PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Středa 01.12.2021 15:53
zítra: Čtvrtek 02.12.2021


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 22.3.2016 07:21      poslední změna: 22.3.2016

Vyhodnocení tramvajové ankety „Zajímá nás váš názor“

Do procesu přípravy změn v tramvajové dopravě se mohla veřejnost zapojit od konce ledna po dobu čtyř týdnů. Na cca 80 zastávkách tramvají bylo vyvěšeno celkem 13 konkrétních otázek doplněných o výzvu k zasílání dalších podnětů, které cestující k provozu tramvají mají. Anketu připravila organizace ROPID ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s.

„Do konce února 2016 přišlo celkem cca 1 200 mailů nebo dopisů, v nichž bylo obsaženo 1 897 podnětů na vylepšení provozu hromadné dopravy v Praze. Kromě výhrad a doporučení vztažených k provozu tramvají dorazila i cca stovka podnětů k provozu metra, autobusů a vlaků na území hlavního města,“ popisuje ředitel ROPID Petr Tomčík. 1 413 vyjádření reagovalo na zveřejněné otázky, k tramvajové dopravě se vztahovalo i téměř 400 dalších podnětů.

"Jsem příjemně překvapen, že Pražané se o věci veřejné, v tomto případě městskou hromadnou dopravu, zajímají a že vzali své odpovědi seriózně. Na oplátku jim mohu slíbit, že ve spolupráci se starosty příslušných městských částí udělám vše pro to, aby se jejich návrhy promítly do reálných a užitečných změn v dopravě," říká náměstek primátorky a radní hl. m. Prahy pro oblast dopravy Petr Dolínek.

Nejvíce cestujících se vyjadřovalo k vyvěšeným otázkám v oblasti Spořilova (12 %), Bělehradské ulice a Vršovického nádraží (12 %) a v okolí Polikliniky a Nádraží Vysočany (11 %).

Otázka pro oblast Spořilova a Michle (vyjádřilo se k ní 12 % účastníků ankety)

Preferujete pro cesty ze Spořilova a Michle do centra spojení na I. P. Pavlova a k Muzeu, nebo do Nuslí, na Karlovo náměstí a Národní třídu?

Na Spořilově a v okolí zastávek Michelská, Pod Jezerkou či Horky preferuje 43 % cestujících linku směřující do Nuslí a na Karlovo náměstí, 20 % na I. P. Pavlova a k Muzeu a pro 37 % jsou užitečné linky oběma směry. 49 % lidí v této oblasti žádá nasazení souprav na linku 6 a o její celotýdenní provoz. Část cestujících ocenila stav z minulého roku, kdy na Spořilov při výluce Bělehradské ulice jezdila linka 24, která směřovala přímo do středu Václavského náměstí.

Návrhy případných úprav v tramvajovém provozu budou v této oblasti zahrnovat zachování linek jedoucích oběma směry. Linka směřující do Nuslí a na Karlovo náměstí bude navržena v celotýdenním provozu a v pracovní dny s provozem v soupravách.       

Otázka pro oblast u Vršovického nádr. a Bělehradskou ulici (vyjádřilo se k ní 12 % účastníků ankety)

Je pro Vás zajímavé přímé tramvajové spojení zastávek Nádraží Vršovice a I. P. Pavlova? Které spojení byste případně na jeho úkor doporučovali omezit?

Přímé spojení okolí Vršovické ulice se zastávkou I. P. Pavlova, případně Bělehradské ulice s Karlovým náměstím je zajímavé pro 96 % místních obyvatel, jen 4 % by taková linka nezaujala. Řada podnětů zde doporučovala prodloužení linky 13 ze zastávky Otakarova na Čechovo náměstí alespoň v pracovních dnech.

Předkládané návrhy řešení v tramvajové síti budou obsahovat také linku, která v celotýdenním provozu spojí Kubánské náměstí, Koh-i-noor, Nádraží Vršovice, Otakarovu, Nuselské schody, I. P. Pavlova a Karlovo náměstí.

Otázka pro oblast v okolí Polikliniky Vysočany (vyjádřilo se k ní 11 % účastníků ankety)

Postrádáte v oblasti Polikliniky Vysočany provoz druhé tramvajové linky? Kterým směrem by taková linka měla pokračovat?

