PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ | englishEN
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Čtvrtek 23.11.2017 19:15, provoz podle pracovního dne
zítra: Pátek 24.11.2017, provoz podle pracovního dne

zveřejněno: 6.12.2012 09:05      poslední změna: 6.12.2012

Řešení testovacích otázek soutěže "Největší šotouš PID" (4. ročník)

Aneb jak je to vlastně správně.

Všem soutěžícím v soutěži "Největší šotouš PID", potažmo každému zájemci o PID, nyní předkládáme jednotlivé otázky soutěže i s jejich řešením, bodovým hodnocením a případným vysvětlením. (Upozorňujeme, že odpovědi jsou platné ke dni pořádání soutěže, tj. 30.11.2012.)

 

 1. Které stanice metra jsou pojmenovány po všeobecně známých a významných historických osobnostech? Uveďte názvy stanic i jména těchto osobností. 

  Řešení: Jiřího z Poděbrad (Jiří z Kunštátu a Poděbrad - český král); Želivského (Jan Želivský - český husitský kněz); Karlovo náměstí (Karel IV. - český král a císař římský); Křižíkova (František Křižík - český technik, průmyslník a vynálezce); Kolbenova (Emil Kolben - český elektrotechnik a podnikatel); I. P. Pavlova (Ivan Petrovič Pavlov - ruský fyziolog, psycholog a lékař)

  Vysvětlení: Chyby se téměř nevyskytovaly, jen na některé si soutěžící nevzpomněli. Uznán byl i název Pankrác (sv. Pankrác - římský mučedník). Drobné nepřesnosti ve jménech historických osobností byly tolerovány.

  Počet bodů: 2 (1 bod za 5 správných odpovědí; 2 body za všechny)

   
 2. Které železniční stanice zařazené do PID mají uspořádání kolejiště a nádražní budovy jako ostrovní?

  Řešení: Praha-Vysočany; Všetaty

  Vysvětlení: Většinou byla napsána pouze jedna ze stanic. Dále byly psány stanice/zastávky s ostrovním nástupištěm (např. Černošice-Mokropsy), avšak ty neodpovídají zadání, kde jsme požadovali nádražní budovu.

  Počet bodů: 1

   
 3. Vyjmenujte všechny zastávky (obousměrné i jednosměrné), v kterých zastavuje linka 139 v úseku „Kačerov – Bělocerkevská“. Jednosměrné zastávky uveďte za směr tam i zpět.

  Řešení: Kačerov – Pod Dálnicí – Jemnická – Hadovitá – Ohradní (T) – Michelská – Pod Jezerkou – Kloboučnická – Ukrajinská – Koh-i-noor (T) – Čechovo náměstí (Z) – Kavkazská (T) – Kodaňská (Z) – Na Míčánkách – Bělocerkevská

  Vysvětlení: Obě krajní zastávky nemusely být napsány, takže pokud chyběly, body se nestrhávaly. Stejně tak nebylo nutné uvádět směry u jednosměrných zastávek, ani nebylo nutné dodržet přesně uvedené pořadí zastávek. Podstatné bylo pouze, aby byly všechny. A nejčastější chyba - ta vycházela s použití dovolené pomůcky "Plánky PID", kde však byla uvedena výluková trasa, která se značně lišila od stávající trvalé. Občas také byla zapomenuta některá jednosměrná zastávka.

  Počet bodů: 2 (1 bod, vyskytnula-li se 1 chyba; 2 body za zcela správné řešení)

   
 4. Kolik vozů je vypraveno v průměrnou sobotu na všechny linky lanovek v rámci PID? 

  Řešení: 2 vozy

  Vysvětlení: Mnoho slov, které však na řešen nemají vliv. V PID je pouze lanovka na Petřín a ta má za každých okolností dva vozy.

  Počet bodů: 1

   
 5. V kterých názvech železničních stanic/zastávek se v celém PIDu vyskytuje písmeno „Ť“ (na libovolném místě)?

  Řešení: Stará Huť; Unhošť

  Vysvětlení: Většinou jedna ze stanic/zastávek chyběla. Další chyba pramenila z chybného přečtení si otázky, protože jsme se ptali jen na železniční stanice/zastávky.

  Počet bodů: 1

   
 6. Kdy došlo k integraci železniční tratě 072 (Lysá nad Labem – Všetaty) do systému PID? (Správnou odpověď zakroužkujte.)
  1. 1. 1. 1996
  2. 29. 2. 2000
  3. 28. 5. 2000

  Řešení: C (28. 5. 2000)

  Počet bodů: 1

   
 7. Určete místo v rámci PID na uvedené fotografii (název zastávky/stanice).
  otázka 7

  Řešení: zastávka Malovanka (směr Bílá Hora)

  Vysvětlení: Rozmanitost špatných odpovědí nebyla velká, vesměs bylo rozpoznáno, že se jedná o trať na Bílou Horu, ale už se nezdařila správná identifikace zastávky.

