PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Pondělí 26.08.2019 12:02
zítra: Úterý 27.08.2019


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 8.11.2012 08:39      poslední změna: 5.2.2013

Vyhodnocení standardů kvality PID (3. čtvrtletí 2012)

Obsah

Autobusy
Železnice
Přílohy

 

Autobusy

V rámci vyhodnocení 3. čtvrtletí 2012 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům (viz příloha).

Obecně jsou výsledky ve třetím čtvrtletí roku pozitivně ovlivněny klidnějším prázdninovým provozem, zároveň je však v tomto období zvýšená výluková činnost a v měsíci září je obecně provoz komplikovanější. I přesto však dosáhli dopravci velmi dobrých hodnot zejména v plnění jízdního řádu, přesnosti provozu nebo garanci bezbariérových spojů.

U většiny dopravců se mírně zvýšil podíl nízkopodlažních vozidel, naopak stáří vozového parku se u většiny dopravců lehce zhoršilo. Výraznějšího úspěchu se podařilo dosáhnout ve snížení počtu předjetých spojů oproti jízdnímu řádu – standard byl poprvé splněn u všech dopravců.

Obecně u závad v souvislosti s chováním a činností řidičů již nesledujeme žádné výraznější výkyvy. Diskutována byla problematika získávání nových kvalitních řidičů v souvislosti s odchodem zkušených řidičů do důchodu.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (Jaroslav Štěpánek, STENBUS, PROBO BUS, ABOUT ME a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry. 

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců 

(pořadí dle procenta splněných standardů s ohledem na důležitost jednotlivých aspektů z pohledu cestujících)

Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80% a více % standardů) Dopravní podnik hl. m. Prahy; ABOUT ME; ČSAD MHD Kladno; STENBUS; ČSAD POLKOST; BOSÁK BUS; MARTIN UHER; Veolia Transport Praha; PROBO BUS; OAD Kolín
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60% a 80% standardů) Jaroslav Štěpánek; ČSAD Střední Čechy
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40% a 60% standardů) Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno 40% a méně % standardů)

4 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel ABOUT ME, OAD Kolín, ČSAD POLKOST, Veolia Transport Praha
4 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, Jaroslav Štěpánek

Poznámky a podrobnosti k jednotlivým standardům

1.1. Plnění grafikonu

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto (bez ohledu na důvod – výpadky zaviněné i nezaviněné dopravcem).
Úroveň náročnosti: 99,8 % městské linky, 99,9% příměstské linky.

1.2. Dodržení kapacity vozidla

Uvedené hodnoty vyjadřují, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto předepsaným typem vozidla (midibus, standardní, kloubový) a nebyla-li snížena kapacita nasazením menšího vozidla než je předepsáno. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,7 %.

2.1. Bezbariérovost vozidel

Uvedená hodnota vyjadřuje podíl bezbariérově přístupných autobusů ve vozovém parku. Další hodnoty v tabulce vyjadřují podíl skutečně provozovaných bezbariérových vozidel a dále podíl bezbariérových spojů garantovaných v jízdních řádech z celkového počtu spojů na městských a příměstských linkách.
Úroveň náročnosti: 20 % městské linky, 10 % příměstské linky.

Komentář k 3. čtvrtletí 2012:
U většiny dopravců došlo k mírnému zvýšení podílu nízkopodlažních vozidel, dopravce ČSAD Střední Čechy nově provozuje také městskou linku s provozem nízkopodlažních vozidel.

2.2. Garance bezbariérových spojů

Pokud má dopravce na svých linkách garantované bezbariérové spoje, uvedená hodnota znamená procento plnění dle předepsaného typu vozidla. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,5 %.

2.3. Obsloužení zastávek

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (sleduje se, zda řidič správně obsloužil zastávku a zda umožnil odbavení cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.4. Doplňkový prodej jízdenek na městských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na městských linkách je ochoten a schopen prodávat jízdenky pro doplňkový prodej). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.5. Prodej jízdenek na příměstských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na příměstských linkách kontroluje a vydává jízdenky oproti předané hotovosti. Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.6. Funkčnost odbavovacího zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost označovačů jízdenek včetně správné funkce odbavovacího zařízení na příměstských linkách pomocí fiktivních zákazníků.
Úroveň náročnosti: 95 %.

3.1. Informování ve vozidlech

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost informačních displejů a linkových orientací, úplnost předepsaných informací o tarifu a přepravních podmínkách či funkčnost hlásiče zastávek. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 85 %.

