PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ | englishEN
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Čtvrtek 23.11.2017 19:16, provoz podle pracovního dne
zítra: Pátek 24.11.2017, provoz podle pracovního dne

zveřejněno: 30.9.2009 00:00      poslední změna: 23.5.2011

Řešení testovacích otázek soutěže "Největší šotouš PID" (1. ročník)

Aneb jak je to vlastně správně.

Všem soutěžícím v soutěži "Největší šotouš PID", potažmo každému zájemci o PID, nyní předkládáme jednotlivé otázky soutěže i s jejich řešením, bodovým hodnocením a případným vysvětlením. (Upozorňujeme, že odpovědi jsou platné ke dni pořádání soutěže, tj. 21.9.2009.)

 

 1. Uveďte počet provozních železničních stanic a zastávek v Praze, které nejsou plně integrovány v PID.

  Řešení: 9 (stanice a zastávek)

  Vysvětlení: Jedná se o tyto stanice a zastávky: Praha-Řeporyje, Praha-Holyně, Praha-Hlubočepy, Praha-Zličín, Praha-Cibulka, Praha-Stodůlky, Praha-Jinonice, Praha-Žvahov, Praha-Smíchov severní nást.

  Počet bodů: 1

 2. Kolik míst k sezení ve 2. vozové třídě má třídílná jednotka řady 471 City Elefant?
  1. 233
  2. 245
  3. 287

  Řešení: C (287 míst)

  Počet bodů: 1

 3. Kolik je v Praze provozovaných železničních tunelů (vlečky se nepočítají)?
  1. 7
  2. 9
  3. 12

  Řešení: B (9 tunelů)

  Vysvětlení: Výpočet byl proveden takto: 3× Vinohradské tunely; 2× Nové spojení (Vítkov); 1× Holešovická spojka (Bílá skála); 1× Stromovka; 1× Malešická spojka (Tábor); 1× Chuchle (most Inteligence). Pro případ, že by někdo počítal Vinohradské tunely nebo Nové spojení za 1 tunel, pak neměl na výběr správný počet z dostupných možností.

  Počet bodů: 1

 4. Kolik železničních tratí (nebo jejich částí) je v rámci PID zařazeno do plné integrace?
  1. 10
  2. 11
  3. 12

  Řešení: C (12 tratí)

  Vysvětlení: Jedná se o tyto tratě nebo jejich části: 011 (celá); 060 (celá); 070 (část); 091 (celá); 093 (část); 120 (část); 171 (celá); 210 (část); 221 (část); 231 (část); 232 (celá); ML (celá). Trať ML počítáme také jako samostatnou trať, protože v úředním vydání jízdního řádu má samostatnou tabulku a vlaky po ní vedené nejsou v tabulkách jiných tratí uvedeny.

  Počet bodů: 1

 5. Uveďte název dnešní železniční stanice, na jejímž místě leželo první pražské nádraží.

  Řešení: Praha-Dejvice (popř. jen Dejvice)

  Vysvětlení: Jedná se o stanici, která ležela na Lánské koněspřežce Praha – Lány. Stanice byla v provozu od roku 1830. Koněspřežná dráha je obecně považována za součást železnice, a proto je nejčastěji uváděná odpověď stanice Praha Masarykovo nádraží, která je však v provozu až od roku 1845, špatná.

  Počet bodů: 1

 6. Kolik elektrických jednotek řady 471 má aktuálně v inventárním stavu Depo kolejových vozidel Praha pro nasazení na linkách pražského Eska?
  1. 45
  2. 47
  3. 52

  Řešení: B (47 souprav)

  Počet bodů: 1

 7. Uveďte počet eskalátorů, které se nachází ve stanici metra Muzeum (včetně uličních výstupů).

  Řešení: 14 eskalátorů

  Vysvětlení: Výpočet byl proveden takto: 4× přestup A-chodba; 4× přestup C-chodba; 3× výstup A; 2× výstup C; 1× uliční výstup do ul. Vinohradská (mezi starou a novou budovu Národního muzea).

  Počet bodů: 1

 8. Uveďte počet míst v Praze, kde podchází železniční trať metro.

  Řešení: 2 místa

  Vysvětlení: Jedná se o místa, kde je železnice vedena pod trasou metra. Konkrétně jsou to tyto: Nuselský most a Kačerov (odstavné koleje, vjezd/výjezd do depa, pokračování trati na Háje).

