PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ |
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Sobota 19.10.2019 03:36
zítra: Neděle 20.10.2019


Články na na tomto webu se již neaktualizují!


zveřejněno: 9.12.2009 17:39      poslední změna: 30.3.2011

Změny v prosinci 2009

Obsah 

Zavedení, změny a zrušení linek
Zřízení, přemístění a zrušení zastávek
Změny parametrů zastávek
Změny na železnici
Vysvětlení používaných dopravních zkratek a symbolů

 

Vážení cestující,

k termínu celostátních změn od 13.12.2009 (případné jiné termíny jsou vyznačeny) dochází k následujícím úpravám v provozu PID. Tato informace zachycuje pouze trvalý stav.

 

Zavedení, změny a zrušení linek

Není-li uvedeno jinak, pak jsou nové, přemístěné nebo zrušené zastávky umístěny ve stávajících, již existujících zastávkách. 

103:

 • mění se interval v PD ráno ze 7,5 na 6 až 7,5 min., pro úsek Ďáblice - Březiněves z 15 na 12 až 15 min.
 • mění se interval v PD odpoledne ze 10 na 7,5 až 10 min., pro úsek Ďáblice - Březiněves se nemění (30 min.)

111:

 • změna většiny spojů v PD z důvodu zachování prokladů a návazností  

114:

 • změna většiny spojů v CT z důvodu zachování prokladů a návazností  

129:

 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Smíchovské nádraží v 6:50, 22:05, 23:05, 0:05 na 7:01, 21:55, 23:15, 0:15
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Baně ve 20:48, 21:37, 22:37, 23:37 na 20:51, 21:51, 22:27, 23:47
 • posunují se všechny spoje s odjezdy ze zast. Smíchovské nádraží v SO v období cca od 18:00 do 0:30 a v NE v období cca od 20:30 do 0:30 o +10 min.
 • posunují se všechny spoje s odjezdy ze zast. Baně v SO v období cca od 18:30 do 0:30 a v NE v období cca od 21:00 do 0:30 o +10 min. 

141:

 • změna většiny spojů v CT z důvodu zachování prokladů a návazností 

151:

 • ruší se zast. K TeplárněZa Tratí Teplárna Třeboradice
 • změna provozních parametrů (viz tabulka)
 • Období / Varianta trasy PD [min] SN [min]
  a b a b
  Ranní špička / ráno 30T/12Z* 30 60
  Sedlo / dopoledne 30 30 30
  Odpolední špička / odpoledne 15 30 30
  Večer 30 30
  a = úsek Českomoravská – Poliklinika Prosek
  b = úsek Poliklinika Prosek – Třeboradice
  T = směr Českomoravská – Poliklinika Prosek
  Z* = úsek a směr Krausova – Českomoravská

158:

 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Miškovice v 17:49, 18:19, 18:34 na 17:53, 18:13, 18:33
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Obchodní centrum Čakovice v 17:50, 18:05, 18:35 na 17:52, 18:12, 18:32
 • ruší se v PD spoj s odjezdem ze zast. Miškovice v 18:04
 • ruší se v PD spoj s odjezdem ze zast. Obchodní centrum Čakovice v 18:20

160:

 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Dejvická ve 13:05, 14:00, 14:20 na 12:35, 13:20, 14:10
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Lysolaje v 13:42, 14:16 na 13:17, 14:02
 • ruší se v PD spoj s odjezdem ze zast. Dejvická ve 4:11
 • ruší se v PD spoj s odjezdem ze zast. Lysolaje ve 4:26
 • změna většiny spojů v SN z důvodu zachování prokladů

172:

 • změna většiny spojů v CT z důvodu zachování prokladů a návazností 

185:

 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Palmovka ve 20:44, 21:05, 21:25 na 20:49, 21:10, 21:30
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Letecké opravny v 18:07, 18:35, 18:50, 19:05, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40 na 18:08, 18:32, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:49, 20:09, 20:31
 • posunují se všechny spoje v SN v období od 4:30 do 8:00 ve směru Palmovka o -1 min. 

193:

 • změna většiny spojů v CT z důvodu zachování prokladů a návazností 

221:

 • změna většiny spojů v CT z důvodu zachování prokladů a návazností  

222:

 • změna většiny spojů v CT z důvodu zachování prokladů a návazností  

223:

 • změna většiny spojů v CT z důvodu zachování prokladů a návazností  

232:

 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Háje v 8:52, 18:52 na 8:42, 18:42
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Nádr. Uhříněves v 9:15, 18:15, 19:15 na 9:05, 18:05, 19:05
 • zřizují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Háje v 9:02, 19:02, 20:52
 • zřízují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Nádr. Uhříněves v 9:25, 18:25, 19:25, 20:15

240:

 • změna většiny spojů v CT z důvodu zachování prokladů a návazností  

241:

 • posunují se všechny spoje s odjezdy ze zast. Smíchovské nádraží v PD v období cca od 21:00 do 24:00, v SO v období cca od 18:00 do 24:00 a v NE v období cca od 20:00 do 24:00 o +10 min.
 • posunují se všechny spoje s odjezdy ze zast. Lipence v PD v období cca od 20:30 do 0:30, v SO v období cca od 18:00 do 0:30 a v NE v období cca od 20:30 do 0:30 o +10 min.

