PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Pondělí 26.08.2019 11:16
zítra: Úterý 27.08.2019


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 20.8.2015 00:00      poslední změna: 18.9.2015

Vyhodnocení standardů kvality PID (2. čtvrtletí 2015)

Obsah

Metro
Tramvaje
Autobusy
Železnice
Přílohy

  

Metro

Splněno standardů: 13 ze 13

Nesplněné standardy: –

 

Tramvaje

Splněno standardů: 15 ze 16

Nesplněné standardy:

  • funkčnost označovačů

 

Autobusy

V rámci vyhodnocení 2. čtvrtletí 2015 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

Do vyhodnocení 2. čtvrtletí se promítlo rozšíření integrace do oblasti Mělnicka a Neratovicka (zejména ve standardech přesnost provozu a informování ve vozidlech a na zastávkách). Této oblasti bude i nadále věnována zvýšená pozornost.

I nadále není příliš uspokojivě plněn standard Informování ve vozidlech (nesplněn u 8 dopravců), kde se opakují závady zejména u hlášení zastávek nebo na vnitřním informačním systému. U standardu Informování na zastávkách se připravuje zpřísnění standardu týkající se jednotnosti vzhledu zastávkových informací.

U standardů měřených v rámci kontrolní činnosti byl zaznamenán značný nárůst závad u standardu odbavování cestujících (nevydání jízdenky na příměstských linkách), což může u některých dopravců souviset s aktuálním nedostatkem řidičů. Na tuto problematiku bude zaměřena pozornost v dalších obdobích.

U standardu Stáří vozidel nesplňují předepsané hodnoty 3 dopravci. U 8 dopravců však byl zvýšen podíl nízkopodlažních vozidel. U 7 dopravců se podařilo zvýšit podíl nasazených nízkopodlažních autobusů na příměstských linkách.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (Jaroslav Štěpánek, PROBO BUS, STENBUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80% a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
Martin UHER*
ČSAD POLKOST
STENBUS
PROBO BUS
ABOUT ME
ARRIVA PRAHA
opravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60% a 80% standardů) Jaroslav Štěpánek
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
Vlastimil Slezák
ČSAD MHD Kladno
OAD Kolín
ČSAD Střední Čechy
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40% a 60% standardů)
Dopravci s nižší kvalitou (splněno 40% a méně % standardů)

4 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel ABOUT ME, ČSAD POLKOST, ČSAD Střední Čechy, Martin UHER
4 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, Jaroslav Štěpánek

Poznámky a podrobnosti k jednotlivým standardům

1.1. Plnění grafikonu

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto (bez ohledu na důvod – výpadky zaviněné i nezaviněné dopravcem). Uváděny jsou také hodnoty včetně nezaviněně neujetých výkonů (tedy kvalita ovlivnitelná dopravcem).
Úroveň náročnosti: 99,8 % městské linky, 99,9 % příměstské linky.

1.2. Dodržení kapacity vozidla

Uvedené hodnoty vyjadřují, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto předepsaným typem vozidla (midibus, standardní, kloubový) a nebyla-li snížena kapacita nasazením menšího vozidla než je předepsáno. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,7 % standardní vozy a minibusy, 99,0 % kloubové vozy.

2.1. Bezbariérovost vozidel

Uvedená hodnota vyjadřuje podíl bezbariérově přístupných autobusů ve vozovém parku. Další hodnoty v tabulce vyjadřují podíl skutečně provozovaných bezbariérových vozidel a dále podíl bezbariérových spojů garantovaných v jízdních řádech z celkového počtu spojů na městských a příměstských linkách.
Úroveň náročnosti: 40 % městské linky (20 % garantované), 20 % příměstské linky (10 % garantované).

2.2. Garance bezbariérových spojů

Pokud má dopravce na svých linkách garantované bezbariérové spoje, uvedená hodnota znamená procento plnění dle předepsaného typu vozidla. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,5 %.

2.3. Obsloužení zastávek

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (sleduje se, zda řidič správně obsloužil zastávku a zda umožnil odbavení cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.4. Doplňkový prodej jízdenek na městských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na městských linkách je ochoten a schopen prodávat jízdenky pro doplňkový prodej). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.5. Prodej jízdenek na příměstských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na příměstských linkách kontroluje a vydává jízdenky oproti předané hotovosti). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.6. Funkčnost odbavovacího zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost označovačů jízdenek včetně správné funkce odbavovacího zařízení na příměstských linkách pomocí fiktivních zákazníků.
Úroveň náročnosti: 95 %.

3.1. Informování ve vozidlech

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost informačních displejů a linkových orientací, úplnost předepsaných informací o tarifu a přepravních podmínkách či funkčnost hlásiče zastávek. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 85 %.

3.2. Informování na zastávkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl zastávek bez závad z celkového počtu kontrolovaných zastávek. Hodnotí se úplnost a správnost předepsaných informací včetně správného umístění na zastávce (jízdní řády, informace o linkách, názvu zastávky nebo o tarifu). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 80 %.

