PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ | englishEN
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Čtvrtek 23.11.2017 19:16, provoz podle pracovního dne
zítra: Pátek 24.11.2017, provoz podle pracovního dne

zveřejněno: 5.10.2010 00:00      poslední změna: 23.5.2011

Řešení testovacích otázek soutěže "Největší šotouš PID" (2. ročník)

Aneb jak je to vlastně správně.

Všem soutěžícím v soutěži "Největší šotouš PID", potažmo každému zájemci o PID, nyní předkládáme jednotlivé otázky soutěže i s jejich řešením, bodovým hodnocením a případným vysvětlením. (Upozorňujeme, že odpovědi jsou platné ke dni pořádání soutěže, tj. 21.9.2010.)

 

 1. K zobrazeným schématům stanic metra v Praze napište jejich názvy.
  otázka 1

  Řešení: A - Ládví; B - Černý Most; C - Strašnická

  Vysvětlení: Nejčastější chyby byly následující: Ládví bylo zaměněno za Florenc C (ten skutečně vypadá podobně, avšak odstavná kolej pokračuje dále ve spojku C-B); Černý Most zase byl zaměňován za Letňany nebo Háje (ty však nemají boční nástupiště) a konečně Strašnická byla mylně uváděna jako Skalka (ta má však kolejové schéma zcela jiné, jednodušší). Podrobné kolejové schéma sítě metra naleznete např. na webu Metroweb (http://www.metroweb.cz/metro/mapy/metro-sit-v.gif).

  Počet bodů: 3 (za každou správnou odpověď po 1 bodu)

 2. Kolik je v trvalém stavu (polo)okružních linek na území Prahy (linky, jež mají výchozí i konečnou zastávku/stanici/přístaviště stejné)?

  Řešení: 11 linek

  Vysvětlení: Jedná se o tyto linky: 21 (Nádraží Braník - Nádraží Braník), 115 (Chodov - Chodov), 128 (Hlubočepy - Hlubočepy), 141 (Černý Most - Černý Most), 220 (Černý Most - Černý Most), 231 (Na Knížecí - Na Knížecí), 235 (Nové Butovice - Nové Butovice), 245 (Nádraží Radotín - Nádraží Radotín), 291 (I.P.Pavlova - I.P.Pavlova), 292 (Nemocnice pod Petřínem - Nemocnice pod Petřínem), 554 (Vinoř - Vinoř)

  Počet bodů: 2 (2 body za počet 11 - všechny správně uvedené linky; 1 bod v případě uvedené počtu 9 nebo 10 - jedna nebo dvě chyběly)

 3. Napište u uvedených linek PID přesné názvy obou koncových zastávek/stanic/přístavišť.
  • 108
  • 133
  • 348
  • P6
  • S22

  Řešení: 6: Kotlářka - Kubánské náměstí; 108: Špejchar - Ciolkovského; 133 Staroměstská - Depo Hostivař; 348 (Praha,) Ládví - Neratovice, náměstí Republiky; P6: Lahovičky - Nádraží Modřany; S22: Lysá nad Labem - Milovice

  Vysvětlení: V obecném zadání bylo řečeno, že chceme vědět trvalý stav, proto nebyla uznána 108 na Dejvickou. Dále nebyla uznána u přívozu P6 trasa "Praha-Modřany - Lahovičky", protože "Praha-Modřany" je název železniční stanice. U 348 byly uznány varianty s i bez Prahy, avšak již nestačilo uvést "Neratovice" nebo "Neratovice, náměstí".

  Počet bodů: 6 (za každou správnou odpověď po 1 bodu)

 4. Kolik druhů dopravních prostředků PID lze využít pro přepravu jízdního kola?
  1. 5
  2. 6

  Řešení: C (6)

  Vysvětlení: metro, tramvaj, autobus (cyklobus nebo AE), lanovka, přívoz, vlak

  Počet bodů: 1

 5. Uveďte název tramvajové zastávky/stanice umístěné nejvýchodněji?

  Řešení: Lehovec

  Vysvětlení: Stačí nahlédnout do kterékoli kartografické mapy, nikoli jen do schémat.

  Počet bodů: 1

 6. Označte 10 chyb ve výřezu ze schématu kolejové sítě denních linek tramvají v Praze. Chybějící občasné zastávky nejsou považovány za chyby! (Případná záměna se počítá jako dvě chyby a lze ji naznačit šipkami.) 
  Otázka 6

  Řešení: 
  Otázka 06 řešení 

  Vysvětlení: A+B - záměna linek 15 a 25; C - dnes již neexistující zastávka; D - chybně ukončená linka, správně 25; E - zastávka je správně jen v jednom směru (ve směru Palmovka); F+G - záměna názvů zastávek; H - starý název zastávky, nový je "Divadlo Gong"; I  - chybějící zastávka "U Elektry"; J - chybějící oblouk "Starý Hloubětín - Nademlejnská".

