pořadí dle procenta splněných standardů s ohledem na důležitost jednotlivých aspektů z pohledu cestujících)

Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80% a více % standardů) Dopravní podnik hl. m. Prahy; ABOUT ME; BOSÁK BUS; STENBUS; MARTIN UHER; ČSAD POLKOST; Veolia Transport Praha; ČSAD MHD Kladno
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60% a 80% standardů) ČSAD Střední Čechy; PROBO BUS; Jaroslav Štěpánek; OAD Kolín
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40% a 60% standardů) Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno 40% a méně % standardů)

4 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel ABOUT ME, OAD Kolín, PROBO BUS, Veolia Transport Praha
4 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, Veolia Transport Praha

Poznámky a podrobnosti k jednotlivým standardům

1.1. Plnění grafikonu

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto (bez ohledu na důvod – výpadky zaviněné i nezaviněné dopravcem).
Úroveň náročnosti: 99,8 % městské linky, 99,9% příměstské linky.

1.2. Dodržení kapacity vozidla

Uvedené hodnoty vyjadřují, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto předepsaným typem vozidla (midibus, standardní, kloubový) a nebyla-li snížena kapacita nasazením menšího vozidla než je předepsáno. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,7 %.

Komentář k 2. čtvrtletí 2012:
Opět závady zejména u nedodržení plánovaného nasazení kloubových autobusů.

2.1. Bezbariérovost vozidel

Uvedená hodnota vyjadřuje podíl bezbariérově přístupných autobusů ve vozovém parku. Další hodnoty v tabulce vyjadřují podíl skutečně provozovaných bezbariérových vozidel a dále podíl bezbariérových spojů garantovaných v jízdních řádech z celkového počtu spojů na městských a příměstských linkách.
Úroveň náročnosti: 20 % městské linky, 10 % příměstské linky.

Komentář k 2. čtvrtletí 2012:
U většiny dopravců je nově uváděn údaj o skutečném podílu provozovaných nízkopodlažních vozidel, drtivá většina dopravců požadovanou úroveň náročnosti splňuje.

2.2. Garance bezbariérových spojů

Pokud má dopravce na svých linkách garantované bezbariérové spoje, uvedená hodnota znamená procento plnění dle předepsaného typu vozidla. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,5 %.

2.3. Obsloužení zastávek

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (sleduje se, zda řidič správně obsloužil zastávku a zda umožnil odbavení cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

Komentář k 2. čtvrtletí 2012:
Většina závad byla stejně jako v předchozím období způsobena nezastavením v zastávkách na znamení i přes přítomnost cestujících nebo nezastavením vozidla v takové zastávce jako druhého v řadě.

2.4. Doplňkový prodej jízdenek na městských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na městských linkách je ochoten a schopen prodávat jízdenky pro doplňkový prodej). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.5. Prodej jízdenek na příměstských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na příměstských linkách kontroluje a vydává jízdenky oproti předané hotovosti. Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.6. Funkčnost odbavovacího zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost označovačů jízdenek včetně správné funkce odbavovacího zařízení na příměstských linkách pomocí fiktivních zákazníků.
Úroveň náročnosti: 95 %.

3.1. Informování ve vozidlech

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost informačních displejů a linkových orientací, úplnost předepsaných informací o tarifu a přepravních podmínkách či funkčnost hlásiče zastávek. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 85 %.

Komentář k 2. čtvrtletí 2012:
Nejčastější závadou zůstává i nadále nesprávná funkce vnitřních informačních displejů, po předchozím propadu se mírně snížil počet závad způsobených nesprávným hlášením zastávek.

3.2. Informování na zastávkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl zastávek bez závad z celkového počtu kontrolovaných zastávek. Hodnotí se úplnost a správnost předepsaných informací včetně správného umístění na zastávce (jízdní řády, informace o linkách, názvu zastávky nebo o tarifu). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 80 %.

Komentář k 2. čtvrtletí 2012:
Základní informace pro cestující jsou bez větších závad, u některých dopravců stále chybí ochrana jízdních řádů proti povětrnosti a vandalismu nebo informace o tarifu v části zastávek.