243:

 • zřizuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Sídliště Zbraslav v 21:40
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Smíchovské nádraží v 21:15, 21:45, 22:45, 23:45 na 21:20, 22:15, 22:55, 23:55
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Sídliště Zbraslav v 22:21, 23:21 na 22:51, 23:31
 • posunují se všechny spoje s odjezdy ze zast. Smíchovské nádraží v SO v období cca od 17:30 do 0:30 a v NE v období cca od 20:30 do 0:30 o +10 min.
 • posunují se všechny spoje s odjezdy ze zast. Sídliště Zbraslav v SO v období cca od 17:30 do 0:30 a v NE v období cca od 21:00 do 0:30 o +10 min.

244:

 • změna většiny spojů v CT z důvodu zachování prokladů a návazností 

249:

 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Třebonice v 7:18 na 7:13

251:

 • změna většiny spojů v CT z důvodu zachování návazností na vlak

259:

 • změna provozních parametrů (viz tabulka) 
 • Období PD [min] SN [min]
  Ranní špička / ráno  nemění se (10-20) 120
  Sedlo / dopoledne  nemění se 120
  Odpolední špička / odpoledne  nemění se (30) 120
  Večer 90 120

261:

 • změna většiny spojů v CT z důvodu zachování návazností na vlak

269:

 • změna trasy (prodloužení): TEPLÁRNA TŘEBORADICE – Za Tratí (×) – K Teplárně (×) – TŘEBORADICE – Králova (×) – U Bílého mlýnku (T) (×) – Čakovice – Čakovický zámek – Nádraží Čakovice (×) – Obchodní centrum Čakovice – Trutnovská (×) – Krausova – Avia Letňany – Staré Letňany – Rychnovská (#) – Boletická (×) – Výstaviště Letňany (×) – LETŇANY –…– Satalice – Stavební zóna Horní Počernice – U Tabulky – Vojická – Nádraží Horní Počernice –…– VE ŽLÍBKU –…– SÍDLIŠTĚ ROHOŽNÍK
 • v úseku Teplárna Třeboradice - Třeboradice v provozu CT pouze vybrané spoje
 • v úseku Letňany - Ve Žlíbku v provozu pouze v PD od cca 5:00 do 18:00
 • v úseku Ve Žlíbku - Sídliště Rohožník v provozu pouze ve špičkách PD
 • změna provozních parametrů (viz tabulka)
 • Období / Varianta trasy PD [min] SN [min]
  a* b c a* b+c
  Ranní špička / ráno 60 30 30 ~60
  Sedlo / dopoledne 60 60 40–60
  Odpolední špička / odpoledne 60 60 60 40–60
  Večer ~60 ~60
  a = úsek Třeboradice – Letňany
  b = úsek Letňany – Ve Žlíbku
  c = úsek Ve Žlíbku – Sídliště Rohožník
  * = v úseku Teplárna Třeboradice – Třeboradice v provozu jen vybrané spoje CT

273:

 • změna většiny spojů v CT z důvodu zachování prokladů a návazností 

302:

 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Letňany v 5:34, 6:04 na 5:44, 6:09
 • posunuje se v SN spoj s odjezdem ze zast. Přezletice v 18:05 na 18:00
 • posunují se v SN všechny spoje s odjezdy ze zast. Letňany v období cca od 8:29 do 20:29 o -5 min.

303:

 • změna většiny spojů v CT z důvodu zachování návazností na vlak

304:

 • změna většiny spojů v CT z důvodu zachování návazností na vlak

308:

 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Zličín v 7:10 na 7:16
 • posunuje se v SN spoj s odjezdem ze zast. Zličín v 5:10 na 5:20

309:

 • změna většiny spojů v CT z důvodu zachování návazností na vlak

310:

 • ruší se v PD spoje s odjezdy ze zast. Zličín ve 4:45, 15:35
 • zřizují se v PD spoje vedené v trase Zličín - Nučice, Prokopská náves s odjezdy ve 14:00, 16:00, 18:00
 • zřizuje se v PD spoj vedený v trase Nučice, Prokopská náves - Zličín s odjezdem v 6:57
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Zličín v 6:05, 15:05, 16:45, 17:15, 18:30, 20:16 na 5:56, 15:00, 16:30, 17:00, 18:40, 20:30 
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Nučice, Prokopská náves v 5:03, 5:33, 7:10, 12:40 na 4:51, 5:39, 7:17, 12:39
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Nučice, zdrav. stř. v 6:00, 6:40, 13:43, 15:02, 16:02, 17:12, 18:02 na 5:56, 6:21, 13:34, 15:06, 16:06, 17:06, 18:06
 • posunuje se v SN spoj s odjezdem ze zast. Nučice, Prokopská náves v 5:29 na 5:39

311:

 • posunuje se v PD spoj vedený v trase Mořina - Řevnice, nám. s odjezdem v 5:10 na 5:15
 • zkracuje se v SN spoj s odjezdem ze zast. Mořinka v 5:02 do trasy Mořinka - Rudná, Hořelice s novým odjezdem v 5:00 (pokračuje dále jako l. 380 do zast. Rudná, FIC)

313:

 • změna většiny spojů CT z důvodu zachování návazností na vlak

317:

 • upravuje se jízdní doba v úseku Dobříš, náměstí - Kytín, rozc., čímž dochází v uvedeném úseku v PD k posunu odjezdů o -1 min. 
 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Smíchovské nádraží v 6:35 na 6:30
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Mníšek pod Brdy, U Šibence ve 4:13, 4:33 na 4:08, 4:28
 • posunuje se v SN spoj s odjezdem ze zast. Mníšek pod Brdy, U Šibence ve 4:13 na 4:08
 • prodlužuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Smíchovské nádraží ve 14:00 do trasy Smíchovské nádraží - Dobříš, náměstí
 • zřizují se v PD spoje vedené v trase Dobříš, náměstí - Kytín, rozc. a dále jako l. 446 do Kytína (podrobnosti viz l. 446)

