PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Pondělí 26.08.2019 12:19
zítra: Úterý 27.08.2019


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 17.2.2014 09:00      poslední změna: 18.2.2014

Vyhodnocení standardů kvality PID (4. čtvrtletí 2013)

Obsah

Autobusy
Železnice
Přílohy

 

Autobusy

V rámci vyhodnocení 4. čtvrtletí 2013 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

V souvislosti s nárůstem počtu nezaviněných událostí bude u standardu Plnění grafikonu nově uváděna od roku 2014 také hodnota reprezentující splnění povinností dopravce, které je schopen ovlivnit (tedy bez výpadků způsobených vnějšími vlivy). Vzhledem ke komplikovanosti loňského provozu v období mezi vánočními svátky z hlediska vykazování a měření jednotlivých standardů je 4. čtvrtletí hodnoceno pouze za období od 1.10. do 22.12.2013.

U šesti dopravců se opět mírně zvýšil podíl nízkopodlažních vozidel, u 7 dopravců se navýšil podíl nízkopodlažních spojů na příměstských linkách, u 6 dopravců se zvýšil podíl garantovaně nízkopodlažních spojů na těchto linkách. Nedostatky přetrvávají u standardu Informování cestujících ve vozidlech, kdy jsou zjišťovány závady v označení vozidla nebo v akustickém hlášení, které bývá buď vypnuto, nebo je místně nesprávné. Tomuto standardu bude v roce 2014 věnována zvýšená pozornost. Správnost a úplnost informací však také závisí na stabilitě dopravního systému a neměnnosti jízdních řádů, což by v roce 2014 mělo být v rámci možností i s ohledem na dostatečné rozpočtové zabezpečení splněno. Naopak velmi uspokojivě se vyvíjí standardy Přesnost provozu – předjeté spoje, kde již u žádného dopravce neevidujeme hodnoty nepřijatelného předjetí vyšší než 1,2 % ze všech měřených spojů.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (PROBO BUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80% a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
ABOUT ME*
Dopravní podnik hl. m. Prahy
Martin UHER
STENBUS
OAD Kolín
BOSÁK BUS
PROBO BUS
ČSAD POLKOST
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60% a 80% standardů) Jaroslav Štěpánek
ARRIVA PRAHA
ČSAD MHD Kladno
ČSAD Střední Čechy
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40% a 60% standardů) Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno 40% a méně % standardů)

4 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel ABOUT ME, ČSAD POLKOST, PROBO BUS, OAD Kolín
4 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, Martin UHER

Poznámky a podrobnosti k jednotlivým standardům

1.1. Plnění grafikonu

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto (bez ohledu na důvod – výpadky zaviněné i nezaviněné dopravcem).
Úroveň náročnosti: 99,8 % městské linky, 99,9% příměstské linky.

Komentář k 4. čtvrtletí 2013:
Vzhledem k vnějším vlivům, které negativně ovlivňují plnění standardů u jednotlivých dopravců (neplánované uzavírky, ztížený provoz při plánovaných uzavírkách a odklonech), budou nově od roku 2014 uváděny také konkrétní hodnoty plnění grafikonu, které jsou ovlivnitelné dopravcem (tedy bez dopadů vnějších vlivů).

1.2. Dodržení kapacity vozidla

Uvedené hodnoty vyjadřují, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto předepsaným typem vozidla (midibus, standardní, kloubový) a nebyla-li snížena kapacita nasazením menšího vozidla než je předepsáno. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,7 %.

2.1. Bezbariérovost vozidel

Uvedená hodnota vyjadřuje podíl bezbariérově přístupných autobusů ve vozovém parku. Další hodnoty v tabulce vyjadřují podíl skutečně provozovaných bezbariérových vozidel a dále podíl bezbariérových spojů garantovaných v jízdních řádech z celkového počtu spojů na městských a příměstských linkách.
Úroveň náročnosti: 20 % městské linky, 10 % příměstské linky.

Komentář k 4. čtvrtletí 2013:
U 6 dopravců došlo ke zvýšení podílu nízkopodlažních vozidel, u 7 dopravců je navýšen podíl nízkopodlažních spojů na příměstských linkách a u 6 dopravců se zvýšil podíl garantovaných nízkopodlažních spojů na těchto linkách.

2.2. Garance bezbariérových spojů

Pokud má dopravce na svých linkách garantované bezbariérové spoje, uvedená hodnota znamená procento plnění dle předepsaného typu vozidla. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,5 %.

2.3. Obsloužení zastávek

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (sleduje se, zda řidič správně obsloužil zastávku a zda umožnil odbavení cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

Komentář k 4. čtvrtletí 2013:
U některých dopravců přetrvávají nedostatky v podobě nezastavování v zastávkách na znamení v případě potřeby nástupu nebo výstupu, zjištěny byly také závady u školních linek, které mají všechny zastávky s charakterem „stálá“.