4.1. Přesnost provozu

Uvedené hodnoty vyjadřují procentuální podíl spojů provedených v časové toleranci (0 až +179 s) oproti jízdnímu řádu z celkového počtu měřených spojů. Dále je nově uváděno procento nepřijatelně předjetých spojů, tedy těch, které jedou o více než minutu dříve oproti jízdnímu řádu.
Úroveň náročnosti: 75 % spojů v toleranci, max. 3 % nepřijatelně předjetých spojů.

Komentář k 2. čtvrtletí 2012:
Na přesnost provozu má dlouhodobě negativní vliv zejména velká hustota silničního provozu. Sledovací systém GPS je již nainstalován u všech dopravců kromě jednoho (Vlastimil Slezák). Nově uváděné údaje i nadále ukazují poměrně vysoké procento předjetých spojů u některých dopravců, i když oproti předchozímu období došlo ke zlepšení u 8 dopravců.

4.2. Přestupní vazby

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič dodržel předepsané návaznosti uvedené v jízdním řádu). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.1. Chování jízdního personálu

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se zejména, zda řidič ve vozidle nekouří). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.2. Ústrojová kázeň

V tomto standardu se hodnotí přijatelnost oděvu řidiče a jeho reprezentativnost vůči cestujícím. Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrolovaných řidičů. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 95 %.

6.1. Čistota vozidel

Standard sleduje několik kritérií (vnější a vnitřní čistota, sedačky, podlaha), z jejichž hodnocení vychází průměrná hodnota čistoty pro každý měřený autobus. Výsledná hodnota vyjadřuje průměrnou čistotu měřených vozidel dopravce. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

6.2. Čistota zastávkových zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se čistota zastávkového sloupku a čitelnost informačních prvků na zastávce včetně jízdních řádů). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

7.1. Rizikové situace

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (rizikové situace jsou závažné technické závady vozidla nebo pochybení řidiče, která mohou ohrozit bezpečnost či zdraví cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

8.1. Stáří vozidel – podíl vozidel mladších 12 let

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent vozového parku je ve věku 12 let a méně (čím vyšší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.
Úroveň náročnosti: 60 %.

8.1. Stáří vozidel – průměrné stáří vozového parku

Uvedená hodnota vyjadřuje průměrné stáří vozového parku dopravce (čím nižší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.

 

Železnice

Ve druhém čtvrtletí 2012 nebyly z celkového počtu 19 standardů splněny čtyři z nich, což je lepší výsledek než v minulém kvartálu, kdy nebylo splněno pět kritérií. 

Nesplněné standardy:

Plnění odjetých kilometrů. Na vině byla především výluková činnost v železniční stanici Praha-Vysočany, kvůli níž byla omezena řada vlaků linky S9. Výluková činnost zde probíhala v měsíci červnu (a následně také v červenci).

Dodržení kapacity vlaku. I když zde chybí k dosažení požadovaných výsledků několik setin procenta. V červnu již byl splněn i tento standard, je zde tedy předpoklad pro další zlepšování v této oblasti.

Prodej jízdních dokladů ve vlacích. Stejně jako v prvním čtvrtletí letošního roku byl i ve druhém kvartále zjištěn případ, kdy průvodčí nekontroloval jízdní doklady a z toho důvodu byla za toto uložena dopravci příslušná sankce. S ohledem na počet kontrol se však i nadále jedná o výjimečné případy.

Informování ve stanicích a zastávkách. Problémy u tohoto standardu přetrvávají. Lepšímu plnění tohoto kritéria brání především stále hojně rozšířený vandalismus na nestřežených místech.