318:

 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Smíchovské nádraží v 6:04 na 5:59
 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Trnová ve 4:27 na 4:22
 • zkracuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Smíchovské nádraží v 19:49 do trasy Smíchovské nádraží - Trnová 
 • zkracuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Řitka ve 20:58 do trasy Trnová - Smíchovské nádraží s odjezdem v 21:07
 • prodlužuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Jíloviště v 5:54 do trasy Řitka - Smíchovské nádraží (nejede přes Trnovou) s odjezdem v 5:38

319:

 • změna většiny spojů CT z důvodu zachování návazností na vlak

320:

 • upravuje se jízdní doba v úseku a směru Mníšek pod Brdy, Rymáně, žel. zast. - Mníšek pod Brdy, u hřiště, čímž dochází v uvedeném úseku v PD ráno k posunu odjezdů o -2 min. 

321:

 • spoje s odjezdy ze zast. Smíchovské nádraží v PD v období od 9:00 do 11:00, v SO v období od 8:00 do 18:00 a v NE v období od 15:00 do 18:00 nezastavují v zast. Klínec, škola
 • spoje s odjezdy ze zast. Mníšek pod Brdy, náměstí (směr Praha) v PD v období od 8:30 do 11:30 a v 17:05, v SO v období od 7:30 do 17:30 a v NE v období od 14:30 do 17:30 nezastavují v zast. Klínec, škola 

323:

 • změna většiny spojů CT z důvodu zachování prokladů a návazností  

325:

 • posunují se všechny spoje v PD ve směru Nádraží Uhříněves o +2 min. 

328:

 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Opatov v 7:55, 8:25, 9:20, 9:35, 15:05, 16:05, 17:05 na 7:50, 8:20, 9:25, 9:45, 15:15, 16:15, 17:15
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Modletice, Tvin v 6:37, 20:39 na 6:22, 20:27
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Čestlice v 15:50, 16:50, 17:50, 18:50 na 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
 • zřizují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Opatov ve 14:55, 15:55, 16:55 (všechny vedeny přes zast. Čestlice, kika)
 • zřizují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Čestlice v 15:40, 17:40, 18:40 (všechny vedeny přes zast. Čestlice, kika)
 • zřizuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Čestlice v 16:35 (vedený přes zast. Čestlice, Rebo)
 • ruší se v PD spoje s odjezdy ze zast. Opatov v 7:45, 8:15, 9:50, 15:50, 16:50, 17:50
 • ruší se v PD spoje s odjezdy ze zast. Čestlice v 6:20, 7:35, 8:35, 9:05, 9:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35 

329:

 • změna většiny spojů v PD z důvodu zachování prokladů a návazností  

331:

 • zřízení zast.: BUDĚJOVICKÁ [0] – Brumlovka (T) (#) [0] – Na Rolích (T) [0] – Kačerov (T) [0] – Nemocnice Krč [0] –…– JÍLOVÉ U PRAHY, NÁMĚSTÍ [3]

333:

 • zřízení zast.: BUDĚJOVICKÁ [0] – Brumlovka (T) (#) [0] – Na Rolích (T) [0] – Kačerov (T) [0] – Nemocnice Krč [0] –…– BŘEZOVÁ OLEŠKO, OLEŠKO [2]
 • zkracuje se v PD spoj vedený v trase Dolní Břežany, Zálepy - Budějovická s odjezdem v 8:07 do trasy Dolní Břežany, Lhota - Budějovická s odjezdem v 8:10
 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Zvole v 9:19 na 9:12, a zároveň se zavádí zajíždění do zast. Dolní Břežany, Zálepy  

335:

 • posunuje se CT spoj vedený v trase Sulice, Želivec - Kamenice, Kul. dům s odjezdem ve 22:56 na 22:57
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Budějovická v 6:05, 6:35 na 6:10, 6:40
 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Kamenice, Kul. dům v 11:08 na 11:04
 • ruší se v PD spoj s odjezdem ze zast. Kamenice, Kul. dům v 10:12 (převeden na l. 337)

337:

 • zřizuje se v PD spoj vedený v trase Kamenice, Kult. dům - Budějovická s odjezdem v 10:21 

338:

 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Smíchovské nádraží v 6:05 na 6:00 
 • posunuje se CT většina spojů pouze v úseku a směru Hradištko, Pikovice, most - Štěchovice o cca -5 min.  

340:

 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Dejvická v 7:17, 7:43, 8:10 na 7:15, 7:45, 8:15
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Roztoky, Levý Hradec v 9:27, 20:34, 21:44, 23:01 na 9:32, 20:24, 21:39, 23:09
 • posunuje se v SN spoj s odjezdem ze zast. Dejvická v 21:00 na 20:45
 • posunuje se v SO spoj s odjezdem ze zast. Roztoky, Levý Hradec v 8:10 na 7:55
 • posunují se v SN spoje s odjezdy ze zast. Roztoky, Levý Hradec v 20:12, 21:52, 23:08 na 20:19, 21:39, 23:09

343:

 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Polesná v 7:33, 13:13 na 7:30, 12:52
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Jirny, Nové Jirny, II v 7:15, 12:20, 13:30 na 7:05, 12:06, 13:09

344:

 • změna většiny spojů CT z důvodu zachování prokladů a návazností  

345:

 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Ládví v 15:20, 16:20, 17:20, 20:20 na 15:15, 16:15, 17:15, 20:25
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Brandýs n.L.-St.Bol., nádr. v 10:30, 15:12, 18:42 na 10:27, 15:17, 18:17
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Zlonín v 6:35, 11:18 na 6:32, 11:15
 • zkracuje se v PD spoj vedený v trase Brandýs n.L.-St.Bol., nádr. - Ládví s odjezdem v 17:12 do trasy Zlonín - Ládví s odjezdem v 16:05 

346: 

 • zřizují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Černý Most v 5:25*, 13:15, 14:05, 19:35* (*…ukončeny v zast. Brandýs n.L.-St.Bol., nádr.)
 • prodlužuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Černý Most v 18:20 do celé okružní trasy 

347:

 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Chýně, Háje v 6:30 na 6:19
 • zřizuje se v PD spoj vedený v trase Hostivice, Břve, sportovní hala - Zličín (přes Chýně, Háje) s odjezdem v 6:31

348:

 • změna trasy (odklon): LÁDVÍ [0] – Štěpničná [0] – Třebenická (Z) [0] – Sídliště Ďáblice [0] – Ďáblický hřbitov [0] – K Letňanům (T) [0] – Ďáblice [B] – Skládka Ďáblice (×) [B] – Březiněves [B] –…– NERATOVICE, NÁM. REPUBLIKY [2] 

350:

 • změna většiny spojů CT z důvodu úpravy jízdní doby

352:

 • posunuje se v PD spoj vedený v trase Zbuzany, nádraží - Sídliště Stodůlky s odjezdem v 7:10 na 7:15

353:

 • změna většiny spojů CT z důvodu zachování prokladů 

355:

 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Dejvická ve 12:35 na 12:55
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Únětice ve 4:25, 13:06 na 4:15, 13:31
 • posunují se v SN spoje s odjezdy ze zast. Dejvická v 9:10, 10:10 na 9:20, 10:30
 • posunují se v SN spoje s odjezdy ze zast. Únětice v 6:08, 8:41, 9:41, 10:41 na 5:56, 8:29, 8:49, 10:59
 • zřizuje se v SN spoj s odjezdem ze zast. Dejvická v 6:30
 • zřizuje se v SN spoj s odjezdem ze zast. Únětice v 7:29
 • ruší se v PD spoj vedený v trase Horoměřice, V lipkách - Dejvická s odjezdem v 6:43

356:

 • prodlužuje se v PD spoj vedený v trase Dejvická - Horoměřice, V lipkách s odjezdem v 8:00 do trasy Dejvická - Statenice
 • zřizuje se v PD spoj vedený v trase Dejvická - Horoměřice, V lipkách s odjezdem v 9:10
 • zřizuje se v PD spoj vedený v trase Statenice - Dejvická s odjezdem v 8:34
 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Statenice v 5:24 na 5:19
 • posunují se v SN spoje s odjezdy ze zast. Dejvická v 6:15, 9:30, 10:30 na 6:00, 9:40, 11:30 
 • posunují se v SN spoje s odjezdy ze zast. Statenice v 7:12, 9:59, 10:59 na 6:57, 10:09, 11:59 

361:

 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Smíchovské nádraží v 6:20 na 6:15
 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Štěchovice v 6:00 na 5:55 

362:

 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Budějovická v 6:55 na 7:00
 • upravuje se v PD u většiny spojů ve směru Budějovická jízdní doba  

363:

 • změna části spojů CT z důvodu zachování prokladů a návazností

365:

 • změna většiny spojů CT z důvodu zachování prokladů

367:

 • zřizuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Černý Most v 6:55
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Černý Most v 21:55, 22:55 na 21:45, 22:45
 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Brandýs n.L.-St.Bol., aut. st. ve 23:05 na 23:00
 • ruší se v PD spoj vedený v trase Jenštejn - Černý Most s odjezdem v 7:05
 • změna intervalu v SN z 90 min. na 60 min. 

368:

 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Ládví v 5:10, 9:00, 12:40, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50, 18:50, 19:50 na 5:20, 9:10, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:55
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Předboj ve 4:30, 10:13, 12:13, 15:00, 16:00, 17:00, 18:30 na 4:25, 10:15, 12:15, 15:05, 16:35, 17:35, 19:05
 • posunují se v SN spoje s odjezdy ze zast. Předboj v 6:30, 18:30 na 6:25, 18:35

370:

 • změna části spojů v PD v období přepravní špičky 

371:

 • prodlužuje se v PD spoj vedený v trase Klecany - Kobylisy s odjezdem v 6:36 do trasy Husinec, Řež, závod - Kobylisy s odjezdem v 6:25 

372:

 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Dřínov, náves v 7:15 na 7:25
 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Kralupy n. Vlt., žel. st. v 17:38 na 17:23
 • prodlužuje se v PD spoj vedený v trase Kobylisy - Újezdec s odjezdem v 15:00 do trasy Kobylisy - Vojkovice (nejede přes zast. Újezdec

373:

 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Veliká Ves v 16:43 na 16:38
 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Neratovice, Korycany v 17:49 na 17:29

375:

 • změna většiny spojů v PD v období cca od 19:00 do 7:00 
 • změna intervalu v SN z 90 min. na 60 min. 

