PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Pondělí 26.08.2019 10:51
zítra: Úterý 27.08.2019


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 8.2.2012 05:53      poslední změna: 16.5.2012

Vyhodnocení standardů kvality PID (2011)

Obsah

Autobusy
Železnice
Přílohy

 

Autobusy

Rok 2011 byl po předešlém roce zkušebního provozu prvním rokem ostrého měření a vyhodnocování standardů kvality PID pro autobusovou dopravu. Roční hodnocení dává objektivnější obrázek o dlouhodobé kvalitě jednotlivých dopravců a na základě výsledků za celý rok lze jednotlivé dopravce objektivněji porovnávat. Zvláště dopravce s malým podílem výkonů, u kterých mohly výsledky kvůli malému počtu měření značně kolísat. I když došlo u většiny dopravců v průběhu roku k postupnému zlepšení ve většině ukazatelů, celoroční průměr může být snížen zejména výsledky z prvního čtvrtletí 2011. U standardů „stáří vozidel“ a „podíl nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku“ se hodnoty vztahují k 31.12.2011.

Obecně bylo konstatováno, že kvalita se u většiny dopravců v průběhu minulého roku vyvíjela pozitivně, zejména poté, co se výsledky měření začaly zveřejňovat. I přes nelehkou situaci ve Středočeském kraji ohledně financování dopravní obslužnosti pokračovaly investice do obnovy vozového parku, pořizování nízkopodlažních vozidel nebo do obnovy zastávkových zařízení. Navzdory výrazným investicím však dochází ke zbytečnému snižování vnímání kvality chováním některých řidičů.

Lidský faktor hraje významnou roli zejména na příměstských linkách, kde přichází cestující do přímého kontaktu s řidičem. V roce 2012 se na tuto problematiku zaměříme, ať už při měření jednotlivých standardů, tak při pravidelných kontrolách. Na Facebooku PID se také mohou cestující vyjádřit k jednotlivým dopravcům. Z prvních reakcí nás mile překvapila převažující většina pozitivních ohlasů. Někteří diskutující chválí snahu dopravců o zlepšení zejména investicemi do vozového parku, na druhou stranu ale poukazují na zbytečnou ztrátu důvěry vinou chování některých řidičů.

U jednotlivých dopravců se také postupně rozšiřuje podíl nízkopodlažních vozidel, hlavně na městských linkách. Naším cílem je zvýšit podíl garantovaných nízkopodlažních spojů také v jízdních řádech. Většina dopravců již také obléká svá vozidla do jednotného červenomodrobílého nátěru PID. U přesnosti provozu bude hlavním úkolem odstranit případy ovlivnitelné řidičem (jízda napřed oproti jízdnímu řádu). Díky sledování vozidel pomocí GPS budeme také moci lépe vyhodnotit stávající jízdní doby a případně je upravit, aby lépe odpovídaly reálnému provozu.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců 

Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 % a více % standardů) ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Martin UHER, STENBUS
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) BOSÁK BUS, ČSAD MHD Kladno, ČSAD POLKOST, Jaroslav Štěpánek, OAD Kolín, PROBO BUS
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) ČSAD Střední Čechy, Veolia Transport Praha, Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno 40 % a méně % standardů)

 

Železnice

Současně s vyhodnocením 4. čtvrtletí loňského roku bylo hodnoceno také celé období uplynulých dvanácti měsíců roku 2011. Oproti roku 2010 došlo ke změně některých aspektů hodnocení, zejména zpřísnění hodnocení a rozšíření měření některých standardů na území Středočeského kraje.

Standard plnění odjetých kilometrů nebyl dodržen z důvodu červnové stávky. V ostatních měsících nebyly zjištěny výraznější problémy.

Nesplněn byl také standard bezbariérovosti stanic a zastávek, jehož plnění se dá zvýšit prakticky pouze modernizací stávající infrastruktury a je tedy v kompetenci SŽDC.

