PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Pondělí 24.01.2022 04:23
zítra: Úterý 25.01.2022


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 8.12.2009 21:20      poslední změna: 27.4.2011

Vztahy s dopravci budou podle evropských pravidel (tisková zpráva MHMP)

Rada hlavního města Prahy dnes schválila zásadní dokumenty, které definují smluvní zajištění Pražské integrované dopravy (PID) na příštích deset let. Smlouvy se týkají zajištění provozu městské hromadné dopravy, příměstské autobusové dopravy i železniční dopravy na území hlavního města podle nového nařízení Evropského parlamentu č. 1370.

Vztahy mezi městem a dopravci, kteří zajišťují na území Prahy veřejnou hromadnou dopravu, se uzavřenými smlouvami dostanou na zcela jiný základ než doposud. Praha jednoznačně a dlouhodobě stanoví objem veřejné služby, kterou si od dopravců objednává na základě standardů definujících kvalitu služby, takže všichni, kdo se budou o tyto zakázky ucházet, budou mít naprosto rovné podmínky. Na základě těchto standardů je stanovena i cena služby. To představuje jistotu pro město v nákladech, které si zajištění veřejné dopravy v příštích deseti letech vyžádá. Stejnou jistotu to přináší dopravcům, kteří si mohou plánovat své provozní náklady i investice a přizpůsobit tomu střednědobou strategii hospodaření a rozvoje. To se týká především Dopravního podniku hl. m. Prahy, který bude nadáte zajišťovat a garantovat hlavní díl veřejné dopravy v Praze, protože systém metra ani tramvajové dopravy z principu neumožňuje účast více dopravců. Postupně se ale bude pro další dopravce ještě více  otevírat doprava autobusová, přičemž smlouvy určují i tempo, kterým bude otevírání tohoto segmentu trhu pokračovat. Zapojení železniční dopravy do systému Pražské integrované dopravy samozřejmě stojí na spolupráci s železnicí již od samého počátku. Praha touto změnou současně vstupuje do systému, jehož pravidla pro veřejnou hromadnou dopravu definovala Evropská unie.   

Nový dlouhodobý model smluvního zajištění přináší výhody jak pro objednatele dopravy, tak pro dopravce. Objednatel získá lepší kontrolu nad úrovní kvality služeb, dopravce může díky dlouhodobosti smlouvy zajistit plynulou a efektivní obnovu vozového parku.

Pro roky 2010 až 2019 bude provoz PID zajištěn těmito smlouvami:

  • smlouva s Dopravním podnikem hl. m. Prahy na metro, tramvaje a městské autobusy
  • smlouva s ostatními dopravci PID na městské autobusy
  • smlouva se všemi dopravci PID na příměstské autobusy
  • smlouva s ČD, a.s. na železnici na území hl. m. Prahy

Součástí všech smluv jsou Standardy kvality PID, které stanovují jednotnou úroveň kvality a vytvářejí základ pro srovnávání jednotlivých dopravců PID mezi sebou. Standardy kvality se také stanou vodítkem pro připravovaná výběrová řízení, která se v období let 2010 - 2019 začnou vypisovat postupně na jednotlivé autobusové linky, a to včetně Dopravního podniku hl. m. Prahy. Přínosem posílení konkurence u autobusových linek bude zvýšení kvality za stejnou nebo nižší cenu.

Pro chod Pražské integrované dopravy je nejvýznamnější smlouva s Dopravním podnikem hl. m. Prahy. Celkový objem zakázky činí 157,2 mil. tak zvaných vozokilometrů ročně, což představuje ve finančním vyjádření 8, 082 mld. Kč. Oproti roku 2009 je objem objednaných výkonů nižší cca o 5,3%. Cena za dopravní výkon je vypočítána pro každý druh dopravy zvlášť. Od roku 2014 bude možno každoročně konat výběrová řízení na autobusovou dopravu v rozsahu cca 5% výkonů.

Hlavní přínosy dlouhodobé smlouvy s Dopravním podnikem hl. m. Prahy:

  • jasnější pravidla pro výpočet kompenzace (nyní dotace)
  • lepší řešení dopadů nepředvídatelných odchylek ve výdajích a příjmech
  • dopravce bude moci efektivněji hospodařit (optimalizace vozového parku, opravárenské základny)
  • jasný výhled pro plánování objemu dopravy
  • převoditelnost nevyčerpaných výkonů do dalších let (umožní hospodárnější dopravní plánování)

 


Zpět do rubriky: 2009