377:

 • změna většiny spojů CT z důvodu zachování prokladů 

378:

 • změna provozních parametrů (viz tabulka) 
 • Období PD [min] SN [min]
  Ranní špička / ráno  nemění se (30) 120
  Sedlo / dopoledne  nemění se (60) 120
  Odpolední špička / odpoledne  nemění se (30) 120
  Večer 90 120

379:

 • zřizuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Brandýs n.L.-St.Bol., aut. st. ve 4:50

380:

 • zkracuje se v PD spoj vedený v trase Rudná, FIC - Sídliště Řepy s odjezdem v 6:53 do trasy Rudná, FIC - Zličín
 • posunuje se v PD spoj vedený v trase Zličín - Sídliště Řepy s odjezdem ve 4:47 na 4:45 
 • zřizuje se v PD spoj vedený v trase Zličín - Sídliště Řepy s odjezdem v 5:10
 • zřizuje se v SN spoj vedený v trase Rudná, Hořelice - Rudná, FIC s odjezdem v 5:40
 • zřizuje se v SN spoj vedený v trase Rudná, FIC - Zličín s odjezdem v 6:09

383:

 • změna všech spojů CT z důvodu úpravy jízdní doby 

385:

 • posunuje se CT většina spojů ve směru Opatov o +3 min.
 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Mukařov, škola v 13:15 na 13:10

390:

 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Smíchovské nádraží v 6:35 na 6:30
 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Rabyně, hotel Nová Rabyně ve 14:05 na 13:55 

391:

 • změna většiny spojů CT z důvodu zachování návazností na vlak 

397:

 • posunuje se CT spoj s odjezdem ze zast. Opatov v 5:15 na 5:20
 • ruší se v PD spoj s odjezdem ze zast. Modletice, Kaufland v 6:20
 • ruší se  CT spoje s odjezdy ze zast. Opatov v 5:25, 5:35

398:

 • posunuje se CT většina spojů (v oboou směrech) o -5 min., a to z důvodu zachování návazností

401:

 • změna většiny spojů CT z důvodu zachování návazností na vlak 

402:

 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Kostelec n.Č.l., nám. ve 12:45, 13:45 na 12:50, 13:50

403:

 • změna všech spojů CT z důvodu úpravy jízdní doby 

404:

 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Kostelec n.Č.l., nám. v 18:25 na 18:30
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Oplany v 5:09, 5:59 na 5:04, 5:54 

405:

 • změna většiny spojů CT z důvodu zachování návazností na vlak a prokladů s vlakem 

406:

 • sjednocuje se provoz v NE s provozem podle SO
 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Káraný, pošta ve 14:15 na 14:20
 • posunují se v SN spoje s odjezdy ze zast. Brandýs n.L.-St.Bol., aut. st. v 9:40, 12:40 na 9:00, 13:00
 • posunují se v SN spoje s odjezdy ze zast. Káraný, pošta v 10:15, 13:15, 16:50 na 9:25, 13:25, 16:55

407:

 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Brandýs n.L.-St.Bol., aut. st. v 19:25 na 19:20 

409:

 • posunují se CT všechny spoje (v oboou směrech) o -5 min., a to z důvodu zachování návazností na vlak

410:

 • posunuje se CT většina spojů (v oboou směrech) o -5 min., a to z důvodu zachování návazností na vlak

411: 

 • posunuje se CT většina spojů (v oboou směrech) o -5 min., a to z důvodu zachování návazností na vlak

412: 

 • posunuje se CT většina spojů (v oboou směrech) o -5 min., a to z důvodu zachování návazností na vlak

413:

 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Kralupy n. Vlt., žel. st. v 16:30 na 16:45

414:

 • změna většiny spojů CT z důvodu zachování návazností na vlak

415:

 • změna většiny spojů CT z důvodu zachování návazností na vlak 

417:

 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Brandýs n.L.-St.Bol., nádr. v 12:15 na 12:25
 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Odolena Voda, závod v 6:33, 15:17 na 6:34, 15:20
 • zřizuje se v PD spoj vedený v trase Brandýs n.L.-St.Bol., nádr. - Líbeznice, zdrav. stř. s odjezdem v 16:30
 • zřizuje se v PD spoj vedený v trase Hovorčovice, u kostela - Brandýs n.L.-St.Bol., nádr. s odjezdem v 17:30
 • spoje s odjezdy v PD ze zast. Brandýs n.L.-St.Bol., nádr. v 5:45, 14:25 jsou vedeny přes zast. Líbeznice, zdrav. stř.

419:

 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Brandýs n.L.-St.Bol., aut. st. v 8:20, 22:35 na 8:30, 22:25
 • posunují se v SN spoje s odjezdy ze zast. Brandýs n.L.-St.Bol., aut. st. v 11:10, 17:10 na 11:30, 17:30
 • posunují se SN spoj s odjezdem ze zast. Mečeříž v 11:55, 18:05 na 12:10, 18:40
 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Křenek v 6:58 na 6:55
 • posunuje se v SN spoje s odjezdy ze zast. Kostelní Hlavno, u kostela v 16:00 na 15:45

420:

 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Mečeříž v 19:45 na 19:45
 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Kostelní Hlavno, u kostela v 22:57 na 22:47

422:

 • posunuje se CT většina spojů (v oboou směrech) o -5 min., a to z důvodu zachování návazností na vlak

423:

 • posunuje se CT většina spojů (v oboou směrech) o -10 min., a to z důvodu zachování návazností na vlak

426:

 • změna většiny spojů v PD z důvodů:
  • zavedení návazností s vlaky l. S1 v zast. Rostoklaty, žel. st.; Poříčany, žel. st. a Tatce, žel. zast.
  • zavedení návazností s l. 429 v zast. Poříčany, žel. st. a Poříčany, škola  

