PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) zřizovatel: Hl. m. Praha partner: Středočeský kraj
českyCZ | englishEN
RSSRSS | FacebookFB | TwitterTW | InstagramIG
dnes: Čtvrtek 23.11.2017 19:16, provoz podle pracovního dne
zítra: Pátek 24.11.2017, provoz podle pracovního dne

zveřejněno: 18.12.2014 09:05      poslední změna: 22.12.2014

Řešení testovacích otázek soutěže "Největší šotouš PID" (6. ročník)

Aneb jak je to vlastně správně.

Všem soutěžícím v soutěži "Největší šotouš PID", potažmo každému zájemci o PID, nyní předkládáme jednotlivé otázky soutěže i s jejich řešením, bodovým hodnocením a případným vysvětlením. (Upozorňujeme, že odpovědi jsou platné ke dni pořádání soutěže, tj. 9.12.2014.)

 

 1. Které železniční stanice/zastávky PID jsou pojmenovány po historických osobnostech? Uveďte názvy stanic i jména těchto osobností.

  Řešení: Praha Masarykovo nádraží (Tomáš Garrigue Masaryk - československý prezident); Praha-Klánovice (Václav Klán - písař a obchodník s nemovitostmi); Kladno-Švermov (Jan Šverma - český novinář a politik); Karlštejn (Karel IV. - český král a císař římský); Stará Boleslav (Boleslav I. - český kníže)

  Vysvětlení: Chyby se téměř nevyskytovaly, jen na některé osobnosti historie si soutěžící nevzpomněli. Uznán by byl i název Pavlov (Leopold Paul - pražský měšťan), pokud by nebylo uvedeno, že název je odvozen od vědce I. P. Pavlova, což je historický nesmysl. Odvození názvu Petrov (u Prahy) od sv. Petra se nepodařilo jednoznačně prokázat. Drobné nepřesnosti ve jménech historických osobností byly tolerovány. Nebyly uznávány tzv. čestné názvy, např. Wilsonovo nádraží, nejedná se o úřední název.

  Počet bodů: 3 (1 bod za 3 správné odpovědí; 2 body 4 správné odpovědi; 3 body za všechny)

   
 2. Kdy došlo naposledy k trvalému zrušení linky 13?
  1. 30. 11. 2010
  2. 30. 11. 2009
  3. 6. 6. 2009
  4. 14. 12. 2007
 3. Řešení: B (30. 11. 2009)

  Počet bodů: 1

   
 4. Která linka(y) PID zastavuje na nejvíce „náměstí“ těsně za sebou? Uveďte číslo(a) linky(ek) i názvy zastávek.
 5. Řešení: 176, 510: Karlovo náměstí - Palackého náměstí - Jiráskovo náměstí - Arbesovo náměstí

  Vysvětlení: Pokud soutěžící nalezl správné řešení sledu zastávek, tak zpravidla zapomněl na noční linku 510.

  Počet bodů: 2 (1 bod za chybějící linku nebo zastávku, nikoli oboje; 2 body za kompletní řešení)

   
 6. Jakého typu jsou výhybky na lanovce na Petřín?
 7. Řešení: Abtovy výhybky

  Vysvětlení: Ani zde znalci neměli problém. Odpovědi typu, že lanovka nemá výhybky, uznány nebyly, protože vozy se na trati míjejí a jinak než na výhybně osazené výhybkami, byť speciální konstrukce, to není možné. Uznána byla naopak obecná odpověď, že se jedná o výhybky pevné konstrukce s trvale daným směrem jízdy.

  Počet bodů: 1

   
 8. Uveďte v minutách nejběžnější interval linek 550 až 599.
 9. Řešení: 1440 minut (odpovídá 24 hodinám)

  Vysvětlení: Uvedený rozsah linek odpovídá školním linkám, které mají zpravidla jen 1 spoj, a interval mezi prvním a následným spojem je tedy 1440 minut = 24 x 60. Nic na tom nezmění ani víkend či linky s větším počtem spojů, ale ten není nejběžnější.

  Počet bodů: 1

   
 10. Které obce v PID jsou obsluhovány výhradně nízkopodlažními autobusy?
 11. Řešení: Přezletice

  Vysvětlení: Obsluha obce je zajištěna jen linkou 302, na které jsou provozovány jen nízkopodlažní vozy. Občas uvedena Praha, ale ta samozřejmě není obsluhována plně nízkopodlažními autobusy.

  Počet bodů: 1

   
 12. Vyjmenujte zastávky PID, které mají charakter „zastávka na znamení od 20:00 do 4:00“ (značka #).
 13. Řešení: žádná neexistuje

  Vysvětlení: Tento charakter se v PID již nepoužívá. Někteří soutěžící zmateni zřejmě tím, že takovou zastávku nenašli, začali vypisovat zastávky s charakterem "zastávka na znamení od 20:00 do 4:00, v sobotu a neděli celodenně" (značka +), což byla ovšem chyba. Aby se tomuto předešlo byla v otázce záměrně uvedena i značka.

