PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Pondělí 26.08.2019 11:43
zítra: Úterý 27.08.2019


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 6.8.2013 09:00      poslední změna: 19.11.2013

Vyhodnocení standardů kvality PID (2. čtvrtletí 2013)

Obsah

Autobusy
Železnice
Přílohy

 

Autobusy

V rámci vyhodnocení 2. čtvrtletí 2013 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

Vzhledem k povodním v první polovině června 2013, které výrazně negativně ovlivnily pravidelnost provozu většiny autobusových dopravců, bylo z měření standardů za 2. čtvrtletí vyjmuto období 1. 6. – 15. 6. 2013, aby nedošlo ke zkreslení dlouhodobých výsledků vývoje kvality jednotlivých dopravců. Největší potíže během povodňové situace nastaly v Praze a v okolí Vltavy na Štěchovicku, Kralupsku a Mělnicku.

U části dopravců se opět mírně zvýšil podíl nízkopodlažních vozidel, naopak stáří vozového parku se u většiny dopravců lehce zhoršilo. 3 dopravci nesplňují maximální průměrné stáří dané platnou legislativou zákonem. Vzhledem k dlouhodobému neplnění požadované úrovně náročnosti u standardu dodržení kapacity vozidla u kloubových vozů a současně s ohledem na rostoucí požadavky organizace ROPID na využití kloubových vozů požadují dopravci snížení této úrovně náročnosti.

U závad, které se týkají chování a činnosti řidičů přetrvává problém s kouřením ve vozidle, někdy i během přepravy cestujících. Opakující se závadou je také nehlášení zastávek. Negativní dopad na čistotu vozidel a informovanost cestujících má také vzrůstající vandalismus, zejména na odlehlejších zastávkách.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (PROBO BUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80% a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
MARTIN UHER *
ABOUT ME
Dopravní podnik hl. m. Prahy
ČSAD MHD Kladno
ČSAD POLKOST
STENBUS
BOSÁK BUS
OAD Kolín
PROBO BUS
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60% a 80% standardů) Veolia Transport Praha
ČSAD Střední Čechy
Jaroslav Štěpánek
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40% a 60% standardů) Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno 40% a méně % standardů)

4 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel ABOUT ME, PROBO BUS, OAD Kolín, ČSAD POLKOST
4 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, Veolia Transport Praha

Poznámky a podrobnosti k jednotlivým standardům

1.1. Plnění grafikonu

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto (bez ohledu na důvod – výpadky zaviněné i nezaviněné dopravcem).
Úroveň náročnosti: 99,8 % městské linky, 99,9% příměstské linky.

1.2. Dodržení kapacity vozidla

Uvedené hodnoty vyjadřují, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto předepsaným typem vozidla (midibus, standardní, kloubový) a nebyla-li snížena kapacita nasazením menšího vozidla než je předepsáno. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,7 %.

Komentář k 2. čtvrtletí 2013:
Vzhledem k dlouhodobému neplnění požadované úrovně náročnosti u kloubových vozů a současně s ohledem na rostoucí požadavky organizace ROPID na využití kloubových vozů požadují dopravci snížení této úrovně náročnosti. Uvedený požadavek bude projednán v rámci aktualizace standardů kvality pro rok 2014.

2.1. Bezbariérovost vozidel

Uvedená hodnota vyjadřuje podíl bezbariérově přístupných autobusů ve vozovém parku. Další hodnoty v tabulce vyjadřují podíl skutečně provozovaných bezbariérových vozidel a dále podíl bezbariérových spojů garantovaných v jízdních řádech z celkového počtu spojů na městských a příměstských linkách.
Úroveň náročnosti: 20 % městské linky, 10 % příměstské linky.

2.2. Garance bezbariérových spojů

Pokud má dopravce na svých linkách garantované bezbariérové spoje, uvedená hodnota znamená procento plnění dle předepsaného typu vozidla. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,5 %.

2.3. Obsloužení zastávek

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (sleduje se, zda řidič správně obsloužil zastávku a zda umožnil odbavení cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

Komentář k 2. čtvrtletí 2013:
K nejvíce problémovým zastávkám na znamení, kde dochází k opakovanému porušení povinností řidičů zastavit, patří zastávky Počeradská, Prunéřovská a Výstaviště Letňany.

2.4. Doplňkový prodej jízdenek na městských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na městských linkách je ochoten a schopen prodávat jízdenky pro doplňkový prodej). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.5. Prodej jízdenek na příměstských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na příměstských linkách kontroluje a vydává jízdenky oproti předané hotovosti. Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.6. Funkčnost odbavovacího zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost označovačů jízdenek včetně správné funkce odbavovacího zařízení na příměstských linkách pomocí fiktivních zákazníků.
Úroveň náročnosti: 95 %.

3.1. Informování ve vozidlech

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost informačních displejů a linkových orientací, úplnost předepsaných informací o tarifu a přepravních podmínkách či funkčnost hlásiče zastávek. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 85 %.

