PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Pátek 23.04.2021 14:14
zítra: Sobota 24.04.2021


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 14.3.2014 05:30      poslední změna: 14.3.2014

Osobní souhrnný jízdní řád

Návod pro začátečníky a řešení základních problémů.

Vážení uživatelé,

v následujícím článku Vás seznámíme se základními možnostmi a prací s webovou aplikací Osobní jízdní řád (http://pid.idos.cz/osj/). Přidáme také několik rad pro řešení nejběžnějších problémů.

 

Co aplikace umí?

Tato aplikace slouží především ke generování souhrnného jízdního řádu podle uživatelsky zadaných parametrů (preferencí). Na rozdíl od souhrnných jízdních řádů na Portálu JŘ, kde jste omezeni předem definovanými úseky, si zde můžete v rámci PID určit vlastní. Navíc aplikace umí vytvořit souhrnný jízdní řád i pro spojení s přestupy.

Webová aplikace umožňuje generování ve 3 základních výstupech (šablonách), a to vždy do formátu PDF (velikost papíru A4). Abyste si udělali představu o vzhledu a možnostech jednotlivých výstupů (šablon), prohlédněte si předpřipravené ukázky.

Typy výstupů (šablon) jízdních řádů a ukázky:

 1. Zastávkový JŘ (jen pro přímá spojení, viz dále) – PDF ukázka: Rudná, U kina – Zličín
 2. Linkový JŘ – PDF ukázka: Smíchovské nádraží – Nový Knín
 3. Prostý výpis JŘ – PDF ukázka: Smíchovské nádraží – Třebotov

 

Postup ve 3 krocích

1) Definice spojení (trasy)

Definice spojení (trasy)

V téměř běžném formuláři pro vyhledávání spojení zadejte základní žádané údaje:

 • Odkud (povinný údaj)
 • Kam (povinný údaj)
 • Přestup (volitelný údaj), pro potřeby zpřesnění hledaného spojení s přestupy
 • Pouze přímá spojení (volitelný parametr), ve výchozím stavu je zvolen

Dále je v případě zájmu možné hledané spojení upravit ještě dalšími volitelnými parametry, a to buď v rámci zjednodušeného formuláře, nebo pomocí rozšířených voleb, které se objeví po klepnutí na odkaz Rozšířené zadání Rozšířené zadání. Základní nápovědu k jejich významu získáte klepnutím na symbol otazníčku otazníček.

Po navolení údajů stiskněte tlačítko Hledat Hledat.
 

2) Náhled nalezených spojení (tras)

Náhled spojení

Pokud jste zadali správně parametry spojení, bude Vám zobrazeno prvních deset nalezených možností pro orientační kontrolu.

V případě spokojenosti pokračujte k poslednímu kroku, klepnutím na tlačítko Generovat PDF Generovat.

Návrat k předchozímu kroku provedete tlačítkem Změnit zadání Změnit zadání.
 

3) Generování JŘ

genrování JŘ 

Po klepnutí na tlačítko Generovat PDF Generovat se Vám otevře seznam s výběrem dostupných PDF výstupů (šablon).

Vyberte požadovaný formát PDF výstupu (šablony) a stiskněte tlačítko Pokračovat Pokračovat.

V závislosti na Vašem webovém prohlížeči a jeho nastavení Vám bude nabídnuto buď stažení souboru PDF, nebo dojde rovnou k jeho otevření v prohlížeči PDF souborů (např. Adobe Readeru).

Tím je proces vytvoření osobního souhrnného jízdního řádu dokončen. V případě zájmu se můžete vrátit na začátek pomocí tlačítek Změnit zadání Změnit zadání nebo Nové zadání Nové zadání a vygenerovat si další osobní souhrnný jízdní řád.

 

Věříme, že se Vám aplikace Osobní jízdní řád bude líbit a že s ní budete spokojeni.

ROPID

 

Pokročilé tipy

V rámci zadávacího formuláře máte k dispozici další volby, kterými lze ovlivnit výslednou podobu jízdního řádu. V následujících bodech Vám představíme některé z nich.
 

1) Více polí Odkud, Kam a Přestup

Po klepnutí na odkaz Rozšířené zadání Rozšířené zadání přibude u polí Odkud, Kam a Přestup nové tlačítko se symbolem plus plus, které umožní zadat až 3 zastávky Odkud, resp. Kam a až 10 zastávek pro přestup. Tím můžete upřesnit své požadavky, avšak také výrazně zkomplikovat výsledný jízdní řád. Proto s touto možností zacházejte opatrně.

Ukázka využití této funkce:

 1. Zastávkový JŘ (jen pro přímá spojení) – PDF ukázka: Hloubětín / Rajská zahrada – Satalice
 2. Linkový JŘ – PDF ukázka: Lipany – Háje / Depo Hostivař
 3. Prostý výpis JŘ – PDF ukázka: Lipany – Háje / Depo Hostivař 

 

2) Zaškrtávací políčko Pouze nízkopodlažní spoje, resp. Pouze bezbariérová spojení

Upřednostňujete-li pouze spoje, na které jsou vypravována nízkopodlažní vozidla, zaškrtněte volbu Pouze nízkopodlažní spoje pouze NP. Následně budou vyhledána pouze spojení, která v celé trase tuto podmínku splňují.