  Počet bodů: 1

   
 8. Která linka S je kilometricky nejdelší (počítáno v celé trase, tj. včetně úseku mimo PID, podle tarifních kilometrů v úředním vydání jízdního řádu)?

  Řešení: S3 a R3 (obě 75 km)

  Vysvětlení: Rozmanitost špatných odpovědí byla velká. Ti, kteří určily jednu z linek správně (zpravidla S3), si však již většinou neuvědomili, že stejnou trasu má i linka R3, která do systému linek S patří též.

  Počet bodů: 2 (1 bod za jednu linky; 2 body za obě)

   
 9. Napište všechny denní tramvajové linky, na které jsou po většinu pracovního dne pravidelně vypravovány také sólo vozy.

  Řešení: 2; 6 (obě jen sóla) a 3; 11 (obě smíšený provoz)

  Vysvětlení: Opět otázka, kde bylo třeba správně si přečíst otázku. První zádrhel byl ve slově "pracovní dny" (takže vypadla spousta linek, kde jezdí sóla jen o víkendu), druhý pak ve slově "také" (které zase naznačoval smíšení provoz souprav a sólo vozů). Další chyby spočívaly v zastaralých "znalostech"; např. linka 5 již od září jezdí ve dvojicích; linka 17 v pracovní dny je také celá v soupravách.

  Počet bodů: 2 (1 bod, vyskytnula-li se nějaká chyba; 2 body za zcela správné řešení)

   
 10. Napište všechny linky PID, které zastavují ve stanicích/zastávkách zařazených do 6. a/nebo 7. tarifního pásma.

  Řešení: 381; 387; 398

  Vysvětlení: Pásma 6 a 7 jsou pouze na autobusových linkách, takže případné vlakové linky, ač v oblasti zastavují jsou chybně.

  Počet bodů: 1

   
 11. Uveďte názvy železničních stanic/zastávek, které byly zařazeny nejnověji do plné integrace v rámci PID?

  Řešení: Stratov (1.10.2012)

  Vysvětlení: Pokud došlo ke správnému pochopení otázky, tedy že jde o zastávku zařazenou do PID naposledy, a přejití chytáku spočívajícího ve formulaci otázky v množném čísle, již správná odpověď nečinila potíže.

  Počet bodů: 1

   
 12. Určete, kolik stojí uvedené předplatní časové jízdenky PID. (Správnou variantu zakroužkujte.)
      a) b) c)
  1) 5měsíční zvýhodněná pro seniory od 60 do 65 let pro Prahu 720 Kč 1100 Kč 1200 Kč
  2) občanská zvýhodněná 30denní pro 7 vnějších pásem 1350 Kč 1560 Kč 1780 Kč
  3) zvláštní zlevněná 30denní pro 1 vnější pásmo (žákovské jízdné) 110 Kč 150 Kč 170 Kč

  Řešení: 1B (1100 Kc), 2B (1560 Kč), 3A (110 Kč)

  Vysvětlení: Otázka na znalost tarifu PID kupodivu většinou nečinila velké problémy.

  Počet bodů: 3 (za každou správnou odpověď po 1 bodu)

   
 13. Nalezněte 5 chyb ve výřezu ze schématu sítě linek S v trvalém stavu. (Případná záměna se počítá jako dvě chyby a lze ji naznačit šipkami.)
  otázka 13
   

  Řešení: 
  otázka 13 řešení

  Vysvětlení: Chyby jsou následující: 1) Chybný název zastávky - správně Nové Ouholice; 2+3) Prohozeny názvy zastávek - správně Nelahozeves zámek - Nelahozeves (čteno zdola nahoru); 4) Chybné tarifní pásmo - Olovnice zastávka je ve 4. tarifním pásmu; 5) Chybné linkové vedení - linka S45  nejede přes stanici Kralupy n. Vlt. předměstí.

  Počet bodů: 5 (minus 1 bod za každý špatný nález, a to až do 0 bodů)

   
 14. Která železniční stanice/zastávka byla nebo je zaintegrována v rámci PID nejkratší dobu (počítáno od jejího zařazení do PID do jejího vyřazení z PID nebo do dneška, tj. k datu 30.11.2012)?

  Řešení: Praha-Smíchov Na Knížecí (913 dní; 1.6.2010–30.11.2012)

  Vysvětlení: Tato otázka byla skutečným oříškem. Hodně odpovědí bylo "Stratov", ale otázka nezněla na plnou integraci PID, ale na obecnou a v té je Stratov už dlouho (od 29.2.2000). A tak nejkratší dobu v PID je shodou okolností zastávka zařazená do PID zatím jako poslední.