V okolí Polikliniky Vysočany (v úseku Nádraží Vysočany – Balabenka – Palmovka) 98 % cestujících stojí o zavedení druhé tramvajové linky. Současnému stavu vytýkají nepravidelné příjezdy linky 16 a její dlouhé intervaly ve všech obdobích dne. 56 % odpovědí doporučovalo k Nádraží Vysočany prodloužit linku 12 a 19 % lidí, kteří zde reagovali, by si představovalo, že případná nová linka odtud pojede směrem do Karlína.

Návrhy úprav zohlední také přání cestujících z této lokality a provoz druhé linky z oblasti Nádraží Vysočany směrem na Palmovku, do Holešovic a dále do centra města budou obsahovat.

Otázka pro oblast Hostivaře a Strašnic (vyjádřilo se k ní 11 % účastníků ankety)

Je pro Vás zajímavé spojení přímou tramvajovou linkou z oblasti Hostivaře a Strašnic na Palmovku? Kterou současnou linku by mohla taková linka nahradit?

V Hostivaři a Strašnicích by obnovu linky 19 směrem na Palmovku uvítalo 80 % respondentů, drtivá většina z nich by ovšem toto spojení nechtěla, pokud by se současně měli vzdát provozu jiné linky v oblasti, např. linky 26.

Z důvodu nutnosti zachovat současné náklady na provoz tramvajových linek budou pro tuto oblast předkládána variantní řešení jak s obnovou linky 19, tak bez ní se zachováním současného konceptu provozu tramvajových linek, tedy i se současnou trasou linky 26.

Otázka pro oblast Barrandova, Hlubočep, Zlíchova a Smíchovského nádraží (vyjádřilo se k ní 9 % účastníků ankety)

Pokud je pro Vás zajímavé přímé tramvajové spojení na Karlovo náměstí a I. P. Pavlova, které současné linky byste byli ochotni se na jeho úkor vzdát?

Z oblasti Barrandova 91 % reakcí směřovalo k podpoře zavedení přímé linky směrem na Karlovo náměstí a na I. P. Pavlova. Téměř 50 % z těch, kteří by o spojení na I. P. Pavlova měli zájem, by se vzdalo na Barrandově provozu linky 20, případně přes 40 % by oželelo na Barrandově linku 12.

Spojení z Barrandova na I. P. Pavlova, které bylo některými cestujícími oceňováno v loňském roce při výluce v Plzeňské ulici, bude také obsahem předkládaných návrhů. Ty se budou lišit v tom, jakou linku toto nové spojení na Barrandově nahradí. Může jít o linku ve směru na Malostranskou nebo na Václavské náměstí.

Otázka pro oblast Depa Hostivař a Nových Strašnic (vyjádřilo se k ní 7 % účastníků ankety)

Preferujete pro cesty z Černokostelecké a Nových Strašnic do centra spojení na Floru a Muzeum, nebo na Floru a Náměstí Republiky?

Na Černokostelecké ulici v okolí Nových Strašnic cestující stále poptávají návrat linky 11 a celkem 42 % z nich preferuje přímé cesty k Muzeu. V roce 2012 zavedené spojení k Hlavnímu nádraží a na Náměstí Republiky ovšem již zajímá více lidí, celých 58 %. Velmi často se zde vyskytovaly stížnosti na problematicky zajistitelný intervalový proklad provozu linek 5 a 13.

Návrhy řešení pro tuto oblast budou ve vztahu ke směrování linek zahrnovat jen drobné úpravy a spojení oběma směry, byť směrem k Muzeu nadále jen v pracovní dny od 6 do 20 hodin, by měla být zachována.    

Otázka pro oblast Letné, Strossmayerova nám. a Vltavské (vyjádřilo se k ní 7 % účastníků ankety)

Jaké máte připomínky k provozu tramvajových linek v oblasti Vltavské, Strossmayerova náměstí a Letné? Mělo by dojít k nějaké úpravě?

