PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ | englishEN
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Čtvrtek 23.11.2017 19:14, provoz podle pracovního dne
zítra: Pátek 24.11.2017, provoz podle pracovního dne

zveřejněno: 17.7.2009 09:49      poslední změna: 17.7.2009

Nový buspruh v Hostivaři

Od července 2009 využívají linky 122, 177, 212 a 277 v ulici K Horkám nově zřízený vyhrazený jízdní pruh v délce téměř 400 metrů. Pravidelnost provozu těchto linek bývá velmi často negativně ovlivňována silnou individuální dopravou mezi Jižním Městem a Hostivaří, jejíž nejvyužívanější spojnicí je právě ulice V Horkách. Nejproblematičtějšími místy jsou vždy křižovatky – konkrétně křižovatka ulic Pražská × Švehlova je často příčinou kolon vozidel dosahujících ulicemi Pražská a K Horkám až k sídlišti Košík. 

Výhodou pro řešení preference ulice K Horkám je třípruhové uspořádání mezi ulicemi Selská a K Jezeru, což umožnilo relativně levné řešení preference pro autobusy změnou svislého a vodorovného dopravního značení. Původní uspořádání s dvěma stoupacími jízdními pruhy od Hostivaře a jedním jízdním pruhem do Hostivaře bylo nahrazeno v každém směru jedním jízdním pruhem pro všechna vozidla a ve směru do Hostivaře vyhrazeným jízdním pruhem pro autobusy. Výhodou řešení je i začátek vyhrazeného jízdního pruhu, který přímo navazuje na výjezdovou rampu z podjezdu ulice K Jezeru pod ulicí K Horkám, a autobusy se tak již nemusejí přeřazovat do průběžného jízdního pruhu.

K Horkám K Horkám K Horkám
K Horkám (do centra) K Horkám (do centra) K Horkám (z centra)

Stoupací jízdní pruhy se s rozvojem automobilové techniky ukazují v městském provozu jako postradatelné, což potvrzuje i provoz v ulici V Horkách při novém uspořádání, který je směrem do kopce běžnou rychlostí plynulý. Řešení přispělo také ke zklidnění provozu, protože neumožňuje původně vcelku běžné „závodění“ s předjížděním nepřiměřenou rychlostí. V závěru stoupání vznikl doplňkově krátký vyhrazený jízdní pruh v místě původního zastávkového zálivu.

Nové vyhrazené jízdní pruhy jsou v současné době vyhrazeny pouze pro autobusy, v souladu s městskou koncepcí vyhrazených jízdních pruhů však bude doplněno užití pro cyklisty a vybraná vozidla taxislužby s cestujícími. Toto řešení, běžné v dopravně rozvinutých zemích, zajišťuje přívětivějším druhům dopravy podmínky pro plynulý průjezdu městem, u cyklistů navíc zlepšuje bezpečnost (pokud by cyklistům nebyla jízda pruhem povolena, měli by se pohybovat v nebezpečné zóně na rozhraní obou jízdních pruhů).


Zpět do rubriky: Preference