PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Čtvrtek 02.07.2020 20:35
zítra: Pátek 03.07.2020


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 18.2.2015 00:00      poslední změna: 18.2.2015

Vyhodnocení standardů kvality PID (4. čtvrtletí 2014)

Obsah

Metro
Tramvaje
Autobusy
Železnice
Přílohy

  

Metro

Splněno standardů: 13 ze 13

Nesplněné standardy: žádné

Komentář:
U metra se podařilo splnit téměř všechny měřené standardy. Prostor pro zlepšování je u standardu Čistota vozidel (nejčastějšími závadami jsou graffiti či nelegální nálepky na oknech, často se vyskytují také poškrábaná okna od vandalů a znečištěná podlaha), Čistota stanic (zde se projevuje ve zvýšené míře vandalismus v podobě graffiti na stěnách vestibulů nebo na lavičkách).

 

Tramvaje

Splněno standardů: 15 ze 16

Nesplněné standardy:

  • Čistota vozidel

Komentář:
Stále se neplní Čistota vozidel (téměř 90 % z těchto závad tvoří vandalismus) a Stáří vozidel (stav k 31.12.2013), kde sice byla splněna požadovaná úroveň průměrného stáří, ale 40 vozů již překročilo hranici 30 let.

 

Autobusy

V rámci vyhodnocení 4. čtvrtletí 2014 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

Ve 4. čtvrtletí došlo obecně ke zhoršení pravidelnosti provozu a ke zvýšení výpadků nebo k nedodržování předepsané kapacity. Na vině je především tradičně nejsilnější hustota provozu na pozemních komunikacích v podzimním a předvánočním období.

Neplnění standardu Informování ve vozidlech u 8 dopravců je způsobeno opakujícími se závadami zejména u hlášení zastávek nebo technickými závadami na vnitřním informačním systému. Naopak standard Informování na zastávkách splnilo 12 ze 13 dopravců. Problém se zastávkami přetrvává zejména tam, kde jsou jejich vlastníky jiné subjekty (především města a obce).

U standardu Stáří vozidel nesplňují předepsané hodnoty 4 dopravci. U 7 dopravců však byl zvýšen podíl nízkopodlažních vozidel. U 8 dopravců se podařilo zvýšit podíl nasazených nízkopodlažních autobusů na příměstských linkách.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (PROBO BUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80% a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
Martin UHER
ČSAD POLKOST
PROBO BUS
STENBUS
ARRIVA PRAH
opravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60% a 80% standardů) Jaroslav Štěpánek
OAD Kolín
ABOUT ME
ČSAD MHD Kladno
BOSÁK BUS
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40% a 60% standardů) ČSAD Střední Čechy
Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno 40% a méně % standardů)

4 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel ABOUT ME, ČSAD POLKOST, Martin UHER, ČSAD Střední Čechy
4 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, ČSAD POLKOST

Poznámky a podrobnosti k jednotlivým standardům

1.1. Plnění grafikonu

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto (bez ohledu na důvod – výpadky zaviněné i nezaviněné dopravcem). Uváděny jsou také hodnoty včetně nezaviněně neujetých výkonů (tedy kvalita ovlivnitelná dopravcem).
Úroveň náročnosti: 99,8 % městské linky, 99,9 % příměstské linky.

1.2. Dodržení kapacity vozidla

Uvedené hodnoty vyjadřují, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto předepsaným typem vozidla (midibus, standardní, kloubový) a nebyla-li snížena kapacita nasazením menšího vozidla než je předepsáno. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,7 % standardní vozy a minibusy, 99,0 % kloubové vozy.

2.1. Bezbariérovost vozidel

Uvedená hodnota vyjadřuje podíl bezbariérově přístupných autobusů ve vozovém parku. Další hodnoty v tabulce vyjadřují podíl skutečně provozovaných bezbariérových vozidel a dále podíl bezbariérových spojů garantovaných v jízdních řádech z celkového počtu spojů na městských a příměstských linkách.
Úroveň náročnosti: 40 % městské linky (20 % garantované), 20 % příměstské linky (10 % garantované).

