PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Středa 21.08.2019 13:20
zítra: Čtvrtek 22.08.2019


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 16.2.2016 10:00      poslední změna: 10.3.2016

Vyhodnocení standardů kvality PID (4. čtvrtletí 2015)

Obsah

Metro
Tramvaje
Autobusy
Železnice
Přílohy

  

Metro

Splněno standardů: 13 ze 13

Nesplněné standardy: –

 

Tramvaje

Splněno standardů: 16 ze 16

Nesplněné standardy: – 

 

Autobusy

V rámci vyhodnocení 4. čtvrtletí 2015 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

Do vyhodnocení 4. čtvrtletí se negativně promítla zejména pokračující intenzivní stavební činnost v podobě uzavírek pozemních komunikací v Praze i ve Středočeském kraji a jejich nedostatečná koordinace mezi sebou. Zejména v levobřežní části Prahy se tak zhoršila pravidelnost provozu vlivem kombinace rozsáhlých uzavírek se změnami zatížení komunikací po zprovoznění tunelového komplexu Blanka.

Dále přetrvává problém s nedostatkem provozního personálu u některých dopravců. Negativní trend se dopravci snaží zvrátit náborovými akcemi na nové řidiče. V rozpočtu na rok 2016 se podařilo organizaci ROPID prosadit navýšení dotace za dopravní výkony ve prospěch mezd řidičů.

I nadále není příliš uspokojivě plněn standard Informování ve vozidlech (nesplněn u 10 dopravců), kde se opakují závady zejména u hlášení zastávek nebo na vnitřním informačním systému. U standardů měřených v rámci kontrolní činnosti se zhoršila situace u odbavování na příměstských linkách, kde byl zjištěn nárůst případů krácení tržeb.

U standardu Stáří vozidel nesplňují předepsané hodnoty 3 dopravci. U 10 dopravců však byl zvýšen podíl nízkopodlažních vozidel. Rostoucí podíl nasazených nízkopodlažních autobusů na jednotlivých linkách byl zaznamenán především na příměstských linkách.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (Jaroslav Štěpánek, PROBO BUS, STENBUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry. Výsledky provozních standardů s automatickým kontinuálním měřením jsou získávány u Dopravního podniku hl. m. Prahy přímo od dopravce, hodnoty za ostatní dopravce jsou získávány ze systému MPVnet.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80% a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
STENBUS
Martin UHER
PROBO BUS
ČSAD POLKOST
ČSAD MHD Kladno
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60% a 80% standardů) ABOUT ME
Jaroslav Štěpánek
OAD Kolín
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
ČSAD Střední Čechy
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40% a 60% standardů) ARRIVA PRAHA
Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno 40% a méně % standardů)

4 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel ABOUT ME, ČSAD POLKOST, ČSAD Střední Čechy, Martin UHER
4 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, Jaroslav Štěpánek

Poznámky a podrobnosti k jednotlivým standardům

1.1. Plnění grafikonu

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto (bez ohledu na důvod – výpadky zaviněné i nezaviněné dopravcem). Uváděny jsou také hodnoty včetně nezaviněně neujetých výkonů (tedy kvalita ovlivnitelná dopravcem).
Úroveň náročnosti: 99,8 % městské linky, 99,9 % příměstské linky.

1.2. Dodržení kapacity vozidla

Uvedené hodnoty vyjadřují, kolik procent z plánovaných výkonů bylo za dané čtvrtletí skutečně odjeto předepsaným typem vozidla (midibus, standardní, kloubový) a nebyla-li snížena kapacita nasazením menšího vozidla než je předepsáno. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,7 % standardní vozy a minibusy, 99,0 % kloubové vozy.

2.1. Bezbariérovost vozidel

Uvedená hodnota vyjadřuje podíl bezbariérově přístupných autobusů ve vozovém parku. Další hodnoty v tabulce vyjadřují podíl skutečně provozovaných bezbariérových vozidel a dále podíl bezbariérových spojů garantovaných v jízdních řádech z celkového počtu spojů na městských a příměstských linkách.
Úroveň náročnosti: 40 % městské linky (20 % garantované), 20 % příměstské linky (10 % garantované).

2.2. Garance bezbariérových spojů

Pokud má dopravce na svých linkách garantované bezbariérové spoje, uvedená hodnota znamená procento plnění dle předepsaného typu vozidla. Měřeny všechny spoje na základě hlášení dopravce.
Úroveň náročnosti: 99,5 %.

2.3. Obsloužení zastávek

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (sleduje se, zda řidič správně obsloužil zastávku a zda umožnil odbavení cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.4. Doplňkový prodej jízdenek na městských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na městských linkách je ochoten a schopen prodávat jízdenky pro doplňkový prodej). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.5. Prodej jízdenek na příměstských linkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič na příměstských linkách kontroluje a vydává jízdenky oproti předané hotovosti). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

2.6. Funkčnost odbavovacího zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost označovačů jízdenek včetně správné funkce odbavovacího zařízení na příměstských linkách pomocí fiktivních zákazníků.
Úroveň náročnosti: 95 %.

