PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ | englishEN
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Čtvrtek 23.11.2017 19:12, provoz podle pracovního dne
zítra: Pátek 24.11.2017, provoz podle pracovního dne

zveřejněno: 28.7.2009 09:55      poslední změna: 28.7.2009

Preference pro autobusy v Modřanech

Ulicí Československého exilu v Modřanech projíždí autobusy linek 139, 150, 157, 173, 205 a 253 – v ranní přepravní špičce pracovního dne se jedná ve směru do centra o padesátku spojů za hodinu. Na základě zkušeností z provozu byly vytipovány lokality, kde by bylo vhodné zlepšit podmínky pro provoz autobusů. 

Jednalo se zejména o místa v okolí zastávek, kdy autobusy vyjíždí ze zastávkového zálivu a to často ve stoupání, a v místě, kde dochází ke slučování dvou průběžných jízdních pruhů do jednoho (tedy vlastně ke slučování tří souběžných proudů vozidel do jednoho).

Úsek mezi zastávkami Tylova čtvrť a Družná

Doprava v ulici Československého exilu je v tomto úseku vedena v každém směru dvěma jízdními pruhy. Na obou koncích však navazují úseky pouze s jedním jízdním pruhem pro každý směr – ve směru do centra je takovým místem vjezd na kruhový objezd křižovatky Československého exilu × Lhotecká, ve směru z centra je to zúžení u přechodu pro chodce za ulicí Povodňovou. Tato zúžení většinou nemají na propustnost komunikace zásadní vliv.

Problematickými místy však byl především výjezd ze zastávky Družná ve směru do centra, kde ostatní vozidla využívala zejména pravý jízdní pruh přímo zaústěný do kruhového objezdu (levý je před kruhovým objezdem ukončen). Autobusy při výjezdu ze zastávky v příkrém stoupání zrychlují velmi pomalu, což samozřejmě snižovalo ochotu ostatních řidičů jim výjezd umožnit. Vyhrazením pravého jízdního pruhu od Botevovy ulice až za zastávku Družná je tak zajištěn plynulý výjezd autobusů ze zastávky ihned po zavření dveří a jejich preferovaný příjezd ke kruhovému objezdu (vozidla z levého jízdního pruhu se přeřazují do pravého jízdního pruhu, který je pokračováním vyhrazeného jízdního pruhu). Související výhodu je i zvýšení bezpečnosti na přechodu pro chodce u Krouzovy ulice, který je ve směru do centra umístěn v rozhledově nepříznivém oblouku – nově je tedy většina vozidel směrována pouze do levého jízdního pruhu a tím se snižuje nebezpečí sražení chodce vozidlem v souběžném jízdním pruhu (obdobný režim od roku 2006 úspěšně funguje nedaleko v ulici Lhotecké u zastávky Hasova – viz ortofotomapa).

Družná (před) Družná (po) Družná (po)
Družná (před úpravou) Družná (po úpravě) Družná (po úpravě)

Vyhrazený jízdní pruh je z bezpečnostních důvodů vyhrazen pro autobusy a jízdní kola – bez takové úpravy by byli cyklisté povinni jet na rozhraní jízdních pruhů mezi dvěma proudy vozidel. Na oblasti v původním stavu se podívejte na ortofotomapu

Ve směru z centra došlo k úpravě řazení jízdních pruhů v oblasti křižovatky s ulicí Povodňovou – v původním stavu byl počet jízdních pruhů snižován již před křižovatkou a tak byl výjezd autobusů komplikován řazením vozidel do pravého jízdního pruhu. Nově je pravý jízdní pruh určený pouze pro odbočení vpravo, ale s výjimkou autobusů a jízdních kol. Tímto opatřením je zajištěn plynulejší výjezd autobusů ze zastávky Tylova čtvrť a současně jejich preferovaný příjezd k zúžení před přechodem pro chodce (vozidla z levého jízdního pruhu se přeřazují do pravého jízdního pruhu, který je pokračováním vyhrazeného jízdního pruhu). Toto opatření zlepšuje podmínky i pro sklonově náročný výjezd z Povodňové ulice. Detail oblasti v původním stavu je vidět na ortofotomapě.

Tylova čtvrť (před) Tylova čtvrť (po)
Tylova čtvrť (před úpravou) Tylova čtvrť (po úpravě)

Zastávka Platónova (do centra)

Zastávka Platónova je ve směru do centra umístěna v pravém oblouku, což výrazně znesnadňovalo rozhledové poměry pro výjezd ze zastávky (téměř nulový výhled přes záď vozidla). Nové uspořádání posouvá místo spojování jízdních pruhů dále za zastávku a zdůrazňuje přednost autobusů vyhrazeným jízdním pruhem (ortofotomapa původního stavu).

Platónova Platónova (před) Platónova (po)
Platónova (výhled řídiče bus) Platónova (před úpravou) Platónova (po úpravě)

Zastávka Petržílova (z centra)

Úplně původní řazení jízdních pruhů ve směru z centra bylo již dříve upraveno pro zvýšení bezpečnosti chodců – v místě přechodu byl počet jízdních pruhů snížen ze dvou na jeden, a tak byl zřízen středový ostrůvek. Nebylo však úplně vyřešeno vedení jízdních pruhů za přechodem, kde se na krátký úsek opět objevily dva jízdní pruhy, do kterých ještě ústil výjezd ze zastávkového zálivu. Nové uspořádání již zachovává pouze jeden průběžný jízdní pruh v celé oblasti a prodlužuje úsek pro výjezd autobusů ze zastávky (ortofotomapa původního stavu). 

Petržílova (před) Petržílova (po) Petržílova (po)
Petržílova (před úpravou) Petržílova (po úpravě) Petržílova (po úpravě)


Zpět do rubriky: Preference