2.2. Garance bezbariérových spojů

Pokud má dopravce na svých linkách garantované bezbariérové spoje, uvedená hodnota znamená procento plnění dle předepsaného typu vozidla. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,5 %.

2.3. Obsloužení zastávek

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (sleduje se, zda řidič správně obsloužil zastávku a zda umožnil odbavení cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.4. Doplňkový prodej jízdenek na městských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na městských linkách je ochoten a schopen prodávat jízdenky pro doplňkový prodej). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.5. Prodej jízdenek na příměstských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na příměstských linkách kontroluje a vydává jízdenky oproti předané hotovosti). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.6. Funkčnost odbavovacího zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost označovačů jízdenek včetně správné funkce odbavovacího zařízení na příměstských linkách pomocí fiktivních zákazníků.
Úroveň náročnosti: 95 %.

3.1. Informování ve vozidlech

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost informačních displejů a linkových orientací, úplnost předepsaných informací o tarifu a přepravních podmínkách či funkčnost hlásiče zastávek. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 85 %.

3.2. Informování na zastávkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl zastávek bez závad z celkového počtu kontrolovaných zastávek. Hodnotí se úplnost a správnost předepsaných informací včetně správného umístění na zastávce (jízdní řády, informace o linkách, názvu zastávky nebo o tarifu). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 80 %.

4.1. Přesnost provozu

Uvedené hodnoty vyjadřují procentuální podíl spojů provedených v časové toleranci (0 až +179 s) oproti jízdnímu řádu z celkového počtu měřených spojů. Dále je uváděno procento nepřijatelně předjetých spojů, tedy těch, které jedou o více než minutu dříve oproti jízdnímu řádu.
Úroveň náročnosti: 75 % spojů v toleranci, max. 3 % nepřijatelně předjetých spojů.

4.2. Přestupní vazby

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič dodržel předepsané návaznosti uvedené v jízdním řádu). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.1. Chování jízdního personálu

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se zejména, zda řidič ve vozidle nekouří). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.2. Ústrojová kázeň

V tomto standardu se hodnotí přijatelnost oděvu řidiče a jeho reprezentativnost vůči cestujícím. Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrolovaných řidičů. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 95 %.

6.1. Čistota vozidel

Standard sleduje několik kritérií (vnější a vnitřní čistota, sedačky, podlaha), z jejichž hodnocení vychází průměrná hodnota čistoty pro každý měřený autobus. Výsledná hodnota vyjadřuje průměrnou čistotu měřených vozidel dopravce. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

6.2. Čistota zastávkových zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se čistota zastávkového sloupku a čitelnost informačních prvků na zastávce včetně jízdních řádů). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

7.1. Rizikové situace

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (rizikové situace jsou závažné technické závady vozidla nebo pochybení řidiče, která mohou ohrozit bezpečnost či zdraví cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

8.1. Stáří vozidel – podíl vozidel mladších 12 let

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent vozového parku je ve věku 12 let a méně (čím vyšší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.
Úroveň náročnosti: 60 %.

8.1. Stáří vozidel – průměrné stáří vozového parku

Uvedená hodnota vyjadřuje průměrné stáří vozového parku dopravce (čím nižší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.
Úroveň náročnosti: 9 let. 

 

Železnice

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014 nebyly v rámci Standardů kvality v železniční dopravě splněny pouze čtyři standardy, což je nejlepší výsledek za uplynulý rok. V předchozích obdobích nebylo splněno i šest kritérií (ve druhém kvartálu).

V případě standardu plnění odjetých kilometrů je nutné zmínit fakt, že stejně jako u standardů kvality tramvají nebyly do vyhodnocení zahrnuty problémy zaviněné kalamitou spojenou s námrazou trakčního vedení v prvních prosincových dnech. Omezení provozu vzniklé z tohoto důvodu je hodnoceno jako zásah vyšší moci a do konečného výsledku se tak neprojevilo. Bez tohoto vlivu bylo plnění podobné jako v ostatních kvartálech, 99,74%, při případném započítání vlivu povětrnostních podmínek by plnění bylo na úrovni 96,72%.

