PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Středa 21.08.2019 13:03
zítra: Čtvrtek 22.08.2019


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 26.11.2015 00:00      poslední změna: 26.11.2015

Vyhodnocení standardů kvality PID (3. čtvrtletí 2015)

Obsah

Metro
Tramvaje
Autobusy
Železnice
Přílohy

  

Metro

Splněno standardů: 13 ze 13

Nesplněné standardy: –

 

Tramvaje

Splněno standardů: 14 ze 16

Nesplněné standardy:

  • funkčnost označovačů
  • čistota vozidel

 

Autobusy

V rámci vyhodnocení 3. čtvrtletí 2015 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

Do vyhodnocení 3. čtvrtletí se negativně promítly zejména personální a technické výpadky dopravce ARRIVA PRAHA v průběhu srpna 2015 (zejména standardy týkající se plnění grafikonu nebo dodržení předepsané kapacity). Ve zvýšené míře měl na standardy týkající se pravidelnosti provozu negativní vliv také mimořádný rozsah uzavírek a objížděk během letošní stavební sezony.

I nadále není příliš uspokojivě plněn standard Informování ve vozidlech (nesplněn u 10 dopravců), kde se opakují závady zejména u hlášení zastávek nebo na vnitřním informačním systému.

U standardů měřených v rámci kontrolní činnosti se opakují závady v obsluhování některých zastávek na znamení, kouření řidičů ve vozidlech, nevydání jízdenky na příměstských linkách nebo chybějící jízdenky pro doplňkový prodej na městských linkách.

U standardu Stáří vozidel nesplňují předepsané hodnoty 3 dopravci. U 8 dopravců však byl zvýšen podíl nízkopodlažních vozidel. U naprosté většiny dopravců se podařilo zvýšit podíl nasazených nízkopodlažních autobusů na jednotlivých linkách, nicméně požadovanou úroveň náročnosti ještě nesplňují 3 dopravci.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (Jaroslav Štěpánek, PROBO BUS, STENBUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

Výsledky provozních standardů s automatickým kontinuálním měřením jsou získávány u Dopravního podniku hl. m. Prahy přímo od dopravce, hodnoty za ostatní dopravce jsou získávány ze systému MPVnet.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80% a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
Martin UHER*
STENBUS
ABOUT ME
PROBO BUS
ČSAD POLKOST
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60% a 80% standardů) ČSAD MHD Kladno
ARRIVA PRAHA
ČSAD Střední Čechy
OAD Kolín
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40% a 60% standardů) Jaroslav Štěpánek
Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno 40% a méně % standardů)

4 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel ABOUT ME, ČSAD POLKOST, ČSAD Střední Čechy, Martin UHER
4 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, Jaroslav Štěpánek

Poznámky a podrobnosti k jednotlivým standardům

1.1. Plnění grafikonu

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto (bez ohledu na důvod – výpadky zaviněné i nezaviněné dopravcem). Uváděny jsou také hodnoty včetně nezaviněně neujetých výkonů (tedy kvalita ovlivnitelná dopravcem).
Úroveň náročnosti: 99,8 % městské linky, 99,9 % příměstské linky.

1.2. Dodržení kapacity vozidla

Uvedené hodnoty vyjadřují, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto předepsaným typem vozidla (midibus, standardní, kloubový) a nebyla-li snížena kapacita nasazením menšího vozidla než je předepsáno. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,7 % standardní vozy a minibusy, 99,0 % kloubové vozy.

2.1. Bezbariérovost vozidel

Uvedená hodnota vyjadřuje podíl bezbariérově přístupných autobusů ve vozovém parku. Další hodnoty v tabulce vyjadřují podíl skutečně provozovaných bezbariérových vozidel a dále podíl bezbariérových spojů garantovaných v jízdních řádech z celkového počtu spojů na městských a příměstských linkách.
Úroveň náročnosti: 40 % městské linky (20 % garantované), 20 % příměstské linky (10 % garantované).

