PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Středa 21.08.2019 14:00
zítra: Čtvrtek 22.08.2019


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 15.2.2013 00:00      poslední změna: 15.2.2013

Vyhodnocení standardů kvality PID (4. čtvrtletí 2012)

Obsah

Autobusy
Železnice
Přílohy

 

Autobusy

V rámci vyhodnocení 4. čtvrtletí 2012 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

Obecně byly výsledky ve čtvrtém čtvrtletí roku negativně ovlivněny silnější individuální dopravou v předvánočním období a také nepříznivými klimatickými podmínkami v závěru roku. I přesto však dosáhli dopravci velmi dobrých hodnot zejména v plnění jízdního řádu, přesnosti provozu nebo v garanci bezbariérových spojů.

U většiny dopravců se mírně zvýšil podíl nízkopodlažních vozidel, naopak stáří vozového parku se u většiny dopravců lehce zhoršilo. V souvislosti s nově hodnoceným ukazatelem maximálního průměrného stáří bude prověřena možnost vyčlenění nejstarších autobusů, které by byly používány pouze jako záložní vozidla, tedy v běžném provozu by byly nasazovány pouze novější autobusy.

Výraznějšího úspěchu se opět podařilo dosáhnout ve snížení počtu předjetých spojů oproti jízdnímu řádu – u většiny dopravců se již vyskytuje jen minimální množství závad. Obecně u závad v souvislosti s chováním a činností řidičů již nesledujeme žádné výraznější výkyvy. Kontrolní pracovníci ROPIDu se od počátku roku 2012 více zaměřují na linky dopravců, na kterých bylo v předchozím období zjištěno větší množství závad.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (Jaroslav Štěpánek, STENBUS, PROBO BUS, ABOUT ME a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry. 

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80% a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
ABOUT ME*; Dopravní podnik hl. m. Prahy*; MARTIN UHER; STENBUS; Jaroslav Štěpánek; BOSÁK BUS; ČSAD POLKOST; ČSAD MHD Kladno; OAD Kolín
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60% a 80% standardů) PROBO BUS; ČSAD Střední Čechy; Veolia Transport Praha
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40% a 60% standardů) Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno 40% a méně % standardů)

4 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel ABOUT ME; OAD Kolín; PROBO BUS; ČSAD Střední Čechy
4 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel ABOUT ME; Dopravní podnik hl. m. Prahy; STENBUS; Veolia Transport Praha

Poznámky a podrobnosti k jednotlivým standardům

1.1. Plnění grafikonu

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto (bez ohledu na důvod – výpadky zaviněné i nezaviněné dopravcem).
Úroveň náročnosti: 99,8 % městské linky, 99,9% příměstské linky.

1.2. Dodržení kapacity vozidla

Uvedené hodnoty vyjadřují, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto předepsaným typem vozidla (midibus, standardní, kloubový) a nebyla-li snížena kapacita nasazením menšího vozidla než je předepsáno. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,7 %.

2.1. Bezbariérovost vozidel

Uvedená hodnota vyjadřuje podíl bezbariérově přístupných autobusů ve vozovém parku. Další hodnoty v tabulce vyjadřují podíl skutečně provozovaných bezbariérových vozidel a dále podíl bezbariérových spojů garantovaných v jízdních řádech z celkového počtu spojů na městských a příměstských linkách.
Úroveň náročnosti: 20 % městské linky, 10 % příměstské linky.

Komentář k 4. čtvrtletí 2012:
Většina dopravců výrazně překračuje nasazením nízkopodlažních vozidel požadovanou úroveň náročnosti. Dalším cílem je, aby bylo této úrovně náročnosti dosahováno také v jízdních řádech formou garantovaných bezbariérových spojů.

2.2. Garance bezbariérových spojů

Pokud má dopravce na svých linkách garantované bezbariérové spoje, uvedená hodnota znamená procento plnění dle předepsaného typu vozidla. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,5 %.

Komentář k 4. čtvrtletí 2012:
Nově jsou nízkopodlažní spoje garantovány od prosince 2012 také u dopravce ČSAD POLKOST.

2.3. Obsloužení zastávek

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (sleduje se, zda řidič správně obsloužil zastávku a zda umožnil odbavení cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.4. Doplňkový prodej jízdenek na městských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na městských linkách je ochoten a schopen prodávat jízdenky pro doplňkový prodej). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.5. Prodej jízdenek na příměstských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na příměstských linkách kontroluje a vydává jízdenky oproti předané hotovosti. Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.6. Funkčnost odbavovacího zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost označovačů jízdenek včetně správné funkce odbavovacího zařízení na příměstských linkách pomocí fiktivních zákazníků.
Úroveň náročnosti: 95 %.

3.1. Informování ve vozidlech

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost informačních displejů a linkových orientací, úplnost předepsaných informací o tarifu a přepravních podmínkách či funkčnost hlásiče zastávek. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 85 %.

3.2. Informování na zastávkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl zastávek bez závad z celkového počtu kontrolovaných zastávek. Hodnotí se úplnost a správnost předepsaných informací včetně správného umístění na zastávce (jízdní řády, informace o linkách, názvu zastávky nebo o tarifu). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 80 %.

4.1. Přesnost provozu

Uvedené hodnoty vyjadřují procentuální podíl spojů provedených v časové toleranci (0 až +179 s) oproti jízdnímu řádu z celkového počtu měřených spojů. Dále je nově uváděno procento nepřijatelně předjetých spojů, tedy těch, které jedou o více než minutu dříve oproti jízdnímu řádu.
Úroveň náročnosti: 75 % spojů v toleranci, max. 3 % nepřijatelně předjetých spojů.

