PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Čtvrtek 06.08.2020 09:28
zítra: Pátek 07.08.2020


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 18.10.2012 06:00      poslední změna: 24.1.2013

Nový buspruh na Zahradním Městě

V říjnu 2012 byl na Zahradním Městě vyznačen nový vyhrazený jízdní pruh po tramvajovém tělese, který urychlí jízdu autobusů až o 6 minut. Opatření budou mít pozitivní vliv i na 2 páteřní autobusové linky (tzv. metrobusy) a 3 standardní autobusové linky. 

Opatření byla realizována po předchozím projednání formou úpravy dopravního značení, kterou byl vyznačen vyhrazený jízdní pruh po tramvajovém tělese. Pro větší srozumitelnost bylo upraveno také dopravní značení před vjezdem do úzkého podjezdu pod železnicí. Autobusy tak nově zastavují ve společné zastávce s tramvajemi, což rovněž zjednodušuje vzájemné přestupy a přibližuje zastávku autobusů zástavbě Zahradního Města (není tak již nutné přecházet dva jízdní pruhy vozovky ve směru do centra). Další výhodou je, že nově do podjezdu autobusy najíždějí přímo po tramvajových kolejích (tedy odpadá nepříjemné „esíčko“).

Provoz ve Švehlově ulici je ve směru do centra výrazně komplikován úzkým podjezdem pod železniční tratí 221 a přilehlou komplikovanou křižovatkou s rampami Jižní spojky. V běžném provozu pouze v této oblasti nabíraly spoje autobusových linek několikaminutová zpoždění, provoz navíc houstne i při zhoršené průjezdnosti Jižní spojky a výjimkou nejsou ani komplikace způsobené v úzkém a nízkém podjezdu. 

První den provozu byly zdokumentovány běžné jízdní doby v úseku mezi Topolovou ulicí a vjezdem do podjezdu – proti souběžně jedoucím automobilům autobusy díky jízdě po tramvajovém tělese ušetřily až 6 minut (jízdní doby: automobil 7,5 minuty / autobus mírně přes 1 minutu, včetně zastavení v zastávce). 

Info tabulka
lokalita Švehlova ulice (Topolová – podjezd pod železniční tratí 221) 
opatření
  • vyhrazený jízdní pruh po tramvajovém tělese
  • zvýraznění pruhů u nájezdu automobilů na tramvajové těleso
linky bus 138, 175, 177, 195, 296 
souhrnný interval 1,7 minuty (bez tramvají) 
přínos opatření
  • plynulý průjezd od Topolové ulice k podjezdu železnice
  • vjezd do úzkého podjezdu pod železnicí přímou stopou
  • společná zastávka ve směru do centra pro bus i tram
  • přiblížení zastávky zástavbě (o dva jízdní pruhy)
časová úspora až 6 minut

V současné době je v Praze vyznačeno 16,5 km vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy (většinou společně s taxi a jízdními koly) a 7 km úseků s jízdou autobusů po tramvajových kolejích.

Preference Pražské integrované dopravy je zajišťována ve spolupráci Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., Technické správy komunikací hl. m. Prahy, odboru dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy, Dopravního inspektorátu Policie ČR a ROPIDu.

Na podzim budou realizována další preferenční opatření. Vyhrazené jízdní pruhy vzniknou například v ulicích Výstavní nebo Plzeňská, prodlouženy budou vyhrazené jízdní pruhy v ulicích Černokostelecká a Opatovská. Rovněž dojde k úpravě jízdních pruhů na zlíchovském předpolí Barrandovského mostu, která zajistí rychlejší průjezd autobusů.

Další informace o preferenci na www.ropid.cz/preference.


Zpět do rubriky: 2012