3.1. Informování ve vozidlech

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol. Hodnotí se funkčnost informačních displejů a linkových orientací, úplnost předepsaných informací o tarifu a přepravních podmínkách či funkčnost hlásiče zastávek. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 85 %.

3.2. Informování na zastávkách

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl zastávek bez závad z celkového počtu kontrolovaných zastávek. Hodnotí se úplnost a správnost předepsaných informací včetně správného umístění na zastávce (jízdní řády, informace o linkách, názvu zastávky nebo o tarifu). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 80 %.

4.1. Přesnost provozu

Uvedené hodnoty vyjadřují procentuální podíl spojů provedených v časové toleranci (0 až +179 s) oproti jízdnímu řádu z celkového počtu měřených spojů. Dále je uváděno procento nepřijatelně předjetých spojů, tedy těch, které jedou o více než minutu dříve oproti jízdnímu řádu.
Úroveň náročnosti: 75 % spojů v toleranci, max. 3 % nepřijatelně předjetých spojů.

4.2. Přestupní vazby

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se, zda řidič dodržel předepsané návaznosti uvedené v jízdním řádu). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.1. Chování jízdního personálu

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se zejména, zda řidič ve vozidle nekouří). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

5.2. Ústrojová kázeň

V tomto standardu se hodnotí přijatelnost oděvu řidiče a jeho reprezentativnost vůči cestujícím. Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrolovaných řidičů. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 95 %.

6.1. Čistota vozidel

Standard sleduje několik kritérií (vnější a vnitřní čistota, sedačky, podlaha), z jejichž hodnocení vychází průměrná hodnota čistoty pro každý měřený autobus. Výsledná hodnota vyjadřuje průměrnou čistotu měřených vozidel dopravce. Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

6.2. Čistota zastávkových zařízení

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (kontroluje se čistota zastávkového sloupku a čitelnost informačních prvků na zastávce včetně jízdních řádů). Měřeno fiktivními zákazníky.
Úroveň náročnosti: 90 %.

7.1. Rizikové situace

Uvedená hodnota vyjadřuje procentuální podíl kontrol bez závad z celkového počtu kontrol (rizikové situace jsou závažné technické závady vozidla nebo pochybení řidiče, která mohou ohrozit bezpečnost či zdraví cestujících). Měřeno v rámci kontrolní činnosti.

8.1. Stáří vozidel – podíl vozidel mladších 12 let

Uvedená hodnota vyjadřuje, kolik procent vozového parku je ve věku 12 let a méně (čím vyšší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.
Úroveň náročnosti: 60 %.

8.1. Stáří vozidel – průměrné stáří vozového parku

Uvedená hodnota vyjadřuje průměrné stáří vozového parku dopravce (čím nižší hodnota, tím lépe). Měřeno na základě evidence vozového parku dopravcem. Započítávají se i záložní vozidla. V případě generální opravy je určující datum první registrace vozidla.
Úroveň náročnosti: 9 let. 

 

Železnice

a) České dráhy, a. s. 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 nebylo v rámci Standardů kvality v železniční dopravě splněno pouze šest standardů, jedná se o nejlepší výsledek za uplynulý rok.

Na rozdíl od předchozích hodnocených období byly splněny všechny kapacitní ukazatele, tedy Plnění odjetých kilometrů, Dodržení kapacity vlaku (zde byly pouze dílčí problémy v měsíci listopadu na lince S1 a S3) i Garance bezbariérových vlaků. Právě Garance bezbariérových vlaků byla v posledních měsících jedním z nejpalčivějších problémů, je však třeba zmínit, že zlepšení jeho plnění v posledním čtvrtletí může souviset s výlukovou činností na linkách S8 a S80 a tedy snížením turnusové potřeby jednotek řady 814.2. Pozornost bude na tento ukazatel zaměřena samozřejmě i v dalších měsících, zejména po ukončení výluk na trati č. 210. 

Výluková činnost se negativně projevila do Plnění GVD – přesnosti provozu, ovšem i zde nastalo s postupným ukončováním výluk mírné zlepšení v posledních týdnech loňského roku. Problémy v plnění přesnosti provozu jsou zejména na linkách S1 a S2, kde je včasnost vlaků narušována zejména zpožděnými dálkovými vlaky, v poslední době ale také špatným technickým stavem trati 231 a z toho vyplývajícími pomalými jízdami v úseku Lysá nad Labem – Velký Osek. 

Dále nebyl splněn standard Kontrola jízdních dokladů ve vlacích. V jednom případě nemohl vlakvedoucí provádět revize jízdních dokladů z důvodu poruchy přenosné osobní pokladny (POP), ve druhém nebyla revize jízdních dokladů konána řádně po celou dobu jízdy vlaku. 

Problémy přetrvávají v oblasti Informování, a to jak ve vozidlech, tak ve stanicích a zastávkách. U vozidel docházelo k nefunkčnosti informačních tabulí na vozidlech řady 471 CityElefant, případně nebyl funkční informační akustický systém v motorových vozech řady 810 na lince S65, v ojedinělých případech docházelo k neotáčení papírových směrových cedulí. Ve stanicích a zastávkách zůstává situace obdobná jako v minulém čtvrtletí, stejně jako v předešlých obdobích jsou informační materiály ničeny vandaly.

