PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Středa 01.12.2021 17:21
zítra: Čtvrtek 02.12.2021


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 8.4.2016 09:00      poslední změna: 8.4.2016

Vznikly tři návrhy tramvajových změn, teď začne diskuse s městskými částmi

Dva hlavní návrhy nové podoby tramvajových linek v Praze a jeden doplňkový vypracoval ROPID na základě výsledků jarní ankety mezi cestujícími, nových podnětů od městských částí a na základě podzimních přepravních průzkumů. Nyní se rozeběhnou diskuse s městskými částmi, které si řeknou, jaké řešení by na svém území pro své obyvatele preferovaly. 

Řekl jsem ROPIDu, aby připravil návrhy tramvajových změn i na základě toho, co budou chtít cestující, kteří městskou hromadnou dopravu v Praze každý den používají. Skoro dva tisíce podnětů, které lidé poslali, jasně ukázalo, že se v Praze řeší, jak by měly tramvaje jezdit,“ říká náměstek primátorky a radní hl. m. Prahy pro oblast dopravy Petr Dolínek. „Teď dostanou slovo městské části, bez nich nemá smysl změny dělat. Právě ty nejlépe vědí, odkud kam lidé nejčastěji cestují a co potřebují.

Nad dvěma hlavními a jedním doplňkovým návrhem se teď rozeběhnou intenzivní jednání s městskými částmi, kterým mohou lidé říci svoje připomínky, stejně jako je mohou poslat ROPIDu na adresu tramvaje@ropid.cz.

Tyto návrhy nejsou finální. Ukazují, jakým směrem by se mohla podoba pražské tramvajové sítě v dalších měsících či letech vyvíjet. Až po diskusi s městskými částmi z nich vznikne v dalších týdnech jedno finální řešení,“ říká Petr Tomčík, ředitel ROPID. „Výslednou podobu nového linkového vedení pražských tramvají bychom rádi představili během června a změny by mohly platit od září. Ale stane se tak pouze v případě, že na nich bude panovat shoda.

 

2 + 1 návrh

Návrhy pro další diskusi jsou tři. Dva z nich (modrý Návrh základních úprav a oranžový Návrh příležitostí) ve větší míře zohledňují přání cestujících a městských částí. Třetí doplňkový Návrh vídeňský ROPID vypracoval, protože po nastínění možností páteřního řešení tramvajové sítě v Praze řada odborníků dlouhodobě volala. V praxi se ale ukazuje, že pro Prahu není příliš vhodný, protože by výrazně vzrostl počet přestupů i nároky na městský rozpočet.

 

Návrh základních úprav (modrý)

Návrh základních úprav je charakteristický menším počtem změn s důrazem na zachování převážné většiny současných spojení. Zachovává současný rozsah provozu v pražské tramvajové síti. Soustřeďuje se především na posílení přetížených centrálních úseků v centru města, ale proto také mírně omezuje provoz na některých okrajových tratích a dopoledne prodlužuje interval. 

Počet denních tramvajových linek: 25 (o čtyři více než dnes) 

Bez změny trasy: 11 linek (z toho dvě linky jen prodlouženy)

Změna trasy: 10 linek

Nové linky: 4 

Nově zavedená přímá spojení:

 • I. P. Pavlova – Bruselská – Nádraží Vršovice – Strašnice (linka 6)
 • Sídliště Barrandov – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Žižkov (linka 16)
 • Václavské náměstí – Těšnov – Vltavská – Maniny (linka 14)
 • Nádraží Vysočany – Palmovka – Holešovice (linka 14)
 • I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí (linka 6) 

Posílené úseky:      

 • Karlovo náměstí – I. P. Pavlova (dnes 4 linky, nově 6 linek)
 • Hlavní nádraží – Biskupcova – Olšanské náměstí (dnes 3 linky, nově 4 linky)
 • Vltavská – Letenské náměstí – Hradčanská (dnes 2 linky, nově 3 linky)
 • Vltavská – Maniny – Palmovka (dnes 2 linky, nově 3)
 • Nádraží Vysočany – Palmovka (dnes 1 linka, nově 2 linky) 

Oslabené úseky:

 • Kolbenova – Starý Hloubětín (o víkendech provoz sólo vozů místo souprav se dvěma vozy)
 • Vozovna Střešovice – Petřiny (celotýdenně linka 5 v sólo vozech, jde o reakci na snížení poptávky po tramvajovém spojení v této oblasti po otevření metra A na Petřinách)
 • Nádraží Strašnice – Nádraží Hostivař (dnešní interval 2-3 minuty ve špičce bude zachován jen v ranní špičce, odpolední interval se prodlouží z 2-3 na 4 minuty)