Komentář k 4. čtvrtletí 2012:
I nadále se dařilo výrazně snižovat procento předjetých spojů, u většiny dopravců s výraznou rezervou vzhledem k požadované úrovni náročnosti.

4.2. Přestupní vazby

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič dodržel předepsané návaznosti uvedené v jízdním řádu). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.1. Chování jízdního personálu

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se zejména, zda řidič ve vozidle nekouří). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.2. Ústrojová kázeň

V tomto standardu se hodnotí přijatelnost oděvu řidiče a jeho reprezentativnost vůči cestujícím. Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrolovaných řidičů. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 95 %.

6.1. Čistota vozidel

Standard sleduje několik kritérií (vnější a vnitřní čistota, sedačky, podlaha), z jejichž hodnocení vychází průměrná hodnota čistoty pro každý měřený autobus. Výsledná hodnota vyjadřuje průměrnou čistotu měřených vozidel dopravce. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

6.2. Čistota zastávkových zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se čistota zastávkového sloupku a čitelnost informačních prvků na zastávce včetně jízdních řádů). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

7.1. Rizikové situace

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (rizikové situace jsou závažné technické závady vozidla nebo pochybení řidiče, která mohou ohrozit bezpečnost či zdraví cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

8.1. Stáří vozidel – podíl vozidel mladších 12 let

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent vozového parku je ve věku 12 let a méně (čím vyšší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.
Úroveň náročnosti: 60 %.

8.1. Stáří vozidel – průměrné stáří vozového parku

Uvedená hodnota vyjadřuje průměrné stáří vozového parku dopravce (čím nižší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.

 

Železnice

Ve čtvrtém čtvrtletí nebyly v rámci Standardů kvality v železniční dopravě splněny pouze tři standardy, což je nejlepší výsledek za uplynulý rok. V předchozích obdobích nebyla splněna vždy minimálně čtyři kritéria.

První nesplněným standardem je Dodržení kapacity vlaku. V tomto případě je na vině především trať č. 210 (linky S8 a S80), kde docházelo k výpadkům vozidel řady 814 Regionova. I z tohoto důvodu nebyl v prosinci splněn standard Garance bezbariérovosti, nicméně jedná se o hraniční hodnotu, žádný výrazný propad v plnění nenastal.

Problémy přetrvávají v oblasti informování, a to jak ve vozidlech, tak ve stanicích a zastávkách. U vozidel byl problém především ve Středočeském kraji, kde na některých výkonech byla nasazena vozidla bez tarifních informací o PID. Ve stanicích a zastávkách zůstává situace obdobná jako ve 3. čtvrtletí, kdy bylo dosaženo alespoň mírného zlepšení. Stejně jako v minulých obdobích jsou informační materiály ničeny vandaly.

Standard kvality Úroveň náročnosti Plnění 4.Q 2012
Plnění odjetých km 99,5 % 99,73 % / 99,90 % *
Dodržení kapacity vlaku 99,5 % 99,31 %
Bezbariérovost vlaků 60 % 68,69 %
Garance bezbariérových vlaků 99,5 % 99,60 %
Bezbariérovost stanic a zastávek 25 % 42,00 %
Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích 100 % 100,00 %
Prodej jízdních dokladů ve stanicích a zastávkách 100 % 100,00 %
Funkčnost označovačů jízdenek 95 % 99,33 %
Informování ve vlacích 90 % 92,87 %
Informování ve stanicích a zastávkách 80 % 68,40 %
Plnění GVD - přesnost provozu 80 % 95,13 % / 99,32 % *
Přípojové vazby 95 % 97,36 %
Chování jízdního a staničního personálu 100 % 100,00 %
Ústrojová kázeň 100 % 100,00 %
Čistota vozidel 80 % 80,97 %
Funkčnost a komfort vozidel 90 % 93,00 %
Čistota stanic a zastávek 80 % 85,57 %
Rizikové situace nestanoveno 100,00 %
Stáří vozidel 60 % 70,9 % / 0 % / 15,3 **
* …podíl zpožděných vlaků celkově / z viny ČD
** …plnění standardu / nepřijatelné situace / průměrné stáří vozidel
zelené podbarvení …standard splněn
červené podbarvení …standard nesplněn

 

Přílohy

Tabulky a grafy s podrobným vyhodnocením pro jednotlivé dopravce (průběžně za rok 2012).

About Me 15.2.2013 87.5 Kb Stáhnout
Bosák BUS 15.2.2013 87.5 Kb Stáhnout
ČSAD MHD Kladno 15.2.2013 87.6 Kb Stáhnout
ČSAD Polkost 15.2.2013 87.6 Kb Stáhnout
ČSAD Střední Čechy 15.2.2013 87.8 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy 15.2.2013 87.5 Kb Stáhnout
Jaroslav Štěpánek 15.2.2013 87.7 Kb Stáhnout
Martin Uher 15.2.2013 87.7 Kb Stáhnout
OAD Kolín 15.2.2013 87.6 Kb Stáhnout
Probo BUS 15.2.2013 87.6 Kb Stáhnout
Stenbus 15.2.2013 87.6 Kb Stáhnout
Veolia Transport Praha 15.2.2013 87.7 Kb Stáhnout
Vlastimil Slezák 15.2.2013 87.4 Kb Stáhnout
Všichni dopravci (2012) 15.2.2013 29.6 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (1. čtvrtletí) 16.5.2012 78.3 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (2. čtvrtletí) 3.9.2012 83.8 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (3. čtvrtletí) 8.11.2012 83.9 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (4. čtvrtletí) 15.2.2013 148.9 Kb Stáhnout

Zpět do rubriky: Vyhodnocení