PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Středa 01.12.2021 17:13
zítra: Čtvrtek 02.12.2021


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 2.5.2016 12:23      poslední změna: 2.5.2016

Informace ke změnám v oblasti Jihozápadního Města od 1.5.2016

Vážení cestující, 

po dohodě ROPIDu, Středočeského kraje, dotčených městských částí a obcí byla ke dni 1. května 2016 (neděle) realizována úprava v provozu autobusových linek 179, 301 a 352, která umožňuje cestujícím na území hl. m. Prahy v úseku Vypich – Luka i ve směru Luka nastupovat do všech spojů všemi dveřmi. Opatření nespočívá ve změně tras linek, ale zejména v jejich novém označení a změně způsobu odbavení.

Dopravním opatřením bylo primárně reagováno na skutečnost, že na příměstských linkách 301 a 352 probíhal při jízdě ve směru z Prahy nástup cestujících pouze předními dveřmi za účelem prokázání se řidiči platným jízdním dokladem. V oblasti Jihozápadního Města skládajícího se ze sídlištních komplexů, jež generují vysoký počet cestujících, byla tato praxe cestujícími i příslušnou městkou částí od zahájení provozu kritizována. Často totiž docházelo k nepřehledné situaci pro cestující, kteří museli rozlišovat, zda se jedná o městskou linku 179 nebo příměstské linky 301 či 352, čímž docházelo ke zdržení při odbavování, které se následně odráželo ve zpožďování a sjíždění spojů daných linek a v jejich nerovnoměrné obsazenosti.

Prvním realizovaným opatřením je přečíslování stávající autobusové linky 179 na 174, která historicky patří na území Jihozápadního Města, a MČ Praha 13 si dlouhodobě přála její návrat přinejmenším do trasy Amforová – Luka – Bucharova – Motol – Nemocnice Motol – Vypich.

obr tiskovka 179 

Dosavadní trasa linky 174 z Velké Ohrady do Nových Butovic je k datu 1. 5. 2016 v plném rozsahu spojů propojena v Nových Butovicích se spoji linky 137 pod číslem 137, tj. cestující z oblasti Nárožní se bez přestupu dostanou např. na Malvazinky nebo do zastávky Na Knížecí.

Druhé realizované opatření se týká příměstských autobusových linek 301 a 352, které jedou ve směru dopravy stejně jako v předchozích dnech, pouze jsou formálně ukončeny v zastávce Luka, v níž dochází ke změně jejich čísla na městskou linku 174. Jako linka 174 všechny jejich spoje pokračují přes Nemocnici Motol na Vypich. Informace o čísle linky a jejím pokračování je umístěna na čelním i bočním transparentu vozu v podobě, kterou ukazují obrázky. 

obr tiskovka 301

obr tiskovka 352

Mezi zastávkami Luka, Nemocnice Motol a Vypich je nyní v provozu pouze městská linka 174. Při cestě z Prahy jede část jejích spojů jako dnes do Řeporyjí či Třebonic, část spojů pokračuje jako linky 301 do Chýnic či 352 do Jinočan ve stávajících parametrech i polohách spojů. Tyto spoje jsou v jízdním řádu i na transparentech označeny (viz další obrázky), tudíž cestující využívající příměstské linky dále do regionu jsou i nadále o přímém spojení adekvátně informováni. 

obr tiskovka 174a

obr tiskovka 174b

Navrhované řešení přináší urychlení odbavování cestujících na pražských zastávkách mezi Vypichem a zastávkou Luka, mělo by vést k vyšší spokojenosti zejména vnitroměstských cestujících i řidičů, zpřehledňuje linkové vedení a zjednodušuje orientaci v jízdních řádech, kdy v minulosti musel cestující jedoucí po Praze svůj spoj vyhledávat ve třech jízdních řádech (nyní jen v jednom). Povinnost nastupovat do příměstských linek pouze předními dveřmi s prokázáním se platným jízdním dokladem zůstává nadále zachována ve směru z Prahy až od zastávky Luka (včetně). 

Pro cestující z Chýnice, Ořecha, Zbuzan či Jinočan se nemění počet ani interval spojů, mění se však počet pásem, kterými do centra při cestě dále než do zastávky Luka projíždějí. Dojezdové pásmo B platí nadále pro cesty po Řeporyjské náměstí, dojezdové pásmo 0 nadále platí pro cesty k metru Luka, ale pro cesty do dalších zastávek již je od 1. 5. 2016 nutné si zakoupit jízdenku pro pražské pásmo P (pásmo P je zdvojené), neboť úsek Luka – Nemocnice Motol – Vypich již je plnohodnotně tarifován jako úsek v Praze. Místo třípásmových jízdenek pro pásma 1,B,0 je pro tyto cesty z Chýnice, Ořecha, Zbuzan či Jinočan dále za zastávku Luka potřebná pětipásmová jízdenka platná pro pásma 1,B,0,P,P.

Pro cestující z Třebonic a Řeporyjí se nemění počet ani interval spojů, pouze číslo linky ze 179 na 174.

NÁVAZNÉ ÚPRAVY NA MĚSTSKÝCH LINKÁCH 137 A 149

Na základě podnětů cestujících na nepřehledné trasování a pásmování linky 137 (část spojů vždy jen v části trasy) je stávající linka 137 vždy v pracovních dnech cca od 6 do 20 hod. v intervalu 30 min. od Nových Butovic vedena po trase původní linky 174 na Velkou Ohradu. Opatření zachovává přímé spojení Velké Ohrady se starými Stodůlkami, zároveň starých Stodůlek s Novými Butovicemi, rovněž nabízí přímé spojení oblastí Prahy 13 s novou zástavbou v okolí Waltrovky, s finančním úřadem v Peroutkově ulici a s nemocnicí Na Malvazinkách. Mezi Waltrovkou a Novými Butovicemi bude celotýdenně večer a v neděli dopoledne zkrácen interval z 60 na 40 minut a zlepšen intervalový proklad s linkou 149.

Zrušený úsek linky 137 od Nových Butovic na Bavorskou nahradí celodenně a celotýdenně prodloužená linka 149, která dosud na Nových Butovicích ve směru od Jinonic končila. Cestující od Bavorské mohou i nadále dojet do Jinonic, ale nově i přímo do oblasti Košíř, Strahova, Střešovic a Dejvic. V ranním období došlo v úseku Nové Butovice – Bavorská k prodloužení intervalu z 10 na 12 min., celotýdenně večer, v sobotu ráno a v neděli dopoledne ke zkrácení intervalu z dnešních 60 na 30 až 40 min., v ostatních obdobích zůstává původní interval v tomto úseku zachován.

Věříme, že popsaná opatření přijmete s pochopením. Jde o kompromisní řešení, které reaguje na požadavky vnějších obcí na zachování přímého spojení do Nemocnice Motol a současně na požadavky MČ Praha 13 na zlepšení pravidelnosti provozu linek PID na jejím území, včetně zjednodušení odbavování vnitroměstských cestujících.

Děkujeme vám.

ROPID

 


Zpět do rubriky: Tiskové informace