Poprvé za dobu hodnocení od doby, kdy došlo ke změně metodiky měření, byl splněn standard Dodržení kapacity vlaku. I zde se však vyskytly drobné problémy (v říjnu s vozidly řady 471 CityElefant a v prosinci s vozidly řady 814.2), v listopadu však bylo plnění natolik dobré, že ve výsledku došlo ke kompenzaci výše uvedených výpadků.

Dále nebyl splněn standard Kontrola jízdních dokladů ve vlacích. V jednom případě nemohl vlakvedoucí provádět revize jízdních dokladů z důvodu poruchy přenosné osobní pokladny (POP)

Problémy přetrvávají v oblasti Informování, a to jak ve vozidlech, tak ve stanicích a zastávkách. U vozidel byl problém v Praze, a to s nefunkčními informačními tabulemi na vozidlech řady 471 CityElefant, dílčí nedostatky ve Středočeském kraji se již podařilo z větší části odstranit. Ve stanicích a zastávkách zůstává situace obdobná jako v minulém čtvrtletí, stejně jako v předešlých obdobích jsou informační materiály ničeny vandaly. Do vyhodnocení se nezapočítává ani riziková situace ze dne 30.12.2014, kdy došlo v železniční stanici Poříčany ke srážce osobního vlaku a rychlíku – k této situaci došlo na území Středočeského kraje. Posledním nesplněným standardem je Stáří vozidel vlivem překročeného hraničního stáří u jednotek řady 451.

Standard kvality Úroveň náročnosti Plnění 4.Q 2014
Plnění odjetých km 99,5 % 99,74 % / 99,91 % *
Dodržení kapacity vlaku 99,5 % 99,50 %
Bezbariérovost vlaků 80 % 84,67 %
Garance bezbariérových vlaků 99,5 % 99,81 %
Bezbariérovost stanic a zastávek 40 % 42,00 %
Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích 100 % 99,57 %
Prodej jízdních dokladů ve stanicích a zastávkách 100 % 100,00 %
Funkčnost označovačů jízdenek ** 95 % 98,09 %
Informování ve vlacích ** 90 % 88,63 %
 Informování ve stanicích a zastávkách ** 80 % 68,35 %
Plnění GVD - přesnost provozu 85 % 92,45 % / 99,04 % *
Přípojové vazby 95 % 98,47 %
Chování jízdního a staničního personálu 100 % 100,00 %
Ústrojová kázeň 100 % 100,00 %
Čistota vozidel 80 % 81,49 %
Funkčnost a komfort vozidel 90 % 93,50 %
Čistota stanic a zastávek 80 % 88,86 %
Rizikové situace nestanoveno 100,00 %
Stáří vozidel ** 70 % 84,9 % / 0,87 % / 12,0 ***
* …podíl zpožděných vlaků celkově / z viny ČD
** …standard měřen na území hl. m. Prahy i Středočeského kraje
*** …plnění standardu / nepřijatelné situace / průměrné stáří vozidel
zelené podbarvení …standard splněn
červené podbarvení …standard nesplněn

 

Přílohy

Tabulky a grafy s podrobným vyhodnocením (průběžně za rok 2014).

About Me 18.2.2015 86.7 Kb Stáhnout
Arriva Praha 18.2.2015 86.9 Kb Stáhnout
Bosák BUS 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
ČSAD MHD Kladno 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
ČSAD Polkost 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
ČSAD Střední Čechy 18.2.2015 87.0 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy - autobusy 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy - metro 18.2.2015 90.3 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy - tramvaje 18.2.2015 92.0 Kb Stáhnout
Jaroslav Štěpánek 18.2.2015 86.9 Kb Stáhnout
Martin Uher 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
OAD Kolín 18.2.2015 86.7 Kb Stáhnout
Probo BUS 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
Stenbus 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
Vlastimil Slezák 18.2.2015 86.8 Kb Stáhnout
Všichni dopravci (2014) 18.2.2015 99.2 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (1. čtvrtletí) 23.5.2014 94.0 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (2. čtvrtletí) 31.7.2014 92.5 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (3. čtvrtletí) 19.11.2014 200.1 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (4. čtvrtletí) 18.2.2015 200.9 Kb Stáhnout

Zpět do rubriky: Vyhodnocení