PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Středa 21.08.2019 14:09
zítra: Čtvrtek 22.08.2019


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 19.11.2014 00:00      poslední změna: 18.2.2015

Vyhodnocení standardů kvality PID (3. čtvrtletí 2014)

Obsah

Metro
Tramvaje
Autobusy
Železnice
Přílohy

  

Metro

Splněno standardů: 12 ze 13

Nesplněné standardy:

  • Chování staničního personálu

Komentář:
U metra se podařilo splnit téměř všechny měřené standardy. Prostor pro zlepšování je u standardu Čistota vozidel (nejčastějšími závadami jsou graffiti či nelegální nálepky na oknech, často se vyskytují také poškrábaná okna od vandalů a znečištěná podlaha) a Čistota stanic (zde se projevuje ve zvýšené míře vandalismus v podobě graffiti na stěnách vestibulů nebo na lavičkách).

 

Tramvaje

Splněno standardů: 15 ze 16

Nesplněné standardy:

  • Čistota vozidel

Komentář:
Stále se neplní Čistota vozidel (téměř 90 % z těchto závad tvoří vandalismus) a Stáří vozidel (stav k 31.12.2013), kde sice byla splněna požadovaná úroveň průměrného stáří, ale 40 vozů již překročilo hranici 30 let.  

 

Autobusy

V rámci vyhodnocení 3. čtvrtletí 2014 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

U standardu přesnosti provozu, který splnilo 11 ze 13 dopravců, nastaly ve 3. čtvrtletí výraznější komplikace především v oblasti Strakonické ulice (a silnice R4), v Uhříněvsi a v září také v oblasti Průmyslové ulice a Vypichu. Část nepravidelností vzniká také nedostatečnou koordinací jednotlivých stavebních akcí na silnicích.

Neplnění standardu Informování ve vozidlech u poloviny dopravců je způsobeno opakujícími se závadami zejména u hlášení zastávek. Naopak standard Informování na zastávkách opět splnili všichni dopravci. Problém se zastávkami přetrvává zejména tam, kde jsou jejich vlastníky jiné subjekty (především města a obce).

U standardu Stáří vozidel nesplňují předepsané hodnoty 3 dopravci. U 6 dopravců však byl zvýšen podíl nízkopodlažních vozidel. Vyššímu podílu nízkopodlažních vozidel na příměstských linkách brání zejména nevyhovující stav pozemních komunikací.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (PROBO BUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80% a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
Martin UHER*
PROBO BUS
ČSAD POLKOST
ARRIVA PRAHA
STENBUS
BOSÁK BUS
ČSAD MHD Kladno
opravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60% a 80% standardů) ABOUT ME
OAD Kolín
Jaroslav Štěpánek
ČSAD Střední Čechy
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40% a 60% standardů) Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno 40% a méně % standardů)

4 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel ABOUT ME, ČSAD POLKOST, ČSAD Střední Čechy, Martin UHER
4 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, ČSAD POLKOST

Poznámky a podrobnosti k jednotlivým standardům

1.1. Plnění grafikonu

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto (bez ohledu na důvod – výpadky zaviněné i nezaviněné dopravcem). Uváděny jsou také hodnoty včetně nezaviněně neujetých výkonů (tedy kvalita ovlivnitelná dopravcem).
Úroveň náročnosti: 99,8 % městské linky, 99,9 % příměstské linky.

1.2. Dodržení kapacity vozidla

Uvedené hodnoty vyjadřují, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto předepsaným typem vozidla (midibus, standardní, kloubový) a nebyla-li snížena kapacita nasazením menšího vozidla než je předepsáno. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,7 % standardní vozy a minibusy, 99,0 % kloubové vozy.

2.1. Bezbariérovost vozidel

Uvedená hodnota vyjadřuje podíl bezbariérově přístupných autobusů ve vozovém parku. Další hodnoty v tabulce vyjadřují podíl skutečně provozovaných bezbariérových vozidel a dále podíl bezbariérových spojů garantovaných v jízdních řádech z celkového počtu spojů na městských a příměstských linkách.
Úroveň náročnosti: 40 % městské linky (20 % garantované), 20 % příměstské linky (10 % garantované).

2.2. Garance bezbariérových spojů

Pokud má dopravce na svých linkách garantované bezbariérové spoje, uvedená hodnota znamená procento plnění dle předepsaného typu vozidla. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,5 %.