Průběžně přetrvávají problémy v informování ve vlacích, a to především na území Středočeského kraje. Naopak došlo ke zlepšení v informování ve stanicích a zastávkách. V průběhu roku převzala problematiku vývěsu informací Zastávková služba a díky zvýšenému počtu kontrol se daří informovanost v těchto objektech zvyšovat. Největší problém, který tento standard negativně ovlivňuje, je vandalismus. Čistota stanic i vozidel se držela po celý rok s mírnými sezónními výkyvy na dobré úrovni, během roku se však především v letních měsících zvýšil podíl vandalismu na vozidlech.

Dalším nesplněným standardem jsou přípojové vazby, na čemž se podílela zejména výluková činnost. Nejhůře zasaženým přestupním bodem byla v loňském roce stanice Praha-Smíchov.

Posledním nesplněným kritériem byly rizikové situace. Nesplnění je způsobeno dvěma mimořádnými událostmi mezi stanicemi Praha-Vysočany – Praha hl. n. z měsíce května, resp. z Prahy-Libně z měsíce srpna.

Oproti roku 2010 byl bez problémů splněn standard stáří vozidel.

Závěrem lze říci, že po roční zkušenosti se díky standardům kvality podařilo řadu věcí vnímaných cestující veřejností zlepšit (například informovanost), v jiných naopak plnění i nadále pokulhává, především u aspektů týkajících se stanic a zastávek ovlivnitelných SŽDC. Naopak z pohledu dopravce je zjevná snaha se nedostatkům věnovat a odstraňovat je.

Standard kvality Úroveň náročnosti Plnění 2011
Plnění odjetých km 99,5 % 99,31% / 99,86% *
Dodržení kapacity vlaku 99,5 % 99,90 %
Bezbariérovost vlaků 60 % 60,76 %
Garance bezbariérových vlaků 99,5 %  data nedodána
Bezbariérovost stanic a zastávek 25 % 18,00 %
Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích 100 % 99,64 %
Prodej jízdních dokladů ve stanicích a zastávkách 100 % 100,00 %
Funkčnost označovačů jízdenek 95 % 98,85 %
Informování ve vlacích 90 % 92,96 %
Informování ve stanicích a zastávkách 80 % 56,02 %
Plnění GVD - přesnost provozu 80 % 95,04 % / 99,26 % *
Přípojové vazby 95 % 92,79 %
Chování jízdního a staničního personálu 100 % 100,00 %
Ústrojová kázeň 100 % 100,00 %
Čistota vozidel 80 % 82,48 %
Funkčnost a komfort vozidel 90 % 98,20 %
Čistota stanic a zastávek 80 % 80,83 %
Rizikové situace nestanoveno 99,75 %
Stáří vozidel 60 % 63,6 % / 0 % / 17,3 **
* …podíl zpožděných vlaků celkově / z viny ČD
** …plnění standardu / nepřijatelné situace / průměrné stáří vozidel
zelené podbarvení …standard splněn
červené podbarvení …standard nesplněn

 

Přílohy

Tabulky a grafy s podrobným vyhodnocením pro jednotlivé dopravce (průběžně za rok 2011).

About Me 8.2.2012 73.7 Kb Stáhnout
Bosák BUS 8.2.2012 73.7 Kb Stáhnout
ČSAD MHD Kladno 8.2.2012 73.7 Kb Stáhnout
ČSAD Polkost 8.2.2012 73.7 Kb Stáhnout
ČSAD Střední Čechy 8.2.2012 73.7 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy 8.2.2012 73.9 Kb Stáhnout
Jaroslav Štěpánek 8.2.2012 73.8 Kb Stáhnout
Martin Uher 8.2.2012 73.8 Kb Stáhnout
OAD Kolín 8.2.2012 73.7 Kb Stáhnout
Probo BUS 8.2.2012 73.7 Kb Stáhnout
Stenbus 8.2.2012 73.7 Kb Stáhnout
Veolia Transport Praha 8.2.2012 73.8 Kb Stáhnout
Vlastimil Slezák 8.2.2012 73.6 Kb Stáhnout
Všichni dopravci (2011) 8.2.2012 81.8 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (1. čtvrtletí) 6.5.2011 90.5 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (2. čtvrtletí) 15.8.2011 90.9 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (3. čtvrtletí) 1.11.2011 77.4 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (4. čtvrtletí) 7.2.2012 77.2 Kb Stáhnout

Zpět do rubriky: Vyhodnocení