 

Návrh příležitostí (oranžový)

Návrh příležitostí respektuje cca 70 % přání městských částí a cestujících, má však několik rizik, které je třeba v diskusi s městskými částmi podrobně projednat. Zabývá se posílením kapacitně přetížených úseků a zavedením nových přímých spojení, která dnes neexistují. Koncepce linkového vedení je založena na 23 linkách, které mají shodný interval ve špičkách pracovních dnů 8 minut, okolo poledne 10 minut, večer 20 minut a o víkendech 15 minut. Tyto linky jsou doplněny o dvě páteřní tramvajové linky (9 a 11) v polovičních intervalech.

Počet denních tramvajových linek: 25 (o čtyři více než dnes) 

Bez změny trasy: 7 linek (z toho 1 linka jen prodloužena)

Změna trasy: 13 linek

Nové linky: 5

Zrušené linky: 1 

Nově zavedená přímá spojení:

 • I. P. Pavlova – Bruselská – Nádraží Vršovice – Strašnice (linka 6)
 • Sídliště Barrandov – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Žižkov (linka 16)
 • Václavské náměstí – Těšnov – Vltavská – Maniny (linka 14)
 • Nádraží Vysočany – Palmovka – Holešovice (linka 14)
 • I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Náměstí Republiky (linka 6)
 • Vysočanská – Palmovka – Želivského – Nádraží Hostivař (linka 19)
 • Modřany – Podolí – Anděl (linka 21)
 • Staroměstská – Pražský hrad (linka 18)
 • Vítězné náměstí – Vltavská (linka 1) 

Zrušená přímá spojení:

 • Dejvice – Anděl (linka 20 by byla nahrazena v úseku Dejvice – Hradčanská – Újezd linkou 23, přímé spojení Vítězného náměstí a Anděla by případně mohla zajistit přímá autobusová linka přes Strahov)
 • Letenské náměstí – Veletržní – Výstaviště Holešovice (linka 12 nově vedena po nábřeží, nikoliv přes Letnou jako dnes)
 • Sídliště Barrandov – Václavské náměstí (linka 14 by jela z Anděla na Radlickou a z Barrandova ve směru Karlovo náměstí by ji nahradila linka 16)

Posílené úseky:                  

 • Karlovo náměstí – I. P. Pavlova (dnes 4 linky, nově 6 linek)
 • Hlavní nádraží – Biskupcova – Olšanské náměstí (dnes 3 linky, nově 4 linky)
 • Vltavská – Letenské náměstí – Hradčanská (dnes 2 linky, nově 3 linky)
 • Vltavská – Maniny – Palmovka (dnes 2 linky, nově 3)
 • Nádraží Vysočany – Palmovka (dnes 1 linka, nově 2 linky) 

Oslabené úseky:     

 • Kolbenova – Starý Hloubětín (celotýdenně provoz sólo spojů místo souprav se dvěma vozy)
 • Vozovna Střešovice – Petřiny (o víkendech linky 2 a 20 se sólo vozy)
 • Nádraží Strašnice – Nádraží Hostivař (dnešní interval 2,6 min ve špičkách se prodlouží na 4 minuty)

 

Doplňkový návrh vídeňský (zelený)

Návrh reprezentuje celkovou koncepční změnu, která spočívá v zásadním zkrácení intervalů řady linek, snížení jejich počtu a zavedení většího počtu přestupů. Aby byl tento návrh pro Prahu vhodný, vyžadoval by zvýšení objemu finančních prostředků na provoz. Za současných podmínek je předkládán v kontroverzní podobě s různými intervaly skupin páteřních linek – tím u tohoto návrhu převyšují negativa počet pozitiv. K systému páteřních linek se rovněž odmítavě vyjádřila podstatná většina respondentů v tramvajové anketě.

Počet denních tramvajových linek: 17 (o čtyři méně než dnes) 

Bez změny trasy: 7 linek

Změna trasy: 7 linek

Nové linky: 3

Zrušené linky: 7, z toho dvě jen přečíslovány (22=2 a 26=5A)

Počet páteřních linek, které by měly ve špičce kratší interval než standardních 8 minut: 12

 

Veškeré podklady k jednotlivým návrhům jsou zveřejněny na adrese www.ropid.cz/tramvaje2016.


Zpět do rubriky: Tiskové informace