2.3. Obsloužení zastávek

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (sleduje se, zda řidič správně obsloužil zastávku a zda umožnil odbavení cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.4. Doplňkový prodej jízdenek na městských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na městských linkách je ochoten a schopen prodávat jízdenky pro doplňkový prodej). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.5. Prodej jízdenek na příměstských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na příměstských linkách kontroluje a vydává jízdenky oproti předané hotovosti). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.6. Funkčnost odbavovacího zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost označovačů jízdenek včetně správné funkce odbavovacího zařízení na příměstských linkách pomocí fiktivních zákazníků.
Úroveň náročnosti: 95 %.

3.1. Informování ve vozidlech

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost informačních displejů a linkových orientací, úplnost předepsaných informací o tarifu a přepravních podmínkách či funkčnost hlásiče zastávek. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 85 %.

3.2. Informování na zastávkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl zastávek bez závad z celkového počtu kontrolovaných zastávek. Hodnotí se úplnost a správnost předepsaných informací včetně správného umístění na zastávce (jízdní řády, informace o linkách, názvu zastávky nebo o tarifu). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 80 %.

4.1. Přesnost provozu

Uvedené hodnoty vyjadřují procentuální podíl spojů provedených v časové toleranci (0 až +179 s) oproti jízdnímu řádu z celkového počtu měřených spojů. Dále je uváděno procento nepřijatelně předjetých spojů, tedy těch, které jedou o více než minutu dříve oproti jízdnímu řádu.
Úroveň náročnosti: 75 % spojů v toleranci, max. 3 % nepřijatelně předjetých spojů.

4.2. Přestupní vazby

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič dodržel předepsané návaznosti uvedené v jízdním řádu). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.1. Chování jízdního personálu

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se zejména, zda řidič ve vozidle nekouří). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.2. Ústrojová kázeň

V tomto standardu se hodnotí přijatelnost oděvu řidiče a jeho reprezentativnost vůči cestujícím. Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrolovaných řidičů. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 95 %.

6.1. Čistota vozidel

Standard sleduje několik kritérií (vnější a vnitřní čistota, sedačky, podlaha), z jejichž hodnocení vychází průměrná hodnota čistoty pro každý měřený autobus. Výsledná hodnota vyjadřuje průměrnou čistotu měřených vozidel dopravce. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

6.2. Čistota zastávkových zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se čistota zastávkového sloupku a čitelnost informačních prvků na zastávce včetně jízdních řádů). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

7.1. Rizikové situace

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (rizikové situace jsou závažné technické závady vozidla nebo pochybení řidiče, která mohou ohrozit bezpečnost či zdraví cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

8.1. Stáří vozidel – podíl vozidel mladších 12 let

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent vozového parku je ve věku 12 let a méně (čím vyšší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.
Úroveň náročnosti: 60 %.

8.1. Stáří vozidel – průměrné stáří vozového parku

Uvedená hodnota vyjadřuje průměrné stáří vozového parku dopravce (čím nižší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.
Úroveň náročnosti: 9 let. 

 

Železnice

Ve třetím čtvrtletí letošního roku nebylo splněno pět Standardů kvality v železniční dopravě, což je mírné zlepšení oproti minulému hodnocenému období.

Stejně jako v minulém čtvrtletí nebyl splněn standard Dodržení kapacity vlaku. Opět se jedná především o náhrady patrových vozů řady Bmto náhradními vozy na trati 210 (linka S8). V této věci již byly podniknuty patřičné kroky k vyřešení situace. Naopak Garance bezbariérovosti vlaků byla splněna již podruhé v řadě. Pozitivní výsledky přineslo již minulé čtvrtletí, v tomto vyhodnocení byl pozitivní trend potvrzen.

Bez chyby nebylo hodnocení práce vlakového doprovodu v rámci Prodeje a kontroly jízdních dokladů ve vlacích. Opět byly během kontrol zjištěny dva případy, při nichž průvodčí řádně nekonal své povinnosti. Oba případy byly dopravcem s konkrétním zaměstnancem projednány a z výsledku kontroly byly vyvozeny patřičné důsledky. Naproti tomu Prodej jízdních dokladů ve stanicích a zastávkách zůstává i nadále stoprocentně splněný.

Problémy přetrvávají v Informování cestujících a to jak ve vlacích, tak ve stanicích a zastávkách. Ve vlacích často dochází k problémům s informačními systémy na jednotkách řady 471, nejčastější závady jsou v nefunkčnosti informačních tabulí v nástupních prostorech. Byly také zjištěny případy, kdy nebyla vyvěšena tarifní informace o PID, nebo nebyly soupravy řádně označeny cílovou stanicí, případně nebyla cílová stanice na směrové tabuli jasně uvedena. Ve stanicích a zastávkách jsou nedostatky dány především vandalismem a nedostatečnými plochami pro vývěs. V rámci zlepšení nevyhovujícího stavu se v roce 2015 zaměříme na vylepšení podmínek pro vývěs informací především na personálem neobsazených zastávkách.