Rozšiřující funkci má políčko Pouze bezbariérová spojení pouze BS, které vezme do úvahy i bezbariérovost zastávek.

Upozorňujeme, že při použití těchto voleb dojde v některých relacích k výraznému snížení pravděpodobnosti nalezení spojení.
 

3) Zaškrtávací políčko Včetně cesty ZPĚT

Chcete-li k zadanému spojení (trase) rovnou nalézt i zpáteční spojení, zaškrtněte políčko Včetně cesty ZPĚT včetně zpět. Při vyhledávání a následně i při generování PDF souboru získáte ihned jízdní řád pro oba směry.
 

4) Omezení provozních dní, resp. hodin

Máte-li zájem vytvořit jízdní řád třeba jen pro pracovní dny, pak upravte volby v položce Dny dny.
Ještě větší omezení lze zajistit v položce Čas čas, kde je možné nastavit i omezení v rámci dne (např. nastavit ve směru Tam jen ranní hodiny a ve směru Zpět jen odpolední).
 

5) Tlačítko Jen označené trasy

Ve vyhledaných spojeních s přestupem může vzniknout několik variant, přičemž vy preferujete jen některé. Vybráním alespoň jednoho takového (zaškrtnutím políčka vedle něj) a stisknutím tlačítka Jen označené trasy jen označené, dojde k odfiltrování všech ostatních.

Příklad: Trasu Točná – Nádraží Braník lze vykonat s přestupem v zastávce Nádraží Modřany nebo Na Beránku. Ve vyhledaných výsledcích budou zastoupeny obě varianty. Pokud preferujete přestup v zastávce Na Beránku, zaškrtněte políčko vedle jednoho z nich a následně stiskněte tlačítko Jen označené trasy. Ve výsledcích Vám zůstanou jen spojení s přestupem v zastávce Na Beránku. Po stisku tlačítka Generovat PDF bude dle vybrané šablony vytvořen soubor PDF, který bude obsahovat pouze spojení ze zastávky Točná do zastávky Nádraží Braník s přestupem v zastávce Na Beránku.

 

Možné problémy a jejich řešení

Nelze vygenerovat zastávkový JŘ.

Tento typ šablony PDF lze použít jen za předpokladu, že zaškrtnete volbu Pouze přímá spojení v kroku Definice spojení (trasy).

Nebylo nalezeno žádné spojení.

Pro zadané spojení (trasu) nebylo nalezeno žádné relevantní spojení. Převládajícím důvodem bývá, že zadané parametry jsou natolik omezující (např. z důvodu časového období nebo provozního dne), že skutečně žádné spojení neexistuje.

Nelze uložit vygenerovaný jízdní řád ve formátu PDF.

Problémem může být bezpečnostní nastavení některých webových prohlížečů. Zkontrolujte, prosím, nápovědu ke svému webovému prohlížeči.

Nelze zobrazit vygenerovaný jízdní řád ve formátu PDF.

Pro zobrazení souborů ve formátu PDF je třeba mít nainstalován prohlížeč PDF souborů (např. Adobe Reader).

Zastávkový jízdní řád má mnoho podžlucených spojů.

Podžlucené spoje v osobním zastávkovém jízdním řádu obecně označují spoje, pro které neplatí v plném rozsahu provozní den uvedený v záhlaví. Z prostorových důvodů nelze tyto provozně upřesňující vysvětlivky do jízdního řádu doplnit. Pro zjištění těchto vysvětlivek musíte vygenerovat jiný typ jízdního řádu (linkový jízdní řád nebo prostý výpis).

Tento jev vzniká například v těchto situacích:

 • u příměstských linek spoje, které jedou jen ve vybrané dny
 • vždy v případě, že dojde k prolnutí platností jízdních řádů, např. vyberete období od 1.1. do 8.1. a mezitím (třeba 5.1.) dojde k výrazné změně jízdního řádu

Linkový jízdní řád nebo prostý jízdní řád má mnoho různých negativních vysvětlivek.

Tento jev nastává nejčastěji v případě prolnutí platností jízdních řádů, např. vyberete období od 1.1. do 8.1. a mezitím (třeba 5.1.) dojde k výrazné změně jízdního řádu. Zkuste posunout obě data o několik dní vpřed (v uvedeném příkladu na: od 5.1. do 12.1.).

Vlaky PID v jízdních řádech.

Do vyhledávaných spojení jsou zahrnuty i vlaky PID, pokud je nezakážete v Rozšířeném zadání. Lze si tak vytvořit osobní souhrnný jízdní řád i v kombinaci s vlaky PID.

Máte jiný problém.

Aplikace je v testovacím provozu, takže pokud budete mít nápad na její zlepšení, napište nám o něm, a v případě, že naleznete nějakou závažnou chybu, zašlete její přesný popis (zadané parametry, používaný prohlížeč, operační systém apod.), a popř. sejmutý obrázek aplikace.

Kontakt: macku.pavel@ropid.cz (popř. telefonicky na 234 704 533). (Upozornění: Není odpovídáno obratem!)   

Zpracoval
ROPID 


Zpět do rubriky: Jízdní řády