2.4. Doplňkový prodej jízdenek na městských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na městských linkách je ochoten a schopen prodávat jízdenky pro doplňkový prodej). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.5. Prodej jízdenek na příměstských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na příměstských linkách kontroluje a vydává jízdenky oproti předané hotovosti. Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

Komentář k 4. čtvrtletí 2013:
Zvýšená kontrola cestujících i řidičů ve spolupráci s dopravci přinesla v průběhu zavádění standardů výrazné snížené počtu případů krácení tržeb. Nyní se závady objevují pouze v jednotkách případů.

2.6. Funkčnost odbavovacího zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost označovačů jízdenek včetně správné funkce odbavovacího zařízení na příměstských linkách pomocí fiktivních zákazníků.
Úroveň náročnosti: 95 %.

3.1. Informování ve vozidlech

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost informačních displejů a linkových orientací, úplnost předepsaných informací o tarifu a přepravních podmínkách či funkčnost hlásiče zastávek. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 85 %.

Komentář k 4. čtvrtletí 2013:
Četnější závady se průřezově u většiny dopravců objevují i nadále u funkčnosti hlášení zastávek a u funkčnosti vnějších i vnitřních informačních panelů. Tomuto standardu bude v roce 2014 věnována zvýšená pozornost.

3.2. Informování na zastávkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl zastávek bez závad z celkového počtu kontrolovaných zastávek. Hodnotí se úplnost a správnost předepsaných informací včetně správného umístění na zastávce (jízdní řády, informace o linkách, názvu zastávky nebo o tarifu). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 80 %.

Komentář k 4. čtvrtletí 2013:
Zde již k častějším závadám nedochází, počet nevyhovujících označníků se postupně snižuje, díky průběžným investicím do obnovy zastávkových zařízení by již v roce 2014 měl být standard splněn u drtivé většiny dopravců.

4.1. Přesnost provozu

Uvedené hodnoty vyjadřují procentuální podíl spojů provedených v časové toleranci (0 až +179 s) oproti jízdnímu řádu z celkového počtu měřených spojů. Dále je nově uváděno procento nepřijatelně předjetých spojů, tedy těch, které jedou o více než minutu dříve oproti jízdnímu řádu.
Úroveň náročnosti: 75 % spojů v toleranci, max. 3 % nepřijatelně předjetých spojů.

Komentář k 4. čtvrtletí 2013:
U 11 dopravců došlo opět ke snížení počtu případů nepřijatelně předjetých spojů oproti jízdnímu řádu. U žádného dopravce nepřekračuje podíl závadových spojů hodnotu 1,2 %.

4.2. Přestupní vazby

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič dodržel předepsané návaznosti uvedené v jízdním řádu). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.1. Chování jízdního personálu

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se zejména, zda řidič ve vozidle nekouří). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.2. Ústrojová kázeň

V tomto standardu se hodnotí přijatelnost oděvu řidiče a jeho reprezentativnost vůči cestujícím. Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrolovaných řidičů. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 95 %.

6.1. Čistota vozidel

Standard sleduje několik kritérií (vnější a vnitřní čistota, sedačky, podlaha), z jejichž hodnocení vychází průměrná hodnota čistoty pro každý měřený autobus. Výsledná hodnota vyjadřuje průměrnou čistotu měřených vozidel dopravce. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

6.2. Čistota zastávkových zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se čistota zastávkového sloupku a čitelnost informačních prvků na zastávce včetně jízdních řádů). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

7.1. Rizikové situace

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (rizikové situace jsou závažné technické závady vozidla nebo pochybení řidiče, která mohou ohrozit bezpečnost či zdraví cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

8.1. Stáří vozidel – podíl vozidel mladších 12 let

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent vozového parku je ve věku 12 let a méně (čím vyšší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.
Úroveň náročnosti: 60 %.

8.1. Stáří vozidel – průměrné stáří vozového parku

Uvedená hodnota vyjadřuje průměrné stáří vozového parku dopravce (čím nižší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.
Úroveň náročnosti: 9 let. 

Komentář k 4. čtvrtletí 2013:
Čtyři dopravci nesplňují zákonem stanovenou hodnotu maximálního průměrného stáří, 3 dopravci mají ve svém vozovém parku (byť v minimálním počtu) vozy překračující nepřijatelné stáří vozidel 20 let.