427:

 • posunuje se CT většina spojů (v oboou směrech) o -5 min., a to z důvodu zachování návazností

428:

 • změna všech spojů v PD  

429:

 • posunují se CT všechny spoje (v oboou směrech) o -5 až -10 min., a to z důvodu zachování návazností na vlak

430:

 • posunují se CT všechny spoje (v oboou směrech) o -5 až -10 min., a to z důvodu zachování návazností

433:

 • posunuje se CT většina spojů (v oboou směrech) o -5 až -10 min., a to z důvodu zachování návazností

435:

 • posunují se CT všechny spoje (v oboou směrech) o -5 min., a to z důvodu zachování návazností na vlak

443:

 • posunují se CT všechny spoje ve směru Čelákovice, žel. st. o -2 min., a to z důvodu zachování návazností na vlak

444:

 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Jílové u Prahy, nám. v 6:05 na 6:00
 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Davle, u pomníku v 9:35 na 9:40
 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Kamenice, Kult. dům v 21:15 na 21:16
 • posunuje se v SN spoj s odjezdem ze zast. Kamenice, Kult. dům v 20:59 na 21:00
 • posunuje se CT spoj s odjezdem ze zast. Kamenice, Kult. dům v 1:04 na 1:05

446:

 • zřizuje se zast. Kytín, rozc. pro vybrané spoje v PD vedené v trase Kytín - Kytín, hřbitov - Kytín, rozc. - a dále jako l. 317 (bez přestupu) do Dobříše a naopak, a to:
  • s odjezdem z Kytína v 7:17 (jako l. 446) a příjezdem do Dobříše v 7:36 (jako l. 317)
  • s odjezdy z Dobříše v 13:15 a 14:58 (jako l. 317) a příjezdy do Kytína v 13:35 a 15:15 (jako l. 446)
 • zřizuje se v PD spoj vedený v trase Mníšek pod Brdy, Kaple - Kytín s odjezdem v 6:31 (návaznost od l. 317)
 • zřizuje se v PD spoj vedený v trase Kytín - Mníšek pod Brdy, U Šibence s odjezdem v 15:15 (dále pokračuje jako l. 317)
 • zřizuje se v NE spoj vedený v trase Mníšek pod Brdy, náměstí - Kytín s odjezdem v 6:03
 • zřizuje se v NE spoj vedený v trase Kytín - Mníšek pod Brdy, náměstí s odjezdem v 6:43
 • posunují se v PD spoje vedené v trase Mníšek pod Brdy, U Šibence - Kytín v 10:08, 12:08, 20:08, 23:08 na 10:06, 12:06, 20:06, 23:06
 • posunuje se v PD spoj vedený v trase Mníšek pod Brdy, náměstí - Kytín v 7:38 na 7:45
 • posunují se v PD spoje vedené v trase Kytín - Mníšek pod Brdy, U Šibence v 8:43, 10:43 na 8:45, 10:45
 • posunují se v PD spoje vedené v trase Kytín - Mníšek pod Brdy, náměstí v 7:15, 18:13 na 7:20, 18:03
 • posunují se v SN všechny spoje vedené v trase Kytín - Mníšek pod Brdy, U Šibence o +2 min.
 • posunují se v SN všechny spoje vedené v trase Mníšek pod Brdy, U Šibence - Kytín o -2 min. 
 • ruší se v PD spoj s odjezdem ze zast. Mníšek pod Brdy, náměstí ve 13:13
 • ruší se v NE spoj vedený v trase Mníšek pod Brdy, náměstí - Kytín s odjezdem ve 12:03
 • ruší se v NE spoj vedený v trase Kytín - Mníšek pod Brdy, náměstí s odjezdem ve 12:43 

447:

 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Mníšek pod Brdy, náměstí ve 13:40 na 13:35 
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Mníšek pod Brdy, OPS Magdaléna ve 8:15, 9:45 na 8:30, 9:50 

448:

 • zřizuje se v PD spoj vedený v trase Řitka, Bučina - Řitka s odjezdem v 5:32 (dále pokračuje jako l. 318)
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Karlík ve 6:52, 15:52, 17:22, 19:12 na 6:43, 16:07, 17:37, 19:07 
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Dobřichovice, pošta v 5:20, 7:55 na 5:25, 8:10 
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Mníšek pod Brdy, náměstí ve 4:40, 5:40, 7:18, 10:40, 15:00, 16:30, 18:00 na 4:45, 5:45, 7:20, 10:45, 15:15, 16:45, 18:15 
 • posunuje se v PD spoj vedený v trase Řitka - Dobřichovice, rozc. Karlík v 13:49 na 13:54
 • ruší se v PD spoj vedený v trase Řitka - Mníšek pod Brdy, náměstí s odjezdem v 16:46

449: 

 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Mníšek pod Brdy, náměstí v 8:40 na 8:45 
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Jíloviště ve 9:21, 15:21, 17:21, 19:21 na 9:19, 15:19, 17:19, 19:19  

461:

 • změna všech spojů CT z důvodu zachování návazností na vlak  

462:

 • změna všech spojů CT z důvodu zachování návazností na vlak  

463:

 • změna všech spojů CT z důvodu zachování návazností na vlak  

465: 

 • změna všech spojů CT z důvodu zachování návazností a změny jízdní doby

469:

 • změna všech spojů CT z důvodu zachování návazností na vlak    

470:

 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Újezdec v 15:39 na 15:40
 • posunuje se v SN spoj s odjezdem ze zast. Mělník, aut. st. v 18:25 na 18:35
 • ruší se v PD spoj vedený v trase Zálezlice, Kozárovice - Mělník, aut. st. s odjezdem ve 4:59
 • ruší se v PD spoj vedený v trase Újezdec - Vojkovice s odjezdem v 15:41 

471:

 • zřizuje se v PD spoj vedený v trase Neratovice, nám. Republiky - Libiš, aut. st. - Obříství, Štěpánský most - Mělník, aut. st. s odjezdem v 5:05
 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Brandýs n.L.-St.Bol., nádr. v 5:03, 21:05 na 5:05, 19:05
 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Kostelec n.L., Jiřice ve 4:30 na 4:25
 • posunuje se CT spoj s odjezdem ze zast. Kostelec n.L., nám. v 18:13 na 18:23

472:

 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast.  Brandýs n.L.-St.Bol., nádr. ve 12:30, 17:45 na 12:35, 17:55
 • posunuje se v PD spoj vedený v trase Tišice, Chrást - Kostelec n.L., nám. s odjezdem v 18:18 na 18:28 

473:

 • posunují se v PD spoje s odjezdy ze zast. Neratovice, nám. Republiky v 8:40, 18:35, 19:35 na 8:44, 18:44, 19:44  
 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Zálezlice, Kozárovice ve 12:26 na 12:21
 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Obříství, Štěpánský most v 16:39 na 16:37
 • ruší se v PD spoj vedený v trase Neratovice, III. ZŠ - Obříství, Štěpánský most s odjezdem v 5:03 

477:

 • ruší se v PD spoj s odjezdem ze zast. Brandýs n.L.-St.Bol., nádr. v 16:45

478:

 • změna většiny spojů CT z důvodu zachování návazností a prokladů 

484: 

 •  změna všech spojů CT z důvodu zachování návazností na vlak  

488:

 • posunuje se v PD spoj s odjezdem ze zast. Nový Knín v 5:35 na 5:30
 • posunují se v NE spoje s odjezdy ze zast. Mníšek pod Brdy, náměstí v 9:40 a 13:40 na 10:10 a 14:10

489:

 • změna všech spojů CT z důvodu zachování návazností na vlak a změny jízdní doby

490:

 • změna všech spojů CT z důvodu zachování návazností na vlak a změny jízdní doby

491:

 • posunuje se CT většina spojů (v oboou směrech) o -5 min., a to z důvodu zachování návazností na vlak

492:

 • posunuje se CT většina spojů ve směru Černé Voděrady o -1 až -2 min.

494:

 • změna všech spojů CT z důvodu zachování návazností na vlak a změny jízdní doby

495

 • změna všech spojů CT z důvodu zachování návazností na vlak a změny jízdní doby

604: 

 • posunuje se CT spoj s odjezdem ze zast. Roztoky, rozc.Žalov v 1:06 na 1:10
 • upravuje se CT u všech spojů jízdní doba

AE:

 • ruší se CT spoje s odjezdy ze zast. Hlavní nádraží v 5:35, 6:05
 • ruší se CT spoje s odjezdy ze zast. Terminál 1 v 4:31, 5:01

 

Zřízení, přemístění a zrušení zastávek

Nové, přemístěné nebo zrušené zastávky z předešlých dopravních opatření nejsou v této tabulce již obsaženy.

název zastávky poloha (umístění) zastávky charakter tarifní pásmo linky
K Letňanům zřízena mezi zast. Ďáblický hřbitov a Ďáblice:
- pouze směr Neratovice: v ul. Ďáblická v zast. zálivu před křiž. s ul. K Letňanům
stálá 0 348
Miškovice zřízena mezi zast. Tuháňská a Radonická:
- pouze směr Letňany: ve stávající zast. l. 158
stálá B 365
Rájecká zřízena mezi zast. Lnářská a K Lipanům:
- oba směry: v ul. Lnářská u křiž. s ul. Rájecká
(×) P 265
Říčany, Pacov, Horní Pacov zřízena mezi zast. Říčany, Pacov a Březí, U křížku:
- oba směry: v ul. Mírová u křiž. s ul. Kopanina
(×) 1 364
Sulice, Želivec, Mandava zřízena mezi zast. Sulice, Na Křížkách (dříve Sulice, Mandava) a Sulice, Želivec:
- oba směry: na komunikaci II/603 u křiž. s komunikací k novému obytnému souboru
(×) 2 335, 337, 339
Tismice, Limuzy, U kapličky zřízena mezi zast. Rostoklaty, Nová Ves II a Rostoklaty:
- oba směry: na komunikaci III/1138 v místě bývalé zast., před obecní společenskou místností
stálá 2 426
Uhříněves zřízena mezi zast. Nové náměstí a Říčany, prům. areál Černokostelecká:
- oba směry: ve stávajících zast. l. 382
stálá B 381, 387
Zelené domky zřízena mezi zast. IKEM a U Tří svatých:
- oba směry: ve stávajících zast. l. 114 
(+) B 335
Lety, K Libří přemístěna:
- oba směry: do ul. Na Kloubcích na jihovýchodní část komunikace před rozvětvením ul. na Kloubcích
stálá 2 451
Ondřejov, Třemblat, Lipská
(dříve Ondřejov, Třemblat, rozc. Myšlín)
přemístěna:
- oba směry: na sil. II/113 (ul. Pražská) cca o 400 m blíž k Třemblatu, k zástavbě
(×) 2 383 