Komentář k 3. čtvrtletí 2012:
Nejčastější závadou zůstává i nadále nesprávná funkce vnitřních informačních displejů a také nesprávné hlášení zastávek. Úroveň náročnosti splnili pouze 3 dopravci.

3.2. Informování na zastávkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl zastávek bez závad z celkového počtu kontrolovaných zastávek. Hodnotí se úplnost a správnost předepsaných informací včetně správného umístění na zastávce (jízdní řády, informace o linkách, názvu zastávky nebo o tarifu). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 80 %.

Komentář k 3. čtvrtletí 2012:
Základní informace pro cestující jsou bez větších závad, u některých dopravců stále chybí ochrana jízdních řádů proti povětrnosti a vandalismu nebo informace o tarifu v části zastávek.

4.1. Přesnost provozu

Uvedené hodnoty vyjadřují procentuální podíl spojů provedených v časové toleranci (0 až +179 s) oproti jízdnímu řádu z celkového počtu měřených spojů. Dále je nově uváděno procento nepřijatelně předjetých spojů, tedy těch, které jedou o více než minutu dříve oproti jízdnímu řádu.
Úroveň náročnosti: 75 % spojů v toleranci, max. 3 % nepřijatelně předjetých spojů.

Komentář k 3. čtvrtletí 2012:
Na přesnost provozu má dlouhodobě negativní vliv zejména velká hustota silničního provozu. Sledovací systém GPS je již nainstalován u všech dopravců kromě jednoho (Vlastimil Slezák). Poměrně vysoké procento předjetých spojů se podařilo snížit do té míry, že všichni dopravci tento standard již splnili.

4.2. Přestupní vazby

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič dodržel předepsané návaznosti uvedené v jízdním řádu). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.1. Chování jízdního personálu

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se zejména, zda řidič ve vozidle nekouří). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.2. Ústrojová kázeň

V tomto standardu se hodnotí přijatelnost oděvu řidiče a jeho reprezentativnost vůči cestujícím. Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrolovaných řidičů. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 95 %.

6.1. Čistota vozidel

Standard sleduje několik kritérií (vnější a vnitřní čistota, sedačky, podlaha), z jejichž hodnocení vychází průměrná hodnota čistoty pro každý měřený autobus. Výsledná hodnota vyjadřuje průměrnou čistotu měřených vozidel dopravce. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

6.2. Čistota zastávkových zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se čistota zastávkového sloupku a čitelnost informačních prvků na zastávce včetně jízdních řádů). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

7.1. Rizikové situace

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (rizikové situace jsou závažné technické závady vozidla nebo pochybení řidiče, která mohou ohrozit bezpečnost či zdraví cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

8.1. Stáří vozidel – podíl vozidel mladších 12 let

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent vozového parku je ve věku 12 let a méně (čím vyšší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.
Úroveň náročnosti: 60 %.

8.1. Stáří vozidel – průměrné stáří vozového parku

Uvedená hodnota vyjadřuje průměrné stáří vozového parku dopravce (čím nižší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.

Komentář k 3. čtvrtletí 2012:
Vzhledem k platnosti nařízení vlády o maximálním průměrném stáří vozového parku bude od roku 2013 nastavena úroveň náročnosti u tohoto standardu na 9 let. Tuto hranici v současnosti splňuje 10 dopravců ze 13.

 

Železnice

Ve třetím čtvrtletí 2012 nebylo v rámci Standardů kvality splněno šest kritérií, což je horší výsledek než v předchozím kvartále, kdy nebyly splněny standardy čtyři. Naopak 13 kritérií bylo splněno bez problémů. 

Jako v minulém hodnocení nebyl splněn standard Plnění odjetých kilometrů, což bylo opět zapříčiněno především výlukovou činností a to zejména v červenci, kdy byl omezen provoz vlaků linky S9 mezi stanicemi Praha hlavní nádraží, Praha-Vysočany a Praha-Horní Počernice. V měsících bez výluk je plnění tohoto standardu bezproblémové.

Dále nebyly splněny standardy Dodržení kapacity vlaku a Garance bezbariérových vlaků. V těchto dvou případech však nedochází k výraznému propadu pod požadovanou hranici, k dosažení úrovně náročnosti chybí pouze několik desetin, respektive setin procenta.

I ve třetím čtvrtletí byl zjištěn nedostatek v Prodeji a kontrole jízdních dokladů, a to v jednom případě.

