PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Středa 01.12.2021 16:23
zítra: Čtvrtek 02.12.2021


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 7.11.2013 12:58      poslední změna: 10.1.2014

Obrat o 180 stupňů: Nový společný systém veřejné dopravy

Tisková zpráva Magistrátu hl. m. Prahy

 Pražský výbor pro dopravu schválil 6. 11. 2013 záměr sjednotit Pražskou a Středočeskou integrovanou dopravu do jednoho systému. Stejné usnesení přijal i středočeský výbor pro dopravu 31. 10. 2013. Pokud Rada hl. m. Prahy a Rada Středočeského kraje vysloví se záměrem také souhlas, tak v roce 2014 začne sjednocování veškeré hromadné dopravy na území Prahy i Středočeského kraje do jednoho společného integrovaného dopravního systému. Oba kraje tak do budoucna zabrání možným destrukcím, které v minulosti již několikrát hrozily.

Dva hejtmani v jednom kraji je nesmysl

Poslední rok se připravovala Analýza současného stavu a návrh dalšího postupu integrace veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji. Na analýze pracoval tým odborníků z ROPIDu a středočeského odboru dopravy a politici ze středočeského výboru dopravy. „Neshodli jsme se zatím na jediném – kdo by měl dopravu organizovat, tedy řídit. Osobně se mi nelíbí představa vedení Středočeského kraje, aby jeden dopravní systém řídily dvě organizace. To je jakoby chtěli, aby jeden kraj měl dva hejtmany – to nikdy nemůže fungovat,“ řekla Věra Kovářová, členka středočeského výboru pro dopravu a členka pracovní skupiny. „Je potřeba, aby se Středočeský kraj podílel spolu s Prahou na spoluřízení ROPIDu jako subjektu organizujícího hromadnou dopravu“ navrhla možné řešení Kovářová a dodala: „Je to první krok k jednotné jízdence, tarifu a ke koordinaci jízdních řádů“.

Cílem je zlepšit kvalitu veřejné dopravy a zároveň ušetřit peníze

Důvody pro zřízení jednoho společného integrovaného systému jsou v oblasti dopravní a finanční. Integraci původně dvou subjektů organizující hromadnou dopravu v jeden přinese finanční úsporu a efektivitu. Z dopravního hlediska tato integrace odstraní přepravní duplicity, zlepší funkčnost veřejné hromadné dopravy při zpožděních a mimořádnostech a zavedením moderních technických prostředků zlepší informovanost cestujících – především při přestupech. „Jedině sjednocený systém bude motivovat co největší počet obyvatel Prahy i Středočechů k využívání rychlé, pohodlné a atraktivní veřejné dopravy a bude mít pozitivní vliv na zlepšení pracovní mobility obyvatel, a tím i zmírnění nezaměstnanosti,“ řekl pražský radní pro dopravu Jiří Pařízek.

Kvalita dopravy musí být společnou prioritou

Obyvatelé Prahy a Středočeského kraje nejvíce ze všech obyvatel ČR užívají navzájem své dopravní systémy. Mnoho obyvatel Středočeského kraje dojíždí do Prahy za prací a mnoho Pražanů dojíždí do Středočeského kraje za rekreací, oddychem a sportem. „Naší společnou prioritou musí být co největší komfort pro cestující, u kterých nesmí rozhodovat, zda jsou z Prahy nebo ze Středočeského kraje,“ doplnil Karel Březina, předseda Výboru pro dopravu Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Příloha: Integrace veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji


Zpět do rubriky: 2013