PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Čtvrtek 06.08.2020 08:51
zítra: Pátek 07.08.2020


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 5.11.2012 19:59      poslední změna: 24.1.2013

Autobusem rychleji i přes Barrandovský most

Provoz před úpravou

Barrandovský most je jižně od centra jediným ze dvou silničních mostů (druhým je až most Závodu Míru na Zbraslavi) a je tak určujícím pro průjezdnost oblastí. Proto již od roku 2004 vznikala prefereční opatření na branickém břehu (buspruh na Modřanské před nájezdem na most, buspruh v ulici Ke Krči, aktivní preference na světelných signalizacích), výraznou úlevu oblasti přineslo zprovoznění jižní části Pražského okruhu na podzim 2010. Od kamionů uvolněnou kapacitu Jižní spojky však postupně obsadily osobní automobily, a tak byly prověřovány možnosti, jak urychlit průjezd autobusů.

I sami řidiči autobusů využívali některé finty, jak zrychlit průjezd oblastí. Ve směru na branický břeh tak často podél kolon vyjíždějících ze Zlíchovského tunelu jezdily autobusy v “chuchelských“ pruzích až na předpolí mostu a teprve zde se zařazovaly mezi vozidla. Takto se urychlil průjezd od Zlíchovského tunelu o 2-3 minuty, ale současně se tak omezoval provoz v levém "chuchelském“ pruhu.

Provoz po úpravě

V říjnu 2012 byly po předchozím projednání realizovány úpravy dopravního značení, kterými byl místo původního dopravního stínu vyznačen cca 100 metrů dlouhý jízdní pruh určený pouze pro autobusy MHD. Spolu s dalšími úpravami dopravního značení tato změna umožňuje autobusům plynule z levého "chuchelského“ pruhu pokračovat směrem na most s tím, že k zařazení do průběžného pruhu dochází až pod mostem rampy od Barrandova. Z bezpečnostních důvodů sice není nový pruh značen jako vyhrazený (omezenější rozhledové poměry v oblouku a délka úseku nejsou vhodné pro aplikaci přednosti při výjezdu z vyhrazeného pruhu), ale běžný provoz v této oblasti dává naději na solidní fungování opatření díky vzájemné vstřícnosti řidičů.

Ve špičkové ranní hodině se pouze v tomto směru s průjezdností potýká přes 50 autobusových spojů. Komplikace při průjezdu se však vyskytují i na dalších místech oblasti Barrandovského mostu, proto jsou prověřovány možnosti preference autobusů i pro další úseky.

 
lokalita
Barrandovský most (zlíchovské předpolí)
od rozvětvení na Strakonice k připojení od Barrandova
mapa
opatření
jízdní pruh pro autobusy MHD
linky
bus 118, 125, 196, 197, 253
souhrnný interval
1,15 minuty
přínos opatření
plynulý průjezd od Zlíchovského tunelu na Barrandovský most
časová úspora
2-4 minuty (ve špičkách)


Zpět do rubriky: 2012