  Počet bodů: 10 (po 1 za každou správně nalezenou chybu), minus 1 bod za každou špatně nalezenou chybu (a to až do 0 bodů)
   

 7. V kolika názvech zastávek/stanic/přístavišť se v celém PIDu vyskytuje písmeno „X“ (na libovolné pozici)?

  Řešení: 4 názvy zastávek

  Vysvětlení: Jedná se o tyto zastávky: Xaverov; Xaverovský háj; Ke Xaverovu; Urxova

  Počet bodů: 1

 8. Napište název schématu tramvajové smyčky v Praze. 
  Soutěž 8

  Řešení: Vypich

  Vysvětlení: Nejčastější chybně uváděnou smyčkou byl "Červený Vrch", která se liší výjezdem ze smyčky, který je esovitě prohnutý, a také tím, že má na vnitřní i vnější koleji nástupní ostrůvky.

  Počet bodů: 1

 9. Na kolika městských autobusových linkách PID jsou běžně nasazovány minibusy/midibusy?  

  Řešení: 7 linek

  Vysvětlení: Jedná se o tyto linky: 128, 173 (jen o víkendech), 236, 291, 292, 293, invalida2 (nebo I2). U linky pro tělesně postižené byla uznána všechna alternativní správná označení.

  Počet bodů: 2 (2 body za počet 7 - všechny správně uvedené linky; 1 bod v případě uvedené počtu 6 - jedna chyběla)

 10. Jaká byla cena jednotlivé jízdenky pro dospělého na území Prahy v listopadu 1994?
  1. 3 Kč
  2. 6 Kč
  3. 9 Kč 

  Řešení:  B (6 Kč)

  Počet bodů: 1

 11. Které číslo autobusové linky (jedno jediné) nepatří do napsané číselné řady a proč?
  104, 120, 121, 197, 231, 571 

  Řešení: 

  1. 197 - nestaví v zastávce "Správa sociálního zabezpečení" nebo "Pod Konvářkou"
  2. 571 - školní linka, ostatní jsou běžné denní linky

  Vysvětlení: Špatné číslo zpravidla nebyl problém určit, avšak s důvody už ano. Z chybných zdůvodnění vybíráme: 571 - noční linka; 197 - ostatní začínají v zastávce Na Knížecí nebo Křížová (není pravda, protože linka 571 začíná v zastávce Správa sociálního zabezpečení).

  Počet bodů: 2 (2 body za správné číslo i zdůvodnění; 1 bod jen za správné číslo, ale chybné zdůvodnění)

 12. Které linky PID zastavují v zastávce „Šafránkova“?

  Řešení: 174, 179, 184, 502

  Vysvětlení: Nejvíc chyb pramenilo se záměnou této zastávky s podobně pojmenovanou - "Šafránecká", která je jen o kus dál. Pro upřesnění - zastávka "Šafránkova" mívala dříve název "K Vidouli".

  Počet bodů: 1

 13. Kolik linek Esko (S a R) je v rámci PID v provozu (aktuální stav)?

  Řešení: 19 linek

  Vysvětlení: Jedná se o tyto linky: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S12, S20, S22, S29, S41, S65, S80, R3, R4, R5. Protože v tomto případě byl dotaz upřesněn na aktuální stav, tak se započítává i linka S65, která jinak v době soutěže byla ještě výluková.

  Počet bodů: 2 (2 body za počet 19 - všechny správně uvedené linky; 1 bod v případě uvedené počtu 18 nebo 20 - jedna chyběla nebo přebývala)

 14. Do zvýrazněných políček ve výřezu ze schématické mapy PID doplňte projíždějící denní linky.
   otazka 14

  Řešení:
   otázka 14 řešení

  Počet bodů: 7 (za každou správnou odpověď po 1 bodu)

 15. V kolika názvech zastávek/stanic/přístavišť se v celém PIDu vyskytuje slovo „město“ nebo „Město“ (na libovolném místě a pouze v tomto tvaru)?

  Řešení: 9 názvů zastávek

  Vysvětlení: Jsou to tyto: Jižní Město; Koleje Jižní Město; Zahradní Město; Sídliště Zahradní Město; Centrum Zahradní Město; Poliklinika Zahradní Město; Brandýs n.L.-St.Boleslav, Zahradní Město; Kladno město; Neratovice město.

  Počet bodů: 2 (2 body za počet 9 - všechny správně uvedené názvy; 1 bod v případě uvedení počtu 8 nebo 10 - jeden chyběl nebo přebýval)

 16. Napište názvy neprůjezdných (hlavových) železničních stanic, na nichž jsou v provozu vlaky zařazené do PID (aktuální stav)?

  Řešení: Praha Masarykovo nádraží; Praha-Smíchov, Na Knížecí; Velvary; Liteň; Dobříš; Kouřim; Zásmuky; Milovice

  Vysvětlení: Protože i v tomto případě byl dotaz upřesněn na aktuální stav, tak se započítává stanice "Praha-Smíchov, Na Knížecí", která jinak v době soutěže byla ještě výluková. Stanice "Liteň" a "Zásmuky" jsou tzv. úvraťové, avšak neprůjezdné. Stanice "Mochov" není obsluhována vlaky zařazenými do PID.

