PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Středa 21.08.2019 13:18
zítra: Čtvrtek 22.08.2019


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 10.3.2011 16:24      poslední změna: 17.1.2012

Obnova vozového parku dopravců PID v roce 2010

V systému Pražské integrované dopravy v současné době funguje 13 autobusových dopravců. První místo s největším počtem vozů i výkonů zaujímá Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. se svými 1141 autobusy na více než stovce městských a 16 příměstských linek. Ovšem není jediný - dalších 12 autobusových dopravců nezůstává pozadu. Naopak, hrají svoji nezastupitelnou roli na 17 městských, ale hlavně na více než stovce příměstských linek. Celkem mají v inventárním stavu 567 autobusů a podílejí se tak na celkových autobusových výkonech PID z jedné třetiny.

Také na ostatní dopravce je samozřejmě kladen důraz, aby svým provozem nezatěžovali životní prostředí zplodinami ze starších autobusů, zlepšovali kulturu cestování, zvyšovali úroveň informovanosti cestujících a zajistili přístupnost vozidel i pro osoby s omezením pohybu a orientace. Konkrétně to tedy znamená nákup nových nízkopodlažních (v některých případech i kloubových) autobusů.

V minulém roce obohatili ostatní dopravci svůj vozový park o 54 nových autobusů, z nichž 44 (81%) je nízkopodlažních a z nich je 5 kloubových. Dopravní podnik hl. m. Prahy pořídil v roce 2010 celkem 50 nových nízkopodlažních autobusů, z toho 17 kloubových a 15 midibusů.

Tabulka údajů za dopravce PID (mimo DP hl. m. Prahy)

Dopravce PID
Počet nových autobusů v roce 2010
Poměr nových vozidel k celkovému vozovému parku (%)
Celkový počet autobusů provozovaných v PID
Z toho nízkopodlažních autobusů
ABOUT ME
18
100,00%
18
18
BOSÁK BUS
1
5,00%
20
2
ČSAD MHD Kladno
0
0,00%
38
3
ČSAD Polkost
4
8,70%
46
6
ČSAD Střední Čechy
10
8,55%
117
16
Jaroslav Štěpánek
0
0,00%
18
2
Martin Uher
2
5,71%
35
6
OAD Kolín
1
2,56%
39
0
PROBO BUS
1
5,88%
18
1
STENBUS
1
5,56%
18
6
Veolia Transport Praha
16
8,08%
198
43
Vlastimil Slezák
0
0,00%
2
0
CELKEM
54
9,54%
567
103

Údaje jsou platné k 31.12.2010

Z tabulky je patrné, že zhruba každý desátý autobus je zcela nový (rok výroby 2010) a každý zhruba pátý autobus je nízkopodlažní, tj. snadný pro nástup handicapovaných či imobilních cestujících.

Od roku 2010 mají všichni dopravci PID povinnost dodržovat stanovené standardy kvality provozu PID. Jsou vypracovány mimo jiné i proto, aby se snižovaly rozdíly v mnoha důležitých aspektech mezi jednotlivými dopravci a aby se minimalizoval výskyt nepříjemných situací, do kterých se může cestující během přepravy dostat. K těm nejdůležitějším standardům patří: výbava informačním a odbavovacím systémem, maximální stáří vozového parku, minimální podíl nízkopodlažních vozů, chování řidičů nebo čistota vozidel. Od roku 2011 jsou všechny autobusy vybaveny zařízením GPS. Díky tomu je možné sledovat aktuální polohu vozidel a propojit ji s elektronickými informacemi o aktuální poloze spoje ve vybraných přestupních uzlech (Dolní Břežany, Kamenice, Jesenice, Český Brod, Strančice) nebo se speciální aplikací na webových stránkách www.ropid.cz.


Zpět do rubriky: 2011