PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ | englishEN
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Čtvrtek 23.11.2017 19:13, provoz podle pracovního dne
zítra: Pátek 24.11.2017, provoz podle pracovního dne

zveřejněno: 8.10.2009 11:03      poslední změna: 8.10.2009

Z terminálu Opatov vyjíždějí autobusy plynule

Provoz v oblasti terminálu Opatov vzrostl zejména za poslední desetiletí. V oblasti veřejné dopravy na to mělo velký vliv rozšiřování provozu příměstských linek (zejména do oblasti Průhonic a Čestlic od roku 1998), ale i další změny. Parametry terminálu nebyly dostatečné nejen pro odbavení cestujících (zejména krátká odbavovací hrana ve směru z centra), ale i pro manipulaci autobusů zde ukončených linek. Proto byla jako součást změn autobusových linek realizovaných od 1.9.2009 připravena a uskutečněna i úprava dopravního režimu v Chilské ulici. Cílem úprav bylo zvýšit počet manipulačních odstavů a zajistit preferenci autobusů na výjezdu z terminálu – zde bylo využito dobrých zkušenosti s obdobnou úpravou provedenou ke konci roku 2008 na výjezdu z terminálu Kačerov.

Kačerov Kačerov
Kačerov
 původní stav
Kačerov
stav po úpravě

Provoz před úpravou

V obou směrech byly autobusy při výjezdu v podřazeném režimu, kdy se přiřazovaly do průběžného jízdního pruhu. To mělo vzhledem k hustotě a charakteru provozu negativní vliv na plynulost provozu. Zavedení a postupné posilování příměstských linek PID znamenalo průběžné zvyšování nároků na manipulační odstavy ve směru k Litochlebskému náměstí, obdobné komplikace se začaly projevovat i po nedávných změnách ve směru opačném.

Velkou komplikací byl pěší přístup na jih podél západní strany komunikace, zejména k místu využívanému jako parkoviště a místo pro přistoupení spolucestujících ve směru k dálnici. Chodci se proplétali mezerou mezi svodidlem a zábradlím terminálu a pokračovali po opěrné zdi nad šestimetrovou propastí. Nezanedbatelné byly i pohyby cestujících při přestupech mezi autobusovými linkami do protisměru (např. 177 × 213 nebo 165 × 213).

Opatov Opatov Opatov
původní pěší „přístup“ původní pěší „průplet“
mezi svodidlem a zábradlím
původně nechráněný
výškový rozdíl

I provoz K+R ve směru do centra nebyl úplně nejbezpečnější – místo nebylo s ohledem na umístění v průběžném jízdním pruhu výrazně označeno, a tak řada řidičů raději zastavovala mimo profil jízdního pruhu na dopravním stínu.

Ortofotomapa:  Ortofotomapa 

Projekt

Návrh řešení zpracovaný organizací ROPID byl předjednán s ÚMČ Praha 11, který poskytl účinnou součinnost pro úpravu zábradlí na soukromém pozemku a podporu celkového řešení. Snížení počtu průběžných jízdních pruhů hlavní vozovky umožňuje přednostní výjezd autobusů z terminálu a jejich další pohyby. Úpravy umožnily výrazné rozšíření odstavných stání pro autobusy, které tak nově odpovídá významu terminálu i skutečným potřebám.

Na předloženou situaci bylo odborem dopravy Magistrátu hl. m. Prahy vydáno Stanovení místní úpravy provozu a v srpnu 2009 byly úpravy realizovány.

Opatov Opatov
výjezd do centra
původní stav
výjezd do centra
nový stav
Opatov Opatov
výjezd z centra
původní stav
výjezd z centra
nový stav

Intenzity výjezdů autobusových linek PID (jen spoje s cestujícími, stav k 1.9.2009)
směr linky spojů 7:00-8:00 průměrný interval [min.]
z centra 122, 135, 165, 177, 213, 326, 327, 328, 363, 385, 397 54 1,11
do centra 122, 135, 165, 175, 177, 181, 213 51 1,18

Provoz po úpravě

Podle očekávání přinesla změna dopravního režimu naprosto plynulý a bezpečný výjezd autobusů z terminálu. Ve směru z centra na výjezd navazuje vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, který autobusy nadřazuje při přejíždění do přilehlého pruhu a současně zlepšuje podmínky pro otáčení vozů linek 175 a 181 přes střední dělící pás (křižují tak pouze jeden průběžný „veřejný“ jízdní pruh).

Zrušením přechodu pro chodce přes vjezd do terminálu ve směru do centra došlo k upřednostnění autobusů s cestujícími nad jednotlivci využívajících parkoviště P+R, a to bez zásadního vlivu na jejich bezpečnost.

Opatov Opatov
plynulý výjezd ve směru do centra
Opatov Opatov Opatov Opatov
plynulý výjezd ve směru z centra

Automobilová doprava v oblasti terminálu se stažením do jednoho jízdního pruhu celkově zklidnila a již nedochází k dříve časté jízdě či předjíždění nadlimitními rychlostmi.

Zlepšení pěšího přístupu k místu využívanému jako parkoviště a místo pro přistoupení spolucestujících ve směru k dálnici je znatelné a zpříjemnilo se jeho užívání.

Opatov Opatov
spojení pro chodce
pohled od terminálu
 původní stav
spojení pro chodce
pohled od terminálu
 nový (provizorní) stav
Opatov Opatov
spojení pro chodce
pohled k terminálu
 původní stav
spojení pro chodce
pohled k terminálu
 nový (provizorní) stav


Zpět do rubriky: Preference