PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ | englishEN
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Čtvrtek 23.11.2017 19:11, provoz podle pracovního dne
zítra: Pátek 24.11.2017, provoz podle pracovního dne

zveřejněno: 3.9.2009 09:19      poslední změna: 4.9.2009

Buspruhy ve Vídeňské a Michelské ulici

Vídeňskou ulicí projede každý pracovní den přes 2,7 tisíce autobusových spojů Pražské integrované dopravy, v ranní špičce pracovního dne pak ve směru do centra až 150 spojů za hodinu (v průměru tedy autobus každých 24 sekund). Úsekem mezi ulicí Zálesí a terminálem stanice metra Kačerov projíždí většina obyvatel spádového území mezi Vltavou, Sázavou a dálnicí D1. Při těchto intenzitách provozu veřejné dopravy a současně vysokém zatížení oblasti individuální automobilovou dopravou docházelo k častému zpožďování provozu autobusových linek. S ohledem na nedostatečnou kapacitu komunikací a křižovatek a absenci kapacitního (kolejového) systému veřejné dopravy byl připravován projekt preference pro autobusové linky, který navazoval na dříve provedená opatření v ulicích Zálesí (vyhrazený jízdní pruh pro autobusy trvale od roku 2005) či doplnění světelné signalizace křižovatky Budějovická × Michelská × Jižní spojka (cca od roku 2005).

Projektantem (Metroprojekt Praha a.s.) byla na základě zadání objednatele (Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.) původně prověřována liniová preference v linii ulic Michelská – Vídeňská – Zálesí – Štúrova v úseku mezi ulicemi Vyskočilova a Durychova. Po příslušném projednávání byly některé úseky vyhodnoceny bez výrazných stavebních úprav jako nerealizovatelné (např. ve Štúrově ulici z důvodu nutnosti napojení oblasti sídliště Krč a bezpečnosti na přechodech pro chodce) a došlo ke zkrácení vyhrazených pruhů zejména v návaznosti na křižovatky. Z projektu byl vypuštěn i původně uvažovaný vyhrazený jízdní pruh v ulici Zálesí mezi ulicemi Štúrova a Vídeňská, protože by přinesl kritické snížení kapacity pro průjezd přetíženou křižovatkou Vídeňská × Zálesí a tím následné prodloužení kolon v ulicích Štúrově i Zálesí.

V návaznosti na opravu povrchu ulice Michelská byla v předstihu již v roce 2008 realizována úprava na výjezdu z terminálu Kačerov. Úprava řazení jízdních pruhů zajišťuje autobusům plynulou a přednostní jízdu.

Ulice Vídeňská (do centra, za zastávkou Klárův ústav)

Poměrně krátký vyhrazený jízdní pruh navazuje na dvoupruhový úsek ulice Vídeňské, která se u zastávky Klárův ústav rozšiřuje na čtyřpruh. Pravý jízdní pruh se tak v návaznosti na zastávku stává vyhrazeným jízdním pruhem, který umožňuje přednostní příjezd autobusů k hranici křižovatky Vídeňská × Zálesí a následně do zastávky Nemocnice Krč.

Klárův ústav
Klárův ústav (do centra)

Ulice Vídeňská (do centra, mezi zastávkami Nemocnice Krč a Michelský les)

Vyhrazený jízdní pruh v pravém jízdním pruhu začíná na konci zastávkového zálivu Nemocnice Krč, a měl by tak umožnit plynulý výjezd ze zastávky a preferenční příjezd k signalizované křižovatce Vídeňská × U Michelského lesa × U Krčského nádraží. Na základě poznatků z provozu bude prověřena úprava začátku vyhrazeného jízdního pruhu tak, aby přímo navazoval na výjezdový klín zastávkového zálivu a autobusy tak nebyly zdržovány „zipujícími se“ vozidly z pravého jízdního pruhu.

V oblasti křižovatky pokračuje úprava pro autobusy obsluhující zastávku Michelský les, kterým je umožněna jízdním pruhem určeným pro pravé odbočení přímá jízda.

Nemocnice Krč Nemocnice Krč Michelský les
Nemocnice Krč (do centra) Nemocnice Krč (do centra) Michelský les (do centra)

Ulice Vídeňská (z centra, před zastávkou Nemocnice Krč)

Vyhrazený jízdní pruh začíná na úrovni výjezdu z čerpací stanice a je ukončen na počátku zastávkového zálivu Nemocnice Krč. Vyhrazený jízdní pruh má za cíl umožnit přednostní jízdu autobusů v úseku, který bývá často blokován kolonami od křižovatky Vídeňská × Zálesí.

Nemocnice Krč Nemocnice Krč
Nemocnice Krč (z centra) Nemocnice Krč (z centra)

Ulice Michelská (do centra, za zastávkou Na Návrší)

Vyhrazený jízdní pruh začíná na začátku zastávkového zálivu Na Návrší, je přerušen v oblasti křižovatky Michelská × Podle Kačerova × Hodonínská a ukončen před ulicí Na Rolích. Jízdní pruh by měl zajistit preferenci autobusů v úseku dotčeném nedostatečnou kapacitou křižovatky Michelská × Vyskočilova × V Zápolí, a to včetně výjezdu ze zastávky Na Návrší. Související výhodou je i zvýšení bezpečnosti na blízkém přechodu pro chodce, který je veden přes dva jízdní pruhy – omezením provozu v pravém jízdním pruhu je většina vozidel směrována pouze do levého jízdního pruhu, a tím se snižuje nebezpečí sražení chodce vozidlem v souběžném jízdním pruhu (obdobný režim již několik let funguje u zastávek Hasova a Krčský hřbitov).

Na Návrší Na Návrší Na Rolích
Na Návrší (do centra)
bez preference
Na Návrší (do centra)
bez preference
Na Rolích (do centra)
bez preference
Na Návrší Na Návrší Na Rolích
Na Návrší (do centra)
s preferencí
Na Návrší (do centra)
s preferencí
Na Rolích (do centra)
s preferencí

V souladu se zásadami hl. m. Prahy jsou vyhrazené jízdní pruhy určeny pro autobusy Pražské integrované dopravy, jízdní kola a vozidla taxislužby. Platnost je časově omezena pro pondělí až pátek v období od 6:00 do 10:00 a od 14:00 do 19:00, což v řadě případů omezuje možnosti jasnějšího řešení v oblasti křižovatek.


Zpět do rubriky: Preference