Nedostatky byly také zjištěny v Informování ve vlacích, nicméně dle výsledků v posledních dvou měsících je předpoklad úspěšného plnění v příštích měsících a to jak v Praze, tak ve Středočeském kraji, kde se závady v informování ve vozidlech vyskytovaly ve větším množství.

Nadále se nedaří plnit standard Informování ve stanicích a zastávkách, na vině je stejně jako v minulých obdobích především vandalismus. Nicméně v tomto kritériu bylo zaznamenáno oproti předchozím vyhodnocením mírné zlepšení.

V hodnoceném období nebyl splněn standard Rizikové situace. Ve dvou případech byly zjištěny závady na dveřích v patrových vozech řady Bmto, kdy nedošlo k úplnému zavření dveří, případně bylo možné tyto dveře otevřít za jízdy.

Pozitivní je snížení průměrného Stáří železničních vozidel v PID na území hl. m. Prahy na rovných 16 let.

I nadále platí, že provozní statistiky ovlivňují především mimořádnosti jako například výluky. Je pozitivní, že nedochází ke zhoršování plnění těchto statistik ve větším množství například z důvodů neschopnosti vozidel. Vzestupný trend platí také v případě informování ve vlacích.

Ve spolupráci s Českými dráhami nyní aktivně řešíme možnosti vzájemné spolupráce v distribuci informačních materiálů a u přepravní kontroly. K prosincovému termínu změn připravujeme sjednocení a zpřehlednění informací o PID vyvěšovaných v železničních stanicích. Řešíme také zlepšení označení prodejních míst ve stanicích a označení vyhrazených míst ve vlacích pro cyklisty a kočárky.

Standard kvality Úroveň náročnosti Plnění 3.Q 2012
Plnění odjetých km 99,5 % 99,35 % / 99,87 % *
Dodržení kapacity vlaku 99,5 % 99,38 %
Bezbariérovost vlaků 60 % 64,00 %
Garance bezbariérových vlaků 99,5 % 99,47 %
Bezbariérovost stanic a zastávek 25 % 42,00 %
Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích 100 % 99,53 %
Prodej jízdních dokladů ve stanicích a zastávkách 100 % 100,00 %
Funkčnost označovačů jízdenek 95 % 100,00 %
Informování ve vlacích 90 % 91,30 %
Informování ve stanicích a zastávkách 80 % 69,70 %
Plnění GVD - přesnost provozu 80 % 96,20 % / 99,37 % *
Přípojové vazby 95 % 96,70 %
Chování jízdního a staničního personálu 100 % 100,00 %
Ústrojová kázeň 100 % 100,00 %
Čistota vozidel 80 % 83,57 %
Funkčnost a komfort vozidel 90 % 95,07 %
Čistota stanic a zastávek 80 % 85,57 %
Rizikové situace nestanoveno 99,13 %
Stáří vozidel 60 % 69,1 % / 0 % / 16,0 **
* …podíl zpožděných vlaků celkově / z viny ČD
** …plnění standardu / nepřijatelné situace / průměrné stáří vozidel
zelené podbarvení …standard splněn
červené podbarvení …standard nesplněn

 

Přílohy

Tabulky a grafy s podrobným vyhodnocením pro jednotlivé dopravce (průběžně za rok 2012).

About Me 15.2.2013 87.5 Kb Stáhnout
Bosák BUS 15.2.2013 87.5 Kb Stáhnout
ČSAD MHD Kladno 15.2.2013 87.6 Kb Stáhnout
ČSAD Polkost 15.2.2013 87.6 Kb Stáhnout
ČSAD Střední Čechy 15.2.2013 87.8 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy 15.2.2013 87.5 Kb Stáhnout
Jaroslav Štěpánek 15.2.2013 87.7 Kb Stáhnout
Martin Uher 15.2.2013 87.7 Kb Stáhnout
OAD Kolín 15.2.2013 87.6 Kb Stáhnout
Probo BUS 15.2.2013 87.6 Kb Stáhnout
Stenbus 15.2.2013 87.6 Kb Stáhnout
Veolia Transport Praha 15.2.2013 87.7 Kb Stáhnout
Vlastimil Slezák 15.2.2013 87.4 Kb Stáhnout
Všichni dopravci (2012) 15.2.2013 29.6 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (1. čtvrtletí) 16.5.2012 78.3 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (2. čtvrtletí) 3.9.2012 83.8 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (3. čtvrtletí) 8.11.2012 83.9 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (4. čtvrtletí) 15.2.2013 148.9 Kb Stáhnout

Zpět do rubriky: Vyhodnocení