PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ | englishEN
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Čtvrtek 23.11.2017 19:18, provoz podle pracovního dne
zítra: Pátek 24.11.2017, provoz podle pracovního dne

zveřejněno: 22.9.2011 11:05      poslední změna: 30.9.2011

Řešení testovacích otázek soutěže "Největší šotouš PID" (3. ročník)

Aneb jak je to vlastně správně.

Všem soutěžícím v soutěži "Největší šotouš PID", potažmo každému zájemci o PID, nyní předkládáme jednotlivé otázky soutěže i s jejich řešením, bodovým hodnocením a případným vysvětlením. (Upozorňujeme, že odpovědi jsou platné ke dni pořádání soutěže, tj. 19.9.2011.)

 

 1. K vyobrazeným schématům železničních stanic v PID přiřaďte jejich názvy. Význam zkratek ve schématech: DK = dopravní kancelář, tj. nádražní budova; S = sever. Malá nápověda: 1× Praha, 2× region.
  Otázka 1

  Řešení: A - Strančice; B - Praha-Zbraslav; C - Zadní Třebaň

  Vysvětlení: Nejčastější chyby byly následující: Obecně nebyla věnována dostatečná pozornost nápovědě (tj. např. objevily se tři názvy jen z Prahy, ač měl být jen jeden) nebo pomocným značkám severu a dopravní kanceláře. Ač se to na první pohled nezdá, ve schématech jsou skutečně všechny provozuschopné koleje, a tak byly špatně všechny odpovědi, které s tímto nepočítaly a uváděly názvy stanic s mnohem vyšším počtem kolejí (např. Praha-Čakovice; Pečky). Stanici Strančice jsou podobné Říčany, ale ty mají odlišně udělány kolejové spojky a vlečky. Stanici Praha-Zbraslav je zase podobná Davle, má však míň kolejí, a Vrané nad Vltavou, která má jiné kolejové uspořádání.

  Počet bodů: 3 (za každou správnou odpověď po 1 bodu)

   
 2. Které městské linky PID jezdí pouze v ranní špičce pracovního dne?

  Řešení: denní: 142, 157, 182, 211, 219; školní: 551, 555, 556, 557, 558, 560, 561, 565, 567, 568, 569, 570, 571

  Vysvětlení: Bod za školní linky je prémiový, v základu stačily jen denní linky.

  Počet bodů: 2 (1 bod za jen denní; 2 body za denní i školní)

   
 3. Kolik dohromady minimálně zaplatí (jednotlivé jízdné v Kč dle Tarifu PID) dospělý cestující (bez jakýchkoli slev a předplatních jízdenek) s jízdním kolem v Cyklobusu za cestu ze zastávky Dobřichovice, nádraží do zastávky Mníšek pod Brdy, náměstí za předpokladu, že do Dobřichovic přijel s jízdním kolem vlakem?

  Řešení: 40 Kč

  Vysvětlení: Cena za cestujícího je 24 Kč (3 pásmová jízdenka) a cena za jízdní kolo je 16 Kč. Informace o jízdě vlakem byla v podstatě navíc. Uznána byla i alternativní řešení, avšak jen za předpokladu relevantního zdůvodnění, které neodporovalo zadání.

  Počet bodů: 1

   
 4. Nalezněte 10 chyb ve výřezu ze schématu sítě provozovaných denních linek PID v trvalém stavu. Chybějící obratiště nejsou považována za chyby! (Případná záměna se počítá jako dvě chyby a lze ji naznačit šipkami.)
  otázka 4

  Řešení: 
  otázka 4 řešení

  Vysvětlení: A - železniční trať je vedena mnohem severněji a kříží se s autobusovými linkami jinak; B+C - záměna linek 412 a 427; D - chybí linka 412; E - trasa neexistuje, není pojížděna; F - chybný název, správně Přerov nad Labem, rozc. u obory; G - chybí linka 429; H - chybně vedená hranice tarifního pásma, zastávka Vykáň musí být ve 3. tarifním pásmu; I - chybí zastávka Černíky; J - tato zastávka neexistuje

  Počet bodů: 10 (po 1 za každou správně nalezenou chybu)

   
 5. Která autobusová linka PID (městské školní linky se neberou v úvahu) má nejkratší oběžnou délku v kilometrech pro nejdelší variantu své trasy? (Oběžná délka = délka tam + délka zpět.) 

  Řešení: 292 (~1,9 km)

  Vysvětlení: Nejčastější chybou byla linka 115, která je však podstatně delší (~4,8 km), a pak nějaké příměstské linky, které jsou však již z důvodu jízdy mezi obcemi podstatně delší.

