PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ | englishEN
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Čtvrtek 23.11.2017 19:10, provoz podle pracovního dne
zítra: Pátek 24.11.2017, provoz podle pracovního dne

zveřejněno: 17.6.2014 09:24      poslední změna: 17.6.2014

Preference pro linku 125 na Jižní spojce

Provoz před úpravou

Barrandovský most je jižně od centra jediným ze dvou silničních mostů (druhým je až most Závodu Míru na Zbraslavi) a je tak určujícím pro průjezdnost oblastí. Již od roku 2004 v jeho oblasti vznikala preferenční opatření na branickém břehu (buspruh na Modřanské před nájezdem na most, buspruh v ulici Ke Krči, aktivní preference na světelných signalizacích, úprava řazení na nájezdu na most ve směru od Smíchova).

Na podzim 2010 byla zprovozněna jižní část Pražského okruhu a z Jižní spojky tak zmizely kolony kamionů. V této souvislosti došlo ke změně dopravního uspořádání na pravobřežním vjezdu na Barrandovský most (na něm 4 jízdní pruhy), kam původně z Jižní spojky ústily 3 jízdní pruhy a z rampy z Modřanské ulice 2 jízdní pruhy a provoz byl proto řízen světelnou signalizací. Od září 2010 došlo k úpravě, kdy na Barrandovský most i z Jižní spojky ústí jen 2 jízdní pruhy a uzel již není řízen světelnou signalizací - toto opatření přispělo ke zlepšení plynulosti běžného provozu. Při plynulém provozu většina vozidel do táhlého pravého oblouku Jižní spojky před Barrandovským mostem přijíždí levým a středním pruhem, které jsou průběžné. Plynulost jízdy středního jízdního pruhu je obvykle nižší, protože je ovlivněna průpletem proudů vozidel na Barrandovském mostě a před mostem navíc připojováním vozidel z pravého jízdního pruhu (ukončeného na samotném předpolí Barrandovského mostu). Obecně bývá pravý jízdní pruh využíván nejméně, protože přeřazení těsně před mostem není s ohledem na rychlosti a intenzity provozu zrovna nejpříjemnější manévr.

Od října 2010 byla zřízena linka 125, která zajišťuje rychlé spojení Jižního Města s terminálem Smíchovské nádraží. Již při jejím zavedení byly diskutovány možnosti preferenčních opatření, s postupným růstem intenzit provozu na Jižní spojce jsou stále častější stavy, kdy se průjezdnost oblasti Barrandovského mostu komplikuje (vzájemným průpletem směrů na mostě samotném, omezenou propustností tunelů Mrázovka a Strahov, případně mimořádnostmi provozu) a proto byly prověřovány možnosti preferenčních opatření.

Autobus linky 125 se sune k Barrandovskému mostu.

Vcelku běžný špičkový provoz před úpravou lze shlédnout i zde (průjezd samotným úsekem ve stopáži cca 0:20 - 2:35).

Popis opatření

Vyhrazený jízdní pruh pro autobusy MHD v délce 1,1 km začíná v místě odpojení sjízdné rampy do Modřanské ulice a končí před vjezdem na Barrandovský most přeřazením do sousedního jízdního pruhu. Nově je tak počet veřejných jízdních pruhů konstantní pro celý mezikřižovatkový úsek.

Vyhrazený jízdní pruh bez časového omezení je vyznačen v režimu přechodné úpravy provozu s tím, že provoz bude vyhodnocen (předpokládá se, že v rámci hodnocení vlivů zprovoznění severozápadní části Městského okruhu – Tunelového komplexu Blanka).

Provoz po úpravě

Vyhrazený jízdní pruh je v provozu od počátku června 2014 a jeho využití je pro spoje linky 125 přínosné i při běžném provozu – při středním špičkovém provozu trvá projetí 1,1 km dlouhého úseku okolo dvou minut (tedy běžná průměrná rychlost v dotčeném úseku cca 30 km/h - rychlost však omezena na 80 km/h, resp. před Barrandovským mostem na 70 až 50 km/h). Při vyšších intenzitách provozu či provozních komplikacích je efekt opatření výraznější.

Opatření nesnižuje kapacitu Jižní spojky, protože ta je v dotčeném úseku určena zaústěním na Barrandovský most ve 2 jízdních pruzích. Provoz samotný funguje obdobně jako v opačném směru. Naopak zásadní snížení počtu vozidel přeřazujících se těsně před mostem z pravého do středního jízdního pruhu (nově by tak měly činit jen autobusy linky 125) je přínosné pro plynulost a bezpečnost jízdy ve středním jízdním pruhu, jehož reálná kapacita je určována následným průpletem na Barrandovském mostě.

 
Provoz v novém vyhrazeném jízdním pruhu.
 
Oblast buspruhu
v záběru
dopravních kamer.

Sledováním a vyhodnocením provozu je potvrzováno, že nový buspruh zlepšuje podmínky pro plynulost a pravidelnost provozu linky 125.

Souhrn

lokalita
Jižní spojka před Barrandovským mostem - od sjízdné rampy do Modřanské před připojení rampy z Modřanské
mapa
opatření
vyhrazený jízdní pruh pro autobusy MHD
linky
bus 125
interval
5 / 6 minut (v ranní / odpolední špičce)
přínos opatření
plynulý průjezd před Barrandovským mostem i při zhoršené průjezdnosti (vyšší intenzity provozu či mimořádné provozní stavy)
časová úspora
1-2 minuty (v běžném špičkovém provozu)
až 10 minut (při zhoršené průjezdnosti úseku)


Zpět do rubriky: Preference