  Počet bodů: 1

 9. Na kolika místech v Praze nadjíždí tramvajová trať železnici (po mostě nebo nadjezdu, vlečky se nepočítají)?
  1. 3
  2. 5
  3. 7

  Řešení: B (5 míst)

  Vysvětlení: V tomto případě se nepočítaly tunely, proto bylo v otázce upřesnění o mostech a nadjezdech, a také jsme se ptali obecně na železnici nikoliv jednotlivé tratě. Konkrétně jsou to tyto: Lihovar Zlíchov; Černokostelecká Depo Hostivař; Prašný most Vítězné náměstí; Krejcárek Palmovka; Hlubočepy Geologická.

  Počet bodů: 1

 10. Kolik úplných (čtyřramenných) křižovatek je v pražské tramvajové síti?
  1. 2
  2. 3
  3. 4

  Řešení: B (3 křižovatky)

  Vysvětlení: Jedná se o tyto křižovatky: Strossmayerovo náměstí; Palackého náměstí; Palmovka (dolní, křiž. ul. Zenkova a Na Žertvách).

  Počet bodů: 1

 11. Nalezněte 5 chyb nebo záměn ve výřezu ze schématu kolejové sítě denních linek tramvají v Praze v trvalém stavu od 1.9.2009. Záměna se počítá jako jedna chyba, záměnu naznačte šipkami. Chybějící občasné zastávky nejsou považovány za chyby! Oblast Zvonařky není považována za chybnou! 
  Otázka 11

  Řešení: 

  Vysvětlení: A - záměna linek 6 a 7; B - záměna názvů Národní třída a Národní divadlo; C - chybný směr jednosměrnosti linky 21; D - chybějící oblouk (Šumavská Jana Masaryka); E - chybné umístění zastávky (správně před vjezdem do obratiště, tj. má být posunuta více směrem na východ); F - velmi často uváděná jako chyba záměna linek 5 a 26 je špatně, neboť tato záměna je pouze výluková v souvislosti s uzávěrou Letné.

  Počet bodů: 5 za každou správně nalezenou chybu, minus 1 bod za každou špatně nalezenou chybu (a to až do 0 bodů)

 12. Která tramvajová zastávka v Praze (v pravidelném provozu) je umístěna na mostě?
  1. Libeňský most
  2. Čechův most
  3. Národní divadlo

  Řešení: C (Národní divadlo)

  Vysvětlení: Zastávka Libeňský most není na mostě, ale na nástupu mezi dvěma mosty; zastávka Čechův most - pravidelné zastávky jsou na nábřeží, občasná je sice na mostě, ale v pravidelném provozu se nepoužívá; zastávka Národní divadlo (v ul. Národní) je na mostě přes ul. Divadelní.

  Počet bodů: 1

 13. Uveďte čísla nočních linek PID (v trvalém stavu od 1.9.2009), které zastavují v uvedených zastávkách.
  • Otakarova
  • Palmovka
  • Švandovo divadlo

  Řešení: Otakarova - 53, 55, 56; Palmovka - 52, 54, 55, 503, 513, 603; Švandovo divadlo - 58, 59, 510

  Vysvětlení: Nejčastější chybou bylo zapomenutí autobusových linek.

  Počet bodů: 3 (za každou správně vyplněnou zastávku po 1)

 14. V kolika denních tramvajových linkách v Praze (ke stavu od 1.9.2009) lze přepravit jízdní kolo?
  1. 18
  2. 15
  3. 12

  Řešení: A (18 linek)

  Vysvětlení: Obecně známé a uváděné jsou tyto: 1, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 36 (15 linek), ovšem využít lze i linky: 2, 6, 13, a to v okrajových obdobích (před 6:00, po 20:00), kdy tyto linky mají v povolených úsecích několik pravidelných spojů. Celkem tedy 18 linek (15+3).

  Počet bodů: 1

 15. Uveďte interní označení pro linku PID č. 100.

  Řešení:  299, alternativně uznáno 100100

  Vysvětlení: Protože jsme přesně nespecifikovali, co znamená interní označení, byly uznávány obě výše uvedené varianty. Přičemž 100100 je licenční číslo linky, kdežto 299 je označení v databázi jízdních řádů. Důvodem proč linka 100 nemá interně v databázi také číslo 100 (obdobně jako ostatní linky) je programové omezení databáze. K této lince se pojí ještě jedna zajímavost, které si mohou všimnout pozornější jedinci - číslo na jízdním řádu není napsáno jako "100" (jedna-nula-nula), ale jako "1OO" (jedna-óčko-óčko). Důvod byl uveden na začátku.