4.1. Přesnost provozu

Uvedené hodnoty vyjadřují procentuální podíl spojů provedených v časové toleranci (0 až +179 s) oproti jízdnímu řádu z celkového počtu měřených spojů. Dále je uváděno procento nepřijatelně předjetých spojů, tedy těch, které jedou o více než minutu dříve oproti jízdnímu řádu.
Úroveň náročnosti: 75 % spojů v toleranci, max. 3 % nepřijatelně předjetých spojů.

4.2. Přestupní vazby

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič dodržel předepsané návaznosti uvedené v jízdním řádu). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.1. Chování jízdního personálu

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se zejména, zda řidič ve vozidle nekouří). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.2. Ústrojová kázeň

V tomto standardu se hodnotí přijatelnost oděvu řidiče a jeho reprezentativnost vůči cestujícím. Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrolovaných řidičů. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 95 %.

6.1. Čistota vozidel

Standard sleduje několik kritérií (vnější a vnitřní čistota, sedačky, podlaha), z jejichž hodnocení vychází průměrná hodnota čistoty pro každý měřený autobus. Výsledná hodnota vyjadřuje průměrnou čistotu měřených vozidel dopravce. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

6.2. Čistota zastávkových zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se čistota zastávkového sloupku a čitelnost informačních prvků na zastávce včetně jízdních řádů). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

7.1. Rizikové situace

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (rizikové situace jsou závažné technické závady vozidla nebo pochybení řidiče, která mohou ohrozit bezpečnost či zdraví cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

8.1. Stáří vozidel – podíl vozidel mladších 12 let

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent vozového parku je ve věku 12 let a méně (čím vyšší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.
Úroveň náročnosti: 60 %.

8.1. Stáří vozidel – průměrné stáří vozového parku

Uvedená hodnota vyjadřuje průměrné stáří vozového parku dopravce (čím nižší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.
Úroveň náročnosti: 9 let. 

 

Železnice

a) České dráhy, a. s.

Ve druhém čtvrtletí letošního roku nebylo splněno devět Standardů kvality v železniční dopravě, což je nejhorší výsledek za několik posledních hodnocených období. Je však třeba zmínit, že některá nesplnění jsou pouze hraniční a vyjma kritéria Rizikových situací nedochází k významnějšímu zhoršení kvality poskytovaných služeb.

Prvním nesplněným standardem je Dodržení kapacity vlaku. V měsíci květnu a červnu se opakovaly problémy v nasazování jednotek řady 814.2 na trať č. 210, Posázavského Pacifiku do Čerčan a Dobříše. Vzhledem k tomu, že tento fakt vnímáme jako poměrně výrazné omezení kvality cestování (jako náhradní jsou nasazovány motorové vozy řady 810 či klasické soupravou s příbuznými přívěsnými vozy), budeme vyžadovat po dopravci omezení těchto situací na nutné minimum. Naopak v případě řady 471 docházelo k výpadkům v poměrně malé míře. I přes horší plnění Dodržení kapacity vlaku, vyplývajícímu hlavně z problému Regionov na Posázavském Pacifiku, byla splněna Garance bezbariérovosti vlaků.

Nesplněným standardem je Bezbariérovost stanic a zastávek, kde jsou jako bezbariérové hodnoceny takové stanice a zastávky, které umožňují bezbariérový přístup na všechna nástupiště dle normy. U tohoto kritéria však předpokládáme díky významným investicím SŽDC do dopravní infrastruktury zlepšení. V dohledné době bude dokončena modernizace nástupišť v Praze-Hlubočepích, kde bude zastávka přemístěna a v Praze-Řeporyjích. Další bezbariérovou zastávkou bude Praha-Běchovice střed.

Nebyl splněn standard Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích, kdy na lince S8 nekonal průvodčí řádně své povinnosti a namísto provádění revize jízdních dokladů a asistence cestujícím se zdržoval na stanovišti strojvedoucího.

Problémy přetrvávají také v informování cestujících a to jak ve vlacích, tak ve stanicích a zastávkách. Ve vlacích dochází k problémům s informačními systémy u jednotek řady 471, nejčastější závady jsou v nefunkčnosti informačních tabulí v nástupních prostorech. Byly také zjištěny případy, kdy nebyla vyvěšena tarifní informace o PID, nebo nebylo vozidlo vybaveno správnou směrovou orientací. Ve stanicích a zastávkách jsou nedostatky dány především vandalismem.

Splněny nebyly také standardy Funkčnost vlaku a Čistota vlaku. Nesplnění prvně jmenovaného kritéria bylo zapříčiněno nefunkčními toaletami a zejména klimatizacemi, což s ohledem na extrémní teploty (které také nefunkčnost těchto zařízení vyvolaly) hodnotíme jako poměrně závažný problém. Dopravce však přijal opatření, která výrazně napomohla ke zlepšení situace. V rámci čistoty vlaku došlo ke zhoršení zejména z hlediska vandalismu, kdy docházelo k vyššímu výskytu zejména vnitřních graffiti, které se dopravce snaží v rámci finančních možností odstraňovat.