Komentář k 2. čtvrtletí 2013:
Četnější závady se průřezově u většiny dopravců objevují u funkčnosti hlášení zastávek. Většinu ostatních závad v tomto standardu se již postupně podařilo odstranit.

3.2. Informování na zastávkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl zastávek bez závad z celkového počtu kontrolovaných zastávek. Hodnotí se úplnost a správnost předepsaných informací včetně správného umístění na zastávce (jízdní řády, informace o linkách, názvu zastávky nebo o tarifu). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 80 %.

Komentář k 2. čtvrtletí 2013:
Zde již k častějším závadám nedochází, u vybraných dopravců stále přetrvává nevyhovující vzhled zastávkových označníků, počet nevyhovujících označníků se však postupně snižuje. Vzrůstající tendenci má problém vandalismu zejména v odlehlejších zastávkách.

4.1. Přesnost provozu

Uvedené hodnoty vyjadřují procentuální podíl spojů provedených v časové toleranci (0 až +179 s) oproti jízdnímu řádu z celkového počtu měřených spojů. Dále je nově uváděno procento nepřijatelně předjetých spojů, tedy těch, které jedou o více než minutu dříve oproti jízdnímu řádu.
Úroveň náročnosti: 75 % spojů v toleranci, max. 3 % nepřijatelně předjetých spojů.

Komentář k 1. čtvrtletí 2013:
I přes nepříznivé klimatické podmínky nesplnili úroveň náročnosti pouze 3 dopravci. Přesnosti provozu na druhou stranu pomáhala obecně nižší hustota provozu v počátečních měsících roku.

4.2. Přestupní vazby

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič dodržel předepsané návaznosti uvedené v jízdním řádu). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.1. Chování jízdního personálu

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se zejména, zda řidič ve vozidle nekouří). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.2. Ústrojová kázeň

V tomto standardu se hodnotí přijatelnost oděvu řidiče a jeho reprezentativnost vůči cestujícím. Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrolovaných řidičů. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 95 %.

6.1. Čistota vozidel

Standard sleduje několik kritérií (vnější a vnitřní čistota, sedačky, podlaha), z jejichž hodnocení vychází průměrná hodnota čistoty pro každý měřený autobus. Výsledná hodnota vyjadřuje průměrnou čistotu měřených vozidel dopravce. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

Komentář k 2. čtvrtletí 2013:
Naprostá většina dopravců standard splňuje, zvyšují se však náklady na odstraňování následků vandalismu (grafitti nebo poničené sedačky).

6.2. Čistota zastávkových zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se čistota zastávkového sloupku a čitelnost informačních prvků na zastávce včetně jízdních řádů). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

7.1. Rizikové situace

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (rizikové situace jsou závažné technické závady vozidla nebo pochybení řidiče, která mohou ohrozit bezpečnost či zdraví cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

8.1. Stáří vozidel – podíl vozidel mladších 12 let

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent vozového parku je ve věku 12 let a méně (čím vyšší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.
Úroveň náročnosti: 60 %.

8.1. Stáří vozidel – průměrné stáří vozového parku

Uvedená hodnota vyjadřuje průměrné stáří vozového parku dopravce (čím nižší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.
Úroveň náročnosti: 9 let. 

Komentář k 2. čtvrtletí 2013:
Tři dopravci nesplňují zákonem stanovenou hodnotu maximálního průměrného stáří.

 

Železnice

Ve druhém čtvrtletí letošního roku nebylo splněno pět Standardů PID v železniční dopravě, v předchozím období nebyly splněny tři standardy. Část tohoto neplnění je způsobena odstraňováním následků červnových povodní. Období povodní se v rámci sjednocení s ostatními Standardy kvality v červnu 2013 do vyhodnocení nezapočítávalo a za červen tedy byly zahrnuty pouze kontroly provedené v období od 17.6. do 30.6., provozní statistiky jsou uvedeny taktéž s tímto omezením.

I přes nezapočítání problematického období v první polovině června nebyl splněn v tomto měsíci standard Plnění odjetých kilometrů. V tomto případě se však jedná o propad vzniklý ještě z odstraňování povodňových škod, především na trati č. 091 (linky S4 a S41).

Nesplněn byl i standard Dodržení kapacity vlaku. Nejhorší byla situace v červnu, kdy nebyl k dispozici dostatečný počet provozuschopných jednotek řady 471 CityElefant (nebyla tak dodržena kapacita první třídy ve vlacích na linkách S9). Problémy nastaly také u řady 814 Regionova na linkách S5 a R5, kde je jinak provoz poměrně spolehlivý. Dílčí problémy byly i na lince S41, kde se projevil vliv výlukových opatření v úseku Praha-Holešovice – Praha-Bubeneč. Nebyla splněna Garance bezbariérových vlaků, kde jako v minulém období docházelo k výpadkům na trati Posázavského pacifiku (linky S8 a S80).