  Počet bodů: 2 (1 bod v případě, že řešení bylo skryto ve vysvětlujícím textu soutěžícího)

   
 14. O kolik se zvýší celkový počet železničních zastávek/stanic zařazených do PID za celý rok 2014?
 15. Řešení: 7

  Vysvětlení: Zde bylo třeba správně pochopit otázku. Dotaz zněl jednak na celý rok, takže bylo třeba příčíst i zastávky otevřené až od 14.12.2014, ale hlavní zrada byla ve slově "zvýší", kdy od 8 nově otevřených/otevíraných zastávek (Praha-Podbaba, Praha-Kačerov, Hostivice-U hřbitova, Hostivice-Sadová, Chýně, Chýně jih, Rudná zastávka, Jinočany) se musela odečíst 1 zrušená (Praha-Bubeneč).

  Počet bodů: 1

   
 16. Jakou nejdelší teoretickou trasu (dle tarifních kilometrů) lze vykonat linkami S/R za těchto podmínek:
  1. začátek i konec bude v uzlu Praha Masarykovo nádraží nebo Praha hlavní nádraží
  2. průjezd obcí i přestup v obci na jinou linku S/R je možné vykonat pouze jednou, v Praze nelze přestupovat (je zde pouze start a cíl)
  3. každou linkou i trasou lze projet pouze jednou
  Trasu napište stylem: start (název stanice) – linka – přestup (název stanice) – linka – … – linka – cíl (název stanice)
  Příklad: Praha – S5 – Hostivice – S65 – Rudná – S6 – Praha
 17. Řešení: Praha - S1 - Kolín - S2 - Čelákovice - S23 - Neratovice - S43 - Kralupy nad Vltavou - S45 - Kladno - S50/R5 - Rakovník - S75 - Beroun - S60 - Lochovice - S76 - Zadní Třebaň - S7 - Praha (celkem 335 km)

  Vysvětlení: Zde nejčastěji nebylo uváženo, že linky S/R mohou být vedeny i mimo PID a v zadání k omezení jen na úseky PID nedošlo. Chyba se většinou vyskytla v alternativní cestě "… - S2 - Lysá nad Labem - S32 - Všetaty - S3/R3 - Neratovice -…", která je však o 3 kilometry kratší (vyhodnoceno jako malá chyba). Průjezd přes Prahu linkou S7 nelze provést (dle bodu b) zadání). Neuvedení všech linek v daném úseku bylo tolerováno.
  Po uvážení jsme i těm, kteří uvedli trasu omezenou jen na PID (jen v případě, že byla bez chyby), udělili alespoň jeden bod. Správné řešení pro tento případ: Praha - S2/S20 - Lysá nad Labem - S32 - Všetaty - S3/R3 - Neratovice - S43 - Kralupy nad Vltavou - S45 - Kladno - S5/R5 - Hostivice - S65 - Rudná u Prahy - S6 - Beroun - S7 - Praha (celkem 189 km).

  Počet bodů: 3 (1 bod za "správnou" odpověď využívající pouze úseky v PID nebo za jiné větší chyby v jinak správném řešení; 2 body v případě výše uvedené malé chyby v jinak správném řešení; 3 body za kompletní správné řešení)

   
 18. U kterých stanic metra je výtah (volně přístupný pro veřejnost), který může plnit i úlohu druhého vestibulu (není součástí nebo velmi blízko existujícího vestibulu)? (U stanic s nejednoznačným určením uveďte i písmeno linky.)
 19. Řešení: Muzeum A, Muzeum C, Florenc B, Národní třída

  Vysvětlení: Uznávány byly i tyto alternativy Skalka a Stodůlky. U obou stanic je výtah vyústěn o kus dál od nejbližšího vestibulu, i když za klasický druhý vestibul bychom to nepovažovali. Naopak nebyl uznán Opatov, kde výtah není volně přístupný veřejnosti, ale je nutný vyškolený průvodce.

  Počet bodů: 2 (1 bod za jednu chybu; 2 body za všechny stanice)

   
 20. V které obci se nachází zastávka pojmenovaná podle slavné literární postavy?
 21. Řešení: Horoměřice

  Vysvětlení: Jedná se o zastávku "Horoměřice, Švejkova". Ústřední postavu Josefa Švejka z knihy Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války od Jaroslava Haška snad není třeba nijak blíže představovat.

  Počet bodů: 1

   
 22. Kdy byl naposledy trvalý stav tramvají (vzhledem k 10. 10. 2014)?
  1. únor 2008
  2. červen 2010
  3. září 2007
  4. leden 2009

  Řešení: A (únor 2008)

  Vysvětlení: Přes počáteční problém s nepříliš dobře formulovanou otázkou, žádné problémy nebyly. Od března 2008 začaly výluky jednak běžné, ale i značně dlouhodobé související se stavbou tunelu Blanka a se stavbou prodloužení metra A.