  Počet bodů: 1

   
 6. Které názvy zastávek/stanic/přístavišť v celém PID obsahují písmeno „W“ (na libovolném místě)?

  Řešení: Darwinova; Náměstí Winstona Churchilla; Newtonova; U Waltrovky; Wattova; Weberova; Jesenice, Hawle; Rudná, Hewlett-Packard; Říčany, Wolkerova

  Počet bodů: 2 (2 body za všechny správné názvy; 1 bod za alespoň 6 správných názvů)

   
 7. Jak se jmenuje kmenové plavidlo nasazované v trvalém stavu na linku P3?
  1. Blanice
  2. Pepina
  3. Josefína
  4. Rákosníček

  Řešení: C (Josefína)

  Vysvětlení: Ostatní názvy přísluší lodím provozovaným na jiných přívozech a jiným dopravcem, nebo neexistují.

  Počet bodů: 1

   
 8. Které linky PID projíždí 8 různých tarifních pásem (dle označení v jízdním řádu)? Kombinace pásem (např. 1,2) se nepovažuje za různé tarifní pásmo. 

  Řešení: S1, S80

  Vysvětlení: Při řešení otázky bylo nutno si uvědomit, že 8 pásem (tj. P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5) mohou projet jen vlakové linky, pak již stačilo najít takové, které jedou z Prahy do 5. tarifního pásma. Příměstské autobusové linky se nikdy do pásma P nedostanou. Uznáno bylo i řešení s cyklovlakem.

  Počet bodů: 1

   
 9. Přidáním jednoho nebo více písmen na začátek i konec uvedeného jednoslovného názvu zastávky/stanice/přístaviště v PID získejte jiný jednoslovný název zastávky/stanice/přístaviště v PID (přízvisko „Praha“ se ignoruje). Přidávaná písmena nemusí být stejná, ani ve stejném množství. 
  Zadaný název: Chodov 

  Řešení: Schodová

  Vysvětlení: Mnoho chyb vzniklo z nepozornosti při čtení otázky. Za prvé bylo požadováno jednoslovné slovo, čímž nešlo uznat např. Pod Chodovem; a za druhé písmena bylo nutno doplnit před i za zadané slovo, a proto se neuznávaly např. Chodov; Chodovec; Chodovská.

  Počet bodů: 1

   
 10. V jaké trase (uveďte názvy obou konečných zastávek) začala jezdit linka PID 368 od 29. května 2000? 

  Řešení: Praha, Nedvězí - Říčany, Wolkerova

  Vysvětlení: Uznána byla i varianta bez přízviska Praha. V chybných řešeních se většinou vyskytovaly alternativy na dnešní trasu, avšak jen opravdoví znalci pamatují linku v uvedené trase, ve které jezdil 1 pár spojů od 29.5.2000 do 27.1.2001.

  Počet bodů: 1

   
 11. Určete místo v rámci PID na uvedené fotografii (název zastávky/stanice).
  otázka 11

  Řešení: zastávka Divadlo Na Fidlovačce (směr Albertov)

  Vysvětlení: Rozmanitost špatných odpovědí byla veliká, vesměs však nevzaly do úvahy několik faktorů, např. auta čekající za tramvají, neexistující samostatný automobilový pruh a stromy.

  Počet bodů: 1

   
 12. Které názvy zastávek/stanic/přístavišť v celém PID obsahují skupinu písmen „DD“ (na libovolném místě, bez mezery/čárky/pomlčky/spojovníku mezi písmeny)? 

  Řešení: Kaliště, Poddubí

  Vysvětlení: Odpověď ÚD DP nebyla uznána, neboť mezi slovy se vyskytuje mezera.

  Počet bodů: 1

   
 13. Které vlakové linky Esko přijíždějí do cílové stanice v Praze v období od 0:00 (včetně) do 1:00 (včetně)? 

  Řešení: S2, S3, S7, S9

  Vysvětlení: Jednotlivé linky přijíždí následovně: S2 v 0:02 na Hlavní nádraží; S3 v pracovní dny v 0:18 do Vršovic; S7 v 0:01 do Radotína, resp. 0:16 na Smíchov; S9 v 0:06 na Hlavní nádraží.

  Počet bodů: 1

   
 14. Kolik jednotlivých spojů je vypraveno v průměrnou sobotu na všechny linky/tratě PID (k 1.1.2011)?
  1. cca 30 000
  2. cca 25 000
  3. cca 20 000
  4. cca 15 000

  Řešení: C (cca 20 000)

  Počet bodů: 1

   
 15. Přiřaďte jednotlivé uvedené linky PID, k dopravcům, kteří je provozují. 
  Výčet linek: 173, 307, 314, 329, 334, 346, 401, 411, 602, S6. 
  Výčet dopravců: České dráhy; ČSAD Benešov; ČSAD MHD Kladno; ČSAD Střední Čechy; Dopravní podnik hl. m. Prahy; Martin Uher; OAD Kolín; Spojbus; Veolia Transport Praha.