Dalším nesplněným standardem je Kontrola jízdních dokladů ve vlacích, kdy v jednom případě bylo zjištěno neprovádění kontroly jízdenek průvodčím. Tato situace byla probrána s dopravcem a byly vyvozeny patřičné důsledky pro konkrétního zaměstnance.

V květnu se objevily problémy v Informování ve vlacích, zde je již poslední dobou zlepšující tendence. Neplnění bylo zjištěno na lince S40 z Kralup nad Vltavou do Slaného.

Opět nebylo splněno Informování ve stanicích a zastávkách. I nadále platí, že na území zahrnutého do systému PID jsou závady zjištěny zhruba ve třetině případů. Pozitivní je příznivý vývoj na území Prahy, kde již druhý měsíc po sobě byl standard splněn. Problémy tak přetrvávají především ve Středočeském kraji, kde je však v některých zastávkách nutné počítat s nízkou kvalitou ploch pro vývěs oproti zastávkám v Praze.

Posledním nesplněným standardem jsou Přípojové vazby, kde se projevila výluková činnost na trati č. 173 (linka S6) a nebyly splněny přestupní vazby ve stanici Praha-Smíchov. Druhým problematickým bodem byla stanice Praha-Hostivař, kde došlo k odřeknutí některých vlaků linky S41 a nebyla tudíž splněna ani přestupní vazba. Naopak Plnění GVD – přesnost provozu bylo splněno ve všech měsících bez větších potíží.

Významné zlepšení nastalo v plnění Stáří vozidel, kdy se vlivem zrušení některých vozidel starších než 25 let dosáhlo snížení průměrného věku vozidel na zhruba dvanáct let a plnění standardu vzrostlo na 82%.  

Standard kvality Úroveň náročnosti Plnění 2.Q 2013
Plnění odjetých km 99,5 % 99,77 % / 99,90 % *
Dodržení kapacity vlaku 99,5 % 99,11 %
Bezbariérovost vlaků 60 % 83,62 %
Garance bezbariérových vlaků 99,5 % 99,43 %
Bezbariérovost stanic a zastávek 25 % 42,00 %
Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích 100 % 99,46 %
Prodej jízdních dokladů ve stanicích a zastávkách 100 % 100,00 %
Funkčnost označovačů jízdenek ** 95 % 99,43 %
Informování ve vlacích ** 90 % 91,05 %
 Informování ve stanicích a zastávkách ** 80 % 64,53 %
Plnění GVD - přesnost provozu 80 % 96,29 % / 99,53 % *
Přípojové vazby 95 % 85,29 %
Chování jízdního a staničního personálu 100 % 100,00 %
Ústrojová kázeň 100 % 100,00 %
Čistota vozidel 80 % 80,58 %
Funkčnost a komfort vozidel 90 % 93,18 %
Čistota stanic a zastávek 80 % 92,13 %
Rizikové situace nestanoveno 100,00 %
Stáří vozidel ** 60 % 81,8 % / 0 % / 11,9 ***
* …podíl zpožděných vlaků celkově / z viny ČD
** …standard měřen na území hl. m. Prahy i Středočeského kraje
*** …plnění standardu / nepřijatelné situace / průměrné stáří vozidel
zelené podbarvení …standard splněn
červené podbarvení …standard nesplněn

 

Přílohy

Tabulky a grafy s podrobným vyhodnocením pro jednotlivé dopravce (průběžně za rok 2013).

About Me 17.2.2014 88.3 Kb Stáhnout
Arriva Praha (Veolia Transport Praha) 17.2.2014 88.6 Kb Stáhnout
Bosák BUS 17.2.2014 88.6 Kb Stáhnout
ČSAD MHD Kladno 17.2.2014 88.4 Kb Stáhnout
ČSAD Polkost 17.2.2014 88.6 Kb Stáhnout
ČSAD Střední Čechy 17.2.2014 88.6 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy 17.2.2014 96.6 Kb Stáhnout
Jaroslav Štěpánek 17.2.2014 88.5 Kb Stáhnout
Martin Uher 17.2.2014 88.5 Kb Stáhnout
OAD Kolín 17.2.2014 88.5 Kb Stáhnout
Probo BUS 17.2.2014 88.5 Kb Stáhnout
Stenbus 17.2.2014 88.3 Kb Stáhnout
Vlastimil Slezák 17.2.2014 88.3 Kb Stáhnout
Všichni dopravci (2013) 17.2.2014 101.0 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (1. čtvrtletí) 2.5.2013 157.2 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (2. čtvrtletí) 6.8.2013 156.4 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (3. čtvrtletí) 19.11.2013 94.1 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (4. čtvrtletí) 17.2.2014 94.1 Kb Stáhnout

Zpět do rubriky: Vyhodnocení