2.2. Garance bezbariérových spojů

Pokud má dopravce na svých linkách garantované bezbariérové spoje, uvedená hodnota znamená procento plnění dle předepsaného typu vozidla. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,5 %.

2.3. Obsloužení zastávek

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (sleduje se, zda řidič správně obsloužil zastávku a zda umožnil odbavení cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.4. Doplňkový prodej jízdenek na městských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na městských linkách je ochoten a schopen prodávat jízdenky pro doplňkový prodej). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.5. Prodej jízdenek na příměstských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na příměstských linkách kontroluje a vydává jízdenky oproti předané hotovosti). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.6. Funkčnost odbavovacího zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost označovačů jízdenek včetně správné funkce odbavovacího zařízení na příměstských linkách pomocí fiktivních zákazníků.
Úroveň náročnosti: 95 %.

3.1. Informování ve vozidlech

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost informačních displejů a linkových orientací, úplnost předepsaných informací o tarifu a přepravních podmínkách či funkčnost hlásiče zastávek. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 85 %.

3.2. Informování na zastávkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl zastávek bez závad z celkového počtu kontrolovaných zastávek. Hodnotí se úplnost a správnost předepsaných informací včetně správného umístění na zastávce (jízdní řády, informace o linkách, názvu zastávky nebo o tarifu). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 80 %.

4.1. Přesnost provozu

Uvedené hodnoty vyjadřují procentuální podíl spojů provedených v časové toleranci (0 až +179 s) oproti jízdnímu řádu z celkového počtu měřených spojů. Dále je uváděno procento nepřijatelně předjetých spojů, tedy těch, které jedou o více než minutu dříve oproti jízdnímu řádu.
Úroveň náročnosti: 75 % spojů v toleranci, max. 3 % nepřijatelně předjetých spojů.

4.2. Přestupní vazby

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič dodržel předepsané návaznosti uvedené v jízdním řádu). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.1. Chování jízdního personálu

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se zejména, zda řidič ve vozidle nekouří). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.2. Ústrojová kázeň

V tomto standardu se hodnotí přijatelnost oděvu řidiče a jeho reprezentativnost vůči cestujícím. Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrolovaných řidičů. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 95 %.

6.1. Čistota vozidel

Standard sleduje několik kritérií (vnější a vnitřní čistota, sedačky, podlaha), z jejichž hodnocení vychází průměrná hodnota čistoty pro každý měřený autobus. Výsledná hodnota vyjadřuje průměrnou čistotu měřených vozidel dopravce. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

6.2. Čistota zastávkových zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se čistota zastávkového sloupku a čitelnost informačních prvků na zastávce včetně jízdních řádů). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

7.1. Rizikové situace

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (rizikové situace jsou závažné technické závady vozidla nebo pochybení řidiče, která mohou ohrozit bezpečnost či zdraví cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

8.1. Stáří vozidel – podíl vozidel mladších 12 let

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent vozového parku je ve věku 12 let a méně (čím vyšší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.
Úroveň náročnosti: 60 %.

8.1. Stáří vozidel – průměrné stáří vozového parku

Uvedená hodnota vyjadřuje průměrné stáří vozového parku dopravce (čím nižší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.
Úroveň náročnosti: 9 let. 

 

Železnice

a) České dráhy, a. s. 

V třetím čtvrtletí letošního roku nebylo splněno osm Standardů kvality v železniční dopravě, což je mírně lepší výsledek než v předchozím období. 