Na obecněji položenou otázku v oblasti Letné, jejímž záměrem spíše bylo získat informace o míře přetěžování linek 1 a 25 v úseku Vltavská – Letenské náměstí, přišla překvapivě většina odpovědí, které se věnovaly trase linky 12. Téměř 82 % z nich vyjadřovalo přání navrátit linku 12 na cestě mezi Holešovicemi a Malou Stranou do trasy po nábřeží, 18 % se přimlouvalo za ponechání současné trasy.

V oblasti Letné a Holešovic jsou jakékoli úpravy velmi vzájemně provázané, tudíž snaha např. o obnovu přímého tramvajového spojení z Manin do centra, případně o posílení linek 1 a 25 dalšími spoji, vede k nutnosti navrátit trasu linky 12 na nábřeží. V tomto ohledu budou návrhy řešení nepochybně ještě tématem řady jednání se zástupci MČ Praha 7. Výsledky ankety lze v tomto ohledu považovat pouze za jeden z pohledů na problém, nikoli na pohled základní. 

Otázka pro oblast Vítězného náměstí a Podbaby (vyjádřilo se k ní 7 % účastníků ankety)

Je pro Vás zajímavější přímé tramvajové spojení z oblasti Podbaby a Vítězného náměstí k metru Vltavská, nebo na Náměstí Republiky a na Florenc?

V okolí Podbaby a Vítězného náměstí 74 % cestujících zásadně preferuje přímé tramvajové spojení na Náměstí Republiky a Florenc před obnovením přímého spojení se stanicí metra Vltavská (26 %).

V návrzích bude cestujícími preferované spojení linkou 8 zachováno, směrování druhé linky z Nádraží Podbaba bude navrhováno ve variantách jak ve směru Vltavská, tak Malostranská.

Otázka pro oblast Bílé Hory (vyjádřilo se k ní 7 % účastníků ankety)

Preferujete v úseku mezi Bílou Horou a Vypichem provoz jedné páteřní linky nebo dvou linek jedoucích z Malovanky směrem do centra různými směry?

Na Bílé Hoře by 63 % respondentů, kteří odpověděli, raději vidělo ukončené dvě standardní tramvajové linky jedoucí z Malovanky různými směry, na Malostranskou a do centra i na Hradčanskou a Vltavskou. 37 % lidí je zde spokojeno se současným stavem, kdy na Bílou Horu zajíždí pouze spoje páteřní linky 22.

I na základě požadavku MČ Praha 6 bude v této oblasti navržen provoz dvou standardních linek 22 i 25, které při zachování stávajícího souhrnného intervalu zajistí přímé spojení jak do centra města, tak na Letnou a Vltavskou.

Otázka pro oblast Modřan (vyjádřilo se k ní 6 % účastníků ankety)

Preferujete pro cesty z Modřan do centra spojení k Národnímu divadlu a na Staroměstskou, na Karlovo náměstí a Václavské náměstí, nebo k Andělu?

Na modřanské tramvajové větvi preferuje 38 % cestujících směr Staroměstská, na Václavské náměstí jede raději 31 % místních, 21 % lidí zajímají oba směry. Nejmenší zájem při cestách z Modřan tramvajemi je o přímou cestu k Andělu (7 %). Ta je podle řady odpovědí kvalitně zajištěna provozem autobusové linky 253 směrem na Smíchovské nádraží.

Variantní řešení obsluhy Modřan budou obsahovat jak zachování současného stavu, tak jeho úpravu s ohledem na obnovu celotýdenního provozu linky 3. 

Otázka pro oblast Spojovací a Chmelnice (vyjádřilo se k ní 5 % účastníků ankety)

Preferujete pro část cest ze Spojovací a Chmelnice spojení na Floru a k Muzeu, nebo na Floru, Náměstí Míru a Karlovo náměstí?

Z Koněvovy ulice mezi zastávkami Spojovací a Ohrada je pro 70 % cestujících prioritou původní trasa linky 16 směrem na Floru, Náměstí Míru a Karlovo náměstí. Přímé spojení přes Floru na Muzeum současnou linkou 11 by rádo zachovalo 13 % z těch, kteří zde odpověděli. 16 % odpovědí se v této lokalitě soustředilo na prosbu o zajištění celodenního a celotýdenního spojení ze Spojovací na Želivského a Floru k metru A, které v současné době k dispozici není.