  Počet bodů: 1

   
 15. Která linka S jezdí v pracovní dny v úseku Praha-Libeň – Praha-Hostivař?

  Řešení: žádná

  Vysvětlení: Chyták, který otestoval pozornost při čtení otázky, protože linka S41 jezdí v uvedeném úseku pouze o víkendu.

  Počet bodů: 1

   
 16. Uveďte nejkratší dvouslovný název (počítají se pouze písmena) zastávky/zastávek v PID mimo území Prahy (mimo pásma P, 0, B). U nalezené zastávky/zastávek uveďte také zde zastavující linky.

  Řešení: Kly, Lom (linky 470; 471; 472)

  Vysvětlení: Opět se vyplatila pozornost při čtení otázky, protože byly často uváděny zastávky na území Prahy, nebo zastávky jen jednoslovné.

  Počet bodů: 2 (1 bod za název; 2 body za název a linky)

   
 17. Určete, v které provozní dny (PD, SO, NE) jsou uvedené linky PID v provozu. (Správné možnosti zakroužkujte.) 
  a) linka 262 Pracovní dny Sobota Neděle
  b) linka 354 Pracovní dny Sobota Neděle
  c) linka 407 Pracovní dny Sobota Neděle

  Řešení: A - Pracovní dny; B - Pracovní dny + Neděle; C - Pracovní dny + Sobota + Neděle

  Vysvětlení: I zde někteří čerpali ze zastaralých materiálů, protože často bylo uváděno u 262 PD+SO+NE a u 407 jen PD+NE.

  Počet bodů: 3 (za každou správnou odpověď po 1 bodu)

   
 18. Určete linku/linky, které zastavují v uvedených zastávkách/stanicích/přístavištích (pořadí zastávek/stanic/přístavišť může být na lince/linkách libovolné):
  1. Boloňská – Nádraží Horní Měcholupy – Obchodní centrum Černý Most
  2. Třeboradice – Vajgarská – Výstaviště Letňany
  3. Klučov – Tatce – Rostoklaty

  Řešení: A - 240, 296; B - 110; C - 426, S1

  Vysvětlení: Ve variantě A byla zpravidla zapomenuta jedna z linek; u B se většina trefila; u C opět chyběla jedna z linek a většinou to byla ta autobusová. Jak si lze snadno zjistit i autobusová linka zastavuje v zastávkách uvedených názvů a vůbec nevadí, že leží jinde než zastávky vlakové, protože otázka toto nepožadovala.

  Počet bodů: 3 (za každou správnou odpověď po 1 bodu)

   
 19. Uveďte trasu s nejmenším počtem nutných přestupů pro cestu pouze dopravními prostředky PID ze stanice/zastávky „Hostivice“ do stanice/zastávky „Spořilov“? Pěší cesta v rámci přestupního uzlu nutná k přestupu mezi dopravními prostředky PID se nepočítá. (Cestu zapište systémem: start – linka – přestupní stanice/zastávka – linka – … – linka – přestupní stanice/zastávka – linka – cíl).

  Řešení: Hostivice (start) – vlak S65 – Praha-Smíchov Na Knížecí / (pěší přesun v rámci uzlu) / Na Knížecí – tramvaj 6 – Spořilov (cíl); tj. cestu lze vykonat na 1 přestup

  Vysvětlení: Většina chybných řešení spočívala ve více přestupech než jednom, někde byla použita pěší docházka na vzdálenost větší než v rámci přestupního uzlu (Masarykovo nádr. - Florenc). Dále nešlo uznat řešení s přestupem Praha-Smíchov severní nást. - Smíchovské nádraží za předpokladu, že k dojezdu do stanice Praha-Smíchov sev. n. byla použita linka S65 (ve skutečnosti tam nestaví).

  Počet bodů: 2 (1 bod, vyskytnula-li se chyba, která neměla vliv na základní požadavek, tj.  minimum přestupů; 2 body za zcela správné řešení)

   
 20. A na závěr jedna „odhlečující“ otázka. Která stanice/zastávka v PID má v názvu nejvíce „svatých“?

  Řešení: U Tří svatých (3× svatý)

  Vysvětlení: Šlo o slovní hříčku, protože otázka nespecifikovala, jak má být množství "svatých" vyjádřeno. :-) Takže odpověď "Svatý Jan pod Skalou, Svatý Jánek" má svatých málo - jen dva.

  Počet bodů: 1

Věříme, že se Vám soutěž líbila, a budeme se těšit na dalším ročníku soutěže o Největšího šotouše PID. 

ROPID


Zpět do rubriky: Zábava a zajímavosti