  Počet bodů: 1

   
 23. Na kterých linkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. jsou v běžném provozu během školního roku nasazovány výhradně kloubové autobusy, ač se nejedná o „metrobus“?
 24. Řešení: 100, 107, (152), (250), 504, 505, 508, 510, 511

  Vysvětlení: Zde v otázce chybělo, že se jedná o pracovní den, což bylo přímo na soutěži upřesněno, a pak již otázka byla jasná. Většinou se chybovalo v zapomenutých nočních linkách nebo v některých denních.
  Dodatek 19.12.2014: Na základě došlé připomínky je pravdou, že linky 152 a 250 mají v okrajových obdobích přejezdy z linek se standardními vozy, a tudíž nespadí do slovního vyjádření "výhradně". Proto se tyto linky dodatečně nezapočítají do hodnocení a bylo nutno přepočítat výsledky. Omlouváme se. Autor soutěže.

  Počet bodů: 3 (1 bod za 5 chyb; 2 body za 2 chyby; 3 body za všechny linky)

   
 25. Doplňte na jakoukoli pozici v názvu stanice metra jedno písmeno tak, aby vznikl název železniční stanice/zastávky v PID.
 26. Řešení: Lužiny -> Plužiny

  Vysvětlení: Uznáno nebylo řešení Háje -> Hájek, protože stanice Hájek na železnici sice existuje, ale nikoli v PID.

  Počet bodů: 1

   
 27. Na kterých linkách S jsou v pravidelném provozu (dle platného grafikonu 2013/14) k vidění vozy řady 451?
 28. Řešení: S4, S41

  Vysvětlení: Většinou byla zapomenuta linka S41, kde však tyto soupravy lze v pracovní dny spatřit především.

  Počet bodů: 1

   
 29. Poblíž které stanice/zastávky PID se nachází tato informativní značka? Uveďte název stanice/zastávky i zastavující linky.
  soutěž 16
 30. Řešení: železniční zastávka Chýně (linka S65)

  Vysvětlení: Foceno před kolejemi na polní cestě vedoucí směrem do obce Chýně do ul. Ke Skále. Samotná zastávka je trochu vidět na fotce vpravo.

  Počet bodů: 2 (1 bod za určení místa + 1 bod za určení linek)

   
 31. Nalezněte 5 chyb ve schématu rozmístění autobusových sloupků v terminálu Černý Most. Schéma i chyby jsou vztaženy k datu 14.12.2014! (Případná záměna se počítá jako dvě chyby a lze ji naznačit šipkami.)
  soutěž 17
 32. Řešení: 
  soutěž 17 řešení

  Vysvětlení: Důležité bylo uvedení, že platnost schématu je brána až od změn od 14.12.2014, tzn. že změna sloupku u linky 354 je správná.

  Počet bodů: 5 (minus 1 bod za každý špatný nález, a to až do 0 bodů)

   
 33. Kde je označovač jízdenek PID napájen solárními články? Uveďte název stanice/zastávky i zastavující linky.
 34. Řešení: Praha-Cibulka (linky S65, Pražský motoráček)

  Vysvětlení: Neuvedení Pražského motoráčku jako linky bylo tolerováno, neboť její zařazení do linek je nejednoznačné.

  Počet bodů: 1

   
 35. Která linka S je kilometricky druhá nejkratší (počítáno v celé trase podle tarifních kilometrů v úředním vydání jízdního řádu, tj. včetně úseku mimo PID)?
 36. Řešení: S12 (15 km)

  Vysvětlení: Nejvíce chyb bylo z nepozornosti při čtení otázky, kdy namísto druhé nejkratší byla uváděna nejkratší (S44).

  Počet bodů: 1

   
 37. A na závěr jedna „odhlečující“ otázka. Kolika chyb, které nějakým způsobem měly vliv na vyhodnocení soutěže, se dopustili pořadatelé této soutěže v minulém ročníku?
  1. 1 chyby
  2. 2 chyb
  3. 3 chyb
  4. 4 chyb

  Řešení: C (3 chyby)

  Vysvětlení: 1. chyba byla v zadání jedné otázky, čímž tato otázka byla anulována; 2. chyba v autorském řešení jedné otázky, čímž tato otázka měla více řešení než jedno; 3. chyba ve vyhodnocení jedné otázky, čímž bylo nutno výsledky dodatečně přepočítat.

  Počet bodů: 1

 

Věříme, že se Vám soutěž líbila, a budeme se těšit na dalším ročníku soutěže o Největšího šotouše PID. 

ROPID


Zpět do rubriky: Zábava a zajímavosti