  Řešení: 
  České dráhy - S6
  ČSAD Benešov - nic (dopravce nejezdí v PID)
  ČSAD MHD Kladno - 307
  ČSAD Střední Čechy - 346
  Dopravní podnik hl. m. Prahy - 329
  Martin Uher - 314, 334
  OAD Kolín - 411
  Spojbus - nic (dopravce již neexistuje)
  Veolia Transport Praha - 173, 401, 602

  Vysvětlení: Nejčastějšími chybami bylo uvedení linky 401 k ČSAD Benešov, linky 602 ke Spojbusu a linky 173 k Dopravnímu podniku hl. m. Prahy.

  Počet bodů: 5 (minus 1 bod za každý špatný řádek s dopravcem, a to až do 0 bodů)

   
 16. Které denní autobusové linky PID mají kromě obou koncových zastávek všechny ostatní (nácestné) zastávky na znamení?

  Řešení: 142

  Vysvětlení: Často se vyskytovaly též polokružní linky 245, která má však stálou nácestnou zastávku Prvomájová, a 292, u které je nácestná stálá Malostranské nám.

  Počet bodů: 1

   
 17. Která tramvajová obratiště mají pouze jednu kolej (tj. nelze provést předjetí vozů)? 

  Řešení: Dvorce; Florenc; Hlubočepy; Náměstí Bratří Synků; Podolská vodárna; Vysočanská

  Vysvětlení: Uznávány byly i všechny alternativní názvy, ze kterých bylo zřejmé o jaké obratiště se jedná. Blokové smyčky (např. Na Knížecí) dovolují předjetí vozů, i když trochu netradiční, a to opačným průjezdem (např. u Na Knížecí vůz, který jede v trase Nádražní - Za Ženskými domovy - Radlická - Plzeňská, lze předjet, za předpokladu včasného uvědomnění řidiče, jízdou po trase Plzeňská - Radlická - Za Ženskými domovy - Nádražní). nejčastěji uváděné chybné smyčky Harfa, Vápenka, Radošovická a Březiněveská mají krátkou předjízdnou kolej.

  Počet bodů: 2 (2 body za všechny správné názvy; 1 bod za alespoň 5 správných názvů)

   
 18. Vypište provozované linky PID, jejichž všechny jednotlivé znaky v označení linky jsou shodné a jsou složené ze dvou nebo tří znaků. 

  Řešení: 11, 22, 55, 111, 333, 444, 555

  Vysvětlení: Uznáno bylo i řešení 99 (interní označení pro lanovku). Hlavní chybou bylo uvádění již zrušené linky 222.

  Počet bodů: 1

   
 19. Jaká velikost a druh jmenovitého elektrického napětí se používá pro napájení uvedených trakčních vozidel na území a linkách/tratích PID? 
  Výčet vozidel: metro, tramvaje, elektrické vlaky, lanovka.

  Řešení: 
  metro - 750 V, stejnosměrný
  tramvaje - 600 V, stejnosměrný
  elektrické vlaky - 3 kV, stejnosměrný a 25 kV, střídavý (50 Hz)
  lanovka - žádné, není trakční vozidlo

  Vysvětlení: U vlaků je většina území PID napájena 3 kV=, avšak krátký úsek za Berounem (Králův Dvůr - Králův Dvůr-Popovice) je už střídavý. Lanovka byl chyták, protože z již podstaty jejího provozu nemůže mít trakční vozidla (je přece tažena lanem). Případné napájení není trakční, ale jen pomocné (např. pro osvětlení).

  Počet bodů: 4 (za každou správnou odpověď po 1 bodu)

   
 20. Vyluštěte klasickou osmisměrku, ve které je umístěno 22 názvů zastávek/stanic/přístavišť v PID (u víceslovných názvů se mezery mezi slovy ignorují; CH se považuje za jedno písmeno). Tajenkou, kterou tvoří zbylá písmena a která se čte po řádcích, je další název zastávky/stanice/přístaviště v PID, který spolu se všemi zastavujícími linkami, charakterem a tarifním pásmem, doplňte do níže připravených řádků.
  otázka 20

  Řešení: 
  otázka 20 - řešeníVyškrtávané výrazy: Bazovského; Davle; Fruta; Kablo; Koleč; Korandova; Korek; Kyje; Lomy; Luka; Mokrá; Motol; Odra; Ořech; Pod Mezí; Polesná; Skalka; Solná; U Háje; Zápy; Zlatá; Zvole 

  Název zastávky: Lety
  Zastavující linky: 311, 451, 601
  Charakter: stálá
  Tarifní pásmo: 2

  Vysvětlení: Nejčastější chybou bylo chybné uvedení linky 425 nebo zapomenutí noční linky 601.

  Počet bodů: 4 (za každou správnou odpověď po 1 bodu) 

   

Věříme, že se Vám soutěž líbila, a budeme se těšit na dalším ročníku soutěže o Největšího šotouše PID. 

ROPID


Zpět do rubriky: Zábava a zajímavosti