Jako již tradičně bylo dobré plnění provozních ukazatelů, tedy Plnění GVD a Přípojových vazeb. I přes rozsáhlé výluky nedocházelo k výraznějšímu zpožďování vlaků, v příštím hodnoceném předpokládáme vlivem výlukových opatření mírné zhoršení.

Dalším nesplněným standardem je Stáří vozidel a to i přes to, že více než 83 % vozidel zařazených do PID požadovanou úroveň náročnosti splňuje a průměrný věk vozidel je necelých čtrnáct let. Standard není plněn z toho důvodu, že jsou dosud na některé vlaky (zejména v obdobích přepravní špičky) nasazovány jednotky řady 451, z nichž některé již přesáhly stáří 50 let, což je hranice pro nepřijatelné situace. Vzhledem k tomu, že bez jednotek řady 451 a 452 se v dohledné době na posilových špičkových vlacích neobejdeme, nebudeme jako objednatel dopravy na území hl. m. Prahy za nasazování vozidel této řady udělovat dopravci sankce za neplnění tohoto standardu a to i s ohledem na to, že již probíhají jednání týkající se výměny těchto vozidel a z hlediska objednatele je nutná finanční spoluúčast na této akci.

Ve druhém čtvrtletí bylo zaznamenáno poměrně výrazné zhoršení u Rizikových situací, kdy došlo k několika případům, ve kterých strojvedoucí projel návěstidlo zakazující další jízdu. Naštěstí během těchto případů nedošlo k výrazné újmě na zdraví či životu cestujících a dotčených zaměstnanců.

Oproti prvnímu čtvrtletí došlo ke zhoršení plnění u několika Standardů kvality v železniční dopravě, což nelze hodnotit kladně. Mimo problémy s dodržením kapacity vlaku došlo ke zhoršení ve Funkčnosti a Čistotě vlaku, nicméně plnění je pouze těsně pod požadovanou hranicí. Spolu s opatřeními, která dopravce přijal, je pravděpodobné, že v příštím hodnocení budou výsledky lepší. Jako poměrně závažné hodnotíme zhoršení standardu Rizikových situací. Ve všech případech však došlo k selhání lidského faktoru a nelze tyto situace hodnotit jako systémový problém.

Standard kvality Úroveň náročnosti Plnění 2.Q 2015
Plnění odjetých km * 99,5 % 99,64 % / 99,89 %
Dodržení kapacity vlaku 99,5 % 99,41 %
Bezbariérovost vlaků 80 % 84,75 %
Garance bezbariérových vlaků 99,5 % 99,81 %
Bezbariérovost stanic a zastávek 40 % 33,33 %
Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích 100 % 99,64 %
Prodej jízdních dokladů ve stanicích a zastávkách 100 % 100,00 %
Funkčnost označovačů jízdenek ** 95 % 99,52 %
Informování ve vlacích ** 90 % 89,43 %
 Informování ve stanicích a zastávkách ** 80 % 66,63 %
Plnění GVD - přesnost provozu * 85 % 93,12 % / 99,06 %
Přípojové vazby 95 % 97,78 %
Chování jízdního a staničního personálu 100 % 100,00 %
Ústrojová kázeň 100 % 100,00 %
Čistota vozidel *** 80 % 79,36 %
Funkčnost a komfort vozidel 90 % 88,45 %
Čistota stanic a zastávek 80 % 91,97 %
Rizikové situace nestanoveno 97,99 %
Stáří vozidel ** 70 % 83,7 % / 2,97 % / 13,3 #
* …plnění standardu celkově / z viny dopravce
** …standard měřen na území hl. m. Prahy i Středočeského kraje
*** …plnění standardu celkově / z toho provozní / graffiti
# …plnění standardu / nepřijatelné situace / průměrné stáří vozidel
zelené podbarvení …standard splněn
červené podbarvení …standard nesplněn

 

Přílohy

Tabulky a grafy s podrobným vyhodnocením (průběžně za rok 2015).

About Me 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
Arriva Praha 16.2.2016 87.6 Kb Stáhnout
Arriva Střední Čechy 16.2.2016 87.5 Kb Stáhnout
ČSAD MHD Kladno 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
ČSAD Polkost 16.2.2016 87.5 Kb Stáhnout
ČSAD Střední Čechy 16.2.2016 87.5 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy - autobusy 16.2.2016 87.3 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy - metro 16.2.2016 90.2 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy - tramvaje 16.2.2016 92.0 Kb Stáhnout
Jaroslav Štěpánek 16.2.2016 87.5 Kb Stáhnout
Martin Uher 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
OAD Kolín 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
Probo BUS 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
Stenbus 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
Vlastimil Slezák 16.2.2016 87.3 Kb Stáhnout
Všichni BUS dopravci (2015) 16.2.2016 98.4 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (1. čtvrtletí) 18.5.2015 206.7 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (2. čtvrtletí) 20.8.2015 206.5 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (3. čtvrtletí) 26.11.2015 206.7 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (4. čtvrtletí) 16.2.2016 207.4 Kb Stáhnout

Zpět do rubriky: Vyhodnocení