Dobře dopadlo hodnocení provozních ukazatelů. I přes velký rozsah výluk byly splněny standardy Plnění odjetých kilometrů, Plnění GVD – přesnost provozu.

Dále nebyl splněn standard Rizikové situace, kdy došlo k mimořádné události v železniční stanici Praha-Smíchov, při které narazil osobní vlak linky S6 do zarážedla.

Posledním nesplněným standardem je Stáří vozidel a to i přes to, že více než 85 % vozidel zařazených do PID požadovanou úroveň náročnosti splňuje a průměrný věk vozidel je necelých dvanáct let. Důvodem neplnění je fakt, že v letošním roce dosáhly první dodané jednotky řady 451 věku 50 let, což je z hlediska Standardů kvality nepřijatelná situace. Vzhledem k tomu, že bez jednotek řady 451 a 452 se v dohledné době na posilových špičkových vlacích neobejdeme, nebudeme jako objednatel dopravy na území hl. m. Prahy za nasazování vozidel této řady udělovat dopravci sankce za neplnění tohoto standardu a to i s ohledem na to, že již probíhají jednání týkající se výměny těchto vozidel a z hlediska objednatele je nutná finanční spoluúčast na této akci.

Shrnutí: Pozitivní je fakt, že již dvakrát po sobě došlo ke splnění standardu Garance bezbariérovosti vlaku, problém naopak přetrvává v Dodržení kapacity vlaku. Nepříjemné je, že již dvakrát po době nebyl splněn standard Rizikových situací. Vzhledem k tomu, že železniční doprava je jednou z nejbezpečnějších, věříme, že se jednalo o výjimky a selhání jednotlivce, které se budou co nejméně opakovat.

Standard kvality Úroveň náročnosti Plnění 2.Q 2014
Plnění odjetých km 99,5 % 99,55 % / 99,87 % *
Dodržení kapacity vlaku 99,5 % 98,94 %
Bezbariérovost vlaků 80 % 84,65 %
Garance bezbariérových vlaků 99,5 % 99,50 %
Bezbariérovost stanic a zastávek 40 % 42,00 %
Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích 100 % 99,25 %
Prodej jízdních dokladů ve stanicích a zastávkách 100 % 100,00 %
Funkčnost označovačů jízdenek ** 95 % 99,71 %
Informování ve vlacích ** 90 % 90,83 %
 Informování ve stanicích a zastávkách ** 80 % 69,89 %
Plnění GVD - přesnost provozu 85 % 92,93 % / 98,93 % *
Přípojové vazby 95 % 98,06 %
Chování jízdního a staničního personálu 100 % 100,00 %
Ústrojová kázeň 100 % 100,00 %
Čistota vozidel 80 % 80,27 %
Funkčnost a komfort vozidel 90 % 93,70 %
Čistota stanic a zastávek 80 % 90,00 %
Rizikové situace nestanoveno 99,63 %
Stáří vozidel ** 70 % 85,1 % / 0,88 % / 11,9 ***
* …podíl zpožděných vlaků celkově / z viny ČD
** …standard měřen na území hl. m. Prahy i Středočeského kraje
*** …plnění standardu / nepřijatelné situace / průměrné stáří vozidel
zelené podbarvení …standard splněn
červené podbarvení …standard nesplněn

 

Přílohy

Tabulky a grafy s podrobným vyhodnocením (průběžně za rok 2014).

About Me 18.2.2015 86.7 Kb Stáhnout
Arriva Praha 18.2.2015 86.9 Kb Stáhnout
Bosák BUS 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
ČSAD MHD Kladno 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
ČSAD Polkost 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
ČSAD Střední Čechy 18.2.2015 87.0 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy - autobusy 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy - metro 18.2.2015 90.3 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy - tramvaje 18.2.2015 92.0 Kb Stáhnout
Jaroslav Štěpánek 18.2.2015 86.9 Kb Stáhnout
Martin Uher 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
OAD Kolín 18.2.2015 86.7 Kb Stáhnout
Probo BUS 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
Stenbus 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
Vlastimil Slezák 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
Všichni dopravci (2014) 18.2.2015 99.2 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (1. čtvrtletí) 23.5.2014 94.0 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (2. čtvrtletí) 31.7.2014 92.5 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (3. čtvrtletí) 19.11.2014 200.1 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (4. čtvrtletí) 18.2.2015 200.9 Kb Stáhnout

Zpět do rubriky: Vyhodnocení