Prvním standardem, kde došlo k dílčímu neplnění v měsíci červenci, je Plnění odjetých kilometrů. Důvody nedodržení požadované hranici byly převážně na straně správce infrastruktury, tedy Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), a to zejména kvůli problémům se zabezpečovacím zařízením a trakčním vedením. Opakovaně není plněn standard Dodržení kapacity vlaku. V letních měsících se projevila konstrukční vada poddimezovaných klimatizací v jednotkách řady 471, které byly vlivem překročení hraniční teploty v interiéru v mnoha případech odstavovány jako nezpůsobilé k provozu s cestujícími. Problematika klimatizací byla podrobně řešena s dopravcem, který hromadně mění klimatizační jednotky za méně hlučné a z důvodu menších produkovaných vibrací částečně také spolehlivější. Věříme, že v příštím létě bude situace s klimatizacemi na jednotkách řady 471 CityElefant příznivější. Přetrvávají také problémy v nasazování jednotek řady 814.2 na trať č. 210, Posázavského Pacifiku do Čerčan a Dobříše, byť již v menší míře než v předchozích měsících. I přes horší plnění Dodržení kapacity vlaku, vyplývajícímu hlavně z problému Regionov na linkách S8 a S80, byla splněna Garance bezbariérovosti vlaků.

Nesplněným standardem je Bezbariérovost stanic a zastávek, kde jsou jako bezbariérové hodnoceny takové stanice a zastávky, které umožňují bezbariérový přístup na všechna nástupiště dle normy ČSN 73 4959. Díky investicím se v dohledné době dočkáme zvýšení plnění.

Problémy přetrvávají také v informování cestujících, a to jak ve vlacích, tak ve stanicích a zastávkách. Ve vlacích dochází k problémům s informačními systémy na jednotkách řady 471 a 814. Nejčastější závady jsou v nefunkčnosti informačních tabulí v nástupních prostorech u řady 471, u řady 814 se stává informační systém nefunkčním, pokud jsou spojovány tři jednotky, problém se týká tedy linky R5 Praha – Kladno. Byly také zjištěny případy, kdy nebyla vyvěšena tarifní informace o PID nebo nebylo vozidlo vybaveno správnou směrovou orientací. Ve stanicích a zastávkách jsou nedostatky dány především vandalismem.

Nesplněny byly standardy Funkčnost vlaku a Čistoty vlaku. Nesplnění prvně jmenovaného kritéria bylo zapříčiněno nefunkčními toaletami a zejména klimatizacemi v jednotkách řady 471. V rámci čistoty vlaku dochází již delší dobu ke zhoršování především vlivem vandalismu, kdy se ve větší míře vyskytují zejména vnitřní graffiti, které se dopravce snaží v rámci finančních možností odstraňovat.

Výjimečně nebyl splněn standard Přípojových vazeb, jehož plnění padlo na vrub rozsáhlé výlukové činnosti na trati č. 171 Praha – Řevnice – Beroun a 011 Praha – Český Brod – Kolín. V případě druhé jmenované trati docházelo vlivem rozsáhlé výlukové činnosti vyvolané modernizací traťového úseku Praha-Běchovice – Úvaly k poměrně výrazným zpožděním. Po ukončení nejnáročnějších částí výluk došlo ke zlepšení plnění Přesnosti provozu.

Dalším nesplněným standardem je Stáří vozidel, a to i přes to, že více než 83% vozidel zařazených do PID požadovanou úroveň náročnosti splňuje a průměrný věk vozidel je necelých čtrnáct let. Standard není plněn z toho důvodu, že jsou dosud na některé vlaky (zejména v obdobích přepravní špičky) nasazovány jednotky řady 451, z nichž některé již přesáhly stáří 50 let, což je hranice pro nepřijatelné situace. Vzhledem k tomu, že bez jednotek řady 451 a 452 se v dohledné době na posilových špičkových vlacích neobejdeme, nebudeme jako objednatel dopravy na území hl. m. Prahy za nasazování vozidel této řady udělovat dopravci sankce za neplnění tohoto standardu, a to i s ohledem na to, že již probíhají jednání týkající se výměny těchto vozidel a z hlediska objednatele je nutná finanční spoluúčast na této akci.