V měsíci květnu nebyl také splněn standard Přípojových vazeb, v celkovém hodnocení za celé čtvrtletí však bylo dosaženo požadovaného výsledku. Příčinou neplnění v měsíci květnu byla především výluková činnost. V měsíci červnu také nebyl splněn standard Čistota vozidel. Tento fakt patrně také souvisí s výlukovou činností, kdy na některé vlaky byly nasazovány starší pantografové jednotky řad 451 a 452, které již nesplňují nároky na moderní cestování. Drobné nedostatky se vyskytly i v Informování ve vlacích, nicméně k propadu plnění pod požadovanou hranici došlo pouze v květnu ve vlacích na území Středočeského kraje.

I nadále se pomalu daří zlepšovat standard Stáří vozidel, a to nejen vyřazováním starých vozů a jednotek (především řad 451 a 452), ale také zařazováním nově dodaných souprav – elektrických jednotek řady 471 CityElefant a motorových jednotek řady 814 Regionova.

Plnění standardů ve druhém čtvrtletí až na výjimky potvrdilo trend, který je patrný již z minulých období. Pokud neprobíhá výraznější výluková činnost, jsou provozní standardy, jako plnění odjetých kilometrů, či přesnost provozu plněny s rezervou. Až na výjimky lze kladně hodnotit také práci vlakového personálu. Rezervy přetrvávají v oblasti informovanosti, a to především v zastávkách bez obsluhy.

Standard kvality Úroveň náročnosti Plnění 2.Q 2012
Plnění odjetých km 99,5 % 99,31 % / 99,86 % *
Dodržení kapacity vlaku 99,5 % 98,43 %
Bezbariérovost vlaků 60 % 64,00 %
Garance bezbariérových vlaků 99,5 % 99,63 %
Bezbariérovost stanic a zastávek 25 % 42,00 %
Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích 100 % 99,63 %
Prodej jízdních dokladů ve stanicích a zastávkách 100 % 100,00 %
Funkčnost označovačů jízdenek 95 % 99,33 %
Informování ve vlacích 90 % 94,07 %
Informování ve stanicích a zastávkách 80 % 65,07 %
Plnění GVD - přesnost provozu 80 % 95,10 % / 99,30 % *
Přípojové vazby 95 % 95,40 %
Chování jízdního a staničního personálu 100 % 100,00 %
Ústrojová kázeň 100 % 100,00 %
Čistota vozidel 80 % 81,07 %
Funkčnost a komfort vozidel 90 % 93,87 %
Čistota stanic a zastávek 80 % 88,20 %
Rizikové situace nestanoveno 100,00 %
Stáří vozidel 60 % 68,5 % / 0 % / 16,3 **
* …podíl zpožděných vlaků celkově / z viny ČD
** …plnění standardu / nepřijatelné situace / průměrné stáří vozidel
zelené podbarvení …standard splněn
červené podbarvení …standard nesplněn

 

Přílohy

Tabulky a grafy s podrobným vyhodnocením pro jednotlivé dopravce (průběžně za rok 2012).

About Me 15.2.2013 87.5 Kb Stáhnout
Bosák BUS 15.2.2013 87.5 Kb Stáhnout
ČSAD MHD Kladno 15.2.2013 87.6 Kb Stáhnout
ČSAD Polkost 15.2.2013 87.6 Kb Stáhnout
ČSAD Střední Čechy 15.2.2013 87.8 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy 15.2.2013 87.5 Kb Stáhnout
Jaroslav Štěpánek 15.2.2013 87.7 Kb Stáhnout
Martin Uher 15.2.2013 87.7 Kb Stáhnout
OAD Kolín 15.2.2013 87.6 Kb Stáhnout
Probo BUS 15.2.2013 87.6 Kb Stáhnout
Stenbus 15.2.2013 87.6 Kb Stáhnout
Veolia Transport Praha 15.2.2013 87.7 Kb Stáhnout
Vlastimil Slezák 15.2.2013 87.4 Kb Stáhnout
Všichni dopravci (2012) 15.2.2013 29.6 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (1. čtvrtletí) 16.5.2012 78.3 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (2. čtvrtletí) 3.9.2012 83.8 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (3. čtvrtletí) 8.11.2012 83.9 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (4. čtvrtletí) 15.2.2013 148.9 Kb Stáhnout

Zpět do rubriky: Vyhodnocení