 

Železnice

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013 nebyly v rámci Standardů kvality v železniční dopravě splněny čtyři standardy (respektive pět pokud započítáme dílčí neplnění pouze ve Středočeském kraji), což je druhý nejlepší výsledek za uplynulý rok. V předchozích obdobích nebylo splněno až osm kritérií (ve třetím kvartálu).

První nesplněným standardem je Dodržení kapacity vlaku, který není plněn dlouhodobě, výsledky jsou však blízko požadované úrovni náročnosti. Problémy byly na řadě tratí vlivem výluk, nehodových událostí, nebo neschopnosti vozidel. Naopak Garance bezbariérovosti je oproti předchozím vyhodnocením poprvé plněna bezproblémově.

Dále nebyl splněn standard Kontrola jízdních dokladů ve vlacích. V tomto případě však nemohl vlakvedoucí provádět revize jízdních dokladů z důvodu poruchy vlakového zabezpečovacího zařízení – jeho přítomnost byla dle předpisů dopravce vyžadována na stanovišti strojvedoucího.

Problémy přetrvávají v oblasti Informování. a to jak ve vozidlech, tak ve stanicích a zastávkách. U vozidel byl problém především ve Středočeském kraji, konkrétně na lince S40, kde na některých výkonech byla nasazena vozidla bez požadovaných informací týkajících se PID. V součtu za celý systém PID však byl standard splněn. Ve stanicích a zastávkách zůstává situace obdobná jako v minulém čtvrtletí, stejně jako v předešlých obdobích jsou informační materiály často ničeny vandaly. Posledním těsně nesplněným standardem je Čistota vozidel, kde došlo k propadu v měsíci říjnu a to především vlivem špatné čistoty jednotek řady 451 a 452.

Standard kvality Úroveň náročnosti Plnění 3.Q 2013
Plnění odjetých km 99,5 % 99,75 % / 99,94 % *
Dodržení kapacity vlaku 99,5 % 99,20 %
Bezbariérovost vlaků 60 % 83,80 %
Garance bezbariérových vlaků 99,5 % 99,67 %
Bezbariérovost stanic a zastávek 25 % 42,00 %
Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích 100 % 99,35 %
Prodej jízdních dokladů ve stanicích a zastávkách 100 % 100,00 %
Funkčnost označovačů jízdenek ** 95 % 99,23 %
Informování ve vlacích ** 90 % 90,50 %
 Informování ve stanicích a zastávkách ** 80 % 64,03 %
Plnění GVD - přesnost provozu 80 % 94,97 % / 99,45 % *
Přípojové vazby 95 % 97,51 %
Chování jízdního a staničního personálu 100 % 100,00 %
Ústrojová kázeň 100 % 100,00 %
Čistota vozidel 80 % 79,71 %
Funkčnost a komfort vozidel 90 % 92,46 %
Čistota stanic a zastávek 80 % 90,75 %
Rizikové situace nestanoveno 100,00 %
Stáří vozidel ** 60 % 82,7 % / 0 % / 11,6 ***
* …podíl zpožděných vlaků celkově / z viny ČD
** …standard měřen na území hl. m. Prahy i Středočeského kraje
*** …plnění standardu / nepřijatelné situace / průměrné stáří vozidel
zelené podbarvení …standard splněn
červené podbarvení …standard nesplněn

 

Přílohy

Tabulky a grafy s podrobným vyhodnocením pro jednotlivé dopravce (průběžně za rok 2013).

About Me 17.2.2014 88.3 Kb Stáhnout
Arriva Praha (Veolia Transport Praha) 17.2.2014 88.6 Kb Stáhnout
Bosák BUS 17.2.2014 88.6 Kb Stáhnout
ČSAD MHD Kladno 17.2.2014 88.4 Kb Stáhnout
ČSAD Polkost 17.2.2014 88.6 Kb Stáhnout
ČSAD Střední Čechy 17.2.2014 88.6 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy 17.2.2014 96.6 Kb Stáhnout
Jaroslav Štěpánek 17.2.2014 88.5 Kb Stáhnout
Martin Uher 17.2.2014 88.5 Kb Stáhnout
OAD Kolín 17.2.2014 88.5 Kb Stáhnout
Probo BUS 17.2.2014 88.5 Kb Stáhnout
Stenbus 17.2.2014 88.3 Kb Stáhnout
Vlastimil Slezák 17.2.2014 88.3 Kb Stáhnout
Všichni dopravci (2013) 17.2.2014 101.0 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (1. čtvrtletí) 2.5.2013 157.2 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (2. čtvrtletí) 6.8.2013 156.4 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (3. čtvrtletí) 19.11.2013 94.1 Kb Stáhnout
Vybrané grafy (4. čtvrtletí) 17.2.2014 94.1 Kb Stáhnout

Zpět do rubriky: Vyhodnocení