Po dvou čtvrtletích došlo ke zlepšení také ve Funkčnosti a komfortu vozidel, a to zejména díky investicím dopravce do výměny klimatizačních jednotek na jednotkách řady 471 CityElefant, které budou dokončeny v letošním roce. U těchto vozidel se však potýkáme s vysokým podílem nefunkčních toalet, výrazná většina je zapříčiněna vyčerpáním vody v nádržích.

Dalším nesplněným standardem je Stáří vozidel, a to i přes skutečnost, že více než 83 % vozidel zařazených do PID požadovanou úroveň náročnosti splňuje a průměrný věk vozidel je necelých čtrnáct let. Standard není plněn z důvodu nasazování jednotek řady 451 a 452 na některé vlaky (zejména v obdobích přepravní špičky), z nichž některé již přesáhly stáří 50 let. Vzhledem k tomu, že bez jednotek řady 451 a 452 se v dohledné době na posilových špičkových vlacích neobejdeme, nebudeme jako objednatel dopravy na území hl. m. Prahy za nasazování vozidel této řady udělovat dopravci sankce za neplnění tohoto standardu, a to i s ohledem na to, že již probíhají jednání týkající se výměny těchto vozidel a z hlediska objednatele je nutná finanční spoluúčast na této akci.

Stejně jako v předchozím hodnoceném období nebyl splněn standard Rizikových situací z důvodu výskytu dvou událostí, které mohly ohrozit zdraví či život cestujících. V obou případech se jednalo o projetí návěstidla zakazujícího další jízdu – dne 13.10.2015 na lince S6 v železniční stanici Praha-Řeporyje a dne 29.12.2015 na lince R5 v železniční stanici Praha-Bubny. Obě tyto mimořádné situace se naštěstí obešly bez újmy na zdraví cestujících a výraznějších materiálních škod.

Standard kvality Úroveň náročnosti Plnění 4.Q 2015
Plnění odjetých km * 99,5 % 99,69 % / 99,91 %
Dodržení kapacity vlaku 99,5 % 99,50 %
Bezbariérovost vlaků 80 % 84,65 %
Garance bezbariérových vlaků 99,5 % 99,85 %
Bezbariérovost stanic a zastávek 40 % 36,76 %
Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích 100 % 99,18 %
Prodej jízdních dokladů ve stanicích a zastávkách 100 % 100,00 %
Funkčnost označovačů jízdenek ** 95 % 99,77 %
Informování ve vlacích ** 90 % 85,23 %
 Informování ve stanicích a zastávkách ** 80 % 70,74 %
Plnění GVD - přesnost provozu * 85 % 92,19 % / 98,89 %
Přípojové vazby 95 % 98,07 %
Chování jízdního a staničního personálu 100 % 100,00 %
Ústrojová kázeň 100 % 100,00 %
Čistota vozidel *** 80 % 83,50 %
Funkčnost a komfort vozidel 90 % 94,26 %
Čistota stanic a zastávek 80 % 88,72 %
Rizikové situace nestanoveno 99,19 %
Stáří vozidel ** 70 % 83,7 % / 2,97 % / 13,3 #
* …plnění standardu celkově / z viny dopravce
** …standard měřen na území hl. m. Prahy i Středočeského kraje
*** …plnění standardu celkově / z toho provozní / graffiti
# …plnění standardu / nepřijatelné situace / průměrné stáří vozidel
zelené podbarvení …standard splněn
červené podbarvení …standard nesplněn

 

Přílohy

Tabulky a grafy s podrobným vyhodnocením (průběžně za rok 2015).

About Me 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
Arriva Praha 16.2.2016 87.6 Kb Stáhnout
Arriva Střední Čechy 16.2.2016 87.5 Kb Stáhnout
ČSAD MHD Kladno 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
ČSAD Polkost 16.2.2016 87.5 Kb Stáhnout
ČSAD Střední Čechy 16.2.2016 87.5 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy - autobusy 16.2.2016 87.3 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy - metro 16.2.2016 90.2 Kb Stáhnout
Dopravní podnik hl. m. Prahy - tramvaje 16.2.2016 92.0 Kb Stáhnout
Jaroslav Štěpánek 16.2.2016 87.5 Kb Stáhnout
Martin Uher 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
OAD Kolín 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
Probo BUS 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
Stenbus 16.2.2016 87.4 Kb Stáhnout
Vlastimil Slezák 16.2.2016 87.3 Kb Stáhnout
Všichni BUS dopravci (2015) 16.2.2016 98.4 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (1. čtvrtletí) 18.5.2015 206.7 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (2. čtvrtletí) 20.8.2015 206.5 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (3. čtvrtletí) 26.11.2015 206.7 Kb Stáhnout
Vybrané grafy - autobusy (4. čtvrtletí) 16.2.2016 207.4 Kb Stáhnout

Zpět do rubriky: Vyhodnocení