PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Pondělí 26.08.2019 11:00
zítra: Úterý 27.08.2019


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 31.7.2014 00:00      poslední změna: 7.8.2014

Vyhodnocení standardů kvality PID (2. čtvrtletí 2014)

Obsah

Metro
Tramvaje
Autobusy
Železnice
Přílohy

  

Metro

Splněno standardů: 13 ze 13

Nesplněné standardy: žádné

Komentář:
U metra se podařilo splnit všechny měřené standardy. Prostor pro zlepšování je u standardů Informování ve vozidlech (např. obnova schémat kolejové dopravy v Praze), dále Čistota vozidel (nejčastějšími závadami jsou graffiti či nelegální nálepky na oknech, často se vyskytují také poškrábaná okna od vandalů a znečištěná podlaha) a Čistota stanic (zde se projevuje ve zvýšené míře vandalismus v podobě graffiti na stěnách vestibulů nebo na lavičkách).  

 

Tramvaje

Splněno standardů: 14 ze 16

Nesplněné standardy:

  • Funkčnost označovačů
  • Čistota vozidel

Komentář:
Oproti minulému čtvrtletí se zlepšila informovanost ve vozidlech,  jen těsně patří mezi nesplněné standardy Funkčnost označovačů a stále se neplní Čistota vozidel (téměř 90 % z těchto závad tvoří vandalismus) a Stáří vozidel (stav k 31.12.2013), kde sice byla splněna požadovaná úroveň průměrného stáří, ale 40 vozů již překročilo hranici 30 let.  

 

Autobusy

V rámci vyhodnocení 2. čtvrtletí 2014 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

U standardů týkajících se Plnění dohodnutého počtu spojů byl standard dodržen u všech dopravců kromě dopravce STENBUS, kde došlo k nesplnění vinou vnějších vlivů a po dohodě s koordinačním dispečinkem. U 3 dopravců přetrvává neplnění standardu Dodržení kapacity při nasazení kloubových vozidel. Také u Přesnosti provozu jsou zaznamenány velmi pozitivní výsledky. Výraznější komplikace při dodržování jízdního řádu nastaly zejména na linkách v oblasti rekonstruované silnice R4.

Zpřísněná úroveň náročnosti u standardu Bezbariérovosti měla i nadále za následek nesplnění tohoto standardu u 2 dopravců na městských a 5 dopravců na příměstských linkách.

Nedostatky i nadále přetrvávají u standardu Informování ve vozidlech, kde se opakují stále stejné typy závad (vnitřní zobrazovací panely, hlášení zastávek). Oproti předchozímu čtvrtletí však nově další 4 dopravci standard splnili. Standard Informování na zastávkách již splnili dokonce všichni dopravci. K výraznému zlepšení došlo u Čistoty vozidel, kde standard nesplňuje pouze jeden dopravce.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (PROBO BUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80% a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
ABOUT ME*
ČSAD MHD Kladno*
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
Martin UHER*
PROBO BUS*
ARRIVA PRAHA
ČSAD POLKOST
BOSÁK BUS
ČSAD Střední Čechy
STENBUS
opravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60% a 80% standardů) OAD Kolín
Vlastimil Slezák
Jaroslav Štěpánek
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40% a 60% standardů)
Dopravci s nižší kvalitou (splněno 40% a méně % standardů)

4 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel ABOUT ME, ČSAD POLKOST, ČSAD Střední Čechy, PROBO BUS
4 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, ČSAD POLKOST

Poznámky a podrobnosti k jednotlivým standardům

1.1. Plnění grafikonu

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto (bez ohledu na důvod – výpadky zaviněné i nezaviněné dopravcem). Uváděny jsou také hodnoty včetně nezaviněně neujetých výkonů (tedy kvalita ovlivnitelná dopravcem).
Úroveň náročnosti: 99,8 % městské linky, 99,9 % příměstské linky.

1.2. Dodržení kapacity vozidla

Uvedené hodnoty vyjadřují, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto předepsaným typem vozidla (midibus, standardní, kloubový) a nebyla-li snížena kapacita nasazením menšího vozidla než je předepsáno. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,7 % standardní vozy a minibusy, 99,0 % kloubové vozy.

2.1. Bezbariérovost vozidel

Uvedená hodnota vyjadřuje podíl bezbariérově přístupných autobusů ve vozovém parku. Další hodnoty v tabulce vyjadřují podíl skutečně provozovaných bezbariérových vozidel a dále podíl bezbariérových spojů garantovaných v jízdních řádech z celkového počtu spojů na městských a příměstských linkách.
Úroveň náročnosti: 40 % městské linky (20 % garantované), 20 % příměstské linky (10 % garantované).