Jako v předchozím hodnoceném období nebyl splněn standard Rizikových situací, kdy byly zjištěny dvě situace, které přímo či nepřímo ohrožovaly zdraví či život cestujících. V prvním případě dne 15.7.2015 strojvedoucí vlaku linky S1 projel návěstidlo zakazujícího další jízdu na Masarykově nádraží, souprava následně prorazila zarážedlo a k jejímu zastavení došlo až v prostoru dvorany nádraží. Naštěstí nebyl při této události nikdo usmrcen, došlo pouze k jednomu lehkému zranění. Druhým případem byla pozitivní zkouška na přítomnost alkoholu u strojvedoucího vlaku na lince S5, ke které bylo přistoupeno po střetu vlaku s automobilem. S tímto strojvedoucím byl okamžitě ukončen pracovní poměr.

Oproti prvnímu čtvrtletí došlo ve vyhodnocení Standardů kvality v železniční dopravě k mírnému zlepšení. Mírně pod požadovanou hranicí zůstává plnění Funkčnosti a Čistoty vlaku, na plnění přípojových vazeb a včasnosti jízdy vlaků se výrazně podepsala výluková činnost. Znepokojující je i nadále neplnění standardu Rizikových situací.

Standard kvality Úroveň náročnosti Plnění 3.Q 2015
Plnění odjetých km * 99,5 % 99,51 % / 99,83 %
Dodržení kapacity vlaku 99,5 % 99,22 %
Bezbariérovost vlaků 80 % 84,75 %
Garance bezbariérových vlaků 99,5 % 99,71 %
Bezbariérovost stanic a zastávek 40 % 33,33 %
Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích 100 % 100,00 %
Prodej jízdních dokladů ve stanicích a zastávkách 100 % 100,00 %
Funkčnost označovačů jízdenek ** 95 % 99,80 %
Informování ve vlacích ** 90 % 87,80 %
 Informování ve stanicích a zastávkách ** 80 % 72,15 %
Plnění GVD - přesnost provozu * 85 % 90,14 % / 98,63 %
Přípojové vazby 95 % 97,28 %
Chování jízdního a staničního personálu 100 % 100,00 %
Ústrojová kázeň 100 % 100,00 %
Čistota vozidel *** 80 % 78,10 %
Funkčnost a komfort vozidel 90 % 86,39 %
Čistota stanic a zastávek 80 % 87,44 %
Rizikové situace nestanoveno 99,22 %
Stáří vozidel ** 70 % 83,7 % / 2,97 % / 13,3 #
* …plnění standardu celkově / z viny dopravce
** …standard měřen na území hl. m. Prahy i Středočeského kraje
*** …plnění standardu celkově / z toho provozní / graffiti
# …plnění standardu / nepřijatelné situace / průměrné stáří vozidel
zelené podbarvení …standard splněn
červené podbarvení …standard nesplněn

 

Přílohy

Tabulky a grafy s podrobným vyhodnocením (průběžně za rok 2015).

About Me 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
Arriva Praha 16.2.2016 87.6 Kb Stáhnout
Arriva Střední Čechy 16.2.2016 87.5 Kb Stáhnout
ČSAD MHD Kladno 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
ČSAD Polkost 16.2.2016 87.5 Kb Stáhnout
ČSAD Střední Čechy 16.2.2016 87.5 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy - autobusy 16.2.2016 87.3 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy - metro 16.2.2016 90.2 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy - tramvaje 16.2.2016 92.0 Kb Stáhnout
Jaroslav Štěpánek 16.2.2016 87.5 Kb Stáhnout
Martin Uher 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
OAD Kolín 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
Probo BUS 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
Stenbus 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
Vlastimil Slezák 16.2.2016 87.3 Kb Stáhnout
Všichni BUS dopravci (2015) 16.2.2016 98.4 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (1. čtvrtletí) 18.5.2015 206.7 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (2. čtvrtletí) 20.8.2015 206.5 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (3. čtvrtletí) 26.11.2015 206.7 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (4. čtvrtletí) 16.2.2016 207.4 Kb Stáhnout

Zpět do rubriky: Vyhodnocení