PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Středa 21.08.2019 13:03
zítra: Čtvrtek 22.08.2019


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 19.11.2013 09:00      poslední změna: 19.11.2013

Vyhodnocení standardů kvality PID (3. čtvrtletí 2013)

Obsah

Autobusy
Železnice
Přílohy

 

Autobusy

V rámci vyhodnocení 3. čtvrtletí 2013 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

Plnění části standardů negativně ovlivnily neplánované objížďky a uzavírky, zejména u dopravce PROBO BUS (oblast Nový Knín). Vzhledem k mimořádně náročné stavební a výlukové činnosti v oblasti Evropské ulice v Praze 6 byl dlouhodobě negativně ovlivněn provoz linek v této oblasti dopravců DP hl. m. Prahy, ČSAD MHD Kladno a STENBUS. V souvislosti s nárůstem počtu nezaviněných událostí je navrhováno rozdělení ukazatele u Plnění grafikonu na zaviněné a nezaviněné výpadky.

U šesti dopravců se opět mírně zvýšil podíl nízkopodlažních vozidel, naopak stáří vozového parku se u většiny dopravců opět lehce zhoršilo. 4 dopravci nesplňují maximální průměrné stáří dané platnou legislativou. Vzhledem k dlouhodobému neplnění požadované úrovně náročnosti u standardu dodržení kapacity vozidla u kloubových vozů a současně s ohledem na rostoucí požadavky organizace ROPID na využití kloubových vozů se pro příští rok připravuje snížení této úrovně náročnosti. Zároveň je navrhováno zvýšení úrovně náročnosti u standardu Bezbariérovost vozidel díky postupnému navyšování podílu těchto vozidel u jednotlivých dopravců.

Vzhledem k pozitivnímu vývoji ve standardu Přesnost provozu – předjeté spoje, je navrhováno zpřísnění úrovně náročnosti z max. 3 % na 2 % počtu předjetých spojů oproti jízdnímu řádu.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (PROBO BUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80% a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
MARTIN UHER*
ČSAD POLKOST
ABOUT ME
Dopravní podnik hl. m. Prahy
STENBUS
OAD Kolín
BOSÁK BUS
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60% a 80% standardů) ČSAD MHD Kladno
ARRIVA PRAHA
Jaroslav Štěpánek
PROBO BUS
ČSAD Střední Čechy
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40% a 60% standardů) Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno 40% a méně % standardů)

4 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel ABOUT ME, PROBO BUS, ČSAD POLKOST, OAD Kolín
4 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, ARRIVA PRAHA

Poznámky a podrobnosti k jednotlivým standardům

1.1. Plnění grafikonu

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto (bez ohledu na důvod – výpadky zaviněné i nezaviněné dopravcem).
Úroveň náročnosti: 99,8 % městské linky, 99,9% příměstské linky.

Komentář k 3. čtvrtletí 2013:
Vzhledem k vnějším vlivům, které negativně ovlivňují plnění standardů u jednotlivých dopravců (neplánované uzavírky, ztížený provoz při plánovaných uzavírkách a odklonech), je navrhováno nově uvádět také konkrétní hodnoty zaviněných i nezaviněných výpadků.

1.2. Dodržení kapacity vozidla

Uvedené hodnoty vyjadřují, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto předepsaným typem vozidla (midibus, standardní, kloubový) a nebyla-li snížena kapacita nasazením menšího vozidla než je předepsáno. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,7 %.

Komentář k 3. čtvrtletí 2013:
Vzhledem k dlouhodobému neplnění požadované úrovně náročnosti u kloubových vozů a současně s ohledem na rostoucí požadavky organizace ROPID na využití kloubových vozů je navrhováno snížení této úrovně náročnosti.

2.1. Bezbariérovost vozidel

Uvedená hodnota vyjadřuje podíl bezbariérově přístupných autobusů ve vozovém parku. Další hodnoty v tabulce vyjadřují podíl skutečně provozovaných bezbariérových vozidel a dále podíl bezbariérových spojů garantovaných v jízdních řádech z celkového počtu spojů na městských a příměstských linkách.
Úroveň náročnosti: 20 % městské linky, 10 % příměstské linky.

Komentář k 3. čtvrtletí 2013:
Vzhledem k postupnému zvyšování podílu nízkopodlažních vozidel u většiny dopravců je navrhováno zvýšení úrovně náročnosti. Zároveň bude ve spolupráci s objednateli prověřena možnost navýšení podílu garantovaně bezbariérových spojů.

2.2. Garance bezbariérových spojů

Pokud má dopravce na svých linkách garantované bezbariérové spoje, uvedená hodnota znamená procento plnění dle předepsaného typu vozidla. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,5 %.

2.3. Obsloužení zastávek

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (sleduje se, zda řidič správně obsloužil zastávku a zda umožnil odbavení cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.4. Doplňkový prodej jízdenek na městských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na městských linkách je ochoten a schopen prodávat jízdenky pro doplňkový prodej). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.5. Prodej jízdenek na příměstských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na příměstských linkách kontroluje a vydává jízdenky oproti předané hotovosti. Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.6. Funkčnost odbavovacího zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost označovačů jízdenek včetně správné funkce odbavovacího zařízení na příměstských linkách pomocí fiktivních zákazníků.
Úroveň náročnosti: 95 %.