2.2. Garance bezbariérových spojů

Pokud má dopravce na svých linkách garantované bezbariérové spoje, uvedená hodnota znamená procento plnění dle předepsaného typu vozidla. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,5 %.

2.3. Obsloužení zastávek

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (sleduje se, zda řidič správně obsloužil zastávku a zda umožnil odbavení cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.4. Doplňkový prodej jízdenek na městských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na městských linkách je ochoten a schopen prodávat jízdenky pro doplňkový prodej). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.5. Prodej jízdenek na příměstských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na příměstských linkách kontroluje a vydává jízdenky oproti předané hotovosti). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.6. Funkčnost odbavovacího zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost označovačů jízdenek včetně správné funkce odbavovacího zařízení na příměstských linkách pomocí fiktivních zákazníků.
Úroveň náročnosti: 95 %.

3.1. Informování ve vozidlech

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost informačních displejů a linkových orientací, úplnost předepsaných informací o tarifu a přepravních podmínkách či funkčnost hlásiče zastávek. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 85 %.

3.2. Informování na zastávkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl zastávek bez závad z celkového počtu kontrolovaných zastávek. Hodnotí se úplnost a správnost předepsaných informací včetně správného umístění na zastávce (jízdní řády, informace o linkách, názvu zastávky nebo o tarifu). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 80 %.

4.1. Přesnost provozu

Uvedené hodnoty vyjadřují procentuální podíl spojů provedených v časové toleranci (0 až +179 s) oproti jízdnímu řádu z celkového počtu měřených spojů. Dále je uváděno procento nepřijatelně předjetých spojů, tedy těch, které jedou o více než minutu dříve oproti jízdnímu řádu.
Úroveň náročnosti: 75 % spojů v toleranci, max. 3 % nepřijatelně předjetých spojů.

4.2. Přestupní vazby

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič dodržel předepsané návaznosti uvedené v jízdním řádu). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.1. Chování jízdního personálu

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se zejména, zda řidič ve vozidle nekouří). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.2. Ústrojová kázeň

V tomto standardu se hodnotí přijatelnost oděvu řidiče a jeho reprezentativnost vůči cestujícím. Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrolovaných řidičů. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 95 %.

6.1. Čistota vozidel

Standard sleduje několik kritérií (vnější a vnitřní čistota, sedačky, podlaha), z jejichž hodnocení vychází průměrná hodnota čistoty pro každý měřený autobus. Výsledná hodnota vyjadřuje průměrnou čistotu měřených vozidel dopravce. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

6.2. Čistota zastávkových zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se čistota zastávkového sloupku a čitelnost informačních prvků na zastávce včetně jízdních řádů). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

7.1. Rizikové situace

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (rizikové situace jsou závažné technické závady vozidla nebo pochybení řidiče, která mohou ohrozit bezpečnost či zdraví cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

8.1. Stáří vozidel – podíl vozidel mladších 12 let

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent vozového parku je ve věku 12 let a méně (čím vyšší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.
Úroveň náročnosti: 60 %.

8.1. Stáří vozidel – průměrné stáří vozového parku

Uvedená hodnota vyjadřuje průměrné stáří vozového parku dopravce (čím nižší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.
Úroveň náročnosti: 9 let. 

 

Železnice

Ve druhém čtvrtletí letošního roku nebylo splněno šest Standardů kvality v železniční dopravě, což je horší výsledek než v minulém hodnoceném období.

Prvním nesplněným standardem je Dodržení kapacity vlaku. Neplnění bylo způsobeno především technickým stavem patrových vozů řady Bmto, které jsou nasazovány na tratě Posázavského Pacifiku (linky S8 a S80). Vzhledem k problémům s provozuschopností těchto vozů byly na některé vlaky nasazeny náhradní soupravy s nižší kapacitou. Jako v prvním letošním čtvrtletí byly určité problémy i s řadou 471 CityElefant, kdy nebyly tyto jednotky nasazovány na všech vlacích dle plánovaného řazení. Naproti tomu Garance bezbariérovosti vlaků byla splněna ve všech třech hodnocených měsících, což je vzhledem k předchozím výsledkům velice pozitivní zjištění.

Obdobný výsledek jako v prvním čtvrtletí vykazuje Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích. Opět byly během kontrol zjištěny dva případy, při nichž průvodčí řádně nekonal své povinnosti. Oba případy byly dopravcem s konkrétním zaměstnancem projednány a z výsledku kontroly byly vyvozeny patřičné důsledky.

Problémy přetrvávají také v informování cestujících a to jak ve vlacích, tak ve stanicích a zastávkách. Ve vlacích často dochází k problémům s informačními systémy na jednotkách řady 471, nejčastější závady jsou v nefunkčnosti informačních tabulí v nástupních prostorech. Byly také zjištěny případy, kdy nebyla vyvěšena tarifní informace o PID, nebo nebyly soupravy řádně označeny cílovou stanicí, případně nebyla cílová stanice na směrové tabuli jasně uvedena. Ve stanicích a zastávkách jsou nedostatky dány především vandalismem, nicméně se daří držet výsledky pouze mírně pod požadovanou hranicí, k výraznějším propadům již nedochází.