  Počet bodů: 2 (2 body za všechny správně uvedené stanice; 1 bod v případě jedné chybějící)

 17. Které provozní vozovny (depa) tramvají v Praze nemá objízdnou kolej kolem haly?

  Řešení: Vokovice, Žižkov

  Vysvětlení: Uznány byly i Střešovice, i když už nejsou vedeny ve stavu pro deponaci pravidelných linek PID. Dále byly uznány odpovědi, které uváděly i jiné vozovny, ale byly u nich uvedeny relevantní důvody, proč byly do seznamu zařazeny. Nejčastěji uváděná vozovna Pankrác však objízdnou kolej má, i když je na ní umístěna myčka. Totéž platí o Hloubětíně.

  Počet bodů: 1

 18. Která zastávka/stanice v PID se dříve nazývala „Žampionová“?  

  Řešení: Nové Pitkovice

  Vysvětlení: Pro zajímavost uvádíme "alternativní" název uvedený jedním soutěžícím - "Mykologický ústav" :-)

  Počet bodů: 1

 19. Co mají společného tyto názvy: „Otice“, „Předboř“, „Svojšovice“ a „Všechromy“?  

  Řešení:  

  1. společné přízvisko "Strančice", tj. jedná se o části jedné obce (společná "středisková" obec)
  2. zastávky leží na trase jedné linky 469 

  Vysvětlení: Jako plnobodová řešení byly uznány všechny odpovědi mající shodný význam jako odpovědi výše uvedené. Do jednobodových řešení patří například příliš obecné odpovědi typu: zastávky ve Středočeském kraji nebo zastávky v tarifním pásmu 1; nebo odpovědi nedopravní, například: všechny názvy obsahují písmena "e" a "o".

  Počet bodů: 2 (2 body za relevantní dopravní řešení; 1 bod za relevantní obecné nebo nedopravní řešení)

 20. Určete místo v rámci PID na uvedené fotografi i (název blízké zastávky/stanice).
  otázka 20

  Řešení: Harfa (manipulační prostor)

  Vysvětlení: Uznána byla i zastávka "Nádraží Libeň" jako nejbližší pravidelná. Jedná se o pohled ulicí U Harfy směrem k ulici Čerpadlová.

  Počet bodů: 1

 21. Kolik činí podle Tarifu PID přirážka (v Kč) k ceně jednotlivé přestupní jízdenky PID pro dospělého prodávané v rámci doplňkového prodeje u řidičů městských autobusových linek PID?  

  Řešení: 4 Kč

  Vysvětlení: Chtěli jsme vědět pouze hodnotu přirážky, kterou lze snadno spočítat z ceny jízdenky prodávané u řidiče MHD - 30 Kč a z ceny normální - 26 Kč, tj. 30-26=4.

  Počet bodů: 1

 22. Jaký nejmenší počet přestupů je potřeba pro cestu dopravními prostředky PID ze zastávky „Odra“ do zastávky „Knovízská“?  

  Řešení: 1 přestup

  Vysvětlení: Trasa je následující: 177 Odra - Chodov × 115 Chodov - Knovízská. Nejčastější chybou byl přestup na metro C ve stanici Kobylisy.

  Počet bodů: 1

 23. Které noční linky zastavují v zastávce/stanici „Na Veselí“?

  Řešení: 53, 511

  Počet bodů: 1

 24. Které denní linky PID v trvalém stavu zastavují v zastávce/stanici „Náměstí Republiky“? 

  Řešení: B, 5, 8, 14, 26, 133, alida1 (popř. I1), alida3 (popř. I3)

  Vysvětlení: U linek pro tělesně postižené byla uznána všechna alternativní správná označení. Nejvíce na otázku doplatili ti, kteří si nepřečetli pozorně zadání a vypsali i noční linky, protože ty jim snížily bodový zisk na nulu. Dále měli smůlu ti, co uvedli linku AE, která tudy jen projíždí, ale nezastavuje.

  Počet bodů: 2 (2 body za všechny správně uvedené linky; 1 bod v případě jedné nebo 2 chybějících), avšak minus 1 bod za každou špatně nalezenou linku (a to až do 0 bodů)

 25. Kolik spojů má uvedená linka v běžný pracovní den (středa, za oba směry dohromady)?
  B
  (tolerance 15 spojů)
  22
  (tolerance 15 spojů)
  162
  (tolerance 5 spojů)
  S7
  mezi st. Praha-Radotín
  a Praha-Smíchov
  (tolerance 10 spojů) 
  a) 525 a) 400 a) 70 a) 75
  b) 575 b) 450 b) 80 b) 100
  c) 625 c) 500 c) 90 c) 125
  d) 675 d) 550 d) 100 d) 150

  Řešení: B - B (575); 22 - C (500); 162 - D (100); S7 - C (125)

  Vysvětlení: Přesné počty spojů jsou následující: B - 293+291=584; 22 - 255+256=511; 162 - 48+48=96; S7 - 62+65=127. Počítáno za oba směry, včetně spojů jedoucích jen v části trasy.

  Počet bodů: 4 (za každou správnou odpověď po 1 bodu)

Věříme, že se Vám soutěž líbila, a budeme se těšit na dalším ročníku soutěže o Největšího šotouše PID. 

ROPID


Zpět do rubriky: Zábava a zajímavosti