3.1. Informování ve vozidlech

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost informačních displejů a linkových orientací, úplnost předepsaných informací o tarifu a přepravních podmínkách či funkčnost hlásiče zastávek. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 85 %.

Komentář k 3. čtvrtletí 2013:
Četnější závady se průřezově u většiny dopravců objevují u funkčnosti hlášení zastávek a u funkčnosti vnitřních informačních panelů. Většinu ostatních závad v tomto standardu se již postupně podařilo odstranit.

3.2. Informování na zastávkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl zastávek bez závad z celkového počtu kontrolovaných zastávek. Hodnotí se úplnost a správnost předepsaných informací včetně správného umístění na zastávce (jízdní řády, informace o linkách, názvu zastávky nebo o tarifu). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 80 %.

Komentář k 3. čtvrtletí 2013:
Zde již k častějším závadám nedochází, u vybraných dopravců stále přetrvává nevyhovující vzhled zastávkových označníků, počet nevyhovujících označníků se však postupně snižuje. Vzrůstající tendenci má problém vandalismu zejména v odlehlejších zastávkách.

4.1. Přesnost provozu

Uvedené hodnoty vyjadřují procentuální podíl spojů provedených v časové toleranci (0 až +179 s) oproti jízdnímu řádu z celkového počtu měřených spojů. Dále je nově uváděno procento nepřijatelně předjetých spojů, tedy těch, které jedou o více než minutu dříve oproti jízdnímu řádu.
Úroveň náročnosti: 75 % spojů v toleranci, max. 3 % nepřijatelně předjetých spojů.

Komentář k 3. čtvrtletí 2013:
Vzhledem k výraznému zlepšení u počtu předjetých spojů oproti jízdnímu řádu je navrhováno zpřísnění úrovně náročnosti.

4.2. Přestupní vazby

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič dodržel předepsané návaznosti uvedené v jízdním řádu). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.1. Chování jízdního personálu

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se zejména, zda řidič ve vozidle nekouří). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.2. Ústrojová kázeň

V tomto standardu se hodnotí přijatelnost oděvu řidiče a jeho reprezentativnost vůči cestujícím. Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrolovaných řidičů. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 95 %.

6.1. Čistota vozidel

Standard sleduje několik kritérií (vnější a vnitřní čistota, sedačky, podlaha), z jejichž hodnocení vychází průměrná hodnota čistoty pro každý měřený autobus. Výsledná hodnota vyjadřuje průměrnou čistotu měřených vozidel dopravce. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

Komentář k 3. čtvrtletí 2013:
Naprostá většina dopravců standard splňuje, zvyšují se však náklady na odstraňování následků vandalismu (grafitti nebo poničené sedačky). Problémem ovlivňujícím především vnější čistotu jsou také zhoršené podmínky na linkách provozovaných v okolí probíhající stavební činnosti.

6.2. Čistota zastávkových zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se čistota zastávkového sloupku a čitelnost informačních prvků na zastávce včetně jízdních řádů). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

7.1. Rizikové situace

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (rizikové situace jsou závažné technické závady vozidla nebo pochybení řidiče, která mohou ohrozit bezpečnost či zdraví cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

8.1. Stáří vozidel – podíl vozidel mladších 12 let

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent vozového parku je ve věku 12 let a méně (čím vyšší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.
Úroveň náročnosti: 60 %.

8.1. Stáří vozidel – průměrné stáří vozového parku

Uvedená hodnota vyjadřuje průměrné stáří vozového parku dopravce (čím nižší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.
Úroveň náročnosti: 9 let. 

Komentář k 3. čtvrtletí 2013:
Čtyři dopravci nesplňují zákonem stanovenou hodnotu maximálního průměrného stáří.

 

Železnice

Ve třetím čtvrtletí letošního roku nebylo splněno osm Standardů PID v železniční dopravě, což je podruhé za sebou horší výsledek než v předchozím vyhodnocení, kdy nebylo splněno standardů pět.

Splněno nebylo Plnění odjetých kilometrů. V rámci jednání s dopravcem bylo rozhodnuto do budoucna o změně vyhodnocovacího mechanizmu v tom smyslu, že se nebudou do vyhodnocení započítávat spoje, které nejely z důvodu plánovaných výluk, a u nichž jsou cestující informováni vývěskami nebo výlukovými jízdními řády.

Podobná situace se vyskytla i v Dodržení kapacity vlaku, nicméně v tomto případě stejný postup jako v předchozím bodě problém nevyřeší, neboť na plnění tohoto standardu má značný vliv navýšení počtu vlaků s garancí první třídy na lince S9. Na těchto spojích ale ve velké části i nadále jezdily soupravy bez oddílu první třídy a došlo tedy ke snížení plnění tohoto standardu. Nutno podotknout, že se jedná o problém týkající se především garance první třídy, nikoliv celkové kapacity vlaku.

Stejná situace jako v Plnění odjetých kilometrů je i v Garanci bezbariérových vlaků. I zde předpokládáme po změně a zpřesnění hodnotící metodiky zlepšení výsledků.