V návrzích bude obsaženo celotýdenní spojení ze Spojovací k metru A. Variantní řešení budou dle možností celé sítě obsahovat provoz současné linky 11 nebo návrat původní linky 16.

Otázka pro oblast Radlic (vyjádřila se k ní 3 % účastníků ankety) 

Je pro Vás zajímavé současné spojení linkou 7 na Palackého náměstí a do Nuslí, nebo by v Radlicích linku 7 měla nahradit linka směřující do jiné oblasti?

V oblasti Radlic anketa zaujala poměrně málo cestujících. 71 % z nich vyjádřilo přání zachovat zde provoz tramvajové linky sedm, 29 % požádalo o zvážení zavedení linky jiným směrem.

Řešení obsluhy Radlic předložené v návrzích bude závislé na finální podobě provozu v Plzeňské ulici i na trati na Sídliště Barrandov. Provozní a ekonomické souvislosti v tomto případě velmi komplikují možnost vyhovět většině, která se k otázce v této lokalitě vyjádřila. Budou předloženy varianty obsluhy Radlic v podobě linek směřujících na Václavské náměstí či na Újezd a Malostranskou.  

Otázka pro oblast v okolí Manin a Dělnické (vyjádřila se k ní 3 % účastníků ankety) 

Postrádáte v oblasti Holešovic přímé tramvajové spojení z Manin do centra? Kterou současnou linku by případně taková linka mohla nahradit?

Menší počet respondentů se vyjádřil i k otázce v okolí Manin. Spojení do centra je zde atraktivní pro 82 % z těch, kteří odpověděli, 18 % nabízené spojené nepovažuje za zajímavé.

V této lokalitě budou návrhy obsahovat varianty zajištění přímého tramvajového spojení z Manin do centra na Václavské náměstí.  

V rámci ankety dorazila i řada dalších podnětů k provozu tramvajových linek. Řadě cestujících vadí provoz sólo vozů na některých linkách večer a o víkendech, všímají si přetěžování spojů linek 9 a 22 v centru města, nerovnoměrností provozu nízkopodlažních spojů, nebo nerozlišování pásmovaných spojů některých linek jinými čísly. Absolutní většina příspěvků v anketě byla pozitivní, řada lidí poděkovala za možnost se vyjádřit, mnoho cestujících popřálo projektantům hodně štěstí při volbě vhodného řešení. Negativních příspěvků se objevilo naprosté minimum.

Tisícím příspěvkem, který dorazil, byl mail od paní/slečny Barbory Neuwirthové s odpovědí k otázce v oblasti Spořilova: „Osobně jsem přesvědčena, že jak linka č. 6, tak linka č. 11, jsou výrazně vytíženy a pro dobrou dostupnost centra ze Spořilova je nezbytné zachovat obě linky. Jako cestující bych navíc uvítala, pokud by linka č. 6 jezdila i o víkendech a státních svátcích.“

Nejoriginálnější příspěvek do ankety zaslala v obrazové podobě Magda Protěžová:

Magda Protěžová: Nejoriginálnější příspěvek do ankety o tramvajích

Co bude dál?

ROPID za všechny zaslané podněty děkuje. Zájem cestujících o tento způsob podílení se na přípravě změn byl významný a v předložených návrzích, které jsou aktuálně v závěrečném procesu přípravy, bude snahou projektantů zohlednit cca 70 % zaslaných anketních podnětů. Samozřejmě není ale možné uspokojit přání každého respondenta. Tramvajová síť je složitá, řada přání cestujících i městských částí je vzájemně protichůdná a v některých lokalitách je nutné hledat kompromisní řešení.

Právě z toho důvodu bylo nutné mírně posunout termín zveřejnění návrhů změn v tramvajové dopravě. Všechny tři návrhy budou široké veřejnosti představeny v dubnu 2016. „Aby byl dostatek času na vypořádání všech připomínek a zodpovědnou přípravu nových jízdních řádů, předpokládáme realizaci případných změn v tramvajové dopravě spolu se začátkem nového školního roku v září 2016,“ doplňuje Tomčík.

 


Zpět do rubriky: Tiskové informace