PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Čtvrtek 06.08.2020 08:31
zítra: Pátek 07.08.2020


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 24.10.2012 12:26      poslední změna: 24.1.2013

Nový BUSpruh od Petrovic na Jižní Město

Petrovice s Jižním Městem spojuje jediná komunikace, jejíž kapacitu určuje propustnost kruhového objezdu na vjezdu na území Prahy 11. Zejména v ranním období pracovních dnů se tak ve východní části Výstavní ulice a v předchozím úseku ulice Novopetrovické tvoří kolony vozidel, které zpomalují i průjezd autobusů Pražské integrované dopravy. Ve špičkové ranní hodině se tak s průjezdností potýká 45 autobusových spojů, kterými cestuje přes 2000 cestujících. Ulicí projíždějí také metrobusy 125 a 183.

V říjnu 2012 byly po předchozím projednání realizovány úpravy dopravního značení, kterými byl vyznačen 300 metrů dlouhý vyhrazený jízdní pruh od Euklidovy ulice ve směru k Jižnímu Městu. Úpravy bylo dosaženo využitím dostatečné šířky vozovky, kdy jsou místo dvou původních širokých nově vyznačeny jízdní pruhy tři (dva k Jižnímu Městu, jeden k Petrovicím).

První dny provozu potvrdily plynulejší průjezd autobusů bez negativního vlivu na průjezd ostatních vozidel.

lokalita
Novopetrovická a Výstavní ulice
(od Euklidovy po zúžení před okružní křižovatkou s Opatovskou)
opatření
vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, jízdní kola a taxi v délce 300 m
linky
bus 125, 183, 232, 240, 267, 381, 382, 383, 387
souhrnný interval
1,3 minuty
přínos opatření
plynulý průjezd úseku před okružní křižovatkou s Opatovskou ulicí
časová úspora
až 2 minuty
 

V současné době je v Praze vyznačeno téměř 17 km vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy (většinou společně s taxi a jízdními koly) a 7 km úseků s jízdou autobusů po tramvajových kolejích.

Preference Pražské integrované dopravy je zajišťována ve spolupráci ROPIDu, Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., Technické správy komunikací hl. m. Prahy, Odboru dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy a dopravní Policie ČR.

Do konce roku budou realizována další preferenční opatření: vyhrazené jízdní pruhy vzniknou například v ulicích Plzeňská a Ankarská, prodlouženy budou vyhrazené jízdní pruhy v ulicích Černokostelecká a Opatovská. V těchto dnech je dokončována úprava jízdních pruhů na zlíchovském předpolí Barrandovského mostu, která zajistí rychlejší průjezd autobusů.

Další informace o preferenci na www.ropid.cz/preference.


Zpět do rubriky: 2012