PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Pondělí 24.01.2022 04:47
zítra: Úterý 25.01.2022


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 4.11.2008 13:43      poslední změna: 27.4.2011

Komplexní přepravní průzkum v metru (12.11.2008)

 

V souladu s pravidelným sledováním zatížení sítě MHD a z důvodu potřeby aktualizace mapy přepravních vztahů v síti metra, zejména v návaznosti na prodloužení linky C, bude proveden ve všech stanicích metra komplexní přepravní průzkum.

Výsledky přepravního průzkumu jsou jedním ze vstupních podkladů pro projektování systému Pražské integrované dopravy. Získané údaje nám umožní posoudit přepravní vztahy v celé síti metra, čili budeme mít přesně zmapováno, odkud kam kolik lidí jezdí. Tím získáme možnost určení optimálního rozsahu provozu na základě skutečných potřeb cestující veřejnosti. Průzkum nám také pomůže pří projektování linkového vedení na povrchu. Pokud například zjistíme, že příliš mnoho lidí cestuje metrem z Prahy 4 na Prahu 5 přes centrum, je to pro nás signál pokusit se posílit kratší a rychlejší variantu povrchového spojení bez nutnosti přetěžovat centrální stanice metra zbytečnými tranzitními cestami.

Průzkum se uskuteční ve středu 12. 11. 2008 od 5:30 cca do 22:00 hod. v každé stanici metra. Cestující obdrží při vstupu do stanice sčítací lístek, který odevzdá při výstupu z metra do určených sběrných krabic nebo pracovníkům dopravního průzkumu.

Pro hladký průběh akce prosíme cestující o aktivní spoluúčast a pomoc. Zejména je nutné si brát sčítací lístky při vstupu, odevzdat je v neporušeném stavu při výstupu z metra a být tolerantní při případném regulování vstupů do metra, právě z důvodu nutnosti předat lístek každému cestujícímu. Za tuto spolupráci všem cestujícím předem děkujeme.

Celkem je připraveno 1,5 milionu sčítacích lístků, na kterých je předtištěn kód vstupní stanice a vestibulu. Dále jsou na lístcích uvedeny informace o průzkumu v češtině, angličtině a němčině.

Průzkum bude zajišťovat Dopravní podnik hl. m. Prahy, ROPID a společnost CHAPS, která bude výsledky průzkumu zpracovávat. Právě metoda použití sčítacích lístků umožní sledovat pohyb cestujících od jejich vstupu až po výstup, a to jak časově, tak i směrově. Průzkum bude zajišťovat cca 2000 pracovníků, mezi kterými budou jak pracovníci Dopravního podniku a ROPIDu, tak studenti středních dopravních škol v Praze.

Poslední komplexní průzkum metra se uskutečnil v roce 2004 a jeho výsledky sloužily pro upřesnění rozsahu provozu metra a posouzení provozní situace jednotlivých stanic (vstupy, výstupy, obraty). Výsledky rovněž využívají různé projektové organizace jako podklad pro výstavbu, příp. realizaci obchodní sítě v oblasti metra apod.

První hrubé výsledky by mohly být díky strojovému zpracování průzkumu již cca po třech týdnech od průzkumu. Kompletní vyhodnocení očekáváme v průběhu ledna 2009.


Zpět do rubriky: 2008