Dobře dopadlo hodnocení provozních ukazatelů. Bez problémů byly splněny standardy Plnění odjetých kilometrů, Plnění GVD – přesnost provozu. Určité potíže nastaly v květnu z hlediska Přípojových vazeb, toto bylo ale způsobeno především výlukovou činností na tratích č. 011 (linky S1 a S7) a 091 (linky S4, R4 a S41).

Ve druhém čtvrtletí nebyl splněn standard Rizikové situace, kdy došlo k mimořádné události v traťovém úseku Praha-Vysočany – Praha-Satalice.

Posledním nesplněným standardem je Stáří vozidel a to i přes to, že více než 85% vozidel zařazených do PID požadovanou úroveň náročnosti splňuje a průměrný věk vozidel je necelých dvanáct let. Důvodem neplnění je fakt, že v letošním roce dosáhly první dodané jednotky řady 451 věku 50 let, což je z hlediska Standardů kvality nepřijatelná situace. Vzhledem k tomu, že bez jednotek řady 451 a 452 se v dohledné době na posilových špičkových vlacích neobejdeme, nebudeme jako objednatel dopravy na území hl. m. Prahy za nasazování vozidel této řady udělovat dopravci sankce za neplnění tohoto standardu a to i s ohledem na to, že již probíhají jednání týkající se výměny těchto vozidel a z hlediska objednatele je nutná finanční spoluúčast na této akci.

Druhé čtvrtletí víceméně potvrzuje výsledky z předchozích období. Určité problémy přetrvávají v Prodeji a kontrole jízdních dokladů ve vlacích a Dodržení kapacity vlaku. Opětovně vycházejí poměrně dobře provozní statistiky.

Standard kvality Úroveň náročnosti Plnění 2.Q 2014
Plnění odjetých km 99,5 % 99,72 % / 99,92 % *
Dodržení kapacity vlaku 99,5 % 99,28 %
Bezbariérovost vlaků 80 % 84,65 %
Garance bezbariérových vlaků 99,5 % 99,67 %
Bezbariérovost stanic a zastávek 40 % 42,00 %
Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích 100 % 99,40 %
Prodej jízdních dokladů ve stanicích a zastávkách 100 % 100,00 %
Funkčnost označovačů jízdenek ** 95 % 99,13 %
Informování ve vlacích ** 90 % 84,97 %
 Informování ve stanicích a zastávkách ** 80 % 72,58 %
Plnění GVD - přesnost provozu 85 % 95,17 % / 99,23 % *
Přípojové vazby 95 % 96,87 %
Chování jízdního a staničního personálu 100 % 100,00 %
Ústrojová kázeň 100 % 100,00 %
Čistota vozidel 80 % 80,31 %
Funkčnost a komfort vozidel 90 % 93,94 %
Čistota stanic a zastávek 80 % 89,58 %
Rizikové situace nestanoveno 99,69 %
Stáří vozidel ** 70 % 85,1 % / 0,88 % / 11,9 ***
* …podíl zpožděných vlaků celkově / z viny ČD
** …standard měřen na území hl. m. Prahy i Středočeského kraje
*** …plnění standardu / nepřijatelné situace / průměrné stáří vozidel
zelené podbarvení …standard splněn
červené podbarvení …standard nesplněn

 

Přílohy

Tabulky a grafy s podrobným vyhodnocením (průběžně za rok 2014).

About Me 18.2.2015 86.7 Kb Stáhnout
Arriva Praha 18.2.2015 86.9 Kb Stáhnout
Bosák BUS 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
ČSAD MHD Kladno 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
ČSAD Polkost 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
ČSAD Střední Čechy 18.2.2015 87.0 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy - autobusy 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy - metro 18.2.2015 90.3 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy - tramvaje 18.2.2015 92.0 Kb Stáhnout
Jaroslav Štěpánek 18.2.2015 86.9 Kb Stáhnout
Martin Uher 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
OAD Kolín 18.2.2015 86.7 Kb Stáhnout
Probo BUS 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
Stenbus 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
Vlastimil Slezák 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
Všichni dopravci (2014) 18.2.2015 99.2 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (1. čtvrtletí) 23.5.2014 94.0 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (2. čtvrtletí) 31.7.2014 92.5 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (3. čtvrtletí) 19.11.2014 200.1 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (4. čtvrtletí) 18.2.2015 200.9 Kb Stáhnout

Zpět do rubriky: Vyhodnocení