  Počet bodů: 1

 16. Uveďte čísla linek PID, které byly trvale zrušeny od 1.9.2009.

  Řešení: 171, 194, 199, 212, 234, 238, 260, 272, 277, 558

  Vysvětlení: Nejčastěji se zapomínalo na školní linku 558.

  Počet bodů: 2 (2 body za všechny správně uvedené linky; 1 bod v případě, že jedna chyběla)

 17. Uveďte původní název zastávky PID „Čisovice, Pod Horou“ před 1.9.2009.

  Řešení: Čisovice, rozc. k žel. st.

  Počet bodů: 1

 18. Na kterou linku PID je v běžný pracovní den vypravováno nejvíce kmenových pořadí (kurzů, oběhů)?
  1. 22
  2. 177
  3. C

  Řešení:  A (22)

  Vysvětlení: Počty kmenových pořadí/kurzů/oběhů (popř. nasazených souprav) jsou následující: linka 22 - 42 kmenových pořadí; C - 40 km. poř.; 177 - 27 km. poř. (+4 přejezdové poř.).

  Počet bodů: 1

 19. Která noční linka PID je (kilometricky) nejdelší?
  1. 510
  2. 511
  3. 603

  Řešení: B (511)

  Vysvětlení: Délky jednotlivých linek jsou následující: 511 - tam 37100 m/zpět 38950 m; 510 - 34700 m/34750 m; 603 - 30610 m/30575 m.

  Počet bodů: 1

 20. Uveďte čísla/označení linek PID ke dni 1.9.2009, které mají pouze 2 zastávky/stanice/přístaviště (výchozí a konečnou)?

  Řešení: 397 (Opatov – Modletice, Kaufland), 553 (U Slunce – Škola Dubeč), P1 (Sedlec – Zámky), P2 (V Podbabě – Podhoří), P3 (Lihovar – Dvorce-Žluté lázně), S22/trať 232/X-S22 (Lysá nad Labem – Milovice)

  Vysvětlení: Občas byl uváděn přívoz P6, který však k 1.9.2009 nebyl ještě v provozu. U vlaku byla uznána kterákoli varianta označení.

  Počet bodů: 2 (2 body za všechny správně uvedené linky; 1 bod za 4 nebo 5 správně uvedených odpovědí)

 21. Kolik linek PID zastavuje v zastávkách Suchdol?
  1. 1
  2. 3
  3. 4

  Řešení: C (4 linky)

  Vysvětlení: Zastávky Suchdol (se stejným názvem dle JŘ) jsou v PID dvě. A to pražská, kde zastavují linky 107, 359, 502, a kutnohorská, kde zastavuje linka 381. Celkem tedy 4 linky. Nápovědou mohlo být i množné číslo v otázce.

  Počet bodů: 1

 22. Kolik zastávek/stanic PID má ve svém názvu obsaženo slovo „Skalka“ (v 1. pádě jednotného čísla)?
  1. 1
  2. 2
  3. 3

  Řešení: C (3 zastávky)

  Vysvětlení: Jedná se o tyto názvy zastávek: Skalka; Sídliště Skalka; Stříbrná Skalice, Kostelní Střimelice, Skalka.

  Počet bodů: 1

 23. Jaký nejmenší počet přestupů musí absolvovat cestující při cestě linkami PID mezi zastávkami PID „Nučice“ a „Tachlovice, Jakubská náves“?
  1. 0
  2. 2
  3. 3

  Řešení: B (2 přestupy)

  Vysvětlení: Nejprve je nutno si uvědomit, že zastávka s názvem Nučice leží v okrese Kolín na lince 387. Spojení pak bude následující: 387 (Nučice Háje) × 165 (Háje Nádraží Radotín) × 309 (Nádraží Radotín Tachlovice, Jakubská náves). Námitka - zastávka Nučice existuje na železnici; za prvé jedná se o stanici, nikoli zastávku, a i kdyby se tento rozdíl zanedbal, tak nejjednodušší spojení je 308/311 (Nučice/Nučice, nádraží Nučice, Prokopská náves) × 310 (Nučice, Prokopská náves Tachlovice, Jakubská náves), což je jeden přestup, ten však není uveden ve výběrových možnostech.