 

Změny parametrů zastávek

měněný parametr název zastávky původní parametr nový parametr linky
název Čestlice, Global Čestlice, Aquapalace 328, 363, 385, 605
název Čestlice, Hypernova Čestlice, Albert hypermarket 325, 328, 363, 385, 605
název Ondřejov, Třemblat, rozc. Myšlín Ondřejov, Třemblat, Lipská 383
název Radonice, PLUS-DISCOUNT Radonice, Penny Market 323, 367
název Sulice, Mandava Sulice, Na Křížkách 335, 337, 339
charakter Jíloviště, přívoz stálá (×) 314, 338, 361, 390
charakter Mníšek pod Brdy, Čisovická stálá (×) 320, 447, 449, 488
charakter Mníšek pod Brdy, u hřbitova stálá (×)  447
charakter Nučice, nádraží (×) (#) 308, 311
charakter Strnady stálá (×) 314, 338, 361, 390
charakter Škola Velká Chuchle stálá (+) 172

 

Změny na železnici

Uvedeny jsou pouze změny, které mají vliv na provoz vlaků a úseků zařazených do PID. 

S1 (trať 011):

 • prodloužení osobních vlaků končících/výchozích v/z Úval do/z Českého Brodu
 • v úseku Praha Masarykovo nádraží – Český Brod celodenně a celotýdenně vlaky v intervalu 30 min.

S2, S20, S22 (tratě 231 a 232):

 • v souvislosti s dokončením elektrizace trati Lysá nad Labem – Milovice dochází k úpravě provozního konceptu
 • nově je zřízena linka S20 Milovice – Praha Masarykovo nádraží, jejíž vlaky pojedou v PD v intervalu 60 min.
 • jako linka S2 jsou nadále označeny pouze vlaky jedoucí v trase Praha – Lysá nad Labem – Nymburk – Kolín
 • spoje jedoucí mezi Lysou nad Labem a Milovicemi, který tvoří přípoj k/od vlaků linky S2 zůstávají označeny jako S22
 • v ranních hodinách jedou v PD tři zrychlené osobní vlaky Kolín – Nymburk – Lysá nad Labem – Praha
 • v SN zůstává model provozu linek S2 a S22 beze změny, linka S20 není provozována

S3 (trať 070):

 • v PD v dopoledním období jsou vedeny dva nové vlaky Všetaty – Praha a jeden vlak Praha – Všetaty
 • v úseku Praha – Všetaty je zajištěn v PD celodenně interval osobních vlaků 60 min.

R3 (trať 070):

 • dochází ke zrušení vlaků R1141/1142 vedených v období přepravního sedla

S4 (tratě 091 a 090):

 • bez zásadních změn

R4 (trať 091):

 • dochází k přesměrování vlaků v Praze - rychlíky jsou nově vedeny přes Prahu-Holešovice do/ze stanice Praha hl.n.

S5 (trať 120):

 • navýšen počet přímých vlaků Praha Masarykovo nádraží – Kladno – Kladno-Ostrovec (– Kralupy nad Vltavou)
 • ve stanici Kladno tak je nutno přestupovat u méně spojů

R5 (trať 120):

 • v PD zaveden nový spěšný vlak Kladno-Ostrovec (7:42) – Praha Masarykovo nádr. (8:34) pro posílení provozu na konci ranní špičky

S6 (trať 173):

 • v PD v úseku Praha-Smíchov – Nučice je nově obnoven provoz v období dopoledního přepravního sedla (3 páry nových vlaků)
 • v PD je dále prodloužen provoz ve večerních hodinách (1 pár nových vlaků)

S7 (trať 171):

 • bez zásadních změn
 • v PD jsou na části osobních vlaků Praha hl.n. – Beroun nově provozovány moderní jednotky řady 471 „City Elefant“
 • v SN tyto jednotky zajišťují provoz všech vlaků

S8 a S80 (trať 210):

 • většina vlaků je vedena do/ze stanice Praha hl.n.
 • počet vlaků ukončených/výchozích ve/ze stanice Praha-Vršovice byl minimalizován na nezbytně nutné případy, kdy pro tyto vlaky již neexistuje kapacita nástupišť ve stanici Praha hl.n.
 • pro větší přehlednost byl jízdní řád tratě 210 rozdělen zvlášť na jízdní řád pro PD a pro SN
 • při sestavování jízdního řádu byla při křižováních vlaků na trati uplatněna preference vytížených směrů, tzn. že v PD ráno vlaky do Prahy a odpoledne vlaky z Prahy, v SN ráno a dopoledne vlaky z Prahy, odpoledne vlaky do Prahy nečekají na křižováních (čekají vždy méně vytížené vlaky v opačném směru), což znamená zrychlení cestování pro většinu cestujících

S9 (trať 221):

 • bez zásadních změn
 • ukončena modernizace trati a s ní i dočasná výluková opatření
 • v SN jsou na části osobních vlaků Praha hl.n. – Benešov u Prahy nově provozovány moderní jednotky řady 471 „City Elefant“

S12 (trať 060):

 • bez zásadních změn

S29 (trať 221):

 • dochází ke zkrácení pobytu většiny vlaků ve stanici Praha hl.n.

S41 (trať ML):

 • bez zásadních změn

trať 122:

 • bez zásadních změn

cyklovlak (tratě 120+121+110):

 • beze změn

ostatní tratě v rámci PID:

 • nedochází k zásadním změnám 

 

Věříme, že budete spokojeni
ROPID


Zpět do rubriky: Trvalé změny