U Prodeje a kontroly jízdních dokladů byly zjištěny dva případy, kdy průvodčí řádně nekontroloval jízdenky. V prvním případě se jednalo o situaci, kdy v rámci platných předpisů dopravce musel být průvodčí přítomen na stanovišti strojvedoucího. Druhý případ, kdy průvodčí řádně nekontroloval jízdenky v celé trase vlaku, byl řešen domluvou.

V rámci Informování ve vlacích byly shledány problémy ve vybavení vlaků souhrnnou informací o zapojení železnice do PID či ve funkčnosti tabulí informačního systému a to jak na území Prahy tak Středočeského kraje. Nejednalo se však o propad výrazný, ve výsledku pouze o jedno procento pod požadovanou úroveň náročnosti.

Nadále není plněn standard Informování ve stanicích a zastávkách. Stejně jako při posledních vyhodnocení je však patrný pozitivní vývoj, konkrétně v Praze je již standard plněn nad požadovanou úroveň náročnosti a to ve všech třech měsících.

Ve třetím čtvrtletí nebyl splněn ani standard Přípojových vazeb, nicméně i v tomto případě byla učiněna dohoda, že nebudou do vyhodnocení započítávány vlaky, které nejedou z viny plánovaných výluk a cestující jsou o těchto mimořádnostech řádně informováni.

Jako poslední nebyl splněn standard Čistoty vozidel. Jednalo se však o dílčí problém pouze v měsíci červenci, v dalších měsících byl již standard bez problémů plněn.

Celkově nebylo za 3. čtvrtletí splněno osm standardů, což není příliš uspokojivý výsledek. Minimálně ve třech standardech však počítáme se zlepšením díky zpřesnění metodiky měření. Další výhrady byly spíše ke konkrétním případům, kdy byly zjištěny nedostatky (kontrola jízdních dokladů či informování ve vlacích) a nejednalo se o systémové problémy. Na základě výsledků dosavadních měření byly navrženy určité úpravy definice i měření jednotlivých standardů pro rok 2014.

Standard kvality Úroveň náročnosti Plnění 3.Q 2013
Plnění odjetých km 99,5 % 99,36 % / 99,90 % *
Dodržení kapacity vlaku 99,5 % 98,46 %
Bezbariérovost vlaků 60 % 83,62 %
Garance bezbariérových vlaků 99,5 % 99,09 %
Bezbariérovost stanic a zastávek 25 % 42,00 %
Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích 100 % 99,35 %
Prodej jízdních dokladů ve stanicích a zastávkách 100 % 100,00 %
Funkčnost označovačů jízdenek ** 95 % 97,60 %
Informování ve vlacích ** 90 % 89,05 %
 Informování ve stanicích a zastávkách ** 80 % 74,33 %
Plnění GVD - přesnost provozu 80 % 95,77 % / 99,47 % *
Přípojové vazby 95 % 94,31 %
Chování jízdního a staničního personálu 100 % 100,00 %
Ústrojová kázeň 100 % 100,00 %
Čistota vozidel 80 % 78,87 %
Funkčnost a komfort vozidel 90 % 94,08 %
Čistota stanic a zastávek 80 % 86,27 %
Rizikové situace nestanoveno 100,00 %
Stáří vozidel ** 60 % 81,6 % / 0 % / 11,9 ***
* …podíl zpožděných vlaků celkově / z viny ČD
** …standard měřen na území hl. m. Prahy i Středočeského kraje
*** …plnění standardu / nepřijatelné situace / průměrné stáří vozidel
zelené podbarvení …standard splněn
červené podbarvení …standard nesplněn

 

Přílohy

Tabulky a grafy s podrobným vyhodnocením pro jednotlivé dopravce (průběžně za rok 2013).

About Me 17.2.2014 88.3 Kb Stáhnout
Arriva Praha (Veolia Transport Praha) 17.2.2014 88.6 Kb Stáhnout
Bosák BUS 17.2.2014 88.6 Kb Stáhnout
ČSAD MHD Kladno 17.2.2014 88.4 Kb Stáhnout
ČSAD Polkost 17.2.2014 88.6 Kb Stáhnout
ČSAD Střední Čechy 17.2.2014 88.6 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy 17.2.2014 96.6 Kb Stáhnout
Jaroslav Štěpánek 17.2.2014 88.5 Kb Stáhnout
Martin Uher 17.2.2014 88.5 Kb Stáhnout
OAD Kolín 17.2.2014 88.5 Kb Stáhnout
Probo BUS 17.2.2014 88.5 Kb Stáhnout
Stenbus 17.2.2014 88.3 Kb Stáhnout
Vlastimil Slezák 17.2.2014 88.3 Kb Stáhnout
Všichni dopravci (2013) 17.2.2014 101.0 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (1. čtvrtletí) 2.5.2013 157.2 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (2. čtvrtletí) 6.8.2013 156.4 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (3. čtvrtletí) 19.11.2013 94.1 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (4. čtvrtletí) 17.2.2014 94.1 Kb Stáhnout

Zpět do rubriky: Vyhodnocení