  Počet bodů: 1

 24. Určete místo v rámci PID na uvedené fotografi i (název zastávky nebo obce). 
  Soutěž 24

  Řešení: Svémyslice (obratiště)

  Počet bodů: 1

 25. V které zastávce PID zastavuje nejvíce linek PID (železnice se nepočítá)?
  1. Lihovar
  2. Smíchovské nádraží
  3. Černý Most

  Řešení: A (Lihovar)

  Vysvětlení: V zastávce Lihovar zastavuje 28 linek (12, 13, 14, 20, 54, 121, 129, 172, 196, 197, 198, 241, 243, 244, 246, 248, 253, 314, 317, 318, 320, 321, 338, 361, 390, 501, 507, P3), v zastávce Smíchovské nádraží však o 1 míň (přibyde B, ale ubyde 121, navýšení tedy dělá linka P3). Zastávka Černý Most je se 24 linkami o "dost" pozadu (B, 141, 186, 190, 220, 221, 222, 223, 240, 250, 261, 273, 303, 304, 323, 344, 346, 353, 367, 379, 398, 512, 557, Piktogram1).

  Počet bodů: 1

 26. Uveďte všechny nejkratší nezkrácené názvy zastávek/stanic/přístavišť PID.

  Řešení: Buš; Čím; Řež

  Vysvětlení: Velice zapeklitá otázka s kterou měli soutěžící veliké problémy. Důvodem bylo, že většina soutěžících hledala odpověď pouze na území Prahy, kde mají však nejkratší názvy jen 4 písmena. Zradou bylo i to, že železniční zastávka se jmenuje Řež, kdežto autobusová Husinec, Řež.

  Počet bodů: 3 (za každou nalezenou zastávku po 1)

 27. Jaká je základní výše přepravného za psa bez schrány při jízdě z 3. do 4. tarifního pásma (dle Tarifu PID)?
  1. 10 Kč
  2. 14 Kč
  3. 26 Kč

  Řešení:  B (14 Kč)

  Vysvětlení: Pes se přepravuje za ceny jako dospělý člověk, ale s tím, že nemůže použít nepřestupní jízdenky. Proto je správným řešením jízdenka za 14 Kč, i když dospělému člověku by při nepřestupní jízdě a za splnění časové podmínky dostačovala jízdenka za 10 Kč.

  Počet bodů: 1

 28. Uveďte počet druhů dopravních prostředků zařazených do PID.

  Řešení: 6 dopravních prostředků

  Vysvětlení: Jedná se o tyto: metro, tramvaj, autobus, vlak, loď (přívoz), lanovka.

  Počet bodů: 1

 29. Kolik dopravců ke dni 1.9.2009 zajišťuje dopravu v PID (má vydané licence na pravidelné linky PID)?
  1. 15
  2. 17
  3. 18

  Řešení:  C (18 dopravců)

  Vysvětlení: Jedná se o tyto dopravce: BADO BUS; BOSÁK BUS; České dráhy; ČSAD MHD Kladno; ČSAD POLKOST; ČSAD Střední Čechy; Dopravní podnik hl. m. Prahy; Jaroslav Štěpánek; KŽC Doprava; MARTIN UHER; Okresní autobusová doprava Kolín; PROBO BUS; První Všeobecná Člunovací Společnost; SPOJBUS; STENBUS; Veolia Transport Praha; VITTUS GROUP; Vlastimil Slezák. Dopravce Hotliner se sice v PID vyskytuje, ale jako poskytovatel služeb jiným dopravcům, takže v rámci systému PID není přímo smluvně vázán.

  Počet bodů: 1

 30. Uveďte číslo/označení pražského přívozu v PID, který přepravil za rok 2008 nejvíce cestujících.

  Řešení: P2

  Vysvětlení: Konkrétně se jednalo o cca 115000 cestujících, další často uváděný přívoz P3 přepravil "jen" cca 95000 cestujících. Důvod je zřejmý při pohledu na provozní období - P2 je celoroční, kdežto P3 sezónní.

  Počet bodů: 1 

 

Věříme, že se Vám soutěž líbila, a budeme se těšit na dalším ročníku soutěže o Největšího šotouše PID. 

ROPID


Zpět do rubriky: Zábava a zajímavosti